lørdag 16. desember 2017

Nr. 64: Hvorfor det er en fiktiv anmeldelse og falske anklager som Jan Aage Torp har kommet imot meg med!

Nr. 64:
Hvorfor det er en fiktiv anmeldelse og falske anklager som Jan Aage Torp har kommet imot meg med!

Bilde av Jan Aage Torp som er det ondes opphav. Jesus sier det selv:

Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Hvem som står bak slike ting som dette? Det skulle ikke være så vanskelig, djevelen står ikke i sannhet og de som lar seg bruke til slike ting, de har feil forbindelser.

Har blitt utfordret på dette med å begrunne hvorfor det er en fiktiv anmeldelse og falske anklager som Jan Aage Torp har kommet imot meg med!

I straffeloven § 168 heter det:

"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Det er dette Jan Aage Torp har gjort. Han hatet min forkynnelse om gjengifte, spesielt at jeg var så «populær» hos Google. Da ville han ordne opp i dette forholdet med å få en dom imot meg og den Himmelske blogg, noe han selv har utalt flere ganger både i Vårt Land og på Søkelys. Legg merke til ordlyden her som passer 100 % på JAT: «Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse, Paatalemyndigheden mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling».

Han har selv sagt at han har paadrage en anden siktelse etc. Dette bare beviser en ting, vi står overfor en kriminell kjeltring!

Her har jeg mye å si, men siden jeg har skrevet mer enn nok om Torp og saken, så stopper jeg her. Denne gangen får det blir kun dette, at jeg har herved bevist hva Torp har gjort. Og du kan selv lese her hva han utalte til Vårt Land som bare beviser at her har vi med å gjøre en som har selv sagt, at han har paadrage en anden siktelse etc. Det er meg det!

Det første Torp gjorde var å redegjøre for både i Vårt Land og på Søkelys at hans mål var å få en rettskraftig dom for å gå til Google for å slette meg fra søkemotorene. Så selve saken bygger ikke på Torps påståtte sjikane der han overgår både meg og de aller fleste i å sjikanere.

“Pastor” Torp forsøker å fordreie Politiet og påtalemakten mot meg, det er falske anklager som ligger i bunn for det hele, og Torps egen synd og brøde! -«Pastor» Torp har nå åpent sagt hva hans agenda er, den er todelt: Få meg straffet og fjernet bloggen. Han skriver og sier dette nå om og om igjen.
Her fra sin egen blogg: Dette er jeg meget tilfreds med. Intet er bedre enn om Christensen nedlegger sine nedrige blogger og slutter med personsjikane, mobbing, ærekrenkelser og netthets – mot alle.

Fra VL: –


«Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).»

(sitat slutt).

Tar vi også med hva Torp har kalt meg, så skjønner vi at det hele er iscenesatt av en mann, en lystløgner for å bruke Torps egne ord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...