søndag 17. desember 2017

Nr. 80: Konstaterer at etter den fullkomne seier vi har vunnet over katastrofen Jan Aage Torp, så har Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut mistet alle hemninger!

Nr. 80:
Konstaterer at etter den fullkomne seier vi har vunnet over katastrofen Jan Aage Torp, så har Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut mistet alle hemninger!

Jeg så på en film i går, som jeg dessverre har sjelden tid til. Det var om Hitlers siste dager. Faktisk så minner denne filmen om katastrofen Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg, Kjell Andersen og Ansgar Braut.
Hitlers privatsekretær forteller sin historie, og dette er litt av en historie.
Traudl Junge var Hitlers privatsekretær fra 1942. Hun forteller presist og detaljert om sine erfaringer fram til de siste dager i Hitlerbunkeren. Om Hitler og Eva Braun som inngikk ekteskap en av de siste dagene, da de viste at det hele var over. Om da Hitler prøvde giftpillen på sin kjære hund først, for å se om den virket, noe den gjorde.
Eva Braun ville ta pillen og ikke skyte seg, for hun ville være et pent lik. De andre diskuterte hvordan de skulle skyte seg - mot tinningen eller i munnen. Hun forteller helt fram til Hitler og Eva Braun har tatt sine liv, og de nærmeste medarbeiderne sitter sammen i bunkeren og drikker og røyker og gir uttrykk for innbitt hat mot Adolf Hitler, et personlig følt hat. Hun forundret seg mye over det.
Filmen viser bare ansiktet til Traudl Junge mens hun forteller. Det er ikke brukt et eneste arkivbilde. Hun er en vakker eldre dame og språket er sobert. Hun viste ikke hva som var utenfor, sier hun, eller forstod det ikke, og bebereider seg selv for det.
Den nøkterne filmatiseringen gjør vitnemålet særlig sterkt. Av underlige årsaker har det ikke vært interesse for historien hennes før nå. Hun skrev en bok i 1947, men den utgav hun ikke. Nå kommer boken også (2005). Det er dette filmen bygger på. Som har tittelen Der Untergang.
På mange måter minner Torps fall om Hitlers fall, begge to psykopater som fordreier og lurer mennesker. Egentlig ingen sterke personligheter, men kyniske og manipulerende.
Bilde av Adolf Hitler som også måtte gi tapt til slutt! Slik er også det med narreApostel Jan Aage Torp som fremstår som mer og mer som den personen han egentlig alltid har vært. En kynisk selvopptatt og manipulerende falsk Apostel som overhode ikke bryr seg hverken om Gud eller hans ord. Der han tar seg selv til rette akkurat som det passer ham selv. Det er som Guds ord sier om slike personer som Jan Aage Torp skyer uten regn.
Hvorfor ikke ydmyke seg når det viser seg at en har levd i et stort, stort selvbedrag?
Ut i fra et kristent ståsted, så er det dypt tragisk det som har skjedd den siste mnd. rundt Jan Aage Torp og hans støttespillere. Så lenge jeg har vært en troende, har jeg aldri sett en såkalt Pastor eller Hyrde blitt slik avkledd. Og Torp er faktisk ikke klar over det at han har på alle måter tapt. Han er ikke vàr det selv, snakk om gå med skylapper.
Sønnen Anders Torps offentlig sverter sin egen Far, hva sier Guds ord?
Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 1. Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. 
Dette er et meget viktig vers. I endetiden skal det tom innforbi de kristnes rekker bli en åndskamp av dimensjoner der avstanden mellom foreldre og barn skal bli så stor at Guds ord sier at menneskene følger sine lyster og kjød fylt ut! At vi må si at det er åndskrefter fra den onde som står bak.
2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.
2 Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: 
Her går Paulus tilbake til de ti bud i 2. Mosebok 20 som Gud gav Moses. Loven er åndelig, rett og god sier han til Romerne og til oss alle. Vil du ha et godt og fremgangsrikt liv? Sett pris på dine foreldre, lyd dem og ha stor age for dem! Nest etter Gud står de over deg.
3 så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 
Da har du løfte på at det vil gå deg godt og leve lenge i landet, det landet som Herren gav oss alle. Et at de viktige ting med Åndens komme er at foreldre og barn trives og er i sammen. Malakias 4. 6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
4 Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.
Ordspr 13: 24 Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig. Dette kan også misforståes og en kan gå for langt. De aller fleste i dag tukter ungene for lite mener jeg. Balansegangen her er veldig viktig og nødvendig. Ungene trenger fremfor alt kjærlighet, oppmuntring og få respekt av sien foreldre. Besteforeldre og andre familiemedlemmer som støtter ungene er også av et gode og must.
(sitat slutt).
Jeg skriver og underviser hva Guds ord sier og lærer, men i familien Jan Aage Torp er det stikk motsatt. Dette skriver jeg om i her:


