søndag 17. desember 2017

Nr. 85: Ifølge Pastor Torp og Politijurist Oda Karterud så forandrer et utsagn seg etter hvor ofte det blir nevnt. Da kan selv Adolf Hitler ha blitt en engel?

Nr. 85:
Ifølge Pastor Torp og Politijurist Oda Karterud så forandrer et utsagn seg etter hvor ofte det blir nevnt. Da kan selv Adolf Hitler ha blitt en engel?
Mina Hadjian som på direkten i Radio sannspådde om Torp følgende: Kalte Jan Aage Torp «en stjernepsykopat».
Videre, «Du er virkelig en liten og usikker og ynkelig mann. Kona er kanskje utro, eller du er kanskje langt inni homoskapet selv. På en eller annen måte er du iallfall skikkelig misfornøyd og bitter på livet, eller rett og slett psykotisk».(Dette er fra 2006, og alt har skjedd som hun sa på radio da Torp hevder han er den uskyldige part og har lov å gifte seg på nytt som en troende.)
«Du er virkelig en liten og usikker og ynkelig mann. Kona er kanskje utro, eller du er kanskje langt inni homoskapet selv. På en eller annen måte er du iallfall skikkelig misfornøyd og bitter på livet, eller rett og slett psykotisk». Tenk, så treffende kan en si det, takk til Mina Hadjian.

Bilde av Jan Aage Torp som etter min mening er en typisk manipulator og evner å lure selv politiet og domstolene her i Norge, trist!




