fredag 15. desember 2017

Nr. 49: Oslos politiets forsvar for den falsk apostel og lurendreier Jan Aage Torp fortsetter da i Oslo Tingrett 17. september 2015! Kristendomsforfølgelse!

Nr. 49:
Oslos politiets forsvar for den falsk apostel og lurendreier Jan Aage Torp fortsetter da i Oslo Tingrett 17. september 2015! Kristendomsforfølgelse!


Bilde av Stefanus som ble steinet til døde. Kristendomdsforfølgelse har pågått siden tidens morgen med Kain som drepte Abel da Gud så i nåde til Abel og ikke til ham.
Nå pågår dette selv i Norge i dag. At dette går de aller fleste "hus" forbi de kristne, forteller og vitner om at de fremdeles sover sin Tornerose søvn. De sover veldig, veldig, veldig tungt.

Men under den store trengsel vil kristendomsforfølgelse til fulle bli satt inn under full styrke og tyngde.

Det vi ser i dag er egentlig bare noen små krusinger imot hva som vil og skal komme.

 


Politiet skal forsvare den som gjør rett og godt, imot de kriminelle og som bedrar.
Her påtar politiet seg en oppgave som de gjør åpenbart det stikk motsatte. Og samtidig setter de seg over tros- og ytringsfriheten.
Jeg har ikke kommet med noe sjikane, hat, rasisme eller noe annet kriminelt da jeg kun har angrepet Torp for å inneha en pastor rolle og en apostel rolle som han er diskvalifisert å ha ut i fra Guds ord. Et embete ut i fra Guds ord som han ikke kan inneha ut i fra de manglende kvalifikasjoner ut i fra sitt liv som en «troende»!
 
En som ikke har førerkort skal og kan vedkommende kjøre bil? Ja, men ikke lovlig.
Det er dette jeg påpeker at Torp ikke «lovlig» ut i fra Guds ord kan være Pastor og apostel. Dette liker selvfølgelig ikke Torp som tror han er høyt hevet over alt og alle, også Gud!

Politiet har samme agenda som Torp, da forsvarer de egentlig «kjeltringen» og anklager den som er den «lovlydige».
Men jeg blir angrepet som person, samt min familie for alt mulig. Dette er selvfølgelig løgn og bare skrevet for å sverte, sjikanere og ramme meg og min familie!
Min sønn er blitt beskyldt for å være homo og kona mi som står bak hele alt (av støttespillerne til Torp).
Torp selv påstår at jeg er totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens.
Videre skriver Torp at jeg er en "ønskemotstander", utilregnelig, tanketom, tosk, dumrian og stalker (Norges eneste og verste ifølge Torp).
Så kommer enda mer hva Torp mener jeg er; løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen, mentalt tilbakestående, uten venner og alt annet.
Dette har Jan Aage Torp påstått at jeg er, og alt er løgn!
Med andre ord, Torp har kommet med langt, langt grovere ting imot meg enn jeg imot ham. Jeg har skrevet og det står jeg for at Torp er ingen sann Apostel, men en falsk apostel. Han er ingen sann hyrde, men en falsk hyrde. Han påstår videre at den som er såkalt uskyldig som troende kan gifte seg igjen, noe som bibelen overhode ikke gir belegg for. Nå er både han og hans tidligere kone gjengiftet og ut i fra Guds ord er hun en horkvinne.
Jeg leste i Guds ord i dag at bibelens språkbruk er veldig sterkt, klart og ikke til å ta feil av. Selv barna som blir født i et slikt ekteskap blir kalt horebarn.
Hosea 1. 2 Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea: «Gå og få deg en horkvinne og horebarn! For landet horer seg bort fra Herren.»
Da bibelen bruker de orda jeg skriver og taler, det vil politiet straffeforfølge meg for. Hva er det vi da ser av politiet?
Kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!
Her er det så åpenbart at det fra politiets side er kristendomsforfølgelse, og fra Torps side er det at jeg har skrevet imot hans horeliv som pastor som ikke blir tålt, ikke noe annet! Med andre ord, alt bygger på en falsk anmeldelse og er dermed falske anklager som er straffbart!

Hvem er «kjeltringene» her?

IKKE NOEN ANDRE ENN JAN AAGE TORP MED HANS ALLIERTE MANGLERUD POLITIKAMMER MED DAG PAULSEN I SPISSEN!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah! ...