lørdag 16. desember 2017

Nr. 59: Hat krim gruppa på Manglerud setter rettsikkerheten, demokratiet og Norge som en fri demokratisk nasjonalstat i miskreditt?!

Nr. 59:
Hat krim gruppa på Manglerud setter rettsikkerheten, demokratiet og Norge som en fri demokratisk nasjonalstat i miskreditt?!
 
Hele dommen imot meg er fabrikkert og feil.

I kvasse og hatefulle ord, så har den onde treenighet gått myt lengre.

Jeg ble dømt for mengde, her har også den onde treenighet og alt som har vært skrevet imot meg også, vært i overvekt i fra apostelens side.

Jeg har vel skrevet enn 10.000 «snille» kommentarer der jeg kun har påpekt at apostelen er en horkarl, åndelig sett spedalsk og narsissistisk som det sterkeste jeg har skrevet.

200 artikler om saken rundt Torp, og 200 artikler som ikke går på Torp, men selve rettsaken.

Mens motparten har skrevet dobbelt og tredobbelt så mye.

Innlegg om meg som er skrevet, regner jeg med at apostelen har skrevet 100, falske Smyrna bloggen 200 og her på søkelys er tallet 300.

Av hatmeldinger fra apostelen regner jeg med det finnes ca. 1000 hvis en hadde tatt vare på alle.

Braut og Fuglestad regner jeg har skrevet over 20.000 hatmeldinger og andre som misliker meg og den Himmelske blogg 10.000.
Da kommer vi opp i 30.000,

Nå ble jeg dømt for å ha skrevet «for mye»!

Selv om jeg har skrevet «minst», dømmer de meg, dette er tidens justismord!
Med andre ord, da er det tiendens justismord vi står ovenfor!

Presisering! Har fått tilbakemeldinger angående han som ble dømt for å kalle Jøder for Satans barn, at jeg ikke tror de er det slik uten videre. Alle mennesker er rent åndelig sett enten Guds barn eller Satans barn, det hele beror på vårt forhold til Kristus Jesus og Guds ord.

F.eks. er Jan Aage Torp et Satans barn da han ikke lever som en troende, noe som alle mennesker som ikke er troende er. Hva er så jeg? Jeg har tatt imot Jesus, lever som en kristen, da er jeg et Guds barn! Noe som alle som har tatt imot Jesus er, hvis de også lever i samsvar med Guds ord, vel og merke, det sier skriften også.

Her er noen eksempler fra skriften der det sies før frelsen er vi borgere av Satans rike og tilhører ham. Etter frelsen, er vi borgere av Guds rike, og tilhører Gud.

Joh. e. 8. 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Tim. 3. 6 Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. 
Og minebibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket et motsatsen til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette.
Det som jeg mener er feil med han som ble dømt for såkalt jødehets, det var at han innrømmet skyld med en gang, noe som han egentlig ikke behøvet da de meningene som han hadde ut i fra hva som ble skrevet i Dagen. Er tusenvis av andre som hadde, også Jesus og Paulus kalte jødene ved enkelte anledninger for Satans barn som allerede nevnt. Og her er Apostelen Paulus.

1.    Tess. 2. 14 For dere, søsken, har fulgt eksempelet fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene, 15 de som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfulgte oss. De er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot. 16 For de hindrer oss i å tale til hedningene slik at de kan bli frelst, og slik fyller de opp med synd på synd. Men vreden har til sist nådd dem.
 
Jeg er blitt spurt om hvorfor jeg tror at politiet opptrer som de gjør, men å love og lyve, og tar parti for alle bare de er imot meg!

Det får en spørre dem om, personlig tror jeg det bygger på et hat imot Jesus og Guds ord, slik som Torp har det!
Der de som sier de skal kjempe imot hat, er mer hatefulle og sleskete enn det som en trodde var mulig av et politi på opptre som. Jeg fatter ikke Manglerud hatgruppas uprofesjonelle, sjofle og arrogante væremåte og opptreden i denne saken. De har slik jeg ser det, faktisk ikke gjort nesten noe rett og godt i denne saken.
Bare det som er ondt og vrangt, etter min oppfatning!
Men jeg velsigner dem i Jesu navn!

Nord Koreas leder og diktator Kim Jong-un, som jeg får assosiasjoner av med Manglerud politiet.
Den såkalte hatkrimgruppa på Manglerud/Oslo sitt politikammer virker som de jobber for med sine udemokratiske og farlige fremgangsmåte der de vil kneble og benke tros- og ytringsfriheten her i Norge? Er det bevist eller ubevist? Jeg vet ikke, men deres fremgangsmåte er av den uheldige og dårlige sorten!


