søndag 17. desember 2017

Nr. 82: Å hetse Hadia Tajik er ikke allright, men å hetse Jan Kåre Christensen er allright?! Da Hadia Tajik står alene, mens Christensen får igjen som fortjent!

Nr. 82:
Å hetse Hadia Tajik er ikke allright, men å hetse Jan Kåre Christensen er allright?! Da Hadia Tajik står alene, mens Christensen får igjen som fortjent!


Nå med bilde og hele pakken, og politiet på Manglerud sitter med hendene i fanger og bare venter på å få tatt meg!!!!!

Kjeltringene og de kriminelle som den falske Smyrna bloggen, Søkelys og Jan Aage Torp å gå fri!
 

Unibuss og deres ansatte oppfordrer til skilsmisser og unaturlig seksuell umoralSodoma og Gomorra på hjul

Vi skal ikke her påpeke at det å bruke offentlige kommunikasjoner som busser er og forblir en dødssynd da Jesus Kristus aldri brukte slike transportmidler. Tvert i mot brukte han esler og de var det kun plass til en person på. Dette mens romerene, fariseerene og Jesus sine fiender mesket seg i offentlige kommunikasjonsmidler. Noe som viser at det å bruke buss er en dødssynd.
Det er ikke dette denne posten dreier seg om selv om ingen sanne kristne ville ha funnet på å bruke Unibuss sine tjenester.
Det er et ubestridelig faktum at Unibuss to og tre-seterene er trange. Det at bussene ikke er segrerte mellom kvinner og menn fører til mye unaturlig seksuell umoral mellom Stovner og Tøyen.
Det at praktiserende homoseksuelle og lesbiske ikke er nektet adgang til Unibuss sine busser er også en faktor som leder til mye umoralsk unaturlig seksuell adferd. For ikke å snakke om skilsmisser i hundretall hvert år.

Verst er det at menn og kvinner deler disse trange toseterene på bussene til Unibuss på de humpete veiene rundt om i Oslo. Alle disse intime kroppslige kontaktene mellom Helsfyr og Stortinget leder til tusentall av skilsmisser hvert år. Noe Unibuss og deres ansatte må bære det fulle og hele ansvaret for.

Unibuss er i det hele tatt en skilsmisse fabrikk der de oppløser gode familier og leder til mye unaturlige umoralsk seksuell adferd.
Dette er til stor fare for Norge og vi mener derfor at Unibuss må legges ned inntil man får vurdert hvorfor Unibuss er en skilsmisse fabrikk. Vi krever en statlig gransknings kommisjon ledet av Smyrna Menighets meget dyktige pastor Abraham Fjeld.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet
Det er underlig, at Hadia Tajik får enorm støtte da hun bl.a. står alene blir det hevdet. Her fra et debattinnlegg skrev av Nils-Petter Enstad i avisen Dagen, litt utdrag:
«Hadia Tajik vil ha republikk  
Ved årets pliktøvelse fikk forslaget 28 stemmer. Ti av disse var fra SV, én fra Høyre, mens de siste 17 kom fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe. En av dem som støttet forslaget, var partiets nestleder, tidligere kulturminister Hadia Tajik.
Det har utløst reaksjoner som er egnet til både å forundre og forskrekke.
En ting er at landets utdanningsminister går ut med noen vrøvlete kommentarer om at Tajiks stemmegivning skaper «usikkerhet om Arbeiderpartiets kongesyn», verre er den hetsingen som i etterkant har fått florere på diverse avisers nett-«debatt»-fora.
Her blir Tajiks etniske opprinnelse og hennes religion brukt på en måte som er hinsides enhver anstendighet og saklighet. En politiker som er født i Norge og har bodd her hele livet blir omtalt som «fremmed» og at hennes støtte til et helt kurant, om enn marginalt, politisk standpunkt er fullt legitimt i et demokrati med ytringsfrihet, akkurat som det er legitimt å være muslim i et land med religionsfrihet.
På årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti valgte hun å slå tilbake mot denne hetsen. Det synes jeg er flott. Man må gjerne være uenig med de 28 representantene som heller vil ha republikk enn kongedømme her i landet.
Men når bare én av disse 28 blir gjenstand for slik hets som man her har sett, handler det ikke politisk uenighet. Det handler om rasisme. Det bør noen av dem ta selvkritikk på.»
Alle skriver imot Jan Aage Torp, og sønn til Torp selv går mye lengre enn meg å omtale sin far. Hvis vi legger til grunn for når anmeldelsen imot meg ble lagt inn, så var det jeg har skrevet ca. 1 % av hva som jeg har skrevet om Jan Aage Torp. Men nå bruker det jeg har skrevet om Torp – etter anmeldelsen – for alt det er verd. Med andre ord, her skal jeg tas uansett, men alle andre skal gå fri.
Er ikke dette hets fra politiets og de som går imot meg? JAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Det er akkurat det som det hele er!
Men så er det underlig, jeg har skrevet at Jan Aage Torp er en narreApostel, manipulator, lever i hor etc. Det er dette som de skal ta meg for.Men det er altså lov å skrive absolutt alt imot meg?

