fredag 15. desember 2017

Nr. 45: Politijurist Oda Karterud har fått teologisk råd av «Pastor» Jan Aage Torp for å ta ut tiltale imot meg, løgneren Torp stoler juristen og Politiet på?!

Nr. 45:
Politijurist Oda Karterud har fått teologisk råd av «Pastor» Jan Aage Torp for å ta ut tiltale imot meg, løgneren Torp stoler juristen og Politiet på?!
På mange måter er det som den slemme gutten som nå har fått velvilje hos Politi og myndigheter. Men «problemet» er bare at den slemme gutten er styggere enn noe gang. Da blir det å gå på limpinnen! I følge den slemme gutten så skriver han på sin nedrige blogg følgende: «mottok jeg email fra Politiet med beskjed om at de har tatt ut siktelse mot Jan Kåre Christensen utfra Straffelovens paragraf 390a». Videre skriver den slemme gutten: «Politijurist Oda Karterud ved Oslo Politikammer tok ut en siktelse 24/11-2014 mot Jan-Kåre Christensen som går på personsjikane utfra straffelovens paragraf 390a».
«Pastor» Jan Aage Torp er anmeldt på Sørlandet for langt sterkere forhold enn det som nå politiet i Manglerud lager en stor sak ut av. Dette har Torp skrevet om meg i det siste, som er langt sterkere enn det jeg noen gang har skrevet eller sagt. Og i motsetning til Torp, så holder jeg frem hva som er sant, mens Torp lyver og setter alle andre i et mest mulig dårlig lys, jo, Torp har klare psykopatiske trekk om jeg aldri har påstått han er det. Det er kun en lege som kan gjøre, men etter min vurdering, så mangler han mye på en femer.
Torp skriver om meg; demon, stalker, dumrian, dønakk, utilregnelig, nedrige blogger,
tanketom, tosk, dumrian, løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen!
Torp er bare ut etter en ting, å lage kvalm og et "helvete" for andre! Typisk psykopatiske trekk om jeg ikke kan si han er det, det kan kun en lege!
Bilde av Oda Karterud som har laget utrolig mye kvalme for meg med å gjøre en så dårlig jobb med å totalt overse fakta i denne saken. Ikke minst med at Torp og hans allierte har skrevet mye kvasere enn medd og mye, mye mer enn meg. Det er et regelrett justismord!
 
Paulus omtaler øvrigheten innsatt av Gud, men når en holder på som Karterud og andre på Manglerud Politikammer så må en få lov å spørre seg selv om en virkelig skjønner hva en holder på med? Dette her har 0 % men sjikane å gjøre, her overgår Torp både meg og de aller fleste andre. Hør bare hva han skrev for noen dager siden:
Jan-Aage Torp on 01/12/2014 at 23:18 said:
Jeg har aldri sagt noe om gavers størrelse, uansett hvem som gir. Og aldri heller oppgitt navn skriftlig.
Selvsagt brukte jeg ikke kirkens penger i 2002 til å kjøpe Mercedes. Tullingen og lystløgneren Christensen!
Da må en skjønne at en må ta dette med en klype salt hva Torp og Karterud holder på med, for meg er dette naturlig å ta slike rare mennesker med humor og ikke i fullt alvor. Om de er Jurister eller Pastorer. Er det noen en virkelige burde respektere burde vært en Pastor og Apostel, men Torp begynner jeg faktisk å synes mer og mer synd på!
 t
Men hva sier da Straffelovens paragraf 390a?
§ 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.
Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.
(sitat slutt).
Dette faller totalt på sin egen urimelighet. For det første er det så absolutt ikke påkrevet av almene hensyn. Torp er den slemme gutten som i alle år har angrepet alt og alle. Dernest alt annet her er bare latterlig. Jeg har da aldri vært plagsom eller noe annet, bortsett fra å holdt frem Guds ord. Derfor blir denne tiltalen et angrep på Tros- og Ytringsfriheten!
Vi i Norge har full religionsfrihet!
1.)  Retten til å uttale deg i viktige saker som angår deg
2.)  Retten til ytringsfrihet
3.)  Retten til tanke- og samvittighetsfrihet
Skal en ikke da få lov å hevde at gjengifte er synd, og navngi forkynnere som bryter med bibelen etikk og moral blir da det store spørsmålet? Ikke noe annet.