Hele familien Jan Aage Torp bryter konsekvent Guds bud, derfor den store disharmonien og de sterke motsetninger seg imellom!
Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.
Verdens barn lever i en enorm normlovløshet, men faktumet er at troendes mennesker lever på samme måte.
På mange måter er det linjert og skissert opp i fra Skaperen – Gud selv hvordan vi som mennesker skal leve. Og hvordan forholde seg til hverandre.
Guds bud gjelder i dag – som det alltid har gjort!
Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.
Jeg skjønner meg ikke på troende mennesker, som tror at vi som kristne ikke har noe å forholde oss til, i hvert fall ikke noe som krever og fordrer noe.
Jesus selv sier i det nye testamente følgende:
«Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg».
For å kort nevne opp noen av de bud som familien Torp har bryte, og som har resulterte i den disharmonien og de sterke motsetninger seg imellom!
1.)  Ann Christin og Jan Aage Torp da de ble skilt. Så skulle de enten levd alene, eller forsone seg med hverandre. Nå har de begge to funnet seg en ny livspartner som bibelen omtaler som ekteskapsbrudd, hor og synd. Med andre ord, her er de begge to lovovertredere, med andre ord ekteskapsbrytere.
2.)  Jan Aage Torp har politianmeldte meg, som også er helt imot Guds bud. Dommen hører Herren til, og slike forhold skal tas opp internt i menigheten, og kun der. Gå til verdslige myndigheter er 100 % imot Guds ord.
3.)  At de får en sønn som oppfører seg som en rebell, Anders Torp. Som gir ut en bok der han sverter sin egen Far. Det blir som en sår, så høster mann. Men andre ord, her er det en familie som er totalt skadeskutt da de alle som en bryter Guds bud. Vi i NT har like mange Guds bud å forholde oss til som i GT. Det som vi finner i NT, som Jesus og apostlene talte og lærte. Det gjelder for oss i dag, like mye som det som Moses og profetene i GT talte og lærte. Med andre ord, her er det en familie som er ulydige imot Herren, derfor blir følgende så store og så omfattende.
4.)  Hvem har hovedansvaret her? Det er «presten» i huset, Jan Aage Torp. Men gang etter gang så fraskriver Jan Aage Torp sitt ansvar. Enten med å angripe andre i familien, eller gi de så stor frihet som de ikke har.

5.)  Men når en selv har kastet seg i armene på ei ung, sjarmerende tøyte, så blir alt deretter. Bibelsk er det ikke, men dypt tragisk!
Jan Aage Torp har kastet vrak på Guds ord på alle felter i sitt eget liv. At han får nå dette er som en bumerang som slåt tilbake på ham selv, stakkars fortapte mann som det fortapelsens barn han er! Men det er enda tid for ham og hans støttespillere å omvende seg, men da må en be Gud og mennesker om tilgivelse. Og mene det!
Jan Aage Torp spiller fremdeles et skittent spill. Der han prøver å fremstå som ydmyk, men egentlig er frekk og arrogant. Han sier han har vært en dårlig Far etc. Men så angriper han sønnen i neste omgang. Her ser vi den psykopaten som prøver hele tiden å ta igjen «tapt terreng»!»
Dypt tragisk, nå angriper de meg for å drive med incest og annet. Her synker en ned på et slikt lavmål, at går det an å synke lengre ned?

Jan Aage Torp skriver egentlig om seg selv her på sin egen blogg:

«Min erfaring er at det skakkjørte mediebildet av koblingen mellom seksuelle overgrep og «strenge, religiøse mørkemenn» er sterkt overdrevet. Tvert imot er det de sjarmerende og tillitvekkende som innynder seg i familien, i skole og barnehave, og i sosiale sammenhenger. De er de farligste.»
Ja, riktig, slike som han som ser så «normale» ut er de farligste, styggeste og de sleipeste!
Dette er noen av meldingene jeg har fått inn på den Himmelske blogg fra Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.
Anders Torp har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 1418: Ann-Christin Düring Woll og Aina Lanton ...:

Er gjengifte verre enn at du har bedrevet incest mot dine egne døtre, Jan Kåre?

