søndag 17. desember 2017

Nr. 90: «Pastor» og narreApostel Jan Aage Torp fremstår som en klassisk psykopat og farlig leder på sin egen blogg igjen og igjen!

Nr. 90:
«Pastor» og narreApostel Jan Aage Torp fremstår som en klassisk psykopat og farlig leder på sin egen blogg igjen og igjen!
Bilde av Rut Helen Gjævert som Torp åpenbart også hater som han hater meg og den Himmelske blogg.
Han kan han ikke få trykket langt ned i dritten når han utaler seg om henne som han gjør om meg. Snakk om å være stjernepsykopat og narreApostel de lux!

Rut Helen ble hatet av Jan Aage Torp p.g.a. dette:

http://www.vgtv.no/#!/video/125411/frelst-episode-4-tvilenTorps forhold til sine barn er åpenbart kriminelt, se her:
 
Men også omtalen av andre mennesker der det ikke er lederens feil det som skjer, men de stakkars personene som oppsøker de ulike miljøene og menigheten sine feil. Hvis de sa skulle BEGYNNE Å KRITISERE DE!
DETTE ER IKKE NOE ANNET ENN EN NARREAPOSTEL OG PSYKOPAT SOM SKRIVER SLIKT SOM DETTE:
Karismatisk lederskap: Du får de ledere du fortjener
14/06/2016
Mye anklager et blitt rettet mot karismatiske ledere i norsk kristenhet gjennom de siste tre måneder.
Jeg har tenkt mange ganger på hvordan folk skifter roller (ham) veldig, veldig lett. Folk som trodde på sin utkårede og salvede leder, nesten på linje med Kristus selv. Og nå retter de pekefingeren mot samme person.
Hvorfor skal Stephan Christiansen demoniseres i 2016 av en hyper-radikal ung dame som oppsøkte dette miljø i 2000-2004? Hvorfor skal grupper i Slemmestad som var super-overgitt til Sannhetens Ord for 10-15 år siden sette igang mediastorm mot dem idag? Og det samme overfor pastor Ole-Bjørn Urne i Sentermenigheten Asker? Listen er lang.
Folk hyller frem ledere som samsvarer med noe i dem selv. Og når de selv når sine egne grenser, da retter de pekefingeren mot lederne som de selv heiet frem.
(sitat slutt).
Det er da mennesker som oppsøker de kristne miljøene og menigheten som skal få hjelp og veiledning. Klarer en ikke å takle dette, så er en på feil plass. Selvfølgelig er det vanskelige mennesker, men her er det åpenbart de vanskeligste vært lederen som har utnyttet sin posisjon og nesten drevet med rovdrift på sine medlemmer og tilhengere. At Jan Aage Torp kritiserer dem for å si i fra, og gjør de det, stakkars dem! Da er de hyperadikale og alt annet. Det er faktisk slike mennesker som søker inn til det kristne felleskapet, mennesker som søker noe av verdi og som har Gud i seg!
Men hva gjør Jan Aage Torp? Avfeier disse som et utskudd og mennesker som er ute etter å lage vanskeligheter, her er den dårlige hyrden omtalt i Esekiel 34 vi finner i Torps utlegning og væremåte. Jan Aage Torp er og forblir og være en dårlig hyrde og narreApostel, ikke mer eller mindre!
Som Hyrde og Pastor, gi aldri skylden på fårene, men på lederskapet!
Her ser vi et klassisk eksempel på ansvarsfraskrivelse av værste sort. Det er klart, er vi ledere og hyrder og forventer at alle skal bakke oss opp. Det blir det mest usunne som er, selvfølgelig skal vi få lov å kritisere, og Guds ord gir sine klare anbefalinger hvordan dette skal skje.
Her er et eksempel:
1 Tim. 5. 19 Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner.
Guds ord sier at en enkel klage er ikke nok, det må være flere. Det forteller meg at hvis det er kun èn som fremfører en klage imot en leder og hyrde, så er ikke det nok til å «felle» og få vedkommende avsatt. Det må minst være to, helst flere!
Dette ivaretar begge parter, dette liker ikke Jan Aage Torp og likesinnede. Nå er det fremkommet minst hundre anklager imot forskjellige såkalte kristne ledere og hyrder innforbi den pinse/karismatiske bevegelse, og enda har ingen gått!
Det forteller meg bare hvor ubibelsk og usunn denne bevegelse er, de burde for lenge siden gått av, og Jan Aage Torp som den første som har fått den sterkeste og hardeste medfarten der det er hans egen barn som har fremført den sterkeste og hardeste kritikken. Her sier Guds ord følgende:
1 Tim. 3. 4 en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet?


Her blir faktisk vitnesbyrde imot Jan Aage Torp overveldende, bare her.