En kan ikke sette en lov, en langt mindre viktigere lov over en lov som er den viktigste av alle, Tros- og Ytringsfriheten. Det er akkurat dette som Politiet med Torp gjør, latterlig, farlig og primitivt er det hele. Og selvfølgelig, jeg har aldri sjikanert Torp, jeg bryr meg døyten om ham. Jeg skriver kun ut i fra at han skal være Pastor, Hyrde og en troende som lever i synd etter Guds eget ord.
Sluttkommentar:
Nå tror jeg ikke Karterud og de andre Politi juristene har så mye greie på teologi?
Da må de fortsette å støtte seg på «Pastor» Torp.
Sønn til Torp som jeg har skrevet minimalt om ble intervjuet på Fritanke.no.
Tar med en del av dette intervjuet som viser at Torp og hans form for kristendom er ytterst på høyre og enda lengre ut. Dette advarer jeg imot fra et religiøst/åndelig/kristent ståsted. Jeg er null interessert i Torp, og hans form for beskrivelse av det hele er bare rigid og for å avlede at han lever i synd etter Guds ord med å være gjengiftet.
Fanget i nettet
I fjor brøt Anders Torp med faren, men historien han forteller til Fri tanke starter rundt 2000. Da var Anders Torp 12 år. Også før dette var Jan Aage Torp en konservativ pinsepastor, men fra årtusenskiftet og framover ble det stadig mer ytterliggående, ifølge sønnen.
Det han forteller fra oppveksten før 12-13-årsalderen på, gir et visst hint om hva som skulle skje senere.
- Jeg fikk som mange andre høre de vanlige helvetesskremslene om at hvis man ikke oppfører seg pent, så venter det evig pine i helvete. Det er selvsagt ikke noe hyggelig å høre for et barn, men heller ikke noe som skiller seg ut fra det mange andre opplever. I tillegg arrangerte faren min en gang i blant demonutdrivingsseanser hvis jeg hadde gjort noe galt. Om jeg ønsket å dra til venner en kveld, kunne han finne på å si at jeg var besatt av demoner. Men det var ikke noen fysiske overgrep knyttet til dette. Bare en del roping og skriking, forteller han.
Utover på 2000-tallet bygde Jan Aage Torp opp Oslokirken. Sønnen Anders var også med. I dag beskriver han rekrutteringsteknikkene som kyniske.
- Vi gikk bevisst på de svakeste. Deprimerte individer med ulike former for livskriser var lette offer. Vi kunne gå bort til en fremmed person på gaten som så ut til å være i målgruppa, og komme med en påstand som for eksempel «du ble utsatt for seksuelle overgrep da du var barn». Om man studerer kroppsspråket til personen vil man ofte se om man har rett eller ikke. Har man det, kan man utnytte personens sårbare tilstand og si «Gud vet alt om deg, og han ba meg si dette til deg, fordi dette ikke er en byrde du burde gå med alene», forteller Anders.
Han legger til at de fleste er svake for smiger, og som også ble hyppig brukt for å overtale folk. Han understreker også at det underliggende motivet for å gå fram på denne måten egentlig ikke var å lure folk, men å redde dem fra helvete.
- Vi mente altså at vi gjorde en god gjerning. Men i realiteten var det et kynisk spill med menneskers svake sider. Jeg ser jo det i dag, sier han. Når Oslokirken hadde greid å etablere tillit, ble de potensielle medlemmene invitert til såkalte cellemøter.
- Her var målet var å bygge opp en trygghet slik at de etter hvert kunne komme på et vanlig kristent vekkelsesmøte. Og når de var frelst, og virkelig trodde på det, var det bare å kjøre på, forteller han.
- Hvordan da?
- Medlemmene ble sett som en stående ressurs. Giverpresset er enormt i slike miljøer. Jeg kjenner flere som sitter med stor gjeld i dag på grunn av dette. Det var folk som tok opp ekstralån på huset og folk som ga fra seg hele lønninger. Det var til og med en som solgte leiligheten sin og ga hele beløpet til Oslokirken. I dag er han ute av menigheten og angrer seg veldig, men det hjelper jo ikke stort
- Hva ble pengene brukt til?
