lørdag 16. desember 2017

Nr. 67: Be om at Gud møter opp, og han sender sine Engler i kristendomsforfølgelse rettsaken i Oslo Tingrett 20. januar i sal 416 slik en kjenner hvem som er Gud!

Nr. 67:
Be om at Gud møter opp, og han sender sine Engler i kristendomsforfølgelse rettsaken i Oslo Tingrett 20. januar i sal 416 slik en kjenner hvem som er Gud!

Salme 34. 8 Herrens engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.
En veldig fin sang fra Youtube. Løsningen er alltid Gud, i enhver situasjon for alle, også i dette tilfelle. Be for meg og saken, forbønn er og forblir det aller, aller viktigste i enhver situasjon og ved hver anledning.
Hele saken bygger på en fiktiv anmeldelse av Jan Aage Torp som hatet meg og min forkynnelse om gjengifte. Da gikk han til «inkvisisjons» politiet på Manglerud politi kammer, som åpenbart har det samme hatet for å få en rettskraftig dom imot meg. Slik at Torps ønske for å få fjernet meg fra Google søkemotorer blir «bønnhørt»!
Så en kan på mange måter si at det er Google som er skyld i hele denne «elendigheten», samt et hatpoliti og en hatApostel. Dette er på mange måter verre enn Saudi Arabia og Nord Korea som ikke tåler meninger som myndigheten ikke liker av uvisse årsaker og grunner. Da de landene aldri har hatt reel tros- og ytring som vi tross alt har og har hatt her i Norge.
Bilde av siktelsen, selv om jeg har slettet flere ord så ligger dette i siktelsen. Innrømmer enn noe så er det feil, innrømmer en ikke noe, så er det feil. Her er det et politi som er likt det en finner i Nord Korea, Saudi Arabia eller lignende land. Ikke mye som miner om at vi lever i et fritt demokratisk land med den kristne forkynnelse i bunn.
Først vil jeg ta med Salme 34 som jeg har fått angående den pågående rettsaken der politiet her i Oslo. På Manglerud står last og bram med horkarlen og narre Apostelen Jan Aage Torp som har klart å manipulere og lure politiet til å tro at han er blitt sjikanert når han har drevet med dette selv i tredve år overfor alt og alle. Og hva han har skrevet om meg, overgår langt, langt hva jeg har skrevet og talt om ham. Og tar vi med hva hans «lakeier» og «pudler» har skrevet og talt, så er det 100-1 i favør Torp.
Men her den Salmen jeg har fått, og her ligger det mye spennende og godt fra Herren.
Salme 34. 1. Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort.  2 Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.  3 Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig.  4 Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!  5 Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.  6 De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.  7 Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.  8 Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.  9 Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. 10 Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. 11 De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt. 12 Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt. 13 Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke? 14 Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik! 15 Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den! 16 Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. 17 Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden. 18 Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem. 19 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. 20 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. 21 Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. 22 Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. 23 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.
Jeg er sikker på en ting, eller flere ting. Og en av de tingene, det aller beste som noen kan gjøre for en. Det er ikke hvor mye penger og varme ord en taler om en. Men at en ber for den personen. Derfor har jeg et stort, stort ønsker:
Be for meg og min familie under den pågående kristendomsforfølgelse rettsaken! Her har alle lov å skrive og tale absolutt alt det de vil om meg og min familie. Ingen skal bli stilt til ansvar for dette.
Selv om det jeg har skrevet og talt er 100 % rett, sant og nødvendig. Så skal jeg tas og straffes! Greit! Men hva er «løsningen»???????????? Gud er alltid løsningen!
Derfor ønsker jeg forbønn for meg og min familie, det er den største og viktigste gaven og det du og dere kan gjøre. Og nevn oss ved navn.
Det er Berit, Jan Kåre, Sara Caroline, Benedikte Rebekka og Jan Benjamin Christensen. Vi trenger din og deres forbønner som aldri før.
Det er noen som heier på oss!
Fra minebibelkommentarer Hebr. 12. 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,
Denne skyen av vitnet er alle som har gått forut oss og som har stått ut løpet og kampen. De heier oss frem i dag slik at vi også skal nå målet; sluttfrelsen.
Da skal vi legger av det som tynger, det kan være mye som også ikke er direkte er synd. Og synden vil 100 % sikker ødelegge for oss på troens vei.
Holde ut taler om at kristenlivet er mer som et maraton løp å regne enn et 100 m løp!
2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.
Vi har lest om mange troshelter men de er alle mennesker med begrensninger og feil og mangler som oss alle. Eneste som vi hele tiden i alle deler kan ha som forbilde i alle ting er Herren Jesus. Jesus tålte lidelse siden ved Guds livet deretter kom opphøyelsen. Slik er han et forbilde og eksempel for oss alle.
Med blikket fester på Jesus er også bevarende i kristenlivet, mennesker skuffer og svikter. Også en selv gjør det dessverre enkelte ganger.
2. Tim. 2. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.
3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
Tenk på ham sier artikkel forfatteren. Det er sunt og rett å tenke på Jesus. Og vi skal også la hans ord bo rikelig iblant oss. Vi blir trette og kan gå lei. Da skal vi la fokuset være Kristus og ikke oss selv. Motstand må vi regne med. Og bli motløs også, da er løsningen på dette som alle andre områder i kristenlivet.
Jesus og ha blikket og tanken kretset rundt ham.
1. Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.
4 I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.
I begynnelsen av den kristne vekkelse i Jerusalem ble de Jesus-troende forfulgt (les Apostelgjerningene). Etter hvert normaliserte ting seg og selv mange prester ble lydige imot troen. Det var ingenting av ytre motstand som fikk noen til å bakke ut og tom gå tilbake til Loven.
Ap.gj. 6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen.
(sitat slutt).
Tenk, det er som Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel, Esther, Rut, Deborah og alle andre roper til meg: «Jan Kåre, stå på, vi har gått igjennom det samme! Og overvunnet alt! Vi heier på deg, du er også en overvinner!»
Guds løfte til oss er å bli stående etter å ha overvunnet alt, men vi lever i en kamp. Derfor er det slik om å gjøre å kle på seg Guds fulle rustning. Det er kun på den måten vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt! Men det er ikke dermed sagt at vi tilsynelatende taper noen kamper, hvis vi ser det rent menneskelig. Men i Guds perspektiv, så vinner vi, så lenge vi forblir tro. Tro imot Guds ord og ikke mister Kristus vitnesbyrdet.
Sluttkommentar:
Vi mennesker kan synse og mene. Men noe jeg ønsker, og tror vil skje. Ikke minst når troende ber. Det er at Gud selv vil møtte opp i Oslo Tingrett 20. januar. Og da må og blir alt kjød stille. Dette er en såpass viktig sak. Om det skal være lov å forkynne hele Guds råd til frelse, også det som er ubehagelig. Ikke minst om skilsmisse og gjengifte. Det er om dette kampen står.
Jeg trenger og ønsker de troendes forbønn for meg og denne saken. Det er det beste du som tror på Gud og Jesu navn kan og skal gjøre!
Jeg vil ta med til slutt mine bibelkommentarer fra Efeserbrevet det også Apostelen Paulus som da satt i fengslet da han skrev dette brevet. Også mer enn noe annet ønsket de troende forbønner, noe bedre enn det finnes det ikke.
Fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 6. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid. Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” Matt.11,28.
19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,
Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.
20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.
Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fik han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans “avbrekk” hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange gang...