 

Skal vi ikke få lov å kritisere ledere? Også de vi før har sett opp til?
Jan Aage Torp skriver følgende: «Hvorfor skal Stephan Christiansen demoniseres i 2016 av en hyper-radikal ung dame som oppsøkte dette miljø i 2000-2004? Hvorfor skal grupper i Slemmestad som var super-overgitt til Sannhetens Ord for 10-15 år siden sette igang mediastorm mot dem idag?»
Problemet for Torp er mange her, jeg har sagt akkurat det samme som disse selv om jeg ikke har vanket eller gått i disse miljøene. Og her blir alt snudd på hode, disse menneskene gikk bare redelig frem, men ble møtt av maktmennesker som ville ha kontrollen slik Torp åpenbart hele tiden ønsker seg.
Rut Gjævert spurte kun om en samtale med Stephan Christiansen, noe han aviste selv om hun hadde vært en trofast medarbeider. Med andre ord, her er det mennesker som søker makt, og den makten slipper de aldri i fra seg!
Sluttkommentar:
Torp angriper ekstreme synder, det er vel og bra. Men der han sitter fast med hensyn til gjengifte og det vitnesbyrde han skal ha overfor sin egen familie, det er her Torp har spilt falitt. Dette tar Torp helt bevist ikke opp for da blir han selv avslørt. Det er derfor også Torp hater meg og den Himmelske blogg, vi har avslørt ham som den han er. En stjernepsykopat og narreApostel!

Njål Kristiansen hevder det samme som jeg har hevdet i lang tid at politiet bør gå Jan Aage Torp nærmere i sømmene!
Jeg hevder her i denne artikkelen og andre at Jan Aage Torp er åpenbart kriminell!

Bilde av det tidligere ekteparet Jan Aage og Ann-Christin Torp, nå Ann-Christin Düring Woll. 

Etter Guds ord er disse to gift så lenge de lever, det er kun og alene død som opphører et ekteskap for kristne mennesker!

Det er åpenbart etter den grove omsorgssvikten som er blitt avdekket rundt dette tidligere ekteparet som barnevernet på en uforståelig måte ikke hentet barna her som åpenbart har lidd noe voldsomt? 

At dette bør få et etterspill hvis det skal være noe rettferdighet over disse forsømte barna.

Jeg skrev allerede i går konkret at disse barna og andre bør og skal få oppreisning av Jan Aage Torp, se her:

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1551-jan-aage-torp-er-ingen-kristen.html
Se her for hva denne forstandige Njål Kristiansen skriver på Verdidebatt:


«Pastoren som er omtalt i denne tråden har tiltatt seg rundkrave. Jeg tror det er på sin plass om han frivillig legger av seg "kappe og krave". Pastor er ingen beskyttet tittel, men det gir en del assosiasjoner for den som møter en pastor ved at man tror man møter en forstandig person det går an å snakke med på basis av en utstrakt kunnskap om menneskelige temaer.
Jeg tror tiden må være kommet for å innse at i denne sammenhengen er det ikke slik. Pastoren er så belastet at han ikke kan ha tillit hos andre enn likedannede. En logisk konsekvens må være å legge av seg de ytre tegnene og finne seg egnet arbeide annet steds enn i en forsamling.
En helt annen sak er om dette bør gå upåaktet hen for ordensmakten. Nå finnes det to kilder i samme sak som forteller om en grusom barndom. Det er for sent med Barnevernet, men er disse forholdene straffbare? Jeg tror politiet bør se på disse sakene for å vurdere om overgrepene mot barna er av en slik natur at han skal straffeforfølges. Av særlig betydning er om virkemidlene i oppdragelsen kan kalles skadelige eller ødeleggende, og om det er tatt for hardt i. Kandidaten selv vil nok fryde seg over å få rampelyset på seg i retten. For kristne i forsamlinger og de som bedriver menighetsarbeide kan det være fornuftig å få en rettslig gjennomgang på hva man kan gjøre i en forsamling og ikke, men særlig overfor egne barn i hjemmet. Det finnes nok rettspraksis på dette allerede som kan komme til anvendelse som presedens for vurderingene. For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn.»
Sluttkommentar:
I mine øyne har Jan Aage Torp vært en kriminell lenge da han løy til poltiet og ble «trodd» da han anmeldte meg for det som er falske anklager.

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1132-pastor-jan-aage-torp-er-tatt-i.html
Det var Jan Aage Torps hat til meg og den Himmelske blogg at vi skrev og talte imot at han var gjengiftet som ligger til grunn for det hele!

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1129-skal-mte-apostel-jan-aage-torp.html
Men Torp evnet å trikse og manipulere det hele. Og nå er det ikke hva jeg skrev, men mengden. At nå er minst 99 % av det som er skrevet av Jan Aage Torp skrevet etter hans fiktive anmeldelse, det unnlater både han og det kriminelle poltiet på Manglerud å nevne. Her står vi åpenbart overfor erkekjeltringer!
Nå kommer også barnemishandling inn som Njål Kristiansen så treffende kaller for: «For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn!»
Med andre ord, det som jeg har hevdet hele tiden kommer nå frem. Når vil poltiet reagerer? Eller overbeskytter de Torp som de gjør med Norges 2 største og verste nettroll? Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg? Her er det et politi som gjør en så dårlig jobb at det er helt ufattelig at det går an i Norge i 2016?
Som sagt, Jan Aage Torp er kriminell, nå er det flere enn meg som begynner å hevde det samme!
Boka til Edin Løvås om maktmennesker og psykopater blant kristne er mer aktuell enn noen gang. Les den gratis her:
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1438-det-er-pafallende-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 459: Advokat Brynjar Meling har helt rett og domstolene tar feil angående lovanvendelsen som er brukt imot meg er kun for et skittent spill fra politiets og domstolenes side for å drive med kristendomsforfølgelse!

Nr. 459: Advokat Brynjar Meling har helt rett og domstolene tar feil angående lovanvendelsen som er brukt imot meg er kun for et skitt...