lørdag 16. desember 2017

Nr: 58: HAT POLITIETS PÅ MANGLERUD HAR ALLIERTE SEG MED DEN FALSKE APOSTEL, NARESSISTEN OG MANIPULATOREN JAN AAGE TORP FOR Å STOPPE MEG OG DEN HIMMELSKE BLOGG!

Nr: 58:
HAT POLITIETS PÅ MANGLERUD HAR ALLIERTE SEG MED DEN FALSKE APOSTEL, NARESSISTEN OG MANIPULATOREN JAN AAGE TORP FOR Å STOPPE MEG OG DEN HIMMELSKE BLOGG! 

DE ER KRIMINELLE, DERFOR MISBRUKER POLITIET SIN MAKT VED Å TA MEG TIL TINGRETTEN!


Hele dommen imot meg er fabrikkert og feil.

I kvasse og hatefulle ord, så har den onde treenighet gått myt lengre.

Jeg ble dømt for mengde, her har også den onde treenighet og alt som har vært skrevet imot meg også, vært i overvekt i fra apostelens side.

Jeg har vel skrevet enn 10.000 «snille» kommentarer der jeg kun har påpekt at apostelen er en horkarl, åndelig sett spedalsk og narsissistisk som det sterkeste jeg har skrevet.

200 artikler om saken rundt Torp, og 200 artikler som ikke går på Torp, men selve rettsaken.

Mens motparten har skrevet dobbelt og tredobbelt så mye.

Innlegg om meg som er skrevet, regner jeg med at apostelen har skrevet 100, falske Smyrna bloggen 200 og her på søkelys er tallet 300.

Av hatmeldinger fra apostelen regner jeg med det finnes ca. 1000 hvis en hadde tatt vare på alle.

Braut og Fuglestad regner jeg har skrevet over 20.000 hatmeldinger og andre som misliker meg og den Himmelske blogg 10.000.
Da kommer vi opp i 30.000,

Nå ble jeg dømt for å ha skrevet «for mye»!
Selv om jeg har skrevet «minst», dømmer de meg, dette er tidens justismord!Folk er forundret at ikke Hat politiet ser de hvem de støtter i denne saken. Men er en forblindet av hat, og føler seg trukket på tærne av noen, så gjør svake mennesker slik som dette.

Jesus talte om å være annerledes, selv imot de som behandler oss dårlig og urettferdig. Og her er de ikke engang blitt behandlet urettferdig da jeg har kun ut i fra Guds ord og min overbevisning beskrevet en offentlig person som har kjørt både sin egen familie og alle andre i grøfta.

Matt. 5. 38 I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann! 39 Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 40 og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 41 og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 42 Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 45 forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 For om I elsker dem som elsker eder, hvad lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? 47 Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? 48 Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Hva jeg mener om politiets arbeid? De har som sagt gjort alle de feil som det er mulig, de minner meg om styresett som er i Nord Korea. Det er lavpanna å bruke makt for å få igjennom sin «rett». Hadde de hatt noe å fare med så hadde de gjort alt motsatt enn det de har gjort. Stort sett dårligere arbeid enn de har gjort er faktisk ikke mulig!

Samtale, diskusjon, menighetsutveksling, tåle å være uenig etc. Det er den «oppreiste» vei! Og den herlige vei.

1 Kor. 13. 13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Kjærligheten vil alltid seire, ikke makt, hat og alt annet som er «lavpanna!»

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tanker!

Politiet vil ha meg i fengsel fordi de ikke evner å møte meg til dialog, rettledning og samtale. Dette er å være lavpanna, og ikke stå oppreist! Være enn de såkalte nettrolla!

Jeg har møtt Jan Aage Torp, da han har tatt kontakt med meg, men jeg ikke med ham. Allikevel kaller han meg en stalker, forstå det den som kan.

Skulle jeg mot all formodning komme i fengsel, da jeg aldri vil godta en bot eller innrette meg etter hva noen har å si på dette område. Skriften sier:

Å følge Guds vilje er det beste vi kan gjøre. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 30,15-16. Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. Gjør du som jeg byr deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg. I 5. Mosebok 10,12.13 står det: Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.

Denne personen hater åpenbart både hat Pastoren Jan Aage Torp og hat politiet på Manglerud med Dag Paulsen, Oda Karterud, Lene Fjalestad og Monica Lillebakken.

Alle disse personene skal ut ifra sine stilinger og profesjoner bekjempe hat etc. Men det er akkurat der de sitter fast selv uten å ville se det? Men bli født på nytt og lev med Gud, så går alt «dritten» ut av seg selv!
Etterforkningsleder Oda Karterud som har gjort alt for å få dømt og tatt meg, selv om jeg er120 % uskyldig. Det er kristendomsforfølgelse.


Livet blir mer vellykket når vi gjør Guds vilje. Det står i Bibelen, Josva 1,8. Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.