Anders Torp

Dette er så ille. Kan det bli verre?
Anonym har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 1418: Ann-Christin Düring Woll og Aina Lanton ...:

Hva sier skriften om dere som voldtar deres egne døtre, Jan ?
Her er det mennesker som er tvers igjennom onde, og disse holder Manglerud poltiet med. Snakk om tragedie!
Anonym har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 1418: Ann-Christin Düring Woll og Aina Lanton ...:

Ja, endelig er du avslørt, Jan Kåre........ som en som har incest dritt forgrepet seg mot sine døtre !!!!!

Jeg har tipset politiet og jeg tvitrer om dette i tvitter. Nå skal du se at du får det du fortjener, din feite gris !!

Godtfred

På nettstedet Søkelys er det ikke noe bedre!
Jeg skal ha forbindelse til Nardus og de igjen er en sekt som tillater voldtekt og incest. For det første, det er 29 år siden siste jeg snakket med Torkil Terkelsen. Skulle gjerne ha pratet med han igjen, så dette skjedde etter jeg hadde kontakt med Terkelsen, som forteller at jeg ikke har noe med denne saken å gjøre.
Dernest, slik jeg har lært Torkil Terkelsen å kjenne, så er han moralsk en meget god og sterk mann. Det høres totalt fremmed ut for meg at han driver med slikt eller går god for dette. Jeg vil egentlig anbefale Torkild Terkelsen å anmelde nettstedet Søkelys som skriver så mye dritt om ham og legger ut slike fabrikkerte rykter.
Dette å koble meg opp til Nardus og annet, er ikke noe annet med å spre falske rykter og løgn.
Dette skriver den onde Torodd Fuglesteg på Søkelys.
Torodd Fuglesteg skriver rett ut at han ønsker min død, at jeg skal henge meg selv.
Hatpoltiet på Manglerud, hva gjør de? Ingenting til min fordel, men alt for å overbeskytte trekløveret Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut!
Dette må vel være den styggeste kommentaren jeg noen gang har lest på nettet, der jeg blir ønsket død. Men politiet mener det er mer straffbart å skrive at Jan Aage Torp er en ekteskapsbryter enn andres død?!

