lørdag 16. desember 2017

Nr. 71: Så er anken levert! Kjære trossøsken, be om at denne anken går igjennom slik at den urettferdige og stygge dommen fra Tingretten ikke blir stående!

Nr. 71:
Så er anken levert! Kjære trossøsken, be om at denne anken går igjennom slik at den urettferdige og stygge dommen fra Tingretten ikke blir stående!

Be at til slutt blir Jan Aage Torp dømt for falske anklager imot meg.
Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg blir straffet for galskapen sin!
 
Be om at anken blir tatt til følge og at Brynjar Meling sitt støtteskritt brev blir tatt til følge slik at det blir en helt ny sak i lagmannsretten der det kommer frem at alt er falske anklager fra Jan Aage Torps side imot meg da han hater min forkynnelse at gjengifte ikke er tillatt for kristne mennesker etter Guds ord.
For meg, til mer jeg leser i dommen fra tingretten, så er jeg mer og mer uenig, misfornøyd og den er uriktig! 
Hvis den dommen blir stående, så står vi foran tidenes justismord her i Norge!
Alt er feil i den dommen, derfor er det så enormt viktig at den blir anket. Det som er «rett» i dommen, anser dommeren for å være kriminelt, det er patetisk og latterlig. 
La meg gi et eksempel, kunne gitt mange andre.
Det står i dommen: «Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at "Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se "hellige" ut, men en gris er en gris!". De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer.»
Jeg har skrevet at politiet på Manglerud oppfører seg som de var i Nors Korea eller Saudi Arabia etter min vurdering. Men Tingretten er verre etter min mening da de sier det er straffbart å publisere dette bilde, ha-ha!

Torp har kommet med 10 ganger verre skyts imot meg. Tar en med hans "allierte" hva de har kommet med. Så overgår de faktisk Torp 10 ganger. Så her blir det så horribelt det kan ha forblitt etter min vurdering dommen i Tingretten overfor meg! Dette er da verdens minst harmløse bilde?!
Et satire bilde som hvis en blir støtt over dette så er en som Muslimene om ikke enda verre under karikaturstriden for 10 år siden da de ble illsinte over grisebilde fra Franske grillpartyfester!Dette er så slående og godt, Torp satt i retten som «Pastor» og holdt i hånden på ei dame som var så unaturlig og kunstig det kan ha forblitt.
Torp er skilt, og gjengiftet som bibelen sier er ekteskapsbrudd, hor og synd. Og hun som han holder på med ser helt horribelt ut. At jeg la ut et bilde med griser som har vinger, det er passende for det livet som «Pastor» Torp holder på med. Er dette straffbart? Latterlig!
For publisering av dette bilde, det er straffbart, he-he! Latterlig dom egentlig når en vet at Jan Aage Torps omtale av meg er ti ganger verre! Og tar en med alle Torps venner, støttespillere, disipler, laker og pudler eller hva de nå kaller seg. De er ti ganger verre enn Torp. Så her blir det hundre imot en, ikke minst burde flere av de vært straffet for deres hatmeldigner imot meg. I hvert fall tre stykker som holder det «nivået!»
Sluttkommentar:
10.000 hatmeldigner imot meg – dette vil måtte blir hovedsaken i lagmannsretten hvis dommen i tingretten ligger til grunn for det hele!
Jeg har vel 5000 hatmeldigner imot meg som vi skal legge frem i lagmannsretten hvis anken blir tatt til følge. Det finnes nå over 10.000 hatmeldigner imot meg fra Jan Aage Torp og hans støttespillere. Jeg bare legger frem noen her, bare et lite tverrsnitt.
Dette kaller han meg for, som er bare snill og god stort sett, og ikke en ting som han hevder her er sant. Det viser bare at Jan Aage Torp er en narresist og et veldig ond, et bedragersk menneske som åpenbart ikke evner å se at han ikke kan formane noen med et slikt miserabelt liv bak seg.
http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-486-pastor-jan-age-torp-er-en.html

Jesus sier at se til deg at lys i deg ikke er mørkt, i Torps indre vesen er det bekmørkt til å bli redd av!
Ingen troende er han heller da han er en ekteskapsbryter og horkarl etter Guds ord med å være gjengiftet som «pastor» og «troende»!

Se her: Dette er hva Jan Aage Torp kaller meg for, er ikke dette sjikane og hatmeldinger på nettet så vet ikke jeg:

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Her noe mer fra hvordan han trykker ned sin egen familie og sønn, som vanlige mennesker aldri kunne gjort. Men Torp, som den store apostel han er, samt psykopat, så er det «normalt».

