fredag 15. desember 2017

Nr. 46: «Pastor» og «Apostel» Jan Aage Torp overgår alle jeg kjenner til å sverte meg!

Nr. 46:
«Pastor» og «Apostel» Jan Aage Torp overgår alle jeg kjenner til å sverte meg!

(Det er vanskelig å få tak i hva Jan Aage Torp har skrevet da han har slettet alt og Kjell Andersen på Søkelys har gått Torps ærende og gjort det samme. Det er politiets jobb å få tak i det, ikke mitt da jeg skal anmelde Torp på nytt igjen! Selvfølgelig, ikke Manglerud Politikammer som holder med kjeltringen Torp selv om han har kommet med karrastikker av meg som langt overgår hva jeg har skrevet om Torp. Mine er sanne og Torps er person angrep som er fulle av løgn og fordreininger).
Jan Aage Torp har prøvd å angripe meg på sterkest mulig måte som er ikke noe annet enn en form for hersketeknikk, løgn og manipulering!
Torp er åpenbart besatt av tanken at når han ikke selv evner å leve i samsvar med Guds ord, så angrip vedkommende. Først angrep han de homoseksuelle med bl.a. homoseksualitet er en abnormitet og en kreftsvulst på samfunnet. Nå når han selv lever i synd, så skriker han om nåde nåde, snakk om å være hykler!
Teologien til Torp er ikke bibelsk, det er faktisk demoners lære sier skriften. Torp hevder alltid det som han selv er infiltrert og styrt av. Han kaller meg for en demon, men hvem er styrt av forførende ånder og demoners læresetninger da han legaliserer synd med å gifte seg på nytt? Han selv, ingen andre! Både Torp og hans tidligere kone er gjengiftet, ergo er de like delaktig i synd og Torps teologi om den såkalte uskyldige part ikke holder vann eller mål da den er bygget på demoners lære og forførende Ånder 1. Tim. 4.1.
Bilde av en Demon som Jan Aage Torp påstår jeg er:


Både Torp og hans fru er nå gift på nytt på hver sin kant. Ergo så lever de begge i hor da det umulig kan være at de begge er den uskyldige part. Eller er det første mann til mølla som gjelder?

Jeg bryr meg egentlig døyten i andres uttalelser, de hever jeg meg over. Men for Torp er det motsatt, han skriver mase dritt selv. Lagrer alt sier han etc. Men nå når en har hengt seg opp i enkelte ting jeg har skrevet, så er alt det jeg har skrevet og talt barnemat imot hva «Pastor» Torp har kommet med. Men som sagt, jeg har ikke tatt vare på de søppel kommentarene hans, men noen har jeg (fått tilsendt eller har gått inn på http://archive.org/der mye ligger).

