lørdag 16. desember 2017

Nr. 63: Jeg er blitt hengt ut i verste ordelag på nettet, jeg selv har holdt frem hva Guds ord sier om gjengifte! Kan dette sammenlignes og settes opp imot hverandre?

Nr. 63: 
Jeg er blitt hengt ut i verste ordelag på nettet, jeg selv har holdt frem hva Guds ord sier om gjengifte! Kan dette sammenlignes og settes opp imot hverandre?
Her blir det nevnt at jeg er en Demon, mener Christensen trenger mental hjelp og Jan Kåre Christensen mentalt tilbakestående. Er dette greit at politiet og alle andre slipper dette igjennom? Og jeg og min familie og venner er fritt vilt?
 
 
 
Det er underlig at det er blitt en fiktiv anmeldelse av meg, og politiet har festet litt til Jan Aage Torp sin forklaring. Jeg tror ikke et sekund på den. Men hva har skjedd etterpå? Da politiet valgte å tro på Torp? Jeg er blitt fritt vilt og alle som står med meg. Er dette greit?
Bli med i debatten og se noen av de eksemplene på at jeg er blitt fritt vilt:

Bilde fra Facebook siden der Torp kalte meg for en Demon
 


Den falske

Smyrna Menighet i Oslo


Spørsmål fra mange: Er Jan Kåre Christensen mentalt tilbakestående ?

Vi har fått åtte eposter med akkurat dette spørsmålet. La meg her besvare disse åtte personene og andre som lurer på akkurat dette men som ikke har spurt oss.
Er vår meget avholdte pastor Jan Kåre Christensen en mentalt tilbakestående person ?
Han er rimelig bra i praktiske spørsmål som å kjøre en buss og det er ingen som har klaget på han der. Han er faktisk en god buss sjåfør, mye populær blandt sine muslimske og katolske kollegaer.
Men rent intellektuelt er han det man kan kalle for mentalt tilbakestående. Han forstår rundt 50 ord. Resten av de ordene han bruker i sin egen blogg og i hans mange innlegg i Søkelys bloggen er en ren gjettelek fra hans side.
Hans forståelse av begrepene moral og etikk er også diffus og uklar. Han er en pastor fordi han har pugget bibel vers uten helt å forstå dem. Han forståelse av bibelen er også diffus og han overlever ved å kopiere og stjele sitater og materiale fra de som forstår bibelen.
I en vanlig samtale kommer han noe til kort da han ikke helt vet hva han snakker om. Vi lar han tale hver søndag og ellers holder vi oss noe på avstand fra han da hans bidrag til enhver samtale og diskusjon er i beste tilfelle meget begrenset.
At han er mentalt tilbakestående er der derfor ingen tvil om. Men det er nettopp enfoldige og mentalt tilbakestående som er Guds utsendte tjenere til oss mennesker. Det er disse enkle sjeler uten noe nevnverdig under topplokket som best formidler Guds ord. Bruker man en mikrofon, forventer man ikke at den mikrofonen også fungerer som en oppvask maskin og en ovn. Det er slik Jan Kåre Christensen er. En mikrofon uten noen form for annen nytte for Gud.
Arne Breen for Smyrna Menighet.

Fra nettstedet Søkelys.com

Forkynnere uthengt på himmelske blogg mener Christensen trenger mental hjelp

“Mener Christensen sjikanerer Guds tjenere fordi han er en bitter og mislykket forkynner som ikke slipper til noen steder”Den kontroversielle bloggeren Jan Kåre Christensens virksomhet på Himmelske blogg er velkjent for en rekke norske forkynnere og pastorer.Få ønsker å si noe offentlig om Christensen og de vi har fått i tale har sterke meninger men ønsker å være anonyme av hensyn til sin familie og tjeneste i Guds rike. “Å innlate seg i et evigvarende ordskifte med en åpenbart mentalt sjuk mann, er på ingen måte fruktbart og vil bare styrke Christensens ego og selvopphøyelse,” sier en forkynner hvis navn har blitt omtalt flere ganger på Jan Kåre Christensens blogg. En annen forkynner kan fortelle at mange av hans tilhørere har reagert på Christensens skriverier som blir ansett som “ondsinnede, sjikanerende og til tider ekle, -men jeg bruker å si at det er en mentalt syk person som står bak denne bloggen som er å regne som en kloakk fra avgrunnen. Continue reading

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange gang...