Torodd Fuglesteg on 19/10/2014 at 22:09 said:
Okke som; det er minst to saker hos politiet mot JKC for oyeblikket. I tillegg jobber andre med sakene samt at flere planlegger personlige oppmoter hos JKC, bopel eller jobb, for aa snakke med Christensen om hans kloakkblogg. En eller flere mediehuser jobber med saker for publisering.
Jeg tror vi sier at det er det.
Ansgar: Du er ung og blond. Du vil lere aa aldri ta personlig kontakt med sinnsyke mennesker da de vil utnytte dette for alt det er verdt. Av feil blir man klok. Av trial and errors, formes meget gode mennesker. Fortsett med det.
Og hensikten med disse postene har vert aa gi JKC nok tau til aa dingle i. Noe som vi har oppnaadd ser jeg. Politi, advokater og doktorer har faatt alt det de trenger. Dermed er oppdraget fullfort.
Videre:
1.    Torodd Fuglesteg on 25/03/2016 at 22:06 said:
Og det virker nu som om JKC mener at gjengifte er en mye verre synd enn incest og seksuell utnyttelse av barn. JKC har faktisk, implisitt, skrevet at ingen ofre for incest og seksuell utnyttelse hvor overgripere er kristne kan anmelde slike forhold til politiet. Se hans bruk av 1.Kor 6,1-7.
JKC mener da at barna og ofrene for seksuelle overgrep bare skal finne seg i det uten aa blande inn politiet. Det er slik han bruker 1.Kor 6,1-7 og det er slik han uten reservasjoner stotter en menighet som har dekket over slike grusomheter mot barn.
Jeg vil paastaa at incest og seksuell utnyttelse av barn er mye verre enn gjengifte. Men hva vet nu jeg……..
Her er utalesene så grove og stygge, at det er unødvendig å kommentere dette. Har aldri opplevd noe så grusomt og stygt på nettet, så her burde det vært snakk om år i fengsel og sekssifret beløp i oppreisning og kompensasjon.
Sluttkommentar:
Tar en med hva den falske Smyrna bloggen også skriver, da skjønner en bare et her er det er farlige kriminelle mennesker som har ingen hemninger på noen områder i sitt liv.
Fra den Falske Smyrna bloggen:
Nytt spm om Christensen & Torp saken: Handler den om Torp sin politikk mot seksuelle overgrep mot barn ?
Vi har fått et spørsmål fra Solfrid i Grimstad. Hun er lykkelig gift og leser Søkelys og vår blogg hver eneste dag. Hennes spørsmål begynte med å vise oss til artikkelen “Pastor Torp Menighet med nødvendig streng policy seksuelle overgrep”  Dette er en meget interressant artikkel fra Kjell og Søkelys. En artikkel Kjell Andersen fortjener ros for.
Vår Smyrna Menighet har i den siste halve timen sendt en epost til Pastor Torp der vi ber om en kopi av denne policien. Dette for at vi kan kopiere denne og innføre denne selv hos oss. Mens dette skrives er vår egen pastor i ferd med å lete opp undervisnings materiale som vi kan bruke til å kurse våre egne medlemmer i dette med å oppdage pedofile og andre seksuelle overgripere i vår menighet. Vi skal ha en absolutt null-toleranse ovenfor disse og de vi oppdager vil uten opphold bli politianmeldt. Andre tiltak vil også bli vurdert. Nå er det en time siden vi leste denne artikkelen og den har medført stor aktivitet hos oss. Vi jobber hardt akkurat nå.
Solfrid fra Grimstad har også spurt oss om Jan Kåre Christensen sitt hat har noe med at Pastor Torp har tatt en slik stor avstand fra pedofili og seksuelle overgrep blandt kristne.
Søkelys viser til denne artikkelen der Jan Kåre forsvarer Nardus sekten i alt. En sekt som er avslørt for sine seksuelle overgrep mot barn. Jeg vet at Jan Kåre løy i sine kommentarer til denne artikkelen når han ble konfrontert med sitt vennskap med Torkild Terkelsen og Nardus sekten. Vi vet at det er et godt vennskap mellom Jan Kåre og Nardus sekten. Deriblandt har de felles teologi der de forkaster sentrale deler av bibelen.
Nardus sekten og Torkild Terkelsen er også meget tolerante, for ikke å si veldig vennlige, ovenfor pedofile og de som seksuelt forgriper seg på sine egne barn. En mann som ble navngitt som en ussel seksuell overgriper i boken Si At Du Lyver nyter fremdeles full tillit i Nardus sekten. Dette mens offeret for hans seksuelle overgrep, som skrev boka over, har blitt støtt ut i det ytterste mørket av Nardus sekten. De mente at det var mye verre at hun politi anmeldte og skrev denne boken enn at denne mannen seksuelt misbrukte henne. Dette er politikken i Nardus sekten. En sekt som Jan Kåre har et meget vennskapelig forhold til og som han forsvarer i alt og ett. Vi antar at han også er enig med Nardus sekten når de mener at politi anmeldelsen var mye verre enn de seksuelle overgrepene mot denne jenta.
For det er faktisk slik man kan tyde Jan Kåre sine mange hatefulle utfall mot de som anmelder andre kristne mennesker. Herunder kvinner og barn som anmelder sine kristne overgripere for seksuelle overgrep. Det er nå klart for oss at Jan Kåre helhjertig støtter Nardus sekten når de mener at det er verre at seksuelle overgrep mot barn kommer frem i lyset enn at menn seksuelt forgriper seg på barn. Noe annen logisk konklusjon finnes ikke.
Som Solfrid helt riktig har minnet oss om, begynte Jan Kåre å hate Pastor Torp rundt den tiden da Pastor Torp og hans kirkesamfunn innførte en null-toleranse politikk ovenfor seksuelle misbrukere. Man kan lure på om dette er tilfeldig eller ikke. Solfrid mener at Jan Kåre hater Pastor Torp av denne grunnen. Vi vet ikke nok om dette. Men vi vil finne ut av dette.
Solfrid spør oss også om det også foregikk eller foregår seksuelle overgrep mot barn i den sekten som Jan Kåre leder. Nå var den sekten kun familien Christensen og etterhvert bare Jan Kåre Christensen etter at hans barn etterhvert så kraftig tok avstand fra sin egen far. Vi har ingen tro på at seksuelle overgrep har forekommet innen Jan Kåre sin lille sekt. Men vi synes det er meget ille at Jan Kåre støtter og forsvarer Nardus sekten sin politikk på dette feltet.
Vi skal nå legge inn mekanismer hos oss selv slik at dette ikke skjer hos oss. Bare tanken på seksuelle overgrep mot barn er en motbydelig tanke som gjør oss fysisk kvalme. At Jan Kåre og Nardus sekten forsvarer slikt dritt er mer enn det vi kan forstå.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet
(sitat slutt).
Kan det bli verre enn å hevde at jeg driver med voldtekt og incest av mine egne døtre? Bunnivået er nådd hos Jan Aage Torp og hans pudler og lakeier som de ynder å kalle seg selv for!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...