Men som sagt, alt han kommer med er løgn og usant. Men det jeg fremholder, det holder stikk!
Torps liv vitner om at han ikke holder mål på omtrent noen punkter som Guds ord legger til grunn for å være en Ordets forkynner, der ekteskapet er det aller viktigste. Torp er gjengiftet som en troende, og da lever han pr. bibelens defensjon i synd og er både en ekteskapsbryter og horkarl!
Torp har etter et taushetsbelagt møte kalt meg en demon, men påstår at han ikke gjorde det selv om det referer til det møte i forkant, under hva han skriver og kommentarene etterpå. Snakk om å være løgner, kjeltring og kriminell!
Her er noe av hva Torp har skrevet om meg, og alle stygge og vemmelige ord og setninger er i det store og hele rettet imot meg (det finnes mye, mye mer enn dette).
Jan-Aage Torp
Det er nesten for morsomt til å være sant, men Christensen publiserer foto av Brynjulf Meling/Mullah Krekar. Han drømmer vel om foto av Brynjar Meling/Jan Kåre Christensen....
Kampen for ytringsfriheten!
Den enes rett til å spre terror og trusler, den andres rett til å sjikanere, hetse, mobbe og ærekrenke :-)
Torp skriver som verdens største selvfølgelighet at jeg sjikanere, hetse, mobbe og ærekrenker. Dette har jeg aldri gjort, men han et helt liv!
Jan-Aage Torp
Det er umulig å ha reell medfølelse med "meg selv" og hans volds-utsatte kjenning som ikke ble tatt alvorlig av Politiet. En anonym kommentar av denne type er helt sikkert kun et forsøk på å svekke troverdigheten i den saken som er blitt fremmet av Politiet som en straffesak mot Jan Kåre Christensen. Jeg antar at "meg selv" er enda et av Christensens "alter egoer". Å sette voldsforbrytelser opp mot nettsjikane er en ufin øvelse. "meg selv" og "enig med Jan Kåre" og lignende anonyme "nettroll" har null troverdighet, og burde ikke bli tatt alvorlig av Søkelys, om vi faktisk skal mene alvor med kampen mot netthets, personsjikane, ærekrenkelser og mobbing. Den kategori av anonyme nettroll bør enten forbigås i taushet, eller kanskje heller bli strøket. Jeg tror at Søkelys bør vurdere en innloggingsløsning som sikrer mot anonyme nettroll.
Her innbiller Torp og seg selv og andre at jeg skriver under synonymer etc. Det har jeg aldri gjort og kommer aldri til å gjøre, og de stygge mailene som er sendt i Torps navn er mye mulig sendt fra Torp selv eller en av hans venner? Det vitner om dette for å dra oppmerksomheten bort i fra Torps selv, for Torp som person er etter mine begreper psykopat og en horkarl. Jeg sier ikke han er psykopat og maktmenneske, det er kun en lege som kan si (knapt nok han). Men slik han oppfører seg og t.o.m. kaller meg for en demon og sønnen sin for en lakei vitner om en person som er farlig for sine omgivelser!
Jan-Aage Torp
Du har gjort en fin jobb på sokelys.com for sannhet og respekt, Kjell Andersen! Christensen har definitivt verken et oppdrag fra Gud eller mennesker. Han kjemper egen sak.
Legg merke til når en slik person som Torp omtaler andre, så treffer det ikke, hvorfor? For han omtaler da egentlig kun seg selv, ikke noen andre.
Jan-Aage Torp said:
JKC, du praktiserer usannheter om og om igjen, så du kan begynne å tro dem selv!
La meg gjengi her eksakt hva denne “stygge” behandlingen av Randi & Johnny Ingwersen består i.
Jeg siterer her eksakt hva jeg skrev om dem på min blogg, i siste femtedel av en bloggartikkel: http://pastortorp.org/2014/09/29/grumsete-kristenparti-som-vil-kriminalisere-skilsmisse-og-selvmord/
“Jeg merker meg at de offentlige medstifterne (2 av 4 stiftere) av partiet i 2013, Randi & Johnny Ingwersen, er sterke forsvarere av bloggeren Jan Kåre Christensen, som jo sjikanerer, ærekrenker, mobber og netthetser alle som er skilt, gjengift, og som han for øvrig misliker (og det er mange). Her er det en grumsete samhørighet mellom “Norges Kristne”/Magnar Tanem på den ene side, og Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg på den andre siden, sammenbundet ved Randi & Johnny Ingwersen.”
Dette er ikke stygt i det hele tatt, men en refleksjon om sammenhengen mellom hennes gjentatte, offentlige støtte til JKCs syn på skilsmisse på den ene siden, og hennes parti Norges Kristnes syn på at skilsmisse må kriminaliseres.
JKC, du er…. Ja, jeg skal ikke si det, hehe 
Her skriver Torp om noen personer som ikke er offentlige. Og han tror og skal innbille både seg selv og andre at jeg samarbeider med personer og et parti jeg har null kjennskap til. Helt ufattelig hva en kan lyve og dikte opp av historier for å redde sitt eget skinn (les lyster).
Jan-Aage Torp
Min kone Aina & jeg måtte koste på oss en lørdags-latter nå.
Angjeldende blogger skriver nemlig: “Jan Åge Torp og hans nye «elskerinne», har glemt ut navnet, men var det Dalila?”
Nå hører det nemlig til våre ukentlige rutiner at Aina klipper håret mitt hver lørdag – fin og kortklipt før søndagen…
Var det dette Dalila gjorde med Samson? Han fortalte henne sannheten at styrken kom fra håret som han ikke kunne klippe på grunn av sitt løfte til Gud. Mens han sov med hodet i hennes fang fikk hun en tjener til å klippe håret og rake ham, og deretter forrådte hun ham til hans fiender. «Filisterne grep Samson og stakk ut øynene på ham. De førte ham ned til Gasa og bandt ham».
Forskjellen mellom Dalila og Aina er at Aina er gudfryktig og hater den urett og dobbeltmoral som florerer på en del blogger….
Torp mener han har ei gudfryktig kone, men hun lever i hor i sammen med Torp. Da kan en åpenbar ikke være gudfryktig! Selv en unge skjønner det!
Jan-Aage Torp
Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Her er det ikke en gang tvils-områder. Enhver ved sine fulle fem skjønner at dette gjelder ikke #Religionsfrihet og #Ytringsfrihet.
Enhver som har fulgt ham i mer enn 1-2 uker, skjønner at straffesaken mot ham gjelder hans personlige vendetta mot mange, spesielt gjengiftede som har fått en ny sjanse etter synd og/eller feilskjær; hans aggresjon & sinne mot kristenheten generelt og karismatiske predikanter spesielt (i likhet med en viss human-etiker); utlevering av medmenneskers private liv; samt mine ord fra politianmeldelsen som er hovedsaken i Politiets siktelse: #Personsjikane #Netthets #Mobbing #Ærekrenkelser
At Christensen gjør akkurat som jeg forventet og skrev for etpar dager sider: Å begynne på en ny runde mot meg på sin blogg - det gjør ham rett og slett makaløs! #Uforlignelig
Jeg var hvis Torps ønskemotstander? Det skriver han selv, hvorfor kaller han meg for en demon da etter møte i konfliktrådet? Var jeg allikvel ikke hans ønskemotstander? Det ser slik ut, at det er derfor han må bruke slike verbale sterke ord på meg som Stalker, utilregnelig, nedrige blogger, tanketom, tosk, dumrian, løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen + mye, mye mer!