Selv det å ramme min arbeidsgiver med navn på meg og legge ut navnet på min arbeidsgiver? Jeg tror uten jeg tar for hardt i. Jeg vet ikke om en eneste i Norges land som er blitt mer og sterkere hetset, selv om jeg er fullstendig uskyldig i disse falske anklager?!
Jeg har kun skrevet på egen blogg og hjemmeside, men har der svart på et sted mellom 10 – 20.000 hatmeldinger, jeg har ikke oversikt lengre over hvor mye det er. Jan Aage Torp sier jeg er Norges sikreste stalker, selv om jeg aldri har oppsøkt en eneste person. Det være seg Torp selv eller noen andre. Men jeg og min kone er blitt oppsøkt både på den ene og den andre måten, samt vi har fått mailer tilsendt både til oss selv. Til konas jobbmail og våre arbeidsgivere, men andre ord. Familien Christensen er fritt vilt!!!!!!!????????????
La oss bare stoppe med den falske Smyrna bloggen, der legger de ut også at jeg ikke er skikket til å kjøre buss og gjøre jobben min. Er ikke det hetsing av verste slag?
1.)  Her sier en at jeg ikke er skikket til å gjøre jobben min.
2.)  Unibuss gjør ikke jobben sin som har en uskikket person som meg.
3.)  Unibuss er et useriøst busselskap som kan ha en sjåfør som meg å kjøre.
Hvorfor tar ikke poltiet tak i dette? Dette er slik jeg ser det tusen ganger mer sjikane og kriminelt enn noe annet da her blir en tredje part dradd inn som ikke har noe med saken å gjøre. Samt at Jan Aage Torp selv har rent verbalt gått mye lengre enn meg å sverte og skrive dritt enn hva jeg har skrevet og talt imot ham. Jeg skjønner med overhode ikke på Manglerud poltiet, de virker for meg å være kriminelle selv som kan la slike ting passere, men hva jeg har skrevet og talt. Det er kriminelt uansett om det er skrevet slik eller slik. De legger nå vekt på mer enn noe annet hva jeg har skrevet etter anmeldelsen, ikke før anmeldelsen. Jeg skal tas, koste hva det koste vil!
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg, bare et lite utdrag:
Det som hører med til historien, som er det viktigste. Er at det ligger minst 10.000 hatmeldigner imot meg ute på nettet som begynte for minst 3 år siden!
Dette overser politiet og Torp helt bevist, derfor er det jeg skriver på egen blogg et tilsvar på denne dritten imot meg og min familie!
Her kjører politiet med to sett med lover, alt hva jeg skriver og taler er kriminelt.
Etter deres mening og måten de legger til frem på overfor alle og enhver!
Alt hva Jan Aage Torp og hans disipler er ikke straffbart, uansett om det går hva jeg har skrevet og talt verbalt hundre ganger «verre»!
Dette står det i dommen:
Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.
Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.
«Anders Behring Breivik sympatisør».
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Her fra den falske Smyrna bloggen hva de har skrevet om meg i forhold til Unibuss som må egentlig være det aller verste i denne saken som er skrevet.– Jan Kåre Christiansen, bussjåfør i Unibuss, må fratas førerkortet sitt !Dette mener psykologi professor Aage Mattson ved universitetet i Lund, Sverige.

“En mann som har drevet en mangeårig kampanje mot grønnsaken asparges er for mentalt syk til å kjøre buss” har den samme professoren uttalt. Han har støtte for sitt syn av samtlige psykologi professorer ved Universitetet i Oslo. Samtlige av disse har advart sine venner og familie mot å ta bussen med Jan Kåre Christensen ved rattet.Et par av professorene ved Universitetet i Oslo har siden de ble kjent med hans ansikt og hans hatefulle blogg, forandret sine reiserutiner til et mer sikrerere alternativ. Et alternativ som ikke medfører sannsynlighet for tap av helse og liv.
“Unibuss burde ha sett at en av deres sjåfører er manisk hatefull mot grønnsaken asparges og dermed tatt fra han nøklene til sine busser. Han er knapt frisk nok til å bruke en kontorstol med hjul i et kontor, denne mentalt forvirrede mannen” uttaler psykologi professor Aage Mattson ved universitetet i Lund seg igjen.
Han fortsetter “Det finnes ingen rasjonell grunn til å hate, langt mindre føre en kampanje mot en grønnsak i over to år. Et slikt hat er klassiske kjennetegn på en alvorlig mental sykdom”.

Vi her i Smyrna Menighet har ikke godt nok kjennskap til slike sykdommer. Vi kan heller ikke kommentere de påstander som sagfører Viggo Skiold-Hansen har sendt oss på vegne av en klient. I det brevet, anførte sagføreren at Jan Kåre Christensen er en sosiopat. Og dette med disse grunnene:

Han har alle de klassiske symptomene:
– Mangel på empati og sympati med andre mennesker
– Grandiose forestillinger om seg selv
– Sterk beundring av seg selv
– Manipulerende og løgnaktig
– Manglende evne til anger
– Overfølsom for kritikk
– Impulsiv adferd

Som sagt så vet vi ikke. Men vi finner det betegnende at Anders Behring Breivik tilhengeren, grønnsaken asparges hateren og Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen fortsatt får lov til å sette så mange liv i fare. For oss har dette gjort at det er enkelte streder og veier i Oslo vi ikke vil oppsøke da faren for liv og helse er unaturlig stor.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/04/06/voldsom-mer-trafikk-for-var-blogg-livredde-unibuss-passasjerer-vil-ikke-ta-buss-med-denne-mannen/Voldsom mer trafikk for vår blogg – Livredde Unibuss passasjerer vil ikke ta buss med denne mannen