"Møtte med respekt. – Hva er dine kommentarer til de konkrete ankepunktene han kommer med, Jan-Aage Torp?

I oppveksten var det mange som opplevde Anders som en følsom og vâr gutt. Til tider hadde han et sterkt Jesus-engasjement. Det er alltid vanskelig å veilede en ungdom i de ulike fasene, men jeg tror jeg møtte Anders med respekt for hans egne valg og ønsker. Jeg har ikke alltid lyktes, men jeg har gjort så godt jeg har kunnet."


Torp opererer som en tryllekunstner. Han prøver å påvirke folks oppfatning. En tryllekunstner prøver å få det til å se ut som om noe skjer som ikke skjer. Det kan gjøres ved å fokusere oppmerksomheten i feil retning, bort fra saken. Det gjør Torp her. Ved å spesifisere sønnens personlige egenskaper og bare det, vil folk kanskje sitte igjen med en følelse av at problemet er sønnens egenskaper. Det er lett å feste seg ved sønnens egenskaper. Det er nemlig det eneste som er konkret. Alt annet i svaret er nemlig generelt, og man kan ikke feste seg ved det, men det er feil at problemet er sønnens egenskaper. Problemet er Torp sin håndtering, men Torp tåkelegger, forvirrer og tar oppmerksomheten bort fra saken. Det er meningen slik at det ikke skal komme fram at Torp har håndtert dette dårlig. Det er meningen at det skal se ut som om sønnens egenskaper er problemet, mens Torp er en bra mann.

Hvordan han omtaler de homosekuelle.


«Dette er en bønneliste som bør løftes jevnlig frem for Gud. Noen av disse vil bli forvandlet ved Guds nåde. Andre vil i henhold til Romerne 1 gå lengre og lengre i sin perversitet. Men la oss ikke misforstå bønneoppdraget: De må fjernes fra sine maktstillinger, eller de må miste det homoseksuelle fokuset. For Guds navns skyld. For Norges fremtids skyld. «

Jan-Aage Torp
16.01.2006 10:41

Her mener Torp at de homoseksuelle skal fjernes fra samfunnet, først og fremst fra sine posisjoner. Hvor i Guds ord står det? Det som står i skriften er at slike personer som Torp og de homoseksuelle ikke skal arve Guds rike, men vi skal ikke fjerne mennesker fra samfunnet, men elske og respektere dem, uansett hvordan de lever.

Jeg har gått igjennom en del av hva Torp har skrevet på nettet, se her:
Men også når han skriver imot meg, er det alltid det samme: «hersketeknikk, misbruk av ord og for å løfte opp seg selv og trykke andre ned!»

God 2.juledags morgen, venner på Søkelys!
Jeg ser det har vært aktivitet her under julehøytiden.
Nå har jeg fjernet alle bloggartikler på min blogg som refererer direkte til #HetsBloggeren. Jeg har oppbevart uredigerte pfd-kopier i mitt arkiv.

At Pdf-kopier er oppbevart i hans arkiv er ikke saklig informasjon. Hva er hensikten med å komme med denne informasjonen? Dersom jeg ikke får noe svar gjetter jeg: Det er et forsøk på å skremme og vise styrke, men man kommer ingen vei med sånt på sikt mot det som er sant og rett.

Dette innvarsler at jeg tror at denne saken går inn i en ny fase der enten behandlingen i Konfliktrådet vil føre til en bindende avtale om øyeblikkelig og varig opphør av hans personsjikane, netthets, mobbing og ærekrenkelser av Aina & meg, samt 100+ andre personer i norsk kristenhet, og/eller en rettskraftig domsavsigelse i Oslo Tingrett som straffer ham utfra norsk straffelovgivning til fengsel i inntil to år og/eller bøter.

Dette er Torps meninger om alt annet enn saken. Torp snakker om hva som kan skje. Det snakkes om mobbing, men det er Torps definisjon av mobbing. Det står ikke noe om hva som er blitt gjort av meg og om det er mobbing. Her er en definisjon på mobbing. Jeg har ikke mobbet i følge denne definisjonen, men holdt fram mitt syn på hva Bibelen sier om gjengifte, og vært konkret på hva dette betyr i praksis.

Dersom Torp er uenig og vil diskutere dette bør han forklare hva han mener jeg gjør feil og hvorfor han mener at jeg ikke bør si det han sier.
Det må være begrunnet med rette lover og regler og ikke hva noen synes/ mener, hvor mange som mener det osv. Hvor mange som mener noe, hva de mener osv. har ikke noe å si. Det som teller er hva som er rett.