Det er underlig med Torp han påstår han er den uskyldige part, noe som Guds ord ikke taler om. Men hans x er også gjengiftet, lurer virkelig på hvem av de to som er den uskyldige part?
Dypest sett er denne læren om den uskyldige part veldig stygg. For hvis en f.eks. er første mann ute og gifter seg igjen, så ergo er den andre part den skyldige part. Men hva lærer skriften? Det er dette som gjelder.
Skriften taler om hvis det blir er samlivsbrudd, skal en enten leve enslig, eller forlike seg.
1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.
Hvis en gifter seg med en fraskilt kommer en under samme dom som ham.
Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.
Og ekteskapet eller pakten varer livet ut!
Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.
Dette fra nettet:
Enig med Jan Kåre on 08/12/2014 at 22:06 said:
Broder Christensen kommer aldri til å bøye seg for slikt som er religionsforfølgelse. At Torp har alliert seg med et slikt kvinnemenneske forteller oss alle at Torp kun er ute etter å ta Christensen. Han vil aldri lykkes! Han vil aldri presse sannheten bort fra nette. Dine påstander Fuglesteg er klovnaktige og du står Herrens salvede i mot.
(sitat slutt).
Jan Aage Torps årets «tulling»? Ingen slår Torp i å sjikanere og mobbe andre!
Salomo skrev: Kommer overmot, kommer skam.
Det overmot Torp nå viser, det vil straffe seg, vær du sikker!
Fordi at en kvinnemenneske som påstår hun er jurist, så tror Torp at han skal få fjernet den himmelske blogg!
Torp lever i en drømmeverden, alt han kommer med er frekt, hinsides og latterlig. Skjønner ikke at han vil bruke en hel dag i konfliktrådet? Jeg har fjernet det som jeg kommer til å fjerne, er ferdig med «opprundingen».
Vi alle vet hva Torps agenda er. Det skrev en her på Søkelys:
enig med jan kåre on 07/12/2014 at 13:28 said:
Jeg ser Søkelys utelater mye av det broder Jan Kåre har skrevet i sin sak og spør hvorfor? Dermed forteller ikke saken her hva Jan Kåre egentlig har skrevet omkring pastor Torp som åpenbart søker å bringe Christensen til taushet.
Vi skjønner jo alle hva Torps agenda er, men det er litt vanskelig å forstå at Søkelys som sier seg å være imot gjengifte fortsetter å delta indirekte i Torps korstog for å stoppe Jan Kåre som nesten må være en profet som advarer mot en synd som er utbredt blant kristne.
Jeg får komme til det møte hvis det blir noe av? Som sagt så ser jeg på dette som en farse. Skjønner ikke at Torp har foreslått forliksrådet? Han må nok gå der fra i skam, jeg føyer meg ikke etter hva han holder på med, han er og forblir en horkarl ut i fra Guds ord, dette har ikke med noe annet en hva Guds ord sier. Og vi har Tros og Ytringsfriheten her i Norge, selv om Torp forsøker å innskrenke den.
----------------------------------------------------------------------------
Her er siste mail mellom meg og politiet:
Dette skriver Jan Aage Torp:
Jan-Aage Torp on 08/12/2014 at 16:26 said:
Vi har godt håp om at meglingen kommer opp i Konfliktrådet før jul. Siden dette er en straffesak, vil jeg stille klare krav til Christensen. Kravene er selvfølgelig iht siktelsen, dvs at sjikane, netthets og mobbing må opphøre og fjernes i sin helhet. Hvis ikke han skriver under på dette, går saken tilbake til politiet og rettsapparatet. Christensen har m.a.o. en mulighet her til å slippe straff, men han mister også muligheten til å øve personsjikane, netthets, mobbing og ærekrenkelser.
Jeg bruker Søkelys som arena for å erklære dette, slik at Christensen kan være vel forberedt.
Men kanskje han foretrekker å ta det for retten isteden slik at han kan fremstå som vårt århundres “Hans Nielsen Hauge”? Hvis han virkelig mener at denne saken gjelder forfølgelse mot den kristne tro, da burde han nok velge sistnevnte løsning med kasjotten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dette skrev Torp på nettet i dag, ikke bra synes nå jeg.
Skjønner ikke hvorfor vi skal møte i Forliksrådet, der er totalt dødfødt. Jeg har holdt meg milevis innforbi Norsk lov. Men Torp lever i en drømmeverden som dere har skutt han opp i.
Torp burde fått en bot for falsk anklage, for hans agenda er kun en ting, stoppe meg.
Dette skrev en på nettet om Torp og meg:
enig med jan kåre on 07/12/2014 at 13:28 said:
Jeg ser Søkelys utelater mye av det broder Jan Kåre har skrevet i sin sak og spør hvorfor? Dermed forteller ikke saken her hva Jan Kåre egentlig har skrevet omkring pastor Torp som åpenbart søker å bringe Christensen til taushet.
Vi skjønner jo alle hva Torps agenda er, men det er litt vanskelig å forstå at Søkelys som sier seg å være imot gjengifte fortsetter å delta indirekte i Torps korstog for å stoppe Jan Kåre som nesten må være en profet som advarer mot en synd som er utbredt blant kristne.
Mvh
Jan K Christensen
Dette skrev jeg til politiet for 1 uke siden:
Dette skrev Torp på nettet i går blant mange ting, det er greit?
Jan-Aage Torp on 01/12/2014 at 23:18 said: Tullingen og lystløgneren Christensen!
----------------------------------------------------
Hele saken dere kjører mot meg er bare å si er helt patetisk og latterlig.
Jan-Aage Torp on 01/12/2014 at 23:18 said: Tullingen og lystløgneren Christensen!
Søkelys og Torp er ute å lyver igjen!
Har vært på arbeid i dag. Fikk se at Søkelys har en artikkel som er full av løgn, misvisende og direkte avleder hva jeg egentlig skriver og vil ha frem. Orker ikke lage en egen artikkel på dette. Bare skriver noen utfyllende kommentarer.
Artikkelen heter: Kontroversiell blogger sammenlignet pastor Torp med Hitler og kvinnelig politijurist med “Miss Piggy” fra Muppet Show.
Jeg gjør egentlig motsatt en dette. Jeg påpeker at Hitler var ond, om det er skrevet lite eller mye om ham i ettertid, det gjør han ikke ondere eller bedre. Men vi som mennesker har enkelte ganger behov for å debattere, skrive om og reflektere over andre mer enn andre. Dette har jeg også skrevet om Torp. Først trodde jeg at han var en «ordinær» pinsepredikant. Etterhvert så fant jeg ut av han ikke var det. Men en mann som både var en falsk apostel (han gir seg ut for å være en Apostel men det har aldri fulgt noe Apostel tegn med ham). Og han er gjengiftet. Videre så har det vist seg at han også har mange andre brister i sitt liv som jeg ikke nevner her nå!
Det eneste sanne her er at Politi juristen som ikke evner å se at Torp har en agenda her, det er å få fjernet bloggen og hjemmesiden vår, da lever en enten i en form for eventyr verden. Eller så er en ond som Torp. Jeg velger å tro at hun ikke er direkte ond, bare ikke skjønner eller vil skjønne hva dette dreier seg om.
Det som det dreier seg om er at Torp vil kontrollere og få fjernet meg, derfor er dette et direkte angrep på Tros- og Ytringsfriheten. Det er kristendomsforfølgelse!
Tar med til slutt hva en debattant skriver på Søkelys:
enig med jan kåre on 07/12/2014 at 13:28 said:
Jeg ser Søkelys utelater mye av det broder Jan Kåre har skrevet i sin sak og spør hvorfor? Dermed forteller ikke saken her hva Jan Kåre egentlig har skrevet omkring pastor Torp som åpenbart søker å bringe Christensen til taushet.
Vi skjønner jo alle hva Torps agenda er, men det er litt vanskelig å forstå at Søkelys som sier seg å være imot gjengifte fortsetter å delta indirekte i Torps korstog for å stoppe Jan Kåre som nesten må være en profet som advarer mot en synd som er utbredt blant kristne.
Siste sjikane fra «Pastor» Torp:
Jan-Aage Torp on 05/12/2014 at 15:55 said:
Den mannen er verre enn patetisk…..
(sitat slutt).
Jeg er verre enn patetisk, med andre ord, alt håp er ute. Hvorfor bry seg så mye om en person som det ikke er noe håp for, eller forbedringsmuligheter? Patetisk betyr en person som en viser forakt. Da Torp mener at jeg er verre en det, da ser han på meg som Satan. Med andre ord, dette er en religiøs og åndelig forfølgelse, dette har nå Torp selv sagt uten å vite det sikkert!?
Snakket med Politijurist Oda Karterud som mente at jeg hadde nok lov å kalle Torp for horkarl, men bare ikke så ofte. Da gikk det «over» fra å være lovlig til ulovlig. Her svinger det mellom tillatt ytringsfrihet og en kriminell handling. Dette må være et lykketreff for alle kriminelle i Norge skal en tro juristen?
Stjel to ganger, lovlig. Stjel tre ganger, ulovlig. Slike påstander må en i beste fall se som latterlige, eller hvis en skal ta dem på alvor så skjønner en at andre ting ligger bak.
Den såkalte «Lommemannen» er vel en av Norges mest omtalte forbrytere. Nå vil Karterud som jurist at jeg skal bli dømt fordi jeg har omtalt Torp mer enn noen ganger. Dette er så selvmotsigende at allerede nå kan vi kalle denne saken for et justismord. Saken skulle vært stoppet for lenge siden og Torp anklaget for falske anklager, for det er dette saken egentlig handler om. Torp vil ha bloggen og alt annet fjernet. Her blir alt snudd på hode, jeg har aldri forfulgt Torp, men han har oppsøkt meg gjentatte ganger og truet med pengekrav og annet. Det er han som driver med person sjikane etc.
Dette er ren og skjer kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!