jan kåre christensen 1

Vi har opplevd en stor trafikk økning etter at Unibuss passasjerer ble klar over at deres sjåfør kanskje ikke er ved sine fulle fem.
Mellom 30. mars og 3. april fikk vi besøk av 2500 unike brukere som besøkte våre artikler om Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen. Og de bare besøkte artikkelene Unibuss + Jan Kåre Christensen.
Vi har også mottatt ti spørsmål fra redde og engstelige Unibuss kunder. De stilte alle spørsmål om hvor trygt det var å befinne seg i en buss med Jan Kåre som sjåfør.
Nå er det i mot Guds vilje å bruke buss som transport middel. Jesus selv viste hvordan man skal befordres da han brukte et esel. Han gikk også veldig mye. Noe som viste at det er synd og evig fortapelse hvis man bruker buss, fly, passasjerferge/båt, tog og en flerseters bil. Vi kristne bruker derfor enten våre egne bein, moped, motorsykkel, sportsbil, esel eller hest når vi beveger oss.
Når det er sagt, og vi har sagt dette til de ti som har henvendt seg direkte til oss, er vi skeptisk til å befinne oss i samme lukkede bevegelige konstruksjon der Jan Kåre har kontroll. Kontroll over vår helse og liv. De av oss som av og til leser hans private blogg blir titt og ofte sjokkert over hans mangel på dømmekraft. En type dømmekraft han også må bruke i trafikken som bussjåfør i Unibuss.
Da det har vært dødsulykker med busser i Oslo i de siste ti årene, ville jeg derfor ha sjekket om bussjåføren var Jan Kåre før jeg lot meg transportere av den bussen og hans dømmekraft.
Det er slik at det å vente til neste buss av og til kan redde liv. Ditt liv.
Men man må selv avveie om hvor mange risikoer man tar i sitt liv. Vi forstår godt at de som har små barn og mye ansvar heller vil vente til neste buss når de blir konfrontert med Jan Kåre ved rattet. Og vi har forstått det dithen at det er de som har valgt å vente på neste buss når de har sett Jan Kåre ved rattet.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/03/28/unibuss-sjafor-jan-kare-christensen-mine-sjefer-og-passasjerer-i-unibuss-er-horebukker-og-toyter/Unibuss sjåfør Jan Kåre Christensen: Mine sjefer og passasjerer i Unibuss er horebukker og tøyter


Vi har notert oss at Jan Kåre Christensen i Krokstiveien 2c lenge har lyst til å bli en martyr for sine meninger.
Han er utvilsomt på vei til dette da han i en nå slettet bloggpost (som vi har kopi av) implisitt har hevdet at hans sjefer og kollegaer i Unibuss er tøyter (=horer) og horebukker. Dette fordi noen av dem er skilt og gjengiftede.
I samme bloggpost har han også hevdet at svært mange av Unibuss sine passasjerer er tøyter/horer og horebukker. Noe som de sikkert ikke liker å høre fra en buss-sjåfør i det selskapet.
Vi skulle anta at et slikt respektløst utsagn ikke vil vekke glede hos ansatte og kunder i Unibuss. Det er sikkert ikke morsomt å bli omtalt som horer og horebukker av en person som bokstavelig talt har deres liv i sine hender.
Vi tar selvsagt ikke buss da det å bruke buss som kommunikasjonsmiddel strider i mot Bibelen.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet
Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen viser sine matematiske ferdigheter


Kravene til å bli bussjåfør i Unibuss er tydeligvis ikke spesielt høye. Et av kravene er at man besitter matematiske ferdigheter lavere enn barnehagenivået. Det er på det nivået man finner bussjåføren Jan Kåre Christensen.

jkc regnefeil

Som dette utklippet fra hans blogg viser, er hans matematiske ferdigheter meget mangelfulle.
Han mener at det er tre år siden vi befant oss i juni 2014. De av oss som har betydelige mer matematiske ferdigheter enn kravene til å bli bussjåfør i Unibuss, vet at 2014 + 3 = 2017. De av oss som endog vet hvilken tid og måned dette er, vet også at vi i dag skriver den 14. februar 2016. Noe som er adskillig færre dager enn 5. juni 2017. Rundt 500 dager, estimerer jeg det til.
Hvis det er noen som tror at dette er en enkelt glipp fra Jan Kåre Christensen sin side, må dessverre tro om igjen. Han har i mange måneder og i utallige bloggposter skrevet at det er mer enn tre år siden vi koste oss i juni 2014.

Hva kaller vi en mann i 50 årene på et slikt matematisk nivå ? Idiot og undermåler er ord som kan brukes. Og da idiot og undermåler i medisinsk og helsemessig betydning.

Det er derfor ikke noe rart at fembarnsfaren Jan Kåre Christensen tror at han bare har tre barn. Han kan ikke telle til fem og derfor blir det å holde styr på så mange barn alt for vanskelig for han. I det hele tatt er det mye som er for vanskelig i Jan Kåre Christensen sin verden. Det er derfor vi har så mye sympati for de som er rammet av han og hans idiotier. F.eks hans barn.

Så får vi ønske Unibuss lykke til med en arbeidsstokk som tydeligvis, hvis Jan Kåre er representativ for dem, har den laveste kompetansen i Oslo og Norge forøvrig. Og dette er en god nok grunn til å ikke bruke deres tjenester.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/04/15/jan-kare-christensen-sin-to-ars-lange-og-bitre-kamp-mot-asparges/Jan Kåre Christensen sin to års lange og bitre kamp mot asparges


Nest etter Jan Aage Torp, er grønnsaken asparges hovedfienden til Jan Kåre Christensen. Det kan man lese seg til i de siste to års innlegg i hans egen blogg samt i Søkelys.


Hans bitre, hatefulle kampen mot asparges begynte da Ansgar Braut beskyldte han for å ha Asbergers syndromet. Jan Kåre Christensen sin mestring av dansk, norsk og engelsk er meget mangelfull. Så han fikk det for seg at Ansgar Braut mente at han hadde asparges i sitt kjøleskap og matskap. Noe Jan Kåre Christensen reagerte meget sterkt på.

Jan Kåre Christensen har ved minst to anledningner politi-anmeldt Ansgar Braut for påstandene om at han har asparges i sitt hus og husholdning. Vi har grunn til å tro at Jan Kåre bevisst unngår å besøke butikker som selger asparges. Det seg være som frisk grønnsak, hermetikk eller som suppe.
Jan Kåre hater asparges hett og inderlig.  Så hett og inderlig at han nevner asparges i samme åndedrag som Jan Aage Torp, oss, Ansgar Braut og Søkelys. Vi har regnet litt på det og vi har funnet ut at asparges grønnsaken er nummer to på hans hatliste.