- De ble ikke sløst bort. Jan-Aage dro ikke på luksusferier jorda rundt og slikt. De ble brukt til lokaler, konferanser, hotellutgifter til besøkende predikanter. Slike ting.
Eksorsisme gjennom hyperventilering
Etter hvert som medlemstallet og pengestrømmen økte, leide Oslokirken et lokale i Dronningensgate i Oslo sentrum, og etablerte «Oslo Healing Center». Dette var et sted folk kunne oppsøke for å bli rensket for onde makter og søke helbredelse for «kroppslige, sjelelige og åndelige sykdommer» som det het. I realiteten drev de med eksorsisme, forteller Anders Torp. Han var med på det hele.
- Tidligere hadde vi vært i Zambia og lært en spesiell teknikk for demonutdrivelse. Et par av de zambiske pastorene hadde blitt med til Norge og jobbet på healingsenteret, forteller Anders Torp.
Metoden består i noen spesielle pusteøvelser, som egentlig ikke er noe annet enn hyperventilering.
- De som kom innom fikk raskt høre at de var besatt av demoner, og man ble overtalt til å gjøre et forsøk med den spesielle pusteteknikken. Og hva er det som skjer hvis man hyperventilerer i 10-30 minutter? Jo, man blir svimmel, får vondt i hodet, får kramper og kan til og med miste bevisstheten. Disse naturlige fysiske reaksjonene, som kommer på grunn av hyperventileringen, blir man fortalt er tegn på at demonene kommer ut av kroppen. En person som får fysiske reaksjoner, vil tro at hun eller han virkelig er besatt. Dermed har man fullstendig kontroll over personen, som i de fleste tilfeller vil gjøre alt for å bli kvitt besettelsen. Med denne teknikken kan hvem som helst bli overbevist om at de faktisk er besatte av onde makter. Hele prosessen er et maktovergrep, sier Anders.
Han forteller at han selv vært gjennom prosessen 17 ganger.
- Mye av dette husker jeg ingenting fra. Jeg var helt uforberedt på hvordan kroppen reagerer på hyperventilering. Mange fikk helt blackout, ble rabiate og kunne finne på å rope ting som «jeg er satan». Det meste av dette skjedde med meg også, forteller han.
De fysiske reaksjonene som settes i gang av hyperventileringen, ble altså beviset på at man faktisk er besatt, og at demonene var på vei ut.
- Når man faktisk tror på dette, påvirker det jo også den fysiske reaksjonen. La oss si at en person har blitt fortalt og trent til å tro at personen er en hund. Da vil denne personen oppføre seg som en hund. Blir man manipulert til å tro at man er besatt av en demon, så vil man oppføre seg som om man var besatt av en demon. Så enkelt er det egentlig, sier han.
Torturtrening før "de siste tider"
En annen ting Anders Torp gikk gjennom i sin tid i Oslokirken, var leiren «Joel's Army Bootcamp» i Danmark. Han forteller om en militant treningsleir der deltakerne skulle trenes opp til å kjempe i den siste krigen som skal komme før «opprykkelsen» - en forestilling evangelisk kristne har om at de troende vil bli rykket opp og hentet til Gud, mens de ikketroende vil bli igjen og oppleve trengselstiden i forkant av dommedag.
- Menigheten Faderhuset i Danmark, som Oslokirken samarbeidet mye med, hadde fått med seg to tøffinger fra det danske forsvaret. Vi fulgte militær disiplin, brukte kodenavn og lærte oss å spionere. Men verre var det at vi ble trent i å tåle tortur. Vi stod oppstilt urørlig i fire fem timer. Mange besvimte. Vi ble bortført av lederen i menigheten og utsatt for brutale forhørsteknikker. Jeg fikk sand i halsen, opplevde vanntortur og ble slått og sparket. Mye av dette foregikk mens vi hadde hette over hodet. De som fikk panikk og knakk sammen ble utsatt ekstra hardhendt behandling slik at de skulle bli herdet, forteller han.
Anders var 17 år da dette skjedde i 2005. De yngste deltagerne bare var 12-13 år, frivillig sendt dit av sine foreldre, forteller han.
Han understreker at det sikkert kunne virke for omgivelsene som om han gikk inn i mye av dette frivillig, og til og med velvillig. Det er imidlertid flere former for tvang, mener han.
