lørdag 16. desember 2017

Nr. 66: 1 Mnd. til kristendomsforfølgelse rettsaken mellom meg og Jan Aage Torp begynner, Ansgar Braut «varmer» opp med å kalle meg for følgende….

Nr. 66:
1 Mnd. til kristendomsforfølgelse rettsaken mellom meg og Jan Aage Torp begynner, Ansgar Braut «varmer» opp med å kalle meg for følgende….

Synes dette forteller alt, og hvis det jeg har skrevet og sagt er straffbart, noe jeg mener og tror åpenbart dette ikke er. Så må dette da være så langt over streken det er noen gang lagt ut på nettet, og hvis politiet overser dette så må de være ikke fra Norge, men Nord Korea.
Bilde av Kim Jong-un som jeg opplever at politiet på Manglerud står nærmere i måten i jobbe og gå frempå en hva en skulle forventet som en gikk frem på i et fritt vestlig samfunn? 


Men hate imot meg er åpenbart så sterkt, både fra politiet og Torp sin side, at her tar en alle midler i bruk for å stoppe meg.

Dette skrev «Ansgar Braut» på Søkelys i dag 20. desember 1 mnd. før kristendomsforfølgelse rettsaken begynner. Her har jeg advart imot Torp som er gjengiftet som en troende og da lever i hor, samt at han er villfaren.

 1.     Ansgar Braut on 20/12/2015 at 14:53 said:

Det blir artig å følge saken, og jeg håper jeg får anledning til å ta turen til Oslo for å sette meg på tilhørerbenken.
Det naturlige ville vel strengt tatt vært at det ble oppnevnt en sakkyndig(psykiater), for å vurdere om Christensen er strafferettslig tilregnelig. Det er hevet over enhver rimelig tvil for oss alle at mannen lider av et eller annet. Jeg er villig til å våge ganske mye på at mannen har Asperger Syndrom og høyst sannsynlig en personlighetsforstyrrelse i tillegg.
Med det utgangspunktet bør ikke Christensen bli dømt til bot eller fengsel, men til tvunget psykisk helsevern.
Det er rimelig å anta at saken uansett utfall i tingretten blir anket til lagmannsretten, og med bakgrunn i at den visstnok har en prinsipiell interesse, er det nærliggende å tro at saken vil bli tatt opp til behandling. Dersom Christensen viser seg fra sin vante side, vil jo retten se at mannen er psyk, og da må man anta at en sakkyndig blir oppnevnt for å vurdere mannens psykiske helse i forkant av behandling i lagmannsretten.
Mannen hører ikke hjemme i fengsel, men trenger åpenbart psykiatrisk behandling. Og det er særdeles viktig at han både blir beskyttet mot seg selv, og ikke minst at verden blir beskyttet mot ham! Og det oppnås best ved at han får psykiatrisk hjelp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 412: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp kommer med falske beskyldninger imot meg og dikter opp et samrøre som overhode ikke eksisterer!

Nr. 412: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp kommer med falske beskyldninger imot meg og dikter opp et samrøre som overhode ikke eksister...