Bilde av Adolf Hitler som hvis en skal følge Karteruds argumentasjon så gjør det ikke sikkert om Hitler var enten ond eller god. Etter min og sikkert de aller fleste tenkemåte så mener vi at Hitler var ond, og om han er blitt omtalt en eller millioner av ganger både mens han levde og etter hans død. Så er og forblir han den samme, ingenting forandrer seg, hele saken og måten juristen ser dette på er rigid og uforståelig for de aller fleste regner jeg med. Men som Torp som rådgiver i teologiske spørsmål, så kan nok det meste gå an!

Torp gjentar seg selv nå til det kjedsommelige at jeg skal bli straffet fordi jeg har nevnt ham x antall ganger uten han kan og vil dokumentere det. Hele personen er latterlig, unormal og full av løgn og bedrag.
Skal en følge Karterud og Torps argumenter om at en antall ganger en nevner en sak, er avgjørende for om det er positivt eller negativt. Om det er lovlig eller ulovlig kan en få de utroligste teorier, slik også her.

Jeg har, og kommer fremdeles til å forkynne at gjengifte er synd for en troende. Og også nevne navn om nødvendig. Alt annet enn dette er en avsporing om saken, og dette viser igjen at Karterud er ute å kjøre med å tiltale meg. Men støtten av Torp varmer sikkert? For meg går det frysninger ned over meg, og han kan kanskje begynne med litt demonutdrivelse og alt annet som Torp er så viden kjent for? Stakkars kvinnemenneske som er kommet i klørna til denne mann. Kona mi sier til meg hvor vulgær og stygg han er, at Karterud ikke gjør det vitner om at hun ikke skjønner eller er var for faren!

Paulus omtaler øvrigheten innsatt av Gud, men når en holder på som Karterud og andre på Manglerud Politikammer så må en få lov å spørre seg selv om en virkelig skjønner hva en holder på med? Dette her har 0 % men sjikane å gjøre, her overgår Torp både meg og de aller fleste andre. Hør bare hva han skrev for noen dager siden:

Jan-Aage Torp on 01/12/2014 at 23:18 said:
Jeg har aldri sagt noe om gavers størrelse, uansett hvem som gir. Og aldri heller oppgitt navn skriftlig.