Jeg har fått tre henvendelser fra folk i hans miljø som har bedt meg trekke tilbake politianmeldelsen, men dette vil vi ikke etterkomme. Om det er riktig at han er "utilregnelig" i psykiatrisk forstand, kan dette likevel ikke gå ut over jussen. En mann kan ikke ture frem slik han gjør.

Dette har ingen ting med saken å gjøre. Det hintes om at jeg er "utilregnelig".
Dette må i tilfelle en sakkyndig ta seg av, og det må være faglig begrunnet. Dette er ikke saklig. Det som er saklig er å sjekke ut om noen har gjort noe galt. Hva er blitt gjort og hvilke regler for oppførsel er rette, og hvordan er disse reglene blitt brutt?

Det er ikke riktig som #HetsBloggeren skriver nåfortiden at han kun har tatt for seg Bibelens syn på skilsmisse og gjengifte når han angriper Aina & meg. Han har systematisk søkt å formidle rykter, halvsannheter og usannheter om alle forhold i livet, og lagt dette ut på sine blogger, for å sverte oss.

Kan Torp være spesifikk? Hva er gjort? Hvordan vet Torp at hensikten er å sverte? Og Torp sprer også løgn om meg igjen og igjen der han kaller meg for Hets eller Hat bloggeren. Det er jeg ikke, men jeg holder frem Guds ord, ikke minst bibelens syn på ekteskapet.

Dette gjelder alt fra aldersforskjellen i vårt ekteskap - til påstått "tyveri" i 2002. Og alskens psykiatriske diagnoser av meg.

Men alt dette er åpenbart rett, hvorfor kritiserer meg for noe som stemmer? Det er greit nok at det er dette som politiet vil ha meg dømt for, men da setter de seg over tros- og ytringsfriheten!

 Politiets vurderimg av hans gjentagelser og ordbruk gjelder slett ikke "flisespikkeri", men gjelder grove brudd på norsk straffelovgivning om personsjikane, netthets, mobbing og ærekrenkelser.

Hvor står det at gjentagelser er forbudt og hvilken ordbruk er problematisk?

Vi vil ikke tillate at #HetsBloggeren får anledning til å hetse avdøde Emanuel Minos og Aril Edvardsen, og nålevende medmennesker som Jan Hanvold, Bjørn Olav Hansen, Arvid Pettersen, Solveig Leithaug, Åge Åleskjær, samt 100+ andre.

Her brukes vi-form. Hvem er vi? Sånt kan være nyttig å være obs på i en eventuell rettssak. Blir det en rettssak mellom Torp og meg så er det nettopp det: En sak mellom Torp og meg, ikke en sak mellom Torp og alle hans medsammensvorne på den ene siden og meg på den andre siden? Det er en sak mellom to parter, og da bør man ikke bruke vi-form? Det er en sak: En person mot en annen person. I denne saken er det Torp på den ene siden og meg på den andre siden.

Jeg takker for sindig oppfordring fra Søkelys´ redaktør Kjell Andersen om å vinne kampen mot denne #HetsBloggeren.

Usaklig. Hvor har Kjell Andersen sagt dette? Andersen har faktisk når det gjelder utfallet av rettsaken vært veldig balansert, der han alltid har sagt at utfallet ikke er gitt, da det er retten som avgjør skyldspørsmålet, ikke Torp og hans «pudler» og «lakeier».

Denne saken vil utvilsomt ende med at en omskivning av ett vers i Bibelen om "Lots Hustru" vil få mening i norsk samfunnsdebatt: "Kom #HetsBloggeren i hu!" Til skrekk og advarsel.

Her opptrer Torp som profet og spår utfallet/ dommen: usaklig.

Saken med #HetsBloggeren har aldri hatt å gjøre med at jeg er skilt og gjengiftet. Det har Aina & jeg alltid vært åpne om. Vi omgås villig folk som er uenige i våre valg. Vi ser fram til å ta den viktige debatten med folk med Bibelsk vett og forstand.