- Når man helt siden fødselen har blitt indoktrinert inn i en spesiell og snever måte å tenke på, klarer man ikke å tenke fritt. Tvang trenger ikke alltid å være fysisk og direkte, noe Levi Fragells nylig utgitte selvbiografi er et godt eksempel på. Det er denne langvarige og psykiske tvangen jeg nå endelig har greid å frigjøre meg fra, sier han.
Brudd og oppgjør
Kristenlivet til Anders var litt av og på opp gjennom 2000-tallet. I perioder levde han et forholdsvis normalt liv sammen med skolevenner og var med på det som skjedde. Men så «skjerpet han seg» i perioder og var veldig aktiv i Oslokirken.
- På grunn av en slik «skjerpings »-periode tok jeg et friår skoleåret 06-07. Da jobbet jeg heltid for menigheten. Men høsten 2007 begynte jeg på siste år på videregående, noe som gav meg mulighet til å tenke utenfor Oslokirkens strenge livssyn. Det er jeg veldig glad for i dag, sier han. Det var denne høsten han mistet troen.
- Tilbake på skolen igjen gikk jeg gjennom en prosess som endte opp med at jeg til slutt innså at jeg ikke lenger trodde på gud. Det var en slags modningsprosess. Jeg gjorde imidlertid ikke noe med det, og sa det ikke til noen. Men jeg var veldig bevisst på det selv.
Våren 2008 var han russ, og høsten 2008 gikk han inn i førstegangstjeneste.
- I løpet av 2008 gikk det gradvis gikk opp for meg at jeg måtte ta et offentlig oppgjør med dette. Jeg kunne ikke bare melde meg ut i det stille. Jeg visste jo om en masse folk som hadde fått det mye verre etter å ha blitt med. En av jentene ble lagt inn på psykiatrisk avdeling. Dette var rett og slett ikke bra for folk, og jeg følte meg moralsk forpliktet til å si fra, sier han.
Så, et lite stykke ut i neste år, søndag den 15. februar 2009, var Jan-Aage og Anders Torp på forsida til VG. Tittelen var «Sønn av pastorkjendis: Anklager faren for å DRIVE UT DJEVLER».
Etter VG-oppslaget mistet Jan-Aage Torp og Oslokirken mye støtte, også fra andre kristne miljø.
(sitat slutt).
Nå har Torp fått uventet støtte i Oda Karterud. Torp skal veilede henne sikkert også i teologiske og åndelige spørsmål? Selv Levi Fragell skjønner det, han skriver dette på Facebook tar jeg med til slutt:
Politiets sikter Torps kollega for ærekrenkelser basert på skriftens klare ord, har politiet teologisk kompetanse?
I en teologisk tradisjon hvor man dømmer avvikende kolleger (Hebreerene 10) til helvete og påviser demoner hos medmennesker, kan det ikke være lett for politiet å vurdere uttrykk som horebukk o.l. om ekteskapsbrudd innen kristenlivets rammer. Det skal bli meget interessant å se politiets vurdering i denne saken - og skulle den mot formodning komme for retten, skal jeg jomen ta en tur hjem fra Spania for å følge med!
 
 
Folk ringer, sender mailer og SMS angående Jan Aage Torps falske anklager imot meg og den verbale voldtekten som skjer imot meg på sokelys.com/
 http://www.sokelys.com/Det er fantastisk hvis det stemmer at en person som fikk 18 dager i fengsel og en bot på 50.000,- kr for å høvla over en person en gang. Da bør Torp får en bot på 5 Millioner og 18 år i fengsel som har høvla over mennesker et helt liv!
Skjønner at det er veldig mange som er opptatt med om Jan Aage Torp får enten bot og fengselsstraff eller kun en bot for å kommet med løgnaktige påstander overfor meg til politiet. Det dette egentlig handler om, det er om det skal fremdeles være lov å forkynne hele Guds råd til frelse og ikke at det skal legges noen demper på tros- og ytringsfriheten! Dette skal politiet forsvare, ikke motarbeide som de dessverre gjorde her til å begynne med å ta ut en fullstendig meningsløs og uberettiga siktelse imot meg som var helt uten grunn og mening!
Men som jeg har sagt til alle de som har tatt kontakt. Jeg har ikke ønsket denne situasjonen, alt er et «verk» av Jan Aage Torp!