Vi har spurt psykologi professor Aage Mattson ved universitetet i Lund, Sverige om hvorfor en mann kan hate grønnsaken asparges så mye. Han har svart oss med at Jan Kåre anser asparges som en trussel mot hans ekteskap med Berit Nyland Christensen. Det er også grunn til å tro at Jan Kåre gir grønnsaken asparges hele skylden for at hans tre barn med Berit Nyland Christensen forakter sin far så mye. Det finnes enzymer i asparges planten som bidrar til at unge kvinner og menn begynner å tenke klart. Voksne og eldre mennesker har også meget godt av asparges. Bare for å ha nevnt dette til opplysning for våre lesere.


Det er lite eller ingenting vi forstår av Jan Kåre Christensen sitt rabiate hat mot asparges grønnsaken. Dette rent utover at han er mentalt tilbakestående da det er helt umulig for et mentalt friskt menneske å drive en to års hatefull kampanje mot en grønnsak.
Og som psykologi professor Aage Mattson ved universitetet i Lund så treffende sa det: De som rabiat hater en type grønnsak burde ikke kjøre buss. Noe som Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen gjør nesten hver dag.
Vi andre som er mentalt friske nyter asparges som den gaven fra Gud den er.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/04/13/jan-kare-christensens-matematiske-ferdigheter-dokument-forfalskninger-terror-av-en-dodssyk-mann-og-asparges/Jan Kåre Christensens matematiske ferdigheter, dokument forfalskninger, terror av en dødssyk mann og asparges


Vi har fått mange reaksjoner på denne morgenens innlegg om Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen og hans dokument forfalskninger.
Jan Kåre har for vane å forfalske bilder og dokumenter. Han forfalsket epostene til Ansgar Braut og politi anmeldte disse falsifiserte versjonene av epostene. Politiet så igjennom disse som de dokument forfalskningene de var og gjorde ingenting.

I 2014 terroriserte Jan Kåre den da dødssyke forkynneren Bjørn Olav Hansen (som lever i beste velgående i dag og skrever mer på sin blogg en noen gang, så veldig syk var han og er han nok ikke) i forvissning om at Bjørn Olav ikke kunne forsvare seg mot denne terroren. En vanlig taktikk Jan Kåre bruker mot kristne mennesker. I denne terroren utga Jan Kåre seg for å være Bjørn Olav mange ganger. Men en gang ble han tatt på fersken. Se bildet under fra Søkelys.


Legg merke til at Bjørn Olav og Jan Kåre har samme  IP adresse her (kolonnen til venstre). Det var Jan Kåre som skrev under navnet Bjørn Olav Hansen, seg selv og et annet navn. Ynkelig er bare forordet. Da han ble konfrontert med det ville han hverken innrømme sin egen feil eller be Bjørn Olav om unnskyldning. Tvert i mot angrep han Søkelys fordi de hadde avslørt han som en svindler, bedrager og en dokument forfalskner. Men Jan Kåre har aldri innrømmet at svindel, bedrageri og forfalskneri er moralsk og etisk galt. I hans verden er alt lov. Absolutt alt.
At Unibuss sjåføren Jan Kåre Christensen ikke er spesielt intelligent er noe alle vet. De fleste anerkjenner at han er mentalt tilbakestående. Så mentalt tilbakestående at han ikke engang kan telle til 5 eller har noen anelse om hva tall egentlig betyr.
I Jan Kåre sin meget mangelfulle kunnskapsverden er 6 – 4 = 3. De av oss som er normalt utrustet vet at det riktige tallet er 2. Og en slik person som Jan Kåre kjører buss for Unibuss der han av og til tar i mot og teller penger. Noe han ikke er intelligent nok til å klare. Men kalkulatorer er fine greier. Spesielt for Jan Kåre når han skal finne ut hvor mye 2 + 1 blir.
I sin lyving og spill som offer har Jan Kåre kommet til at han har blitt hetset 10 000 eller 20 000 ganger. Det er ikke godt å bli klok på dette fordi Jan Kåre mener 10 000 den ene dagen, 20 000 den andre dagen og 10 000 igjen den tredje dagen.
Litt merkelig at da Jan Kåre la frem all den angivelige hetsingen av han, kom han til 60 tilfeller. Og da vi reviderte disse tallene og innholdet i den angivelige hetsingen, kom vi frem til 7 meldinger som nok var over kanten til hetsing. Uansett hva man mener, er det stor forskjell mellom våre tall som er 7 (60) og Jan Kåres tall som er enten 10 000 eller 20 000. Men i sin lyving, svindel og bedrageri er ikke Jan Kåre så nøye på dette.

Ansgar Braut påsto i et innlegg i Søkelys at Jan Kåre led av Aspergers.  Dette er en personlighets forstyrrelse eller noe slikt. Jeg vet ikke helt. Men vi synes ikke noe ille om de som har det. Det er mulig eller ikke mulig at Jan Kåre har det.

Hvorfor Jan Kåre i de siste to årene har rast mot påstanden om at han har asparges er en mye større gåte enn gåten om han har Aspergers syndromet eller ikke. Bilde av en bunt asparges er lagt under.

Hva er det så galt med asparges ? Vår menighet bruker asparges mye. Dette betyr ikke at noen av oss har en personlighets forstyrrelse der vi spiser amerikanske oppskrift hamburgere med asparges. Derimot er asparges meget godt og vi anbefaler 2-3 asparges mellom burgeren og brødet.
I to år har Jan Kåre helt uten hemninger rast mot asparges og Ansgar Braut som han mener har anklaget han for å ha asparges. Ord blir fattig i møte med idioti som dette. Bare dette i seg selv kvalifiserer Jan Kåre Christensen for diagnosen “mentalt tilbakestående”. En diagnose som er godt nok bevist av hans blogg.