Også usaklig. Hva mener Torp at jeg har gjort galt?
Mannen er bare en "lettvekter" som er nå blitt avslørt en gang for alltid!
Norges styggeste trekløver på nettet som har felles agende, stoppe meg og den Himmelske blogg:
Jan-Aage Torp on 20/10/2014 at 16:02 said:
 Når denne saken med JKC har nådd sin nødvendige slutt, Kjell Andersen, da tror jeg du med visdom er i stand til å modere nødvendige ordskifter om vanskelige temaer som skilsmisse og gjengifte. Jeg skal gjerne bidra så godt jeg klarer, bare jeg slipper å moderere selv :-)
 Ellers er det interessent med Braut, Fuglesteg m.fl. som engasjerer seg tøft og nødvendig i forhold til en blogg som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt.
Torodd Fuglesteg on 19/10/2014 at 22:09 said:
Okke som; det er minst to saker hos politiet mot JKC for oyeblikket. I tillegg jobber andre med sakene samt at flere planlegger personlige oppmoter hos JKC, bopel eller jobb, for aa snakke med Christensen om hans kloakkblogg. En eller flere mediehuser jobber med saker for publisering.
Jeg tror vi sier at det er det.
Ansgar: Du er ung og blond. Du vil lere aa aldri ta personlig kontakt med sinnsyke mennesker da de vil utnytte dette for alt det er verdt. Av feil blir man klok. Av trial and errors, formes meget gode mennesker. Fortsett med det.
Og hensikten med disse postene har vert aa gi JKC nok tau til aa dingle i. Noe som vi har oppnaadd ser jeg. Politi, advokater og doktorer har faatt alt det de trenger. Dermed er oppdraget fullfort.
Ansgar Braut on 19/10/2014 at 21:47 said:
Jeg oppfordrer alle som har blitt rammet av Christensens vrede og trakasseringer, falske beskyldninger og løgner på hans blogg, og andre steder, og anmelde ham til Politiet.
Jeg er helt sikker på at svært mye av det han har skrevet rammes av straffeloven, og jeg er like sikker på at han vil bli dømt enten til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Jeg er overbevist om at det er riktig at alle samles om å sørge for at denne mannen holdes borte fra sosiale medier, da han ødelegger mennesker og setter kristendommen i vanry!
Jeg har aldri truffet eller snakket med Torp, men jeg gir ham ros for å ha gått foran i denne saken. Håper og ber om at mange andre tør å følge etter!

Men som sagt, det er helt sikkert minst 10.000 hatmeldigner imot på nettet, halvparten kan jeg dokumentere.
Sendere ikke mer til politiet, de overser oss allikevel, sender litt til deg, og mye mer kan jeg skaffe deg.
To artikler, det finnes drøssevis av andre:

Posted on 24/08/2014 by sokelys
“Mener Christensen sjikanerer Guds tjenere fordi han er en bitter og mislykket forkynner som ikke slipper til noen steder”
christensen-diagnose2Den kontroversielle bloggeren Jan Kåre Christensens virksomhet på Himmelske blogg er velkjent for en rekke norske forkynnere og pastorer.Få ønsker å si noe offentlig om Christensen og de vi har fått i tale har sterke meninger men ønsker å være anonyme av hensyn til sin familie og tjeneste i Guds rike. “Å innlate seg i et evigvarende ordskifte med en åpenbart mentalt sjuk mann, er på ingen måte fruktbart og vil bare styrke Christensens ego og selvopphøyelse,” sier en forkynner hvis navn har blitt omtalt flere ganger på Jan Kåre Christensens blogg. En annen forkynner kan fortelle at mange av hans tilhørere har reagert på Christensens skriverier som blir ansett som “ondsinnede, sjikanerende og til tider ekle, -men jeg bruker å si at det er en mentalt syk person som står bak denne bloggen som er å regne som en kloakk fra avgrunnen. Continue reading
Stygge rykter om Jan Kåre Christensen sin sønn fjernet.


Jan Kåre Christensen har til meg klaget over at det går noen stygge rykter om at hans eldste sønn Fjernet Christensen i Nardus, Evangeliekirken i Arendal, Søkelys og andre steder.
Vi har mottatt to eposter med samme spørsmål. Er Fjernet Christensen “det” ? Det at vår pastor Jan Kåre Christensen har ofte gått veldig hardt ut mot “pastor” Torp fordi “pastor” Torp har et så negativt syn på akkurat dette som det ryktes at Fjernet Christensen er, har også gitt disse ryktene endel mer substans, mener flere.
Jeg har selv observert Fjernet over flere uker og kan berolige alle om at han er helt fin og normal. Ryktene er derfor bare oppspinn og løgn.
Fjernet Christensen er en frisk, ung mann med en stor fremtid foran seg.
Stå på Fjernet og glem alle disse ryktene om deg ! De er bare fantasier fra misunnelige folk.
Arne Breen for Smyrna Menighet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...