tirsdag 12. desember 2017

Nr. 7: «Pastor» Jan Aage Torp henger atter ut redaktør for avisen Dagen Vebjørn Selbekk bare fordi han forsvarer meg og den Himmelske blogg at vi ikke har gjort noe straffbart da jeg har argumentert imot Torp for hans horeliv!Nr. 7:
«Pastor» Jan Aage Torp henger atter ut redaktør for avisen Dagen Vebjørn Selbekk bare fordi han forsvarer meg og den Himmelske blogg at vi ikke har gjort noe straffbart da jeg har argumentert imot Torp for hans horeliv!

Vebjørn Selbekk har så langt fra støttet meg udelt da han bl.a. har kalt meg for å være et «kristen nettroll».
Noe som jeg mener er så misvisende, ja løgnaktig er det om meg som det er mulig.
Det han har forsvart meg for, er at det jeg har skrevet og talt ikke er straffbart. Men at jeg har hele tiden skrevet ut i fra et trosmessig og religiøst/kristent ståsted. At narreapostel Jan Aage Torp ikke tåler dette, vitner om at han åpenbart er blitt avslørt av mine skriverier og tale om at han ikke er skikket til å være Pastor og forkynner med å være oppadgiftet som en troende!Vebjørn Selbekk har langt fra forsvart meg i alle deler, men han har skjønt at jeg har argumentert imot Torp etter en overbevisning ut i fra Guds ord at det er imot Guds ord å være Pastor og være gjengiftet!
Dette er jeg og Selbekk fullt klar over at ikke alle deler den oppfatningen, men Selbekk mener jeg har lov og rett og hevde dette. Jeg mener det er også bibelsk dekning for å mene og hevde dette!
At Vebjørn Selbekk da blir angrepet igjen og igjen av narreapostel Jan Aage Torp for mene at jeg har ved tros- og ytringsfriheten lov å hevde dette selv om det er blitt fabrikkert en sak imot meg.
Så gjør Vebjørn Selbekk det riktige, med å se på mine motiver og hva som er hovedhensikten med det jeg gjør, taler og skriver.

Vebjørn Selbekk skrev dette i avisen Dagen som Torp åpenbart hater og misliker sterkt: http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/nyhetskommentar/Bibeltime-fra-vitneboksen-296822

Blogg-pastor og bussjåfør Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Det nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
(sitat slutt).

Vebjørn Selbekk skriver så rett det er mulig: «dette er snakk om religiøse ytringer!»

Ja, det er min overbevisning, og min tro at ingen som er oppadgiftet som troende har lov, rett og skal stå på en prekestol å forkynne Guds ord.

Jan Aage Torp langer ut imot Vebjørn Selbekk her i sitt innlegg:

Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?
Sjefredaktør Vebjørn Selbekks begeistring for mobberens «bibelsjikane fra vitneboksen» - og vernet om mennesket.

Det er bemerkelsesverdig at avisen Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk har fått anledning til å utøve sitt lederskap av avisbastionen, og endatil som medlem av Kringkastingsrådet, når han har utvist et så katastrofalt skjønn i hva norsk og europeisk rettstenkning og rettspraksis sier om ytringsfrihet og ytringsansvar, og ikke å forglemme om vern av mennesket i denne konteksten.

Jeg var glad da han dukket opp ringside i Oslo Tingrett den 20. januar 2016 for å følge rettssaken som Politiet hadde anlagt mot bloggeren Christensen for hans sjikane av Aina & meg. Siktelsen som politijurist Oda Karterud hadde formulert var skarp.

Men Selbekks kommentar dagen etter under overskriften «Bibeltime fra vitneboksen» forundret oss. Det var merkbart at redaktøren var fascinert av bloggerens vedvarende skittkasting siden mai 2011, og da den enstemmige dommen mot bloggeren falt noen dager etterpå la dette ingen demper på Selbekk.

Den 27. april 2017 avviste Borgarting Lagmannsrett enstemmig blogger-forsvarer Brynjar Melings anke, og det samme skjedde enstemmig fra Norges Høyesterett den 21. juni 2017. Den 16. november avviste også Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg at det var grunnlag for Christensens anke. Dermed er det full enstemmighet i fire rettsinstanser.

Men Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk hadde slett ikke kommet på bedre tanker etter den norske enstemmigheten i tingrett, lagmannsrett og høyesterett fordi den 21. juli 2017 skrev han til den straffedømte bloggeren, gjengitt på hans blogg:

Hei Jan Kåre Christiansen,
I den kommentarartikkelen du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrive det du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten.

Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør.

Vennlig hilsen
Vebjørn Selbekk

Selbekk uttrykker altså støtte til Christensen imot samlede kjennelser fra tre norske rettsinstanser, som i forhold til den opprinnelige siktelsen fra politijuristen av 2014 skjerpet sin motstand mot Christensens virksomhet som domstolene betegner som «personforfølgelse».

Det kan synes som at Dagen ved sin sjefredaktør har inntatt et svært spekulativt syn på «ytringsfrihet». Det minner om barns lek med ild. En sitrende spenning - og begeistring.

At Selbekk i sin redaktørspalte langt på vei legitimerer «religiøse ytringer» fra både Christensen og Ubaydullah Hussein er interessant - for å si det forsiktig.

Med utgangspunkt i Selbekks artikkel den 21. januar 2016 mener han at sjikanøse uttalelser har et sterkere vern når de har et trosmessig grunnlag.

Her er sjefredaktør Vebjørn Selbekk og avisen Dagen på fullstendig kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning og rettspraksis.

Det er nokså alvorlig at Vebjørn Selbekk faktisk forsvarer straffbare uttalelser.
Det kan faktisk virke som at Dagens sjefredaktør og medlem av Kringkastingsrådet er på kollisjonskurs med norsk og europeisk lovgivning.

Sluttkommentar:

Vebjørn Selbekk berører det viktige her. At Torp drar dette over til å bli en mobbe og sjikane sak er fordi han er blitt avslørt for å være en horkarl med å være oppadgiftet som en troende. Trist at Norsk rett, Norsk politi og andre har blitt forledet av en mann med manipulerende atferd og klare psykopatiske trekk etter min og manges mening!

Trist, alarmerende og mørkt er dette, men lyset, sannheten og Gud vil alltid seire til slutt. Så før eller siden vil dette mørke kapitlet i Norge bli avslørt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...