Vi blir evaluert etter hvor godt vi etterlever Guds vilje og hans bud. Det står i Bibelen, Matteus 5,19. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.

Lydighet kommer som følge av å elske Gud. Det står i Bibelen, Johannes 14,15.23. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Kun de som lever etter Guds vilje vil få den hellige Ånd. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,32. Vi er vitner om alt dette, vi og den hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham.

Jesus gjorde sin Fars vilje, som et eksempel for oss på hvordan vi skulle utføre hans vilje. Det står i Bibelen, Hebreerne 5,8-9. Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham.

Gud oppfordrer oss til å følge lovene og bestemmelsene i det landet hvor vi bor. Det står i Bibelen, Romerne 13,1-2. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.

Noen ganger kan lydighet overfor Gud og hans bud komme i konflikt med verdslige makters lovverk. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,29.

Men Peter og de andre apostlene svarte: En skal lyde Gud mer enn mennesker.

La det være sagt med en gang. Dette så skal skje i Oslo Tingrett den 17. september kl. 9. 30 er kun ut av en ting. Mitt syn og forkynnelse av ekteskapet, at det er livslangt og gjengifte er ikke tillat ut i fra Jesu og Apostelen Paulus undervisning og forkynnelse om disse ting!

Alt annet som er blitt nevnt og nevner, er bare av underordnet karakter. Det dreier seg om å få tro på en hel bibel og forkynne hele Guds råd til frelse!

Jeg har tilbudt Torp å forandre på alle ordene han ønsket, men han ville ikke!

Da vi møtes i konfliktrådet, så tilbød jeg Jan Aage Torp å høre hans versjon av hvilke ord og utrykk han reagerte imot og eventuelt forandre dem. Men han var ikke interessert, sa blankt nei. Hvorfor? Fordi han agenda har vært fra dag en å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet da vi taler mer klart og tydelig imot gjengifte blant Guds folk enn noen andre. Det hater Jan Aage Torp meg for, han er en hatets apostel med sin fiktive anmeldelse av meg!

Hat politiet på Manglerud sa at de skulle ha møte med meg etter møte i konfliktrådet, det var det eneste de skulle gjøre videre med saken. De løy som de har gjort flere ganger, hørte ikke noe mer bortsett fra at de kom med et truende bred. Der jeg enten måtte godta en bot på 10.000,- kr eller så ble boten og eventuelt straffen enda høyere. Ren og skjer trussel, jeg har overhode ikke gjort noe som helst som er i nærheten av å være straffbart!

Kjenner meg som Jesus her, det er akkurat det samme han ble ført til korset for, for å ha forkynt sannheten, ikke noe annet!

Jeg er hverken Guds sønn eller Messias, men jeg går i Jesu fotspor på denne jorda, og da må en regne med å bli behandlet og erfare det samme som Jesus!

Jan Aage Torp gjør akkurat motsatt en hva Guds ord sier på alle punkter og sider i sitt liv, derfor det hate og den motstanden fra hans side. Og dessverre, politiet har alliert seg med ham for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet, snakk om å misbruke sin makt som politiet her nå gjør!

Det er gjengifte som er synd!

Jeg får de merkeligste unnskyldningene for å skille seg. Jeg har ikke svaret på de alle, og prøver ikke det heller!

Men det eneste jeg vet ut i fra Guds ord, både hva Jesus og Apostelen Paulus underviste og lærte, at gjengifte er ekteskapsbrudd. Derfor er gjengifte synd, hor og ekteskapsbrudd. Og gifte seg med en fraskilt er å ta del i vedkommende synd og brøde.

Er Nord-Koreas leder Kim Jong-un en god og sterkt leder?

Hvorfor jeg spør, er fordi Hat politiet og den narsissistiske Hat-Pastoren Jan Aage Torp opptrer og operer som ham. Her er det ikke verbal ordstyrke som teller, men maktmisbruk og hersketeknikk. Snakk om å være lavpanna her midt i Norge. De evner ingen å stå imot meg og mine ordstyrke, hvorfor?

Vi leser om Stefanus, fordi det er akkurat det samme jeg opplever og erfarer:

Ap.gj. 6. 8 Men Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde undergjerninger og store tegn blandt folket.  9 Da stod nogen frem av den synagoge som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og av dem fra Kilikia og Asia, og de innlot sig i ordskifte med Stefanus, 10 og de var ikke i stand til å stå sig mot den visdom og den Ånd han talte av. 11 Da traff de lønnlig avtale med nogen menn som sa: Vi har hørt ham tale bespottelige ord mot Moses og Gud. 12 Og de opegget folket og de eldste og de skriftlærde, og de falt over ham og drog ham avsted og førte ham for rådet, 13 og stilte frem falske vidner som sa: Dette menneske holder ikke op med å tale mot det hellige sted og mot loven; 14 for vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. 15 Og da alle de som satt i rådet, stirret på ham, så de hans ansikt som en engels ansikt.