Til sist ser vi at Jan Kåre Christensen hevder at vi sprer død gjennom vår blogg. En påstand som er så hinsides enhver fornuft at man bare må le av den. Men vi skal med interesse og stort alvor etterforske dødsfallene som denne bloggen har medført. Vi regner med at Jan Kåre er mann av sitt ord og gir oss navn slik at vi kan etterforske disse dødsfallene. Hvis ikke, kan vi som vanlig konkludere at dette er løse ord fra en mentalt tilbakestående Unibuss sjåfør, fembarns far og straffedømt internett terrorist. En far som også er foraktet av sine barn.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/03/27/internett-terroristen-jan-kare-christensen-jeg-har-vunnet-over-pastor-torp/Internett terroristen Jan Kåre Christensen: Jeg har vunnet over pastor Torp


Det er som man lurer på om det man ser med sine øyne er virkelig det man ser. Det er som man lurer på om verden har blitt gal. Det er som man lurer på om Gud har forlatt oss.
Jan Kåre Christensen har i sin egen private blogg utropt seg selv til en seierherre i striden med Pastor Torp. Det i seg selv burde gi Jan Kåre et lenger opphold i et lukket psykiatrisk sykehus. Dette fordi hans virkelighets forståelse er fullstendig avsindig gal og til fare for han selv.
La oss se hvor seierherren Jan Kåre sitt liv står i dag:
 • Han har ingen tilhengere utover et gjengift par, en jødehater og ei skilt dame.
 • Hans menighet har ingen medlemmer og ingen møter.
 • Hans egne døtre og sønn tar avstand fra deres far Jan Kåre. Bibelen sier klart at de fedre som ikke har støtte av sine barn ikke har lov til å ha et leder og læreansvar.
 • Jan Kåre har ingen respekt fra sine barn.
 • Jan Kåre har ingen respekt for sine barn.
 • Jan Kåre og hans oppførsel mot sine egne barn har minst en gang vært i barnevernets søkelys.
 • Jan Kåre har veldig sannsynligvis to barn utenfor ekteskapet sitt med Berit Nyland Christensen.
 • Jan Kåre driver sin blogg og sin virksomhet i suveren forakt for Gud.
 • Jan Kåre tror ikke på sentrale deler av Bibelen.
 • Jan Kåre har sagt at han ikke vil slette noe i sin blogg da alt der er sant.
 • Jan Kåre har slettet veldig mye fra sin blogg.
 • Jan Kåre har sagt at han skal slette enda flere deler av sin blogg.
 • Jan Kåre har skrytt av sine tre luksus biler.
 • Jan Kåre har beklaget seg over at han bare eier en gammel bil.
 • Jan Kåre anklager de som politianmelder hans terrorisme for å kneble ytringsfriheten.
 • Jan Kåre har selv sagt at han ikke vil politianmelde noen da dette strider mot Bibelen.
 • Jan Kåre har selv politianmeldt andre minst syv ganger i det siste året.
 • Jan Kåre har stor sympati for Anders Behring Breivik. De har samme virkelighets forståelse og meninger.
 • Jan Kåre har skrevet minst to støtte-artikler for Anders Behring Breivik.
 • Jan Kåre har uttrykt at han ikke fortjener en streng straff for det han har gjort.
 • Jan Kåre har vist en suveren forakt for Anders Behring Breivik sine ofre.
 • Jan Kåre har med intensjoner om å svindle, hevet trygd han ikke har hatt krav på. Han har endog skrytt av dette.
 • Jan Kåre har gitt full støtte til en mann som mishandlet kvinner.
 • Jan Kåre har gitt full støtte til fysisk mishandling av en eller flere kvinner.
 • Jan Kåre har anklaget familien Torp for kidnapping da de reddet en mishandlet kvinnes liv.
 • Jan Kåre støtter betingelsesløst de sekter og menigheter der incest og seksuelle ugjerninger mot barn har forekommet og forekommer.
 • Med sitt misbruk av 1.Kor 6,1-7 mener Jan Kåre at disse barna stilltiende bare må finne seg i disse overgrepene mot dem og ikke politianmelde dem.
 • Jan Kåre er selv en svindler som har samlet inn penger til sitt eget forbruk under det påskuddet at disse går til kristelig arbeide.
 • Ingen av de innsamlede penger har gått til andre enn å gjøre Jan Kåre til en feit, bitter middelaldrende mann.
 • Jan Kåre mener at hardt pressede skattebetalere skal betale alle hans rettskostnader.
 • Jan Kåre har ikke betalt en eneste krone til betaling for advokat og rettssak.
 • Jan Kåre er dømt for internett terrorisme og sjikane.
 • Jan Kåre har vist grov forakt for denne dommen og norsk lov.
 • Jan Kåre har enda ikke forstått at hans rettsstrid er mellom han selv og politiet. Ikke i mot Torp.
 • Jan Kåre har i de siste månedene drevet en ren terror kampanje mot politiet, Pastor Torp og andre. Herunder helt uskyldige mennesker.
 • Jan Kåre har uttalt at han synes det er bra at barn mobbes for det han skriver.
 • Jan Kåre har sagt at det var bra og Guds vilje at Pastor Torp sine svigerforeldre mistet alt de eide i en brann.
 • Jan Kåre har sagt at det er bra og Guds vilje at den og den personen er alvorlig syk eller død.
 • Jan Kåre har utallige ganger blitt tatt i ren løgn uten at han har bedt om unnskyldning for dette.
 • Jan Kåre har løyet i en norsk rettssal.
 • Jan Kåre har løyet til sin advokat.
 • Jan Kåre har løyet til politiet.
 • Jan Kåre har løyet til sin arbeidsgiver Unibuss.
 • Jan Kåre har løyet til NAV.
 • Jan Kåre har løyet til pressen.
 • Jan Kåre har løyet til en bokforlegger.
 • Jan Kåre har unndratt penger fra beskatning.
 • Jan Kåre har ikke betalt skatt og moms for skattepliktige varer og tjenester.
 • Jan Kåre har tatt penger fra folk under falske forutsetninger.
 • Jan Kåre har bedrevet omfattende dokument forfalskninger.
 • Jan Kåre har utgitt seg for å være andre personer samt skrevet under falsk navn.
 • Jan Kåre har sendt brev i andres navn.
 • Jan Kåre har sendt brev med særdeles grovt krenkende innhold i andres navn.
 • Jan Kåre har unnlatt å tilbakebetale lån fra venner.
 • Jan Kåre har truet til seg penger fra enkelte personer.
 • Jan Kåre har gjentatte ganger stjålet andre menneskers eiendeler.
 • Jan Kåre har gjort alt han kan for å ødelegge andre sine ekteskap gjennom ryktespredninger og løgner.
 • Jan Kåre har grovt trakassert nylige avdødes slektninger i sin blogg og gjennom ryktespredninger.
 • Jan Kåre har grovt trakkassert kreftsyke mennesker og gledet seg over deres sykdom og død.
 • Jan Kåre har ikke misjonert eller drevet kristent arbeide på mange, mange år.
 • Jan Kåre har intet liv og ingen hobbier utover internett terrorisme.
 • Jan Kåre sitt liv har ingen mening utover å terrorisere Pastor Torp og andres kristnes liv.
 • Jan Kåre har terrorisert Pastor Torp i mange år og det helt siden Pastor Torp begynte å kaste ut folk fra sine menigheter som seksuelt misbrukte barn.
Når vi sammenligner dette opp mot den innsats som Pastor Torp har gjort i de siste månedene, kommer Jan Kåre sin innsats for andre mennesker til kort. Jan Kåre har ikke gjort noe godt for andre mennesker.