Selvsagt brukte jeg ikke kirkens penger i 2002 til å kjøpe Mercedes. Tullingen og lystløgneren Christensen!

Da må en skjønne at en må ta dette med en klype salt hva Torp og Karterud holder på med, for meg er dette naturlig å ta slike rare mennesker med humor og ikke i fullt alvor, om de er «Jurist» eller «Pastor». Er det noen en virkelige burde respektere burde vært det vært Pastor og Apostel, men Torp begynner jeg faktisk å synes mer og mer synd på. Han er hverken Apostel eller Pastor etter Guds ord!
Hitler blir det den dag i dag laget drøssevis dokumentar filmer, artikler, radio, TV programmer og alt annet.
Etter Torps og Karterud argumentasjon så er det avgjørende hvor ofte en sak nevnes. Da er spørsmålet mitt, Hitler var etter mine begreper 100 % ond. Men nå er det laget så mange programmer om ham. Da er han blitt mindre ond? Mer ond? Eller rett og slett god?
Sannheten er at Torp og Hitler har en del felles ting. De er begge tilsynelatende oppadgående mennesker, men har begge en bak side, der det lyser ondskap, manipulasjon og annet. Nå er selvfølgelig Torp virke som en dråpe i havet imot Hitler. Og hva han klarte å utrette for den onde. Men det er når en kommer inn i den «verden» der og begynner å utforske og erfare, at en også nevner ting, også ofte. Men gjør dette Hitler bedre eller onderere? Selvfølgelig ikke, slik også med Torp og min sak med ham. Det har vært nødvendig både for min del og andres del alt som er blitt skrevet og sagt om ham gjentatte ganger for å få frem med hvilken person vi har å gjøre med.

Sluttkommentar:

Vi må bare innse dette dreier seg 0 % om sjikane, her ligger jeg og alle andre langt, langt, langt etter Torp. Han kan kalle meg for dum, dumrian, ond, hensynsløs, nedrig, nedrig blogg og alt annet. Han er en selv en mester i å sjikanere andre mennesker, langt overgår de aller fleste jeg vet om. Meg selv inkludert.

Det dette dreier seg om er om jeg, og alle andre skal få lov å tro, og hevde hva den kristne kirke/menighet har trodd og praktisert i 2000 år. At ekteskapet er livslangt og det er kun død som «opphever» et ekteskap og gir rett til et nytt?
Åndskampen står om ekteskapet, ikke noe annet!

Her blir alt snudd på hode, jeg har aldri forfulgt Torp, men han har oppsøkt meg gjentatte ganger og truet med pengekrav og annet. Det er han som driver med person sjikane etc. Han er den «slemme» gutten som endelig er blitt hørt, ikke underlig at han er i lykkerus når selv Politiet endelig tror på ham. Men så måtte han gå Satans ærend for å bli trodd også.
Dette er ren og skjer kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!
At kristenfolket ikke har våknet og forsvarer meg er ikke så underlig, de sover fremdeles sin «Tornerose» søvn, dette har jeg skrevet og talt om mange ganger før. Jeg forventer ingen støtte der, men av Herren, den støtten er fenomenal!
Og min familie og andre, den støtten er også enorm! Men som sagt, jeg tror at alltid sannheten vil seire slik at jeg ikke går rundt og er bekymret og ser meg engstelig rundt. Jeg lever i et herlig ekteskap med min første kone, at andre velger å leve annerledes, så vil det aldri holde innforbi den levende Gud. Hva Politi og påtalemakten er underordnet, hva Gud og Guds ord sier står over alt og alle, meg selv inkludert!

Konklusjon:

Da er det et spørsmål som står igjen. Er det lov etter Norsk lov å kalle en person for horkarl som er Pastor når han er gjengiftet, alt annet av argumenter og synspunkter er ubetydelige. Er svaret nei, da er jeg etter Norsk lov ute å kjøre. Er svaret ja, da er Torp ute med en falsk anklage og er ute å kjøre.
Politi juristene argumenter er som en full mann etter min mening!
Det er ikke noe annet en et angrep på Tros- og Ytringsfriheten!
Torp er anmeldt for en falsk anklage da han selvfølgelig elsker denne situasjonen mer enn noen annen. Eneste reelle her er min anmeldelse av Torp for falske anklager!
 Innforbi Gud så er saken helt annerledes, der har Torp en elendig sak og jeg har en vanntett sak da jeg lever etter Guds ord og er ikke gjengiftet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 500: Justismord er ikke allright!

Nr. 500: Justismord er ikke allright! Det som skjedde mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp var virkelig ille! Større justismor...