Hva skulle politiet ha gjort?

De skulle ha ilagt Jan Aage Torp en bot da han kom å anmeldte meg for falske anklager, da hadde de faktisk gjort det rette. Alt de har gjort etterpå, har vært feil. Og de de skulle ha gjort etterpå, har de ikke gjort. Det er blitt sendt falske brev og mailer i mitt navn og mye annet. Opprettet en egen blogg som stjeler min ID og ingenting har Hat politiet på Manglerud gjort da de hater meg og Jesus (Guds ord).
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html

Det er temmelig så åpenbart, eller så hadde de gjort det de skulle, men det er åpenbart at her er det et lavpanna politi som forsvarer og står last og bramm med en lavpanna mann!

De er slik imot at jeg mener at Torp er en falsk apostel, narsissistisk og har klare psykopatiske trekk. Dette har jeg også begrunnet, og har de problemer med dette så vitner det at de er enda mer lavpanna. I et fritt demokratisk land og samfunn må en da ha lov å komme med de ytringene som en finner passende, sanne og som ikke bare beskytter overgriperen, men også ofrene. Det er derfor jeg skriver og taler som jeg gjørm slik at en slik person som Jan Aage Torp ikke skal vinne innpass, men holdt utenforbi da han er en ulv i fåreklær.
http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/narsissisme.pdf
Hvorfor jeg har skrevet flere ganger om Torp og også gjentatt meg selv eller overlappet meg selv!

For det første. Torp er egentlig «øverst» på «næringskjeden» i det pinsekarismatiske surret. Derfor er det egentlig ikke bare Torp det dreier seg om, men en hele bevegelse som er på full fart ut imot stupet.

Dernest for å forsvare meg mot Torp og alle de som har stått opp for ham og hans bedervelige syn på Guds ord og tingenes tilstand.

Men den aller viktigste grunn er at jeg egentlig har nå dyppet ned i et stort mørkt hull med ingen ende den får med el slik person som Torp å gjøre. Det er egentlig en mann med et nesten utømmelige ondt indre. Derfor er det, og har vært nødvendig å skrive og tale om ham såpass mye som jeg har gjort! Her er det egentlig en kilde som er nesten uuttømmelig full all slags elendighet som Jesus talte om.

Matt. 23. 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.

Innforbi denne beskrivelsen passer alle som vil være forkynnere med som lever i synd med å være gjengiftet. Er en gjengiftet som en kristen, så lever enn i et stort, stort selvbedrag. Utvendig kan det se så fint ut, men innvendig er en full opp av lystent og kjødets demon. Jesus sier det slikt: «men innvendig er de fulle av rov og griskhet! I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.»

Dette var Jesu klare tale til datidens hyklere og det gjelder like mye i dag. Gjør først opp din synd, så følge meg lyder Herrens ord og budskap. Hva er det da å gjøre opp sin synd? Enten leve enslig eller forlike seg med sin første og rette kone.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Og det siste punktet. Dette er også en form for læringsprosess for meg. Gjennom Torp har jeg lært ondskapen å kjenne på en slik måte som, jeg ikke kjente før, og jeg takker Gud for dette!

Skriften sier mye om slike personer som Jan Aage Torp, bl.a. at de er under demonisk innflytelse og forende ånder og det hadde vært mye bedre for dem at de aldri hadde lært sannheten å kjenne hvis en ikke evner og vil leve etter den kristne lære med å ikke være gjengiftet! Ja, skriften sier t.o.m. at slike personer som Torp skal få det syv ganger heftigere enn hadde det før, hvis han ikke omvender seg, ikke mine ord, men hva Jesu selv sa og lærte:

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Sluttkommentar:
Hva dette egentlig handler om har blitt nærmest virvlet opp i luften og så bort. 

Det handler om at Jan Aage Torp mener han er den uskyldige personen i ekteskapet og dermed har lov å gifte seg på nytt igjen som en troende.

Til dette er det bare å si at det finnes ingen såkalt uskyldig, og langt mindre er det tillatt å gifte seg på nytt som en kristen etter et samlivsbrudd!

Jan Aage Torp er en offentlig person, alt dette jeg har imøtegått ham på er offentlig kjent. Derfor er Hat politiet på Manglerud mer i tråd med tros- og ytringsfriheten i Nord Korea enn den burde og skulle vært i et fritt og demokratisk Norge. Eller er det at vi i Norge har begynt å nærme oss Nord Korea? Det er jeg overbevist om at vi gjør med stormskritt bare jeg må betale så mye som en krone da alt jeg har skrevet og talt er milevis innforbi tros- og ytringsfriheten som den skal tolkes og må være!
Hvis jeg skal tas, da må en fjerne hele bibelen, da alt jeg har skrevet og talt er min tolkning og forståelse av Guds ord! Det hele er et angrep på Gud, Guds ord, tros- og ytringsfriheten. Jeg er bare en som har formidlet videre Guds ord lære!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...