Der Pastor Torp hjelper mennesker, bare terroriserer Jan Kåre andre mennesker. Der Pastor Torp misjonerer for Gud, terroriserer Jan Kåre andre mennesker for å tilfredstille sitt eget ego. Det er forskjellen mellom mellom Pastor Torp og Jan Kåre Christensen.
At Jan Kåre har utropt seg selv som en seierherre bare beviser at Jan Kåre Christensen er en mentalt tilbakestående mann som ikke har noen som helst begrep om denne verden.
Spesielt nå som konflikten ikke er har vært mellom han selv og Pastor Torp. Den har i det siste året vært mellom Jan Kåre Christensen og politiet, rettsstaten, kongeriket Norge.
Dette viser at Jan Kåre Christensen er helt ute av stand til å ta vare på seg selv samt uttrykke meninger som gir noen som helst mening på vår planet. Jan Kåre Christensen har nådd et stadie der alt er ga-ga-ga.
Og vi skal her utrope en ny seierherre. Den seierherren er Norge og vårt rettssamfunn.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/01/27/noen-ord-om-jan-kare-christensen/Noen ord om Jan Kåre Christensen


Vi ser at Jan Kåre Christensen igjen sprer løgner om oss i sin blogg. En blogg der han driver sin kriminelle virksomhet fra. Der penger til hans eget forbruk samles inn under påskuddet av at de går til en menighet og en bibeloversettelse.

La oss ta dette en gang for alle ettersom vi ikke lenger vil gi denne narsissisten Jan Kåre Christensen noen videre oppmerksomhet. Dette er vår siste omtale om han hvis intet merkelig skjer. Her er jeg enig med Kjell Andersen i Søkelys som skriver at Jan Kåre Christensen ikke fortjener noe mer oppmerksomhet. Jeg vil derfor senere i kveld eller i morgen gå gjennom hva vi har skrevet om Jan Kåre Christensen og slette det som ikke er relevant.

Vi vil heller ikke gi Jan Kåre Christensen noe mer omtale da han i sin helhet burde ignoreres.
Jan Kåre Christensen vet at han lyver når han skriver at Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut er eieren av denne bloggen. Ingen av disse har noensinne skrevet så mye som et ord i denne bloggen. Ei er de involvert i Smyrna Menighet. Førstnevnte bor i Irland og sistnevnte hevder han bor i Setesdalen.
Som jeg skrev i går er vi heller ingen tilhengere av Pastor Torp. Vi vil ikke invitere Pastor Torp til vår menighet og vi vil ikke ha noen kontakt med han. Kontakt vi aldri har hatt med han. Grunnen er at han er gjengift og at han har en personlig stil vi ikke liker.

Jeg ser i domslutningen mot Jan Kåre Christensen at han har hevdet at vi er tilhengere av Pastor Torp og har kontakt med han. Her løy Jan Kåre Christensen seg fra et erstatningsansvar i størrelsesordenen 20000 kroner eller mer. Dette var en av de mange løgnene som Jan Kåre Christensen kom med i retten. Man kan ikke ha noe annet enn dyp avsky for et menneske som lyver slik i en rettssal.
Det forundrer oss at Jan Kåre Christensen i den rettssaken sloss for at man skulle ha full rett til å grovt sjikanere andre på internettet samtidig som Jan Kåre Christensen selv har politi-anmeldt de av oss som har gitt han selv objektiv, faktabasert omtale. Hvis det er noen som lurer på hvordan en narsissist opptrer, er dette et meget godt eksempel.
Som vi har observert Jan Kåre Christensen, har han grafset dypt inn i Pastor Torp sin familie og privatliv. Han har helt åpenlyst gledet seg over Pastor Torp sine godt omtalte nedturer med sin familie. Forholdet mellom far og sønn Torp har blitt omtalt i bloggen med stor skadefryd og Jan Kåre Christensen forsøkte å forsterke denne uenigheten innad i familien Torp. Da Torp sine svigerforeldres hus brant ned, sto gleden i taket hos Jan Kåre Christensen og i hans blogg. Jan Kåre Christensen var i triumf over dette. Og han forsvarte dette i retten samtidig som han sterkt beklaget seg over at denne blogg angivelig hadde spredt rykter om at hans sønn var homofil. Noe vi aldri har gjort. Men Jan Kåre Christensen var i harnisk over at noen omtalte hans sønn.
Jan Kåre Christensen er en narsissist som grafser i andres privatliv og familie samt offentliggjør dette i sin blogg. Han politianmelder de som bare gir hans familie forsiktig omtale.