Jeg mener at Norge og landets innbyggere i ferd med å miste deler av sin frihet gjennom et slikt arbeid som pågår i dag med en utstrakt nesten forfølgelse av «vanlige» borgere under paraply av såkalt hat kriminalitet. Dette er noe som også blir ekstra ille der Norge blir overoppfylt av mennesker som kommer fra land der en dreper nesten hverandre for fote!
Men et skjevt ord her i Norge, og vips, en er kriminell og skal straffes. Dette er etter min mening den komplette absurde verden. På den ene siden blir disse som dreper hverandre aldri stilt for noen rett for sine ugjerninger, mens her i Norge, noen skjeve ord, så skal en til pers. Skal politiet får lov å holde på slik? Så vil vi enda opp med å blir ikke et Norge slik vi kjenner Norge, men ala Nord Korea.
Det var en mann som drev egen blogg slik jeg forstår det. Han skrev etter min oppfatning helt rare og meningsløse innlegg og synspunkter om Israel og Afrikanere. Så ble han politianmeldt, og la ned bloggen sin med en gang, og gjorde bot og bedring. Men hva gjør politiet? De får en rettsak av det hele der han ikke møter opp. Han blir dømt, han møtte ikke opp som sagt, og innrømmet skyld om jeg mener at han ikke hadde gjort noe straffbart overhode. Hva gjør politiet? De bruker slike dommer imot andre som ikke bøyer seg for dem, og de vinner frem!
Skjønner enn ikke at med slik manipulering så nærmer vi oss Nord Korea sakte men sikkert? Til slutt kan en ikke mene noe som helst, bare bøye seg lydig under myndigheten og en er et nummer i rekken uten mulighet til å kunne ytre seg fritt og rett frem!
Hvis en oppfordrer til vold, eller forsvar vold, det er straffbart. Men hva da med alle Muslimer må jeg spørre meg? Hele den religionen har vært barbarisk, og er barbarisk og krigers siden Muhammed startet denne Sverdets religion på 600 tallet etter Kristus.
Men her er «vanlige» Norske som har slike tanker, synspunkter og holdninger så langt borte fra seg som mulig, de skal tas, straffes og fjernes av politi og påtalemakten her i Norge. Hvilket samfunn får vi? Ala Nord Korea, om ikke verre da Nord Korea tross alt er nå så «ihjelfrosset» av mennesker som åpenbart lengter etter frihet, kjærlighet og demokrati. Mens vi her i Norge lever så ukjærlig og overstyrende med hverandre, hvor skal dette ende?
Det må da være lov å mene og hevde synspunkter som andre blir støtt av, og føler seg krenket og provosert? Slik jeg ser det, så er det alltid, og egentlig den som blir provosert, og føler seg krenket som har det største problemet.
Politiet «driter» i deg egentlig allikevel, det er min erfaring.
Politiet kommer stort sett med store og pene ord, men deres arroganse og lathet er så intens, overveldende og stor at de egentlig ikke gidder eller vil jobbe for deg. De jobber for seg selv, for å knekke brysomme elementer i samfunnet (de som er brysomme for dem). Og disse setter de alt inn på å knekke, få domfelt og radert ut!
I min sak har politiet lovet meg mye, men har aldri holdt ord noen gang, kan vi ha et slikt politi som ikke engang holder det de lover?
Jeg har en sak med Jan Aage Torp der han etter min mening og skjønn har levert en fiktiv anmeldelse, eller det er falsk anklager på meg der jeg har forkynt imot gjengifte som synd for troende. Det har han åpenbart hatet meg for, hva gjør jeg? Møter han i konfliktrådet og tilbyr ham alt, at hvis han vil, så kan vi gå igjennom det jeg har skrevet og eventuelt forandre på noen ord. Men som den psykopaten og falske apostel han er, så avslår han blankt. Etterpå så hadde jeg avtale med politiet at saken skulle bli henlagt, og de skulle innkalle meg til et møte der vi skulle gå igjennom en del og utrykk som de anså ikke til å være gode. Dette løfte brøt de, og har nå anlagt sak imot meg, + mye mer!
Sluttkommentar:
Det er greit at ikke alt skal tolereres, men i praksis så viser det seg at til mer som myndighetene blander seg inn i bilde, så blir det synsing imot synsing.
Jeg oppfatter saken min dit hen at Jan Aage Torp har gått mye lengre enn meg verbalt i å omtale meg. Samt det er en falsk blogg som både har stjålet min identitet, de skriver dritt og løgn om meg og andre som også overgår Torps måte å omtale meg og andre på. Samt at de sender mailer til personer som åpenbart ikke har noe med denne saken å gjøre. Slik holder politiet på, jeg mener at disse politifolkene ikke overhode er i stand eller kompetente til å ha en slik jobb da de ikke evner å skille de mest elementære ting. F.eks. saken mellom meg og Torp har de forsterket noe veldig med å blande seg inn i. hadde de henlagt saken med en gang, hvor mye hadde ikke alle vært spart for? Og de selv, virker til å være så arrogante og ukjærlige, så uprofesjonelle og liten menneskeinnsikt. De burde aldri hatt med andre mennesker å gjøre i en slik jobb da deres hat og uprofesjonelle holdninger og væremåte er så påfallende og dårlig! Sakte men sikkert så blir vår frihet pulverisert, tatt fra oss og omdefinert som noe farlig som vi ikke fortjener og skal ha, hvis ikke vi våkner opp nå og får fjernet slike politifolk som vil kneble og straffe oss uten grunn!
Slik som i mitt tilfelle med den falske apostel og narresisten Jan  Torp.

Det er de som mener at jeg har skrevet at Torp er ekkel og annet, alle mennesker er det som velger sin egen vei, og de som sier de har med Gud å gjøre, og slesker seg i synd, de er virkelig ekle i Guds øyne! Hvis en ikke skjønner dette ut i fra Guds ord, så misforstår enn alt! Uansett, det er den som lar seg provosere som har et problem, har en med Gud å gjøre, så overser enn alt som ikke treffer enn i hjerte. Det står om Jesus:

1 Pet. 4. 13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. 14 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 15 La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. 16 Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.
Det er her som Torp og jeg skiller lag, jeg blir spottet for å holde frem Guds ord og leve som en troende. Torp blir spottet fordi han lever imot Guds ord og er dermed ekkel i Guds øyne, og mennesker øyne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett!

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett! Her blir Torps nærmeste medarbeider imot meg avslørt der han lurer ...