Fra avisen VL intervju:
– Hva forventer du av Christensen, Torp?

– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, bortsett fra det prinsipielle han mener om skilsmisse og gjengifte. Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom.

Her er Torps agenda med å anmelde meg, finne noe feil med meg selv om han selv har tusen ganger mer og er mye mer vulgær og stygg i ordbruken både på nettet og ellers enn noen andre. Vil han lykkes? Aldri i live, slike personer som Torp kommer og vil jeg kjempe imot for alltid!

Sluttkommentar:

Guds ord lærer at etter skilsmisse skal en enten forlike seg eller leve alene. Her er både Jesus og Paulus meget klare.
1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann – og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.
Gjengifte er å anse som ekteskapsbrudd, synd eller hor etter skriftens lære i NT.
Med andre ord, blir da de som gifter seg på nytt eller gifter seg med en fraskilt, «horebukker» eller «skjøger» å regne som da det eventuelt «nye» ekteskapet er imot Guds ord og Jesu lære. Bøyningsformen blir f.eks. horemann eller horekvinne. Folkelig blir det horebukk og tøyte!
Lukas 16. 18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.
1 Kor. 6. 16 Eller vet I ikke at den som holder seg til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.
Rom 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.
Legg merke til skriftens kraftuttrykk: «horkvinne», og da bruke ordet «horebukk» på en mann er bare et folkelig utrykk på godt Norsk for det samme, om utrykket er veldig kraftfullt!

«Pastor» Jan Aage Torp har flere anmeldelser på seg for langt verre verbal ordbruk imot seg en det han selv hevder å være utsatt for!
Som et voksent ansvars bevist menneske så håper jeg inderlig at politiet på Manglerud her i Oslo tar til fornuft og henlegger saken der Torp har anmeldt meg som også er en fiktiv anmeldelse som det er andre ting som ligger til grunn for hans såkalte anmeldelse. Det er at jeg fremholder Guds ord, og at gjengifte er synd for en troende.
Lista er lang her, men han ble anmeldt nå her i vinter på Sørlandet men politiet hadde for mye å gjøre og la bort saken. Men de som anmeldte han for langt grovere hets enn det som jeg er blitt tiltalt for (men ikke gjort). Der la de bort saken men de ble oppfordret til å ta ut et sivilt søksmål.
Videre anmeldte også Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Jan Aage Torp etter rasismeparagrafen da han kalte homoseksualitet «en abnormitet og en kreftsvulst på samfunnet».

Er ikke denne mannen etter min og mange andres oppfatning en som kun søker oppmerksomhet og som har en syklig trang etter å fordømme andre?
Men selv tåler absolutt ingenting selv? Slik ser jeg det, og mange med meg.

Nå har han fått støtte av hat politiet på Manglerud, men de skjønner ikke hvem de har med å gjøre åpenbart?
Dette er Norges fremste hatpredikant som lever imot bibelens ord på nær sagt alle områder selv!
Jeg er ikke redd for en rettsak, men vil helst slippe det for all den støyen det medfører. Er overbevist at politiet har ingen sak imot meg, men jeg og alle andre har tusen saker imot Torp. Her viser det enda en gang politiet på Manglerud med Oda Karterud, Monica Lillebakken og opererer selv på feil side av den Norske lov, og hva andre mener er rett og galt!
Dette utaler Torp, det oser av hat overfor alt og alle, men selv skal han ikke høre noe imot seg selv om han lever akkurat like imot bibelens ord som de homoseksuelle gjør. Da må Torp også være det han selv beskriver de homoseksuelle som!
- Makthomser må fratas sine stillinger.
-         Homoseksualitet en abnormitet og en kreftsvulst på samfunnet.
 (sitat slutt).
Bildet viser en anmeldelse imot Torp av andre enn meg.

Det er Håvard Ryengen som er påtaleansvarlig og Rune Riiber Boye som er etterforsker.
Dette er avslaget der det står at de har for mye å gjøre men politiet oppfordrer til å ta ut et sivilt søksmål.
Jeg kommer til å anmelde Jan Aage Torp enda en gang for alt det han har skrevet imot meg på nettet, men ikke til politiet på Manglerud. De har jeg null tillitt til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...