Vi i Smyrna Menighet vet veldig mye om hans familie. Ting som kan virkelig skade familien Christensen slik Jan Kåre Christensen har skadet familien Torp. Men det vil ikke falle oss inn å offentliggjøre dette her i denne bloggen eller andre steder. Vi synes oppriktig synd på familien Christensen. Jan Kåre Christensen har behandlet sin kone og barn på en meget dårlig måte mens han har drevet sin blogg. Hans voksne barn har måttet leve med en far som har skrevet de mest barnslige, idiotiske ting på sin blogg i mange år. Ingen av dem vil blir assosiert med Jan Kåre Christensen og det forstår vi godt. Derfor vil heller ikke denne bloggen assosiere hans tre voksne barna med Jan Kåre Christensen. De lider nok som det er med en blogg og en slik far som er en stor belastning for dem.
Under skrivingen av denne posten ser jeg at Jan Kåre Christensen hevder at han har “bevis” for at Torodd Fuglesteg står bak denne bloggen. Jeg ser også at Torodd Fuglesteg har nettopp benektet dette i Søkelys.

Jan Kåre Christensen er en dreven dokument-forfalsker som har forfalsket en rekke eposter og dokumenter til det ugjenkjennelige. Han har skrevet meldinger i andres navn og har opptredt under navnene til kjente predikanter. Alt dette som “bevis” for sine egne løgner. Han gjorde endog dette i retten, skamløs som han er. Vi og mange andre vet at Torodd Fuglesteg ikke driver denne bloggen, uansett hvor mange dokument-forfalskninger Jan Kåre Christensen legger frem.
Jan Kåre Christensen gjemmer sin kriminelle aktivitet bak navnet Smyrna Menighet. Fakta er at denne menigheten finnes ikke. Den har ingen medlemmer. Det er ingen som støtter Jan Kåre Christensen. Alle hans tidligere venner har dratt seg unna etter å ha opplevd hvordan en ekte narsissist oppfører seg. Og for mange av disse var det en kostbar opplevelse.

Jan Kåre Christensen hevder at hans svindel menighet (som vi vet ikke har et eneste medlem) har møter om kveldene. Noe som er beviselig løgn da Jan Kåre Christensen er ute å kjører buss for Unibuss akkurat da. Jan Kåre Christensen sin innsamling til denne menighetsvirksomheten er derfor ren svindel og pengene går rett i Jan Kåre Christensen sin store mage. Jan Kåre Christensen sin bibeloversettelse er også grov svindel da Jan Kåre Christensen ikke snakker noen av grunnspråkene. Igjen går de innsamlede penger rett i Jan Kåre Christensen sin store mage.
Det er verdt å notere seg at hans “veldedige innsamlinger” ikke, som loven sier at han skal, er registrert i offentlige registre som blandt annet Brønnøysund registerene. Hans “veldedige innsamlinger” er også regnskapspliktige med årlig revisjon. Også her bryter han loven og har gjort det i mange år. Det er klart at han som alle andre kriminelle ikke vil gi det offentlige innsikt i hans virksomheter. Spesielt ikke den type kriminalitet som gir en noen år i fengsel. Den type kriminalitet som hans blogg er et skalkeskjul for.

Jan Kåre Christensen er ikke noe annet enn en svindler og en narsissist som har personlighets forstyrrende store tanker om seg selv. Og det er på tide at vi og Søkelys ikke gir han noe mer oppmerksomhet.
Nå skrur vi av lyset og forlater Jan Kåre Christensen til sitt eget liv der det bare lever tusser og troll. Så kan vi bruke tiden på mer nyttige ting enn denne stakkaren.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/01/25/pastor-torp-vant-det-forste-slaget-vant-han-krigen/Pastor Torp vant det første slaget. Vant han krigen?


Internetttroll og bussjåfør i Unibuss Jan Kåre Christensen tapte rettssaken mot staten og Pastor Torp. Han er 15 000 kroner og litt stolthet mindre.
Dette er en seier som Pastor Torp fort vil finne ut at er en pyrrisk seier. En seier på papiret, men allikevel et tap. Og jeg tror ikke Pastor Torp har noen illusjoner om hva som har foregått her.
Dommeren mente at det er feil å kalle Jan Kåre Christenen for en Anders Behring Breivik tilhenger. Med god støtte i det Jan Kåre Christensen selv har skrevet, er det ingen tvil om at Jan Kåre Christensen er en Anders Behring Breivik tilhenger.
Jan Kåre Christensen har kalt Utøya ungdommen for kommunister og avskum. Det er det eneste han har kalt disse. Jan Kåre Christensen har vist absolutt null sympati for de myrdede ungdommene og deres familier. Tvert i mot har han minst to ganger skrevet at Anders Behring Breivik sine soningsforhold er uverdige og at det er så inderlig synd på han. Og når konfrontert med dette har han både slettet det han har skrevet (vi har kopier av alt sammen) samt hevdet at hans syn deles av mange tusen nordmenn. Noe som er ren løgn. Det er kun Jan Kåre Christensen og en handfull andre ekstremister som deler det synes. Det er derfor hevet over enhver tvil at Jan Kåre Christensen er en Anders Behring Breivik tilhenger.
Mye av dette er sannsynligvis begrunnet i at Jan Kåre Christensen i Anders Behring Brevik instinktivt kjenner en beslektet sjel. En tvillingsjel. Og når vi ser hva Jan Kåre Christensen skriver om seg selv og andre får man automatisk assosiasjoner til Anders Behring Breivik sitt manifest. Det er de samme menneskesyn og de samme syn på seg selv. Mye av dette er likt og det er bare graden av personlighets-forstyrrelse som skiller dem. Anders Behring Breivik levde ut sin narsissisme med våpen. Jan Kåre Christensen med sin blogg.

Fellestrekkene i deres respektive alvorlige form for narsissisme er at begge to mener at de er store mennesker og at de krever at omverdenen skal se på dem som store, flotte mennesker. Hvis ikke, blir det bråk. Og begge to har laget bråk. Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker. Jan Kåre Christensen har drevet sin blogg der han har sjikanert det samme antall mennesker i sin søken etter beundring og status som stor mann.
Og ja, jeg ser store fellestrekk mellom disse to individene. Langt flere fellestrekk enn ting som skiller dem ad.

Jan Kåre Christensen vil utvilsomt gå til Lagmannsretten med sin sak og i sin søken etter anerkjennelse som den store mannen han mener han er. Han kan gå til Strasbourgh også med samme saken på jakt etter det han mener er en seier.

Det er ordet Seier som skremmer meg. Et ord som Jan Kåre Christensen bruker veldig ofte i denne saken. Seier over Pastor Torp. Det er helt klart at det ligger i Jan Kåre Christensen sin personlighets-forstyrrelse at en seier kan kun oppnås ved at Pastor Torp ydmykes på det aller groveste…….. og resten overlater jeg til deres fantasi. Dette ligger i Jan Kåre Christensen sin natur. I hans personlighets-forstyrrelse. Jeg viser her til all literatur om narsissisme.
Det er derfor jeg mener at Pastor Torp ikke burde se på denne dagen med noe stor glede. For denne dagen vant han en pyrrisk seier og ikke noe mer enn det. Man feirer ikke en seier over en såret narsissist. En type mennesker helt uten moralske og etiske verdier. En type menneske man overhodet ikke burde komme i nærheten av. Bare spør Jan Kåre Christensen sine tidligere venner. Venner som har lært seg at en leker ikke med narsissister.
Vi gratulerer Pastor Torp med den pyrriske seieren og ønsker han fortsatt god vinter.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2015/06/14/gi-mer-penger-til-jan-kare-christensen/

Gi mer penger til Jan Kåre Christensen !


Tro det eller ei, men siden 10. mai har norges viktiste kristen stemme og vår høyst avholdte pastor Jan Kåre Christensen bare mottatt 178 828 kroner i donasjoner til sitt privat liv. Da er hans lønn fra Unibuss og andre verv ikke medregnet.
Dette er skandaløst og ukristelig dårlig !! Det sier seg selv at en norges viktigste krisne person og stemme fortjener et langt bedre privatliv og forbruk enn bare lommerusk hver måned. Ferske kaker fra Danmark og badesalt fra Tatra fjellene hver dag er ikke billig ! Disse essensielle pastorale verktøyer kan ikke Jan Kåre leve uten.

Har du planlagt en ferie til Costa Del Sodoma i sommer; kanseller den. Hvis du bor i Oslo området, legg heller ferien til de mange fine strendene ved Øyeren eller Oslofjorden. Send så alle pengene til Jan Kåre.
Hvis du bor på Sørlandet, legg ferien til de mange fine strendene i Setesdalen.
Hvis du bor i Bergen er Hardangerfjorden et mye bedre alternativ enn Spania og utlandet. Send alle pengene til Jan Kåre.
Hvis du bor i Trondheim er Verdal et fint feriested. Send alle pengene til Jan Kåre.
Hvis du bor i Nordland, Troms eller Finnmark er Nordreisa et så mye finere alternativ enn Bulgaria og Spania. Send alle pengene til Jan Kåre istedet.
Alle ferie pengene og penger til dyre ferier og ditt eget forbruk sendes til Jan Kåre Christensen sin DNB bank konto 0535 06 05845.


Jeg gjentar:
DNB bank konto 0535 06 05845


Alle bidrag går direkte og uavbrutt til Jan Kåre Christensen sitt private forbruk. Ingen av bidragene vil bli skattelagt.
Gjør som hans venner i hedningssamfunnet og human-etikerene og gi så det monner til hans private forbruk. Det fortjener Jan Kåre Christensen!

Arne Breen for Smyrna Menighet

Jeg stopper der, men her er noe til som den enkelte kan slå opp og lese. Alt dette som er skrevet om meg er virkelig sjikane og løgn. At poltiet på Manglerud ikke griper tak i dette, det vitner om at de er på et lavere nivå enn de er selv i Nord Korea og Saudi Arabia som tar alle. Mens poltiet på Manglerud går kun og utelukkende etter meg, ingen andre!Innlegg 581 om Anders Behring Breivik fra Jan Kåre sin blogg

Da Jan Kåre har en brevveksling med Anders Behring Breivik der gjensidig støtte og beundring utveksles, synes jeg det er på sin plass at vi med Jan Kåre sin tillatelse publiserer hans innlegg om Anders Behring Breivik fra 2. April 2013. Kilden er http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-581-hvorfor-far-ikke-anders-behring.html som ble slettet etter anmodning (krav) fra Jan Kåre sin arbeidsgiver Uni-Buss. […]
Jan Kåre Christensen drapstruer en politimester, fire politikvinner og pastor Torp.

I en epost som Søkelys har gjengitt i dag, har Jan Kåre Christensen drapstruet politimesteren og fire politikvinner på Manglerud Politistasjon. I samme epost har Jan Kåre også drapstruet Pastor Torp og en annen person. Dette melder Søkelys i et oppslag om denne saken. Det er meget alvorlig å drapstrue politi tjenestefolk i Norge. Deriblandt […]


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...