Torp som har kommet med falske anklager imot meg. Han har aldri vært krenket eller fornærmet, han har elsket denne situasjonen fra dag en og bli trodd av politiet har bare styrket hans eget ego noe formidabelt!
Bilde av den Onde, som dessverre har fått påvirket disse her til å både komme med falske anklager imot meg og egentlig verbale voldtekt på meg som person. Men det er godt å vite hvem som står egentlig bak, da vet en at en ikke har sin kamp først og fremst imot mennesker. Men som det står i Efeserbrevet 6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
Jeg vet ikke noe mer om denne saken i dag en før møte med Torp i konfliktrådet.
Eneste er at den verbale voldtekten imot meg på nettstedet sokelys.com/ fortsetter like ille som før. Men jeg hverken orker eller vil anmelde noen flere, resten får være opp til politiet å ta stilling til alle de personene som har tatt verbal voldtekt på meg!
Jo, en ny ting er det. Jeg har fått vite at denne Ansgar Braut er en psynonym navn, ikke virkelige navnet. Men han og Torp er politianmeldt av meg, og det er flere andre på sokelys.com/ som er like ille som nevnte. Men jeg ønsker å bli ferdig med saken og at de impliserte får sin straff, bot og eventuelt behandling eller terapi.
Her er noe jeg skrev for en tid tilbake, som er til opplysning for alle andre. Stopper med å kommentere her før saken har blitt klarert hos politiet. At de har tatt en stilling til saken. Det som de bør gjøre er først og fremst frafalle siktelsen imot meg, det må være Norges historien største og mest forfeila siktelse!
Og får Torp under en eller annen form for terapi/behandling. Mannen er åpenbart ikke i vater! Og la denne «Ansgar Braut» få en klekkelig bot og et kort opphold i fengsel. Det skal ikke gå an å holde på slik han har gjort!
Se her for hva jeg har skrevet for en tid tilbake om denne saken:
Jeg har ikke valgt å bruke tid på Torps anmeldelse av meg frivillig, det var Jan Aage Torp som gikk til det skritte å anmelde meg med falske anklager for å stoppe den himmelske blogg!
Selv fra velmenende mennesker som åpenbart ikke vil meg noe ondt, men godt. De tror at jeg har valgt selv denne utfordringen med Jan Aage Torp, men dette er så feil det går an å forblitt.
Jan Aage Torp anmeldte den himmelske blogg og meg for å stoppe meg og den himmelske blogg. Han har åpenbart tenkt og klekket ut en plan som nå er åpenbart for alle og enhver! Ikke er noe annet en et skalkeskjul for han egentlig agenda! Få en dom imot meg for å gå videre med den til Googel.
Det er denne bloggen som Torp ikke liker. Da vi taler og underviser om hele Guds råd til frelse, ikke bare det som klør i øret. At ekteskapet er uløselig, knyttet i sammen til den andre dør. Gjengifte for en såkalt uskyldig part er både ubibelsk og ulogisk. Hvem kan avgjøre hvem som er uskyldig eller ikke? Ingen!
Jan Aage Torp gikk til en fiktiv anmeldelse av meg, som jeg har måttet forholde meg til! Jeg har ikke valgt dette selv, da jeg mener det er helt feil av troende å anmelde andre og gå til verdslige myndigheter for å få «rett». Men da Torp først gjorde det han gjorde, så har jeg måttet forholde meg til fakta og den virkeligheten som er. Jeg nødt for å mot-anmelde Torp da han bl.a. gikk ut på Søkelys og sa at han hadde anmeldt meg for å få en dom på meg slik han kunne oppsøke Googel for å få fjernet meg og den himmelske blogg fra alle søkemotorer. Alt var arrangert og iscenesatt av Torp med den hensikt å få fjernet meg og den himmelske blogg.
Selv Apostelen Paulus måtte forsvare seg for verdslige domstoler, og gjorde seg bruk av sin rett som Romersk borger. For å komme best mulig ut av situasjonen. Slik gjør jeg det også, jeg har gjort meg rett og bruk av muligheten til å mot-anmelde Torp for falske anklager. For å få han eventuelt domfelt eller en bot på ham. Dette er ikke mitt egentlige valg, men et nødvendig onde. Slik ser jeg dette!
Det er et tap selv om politiet kommer til å gi Jan Aage Torp en bot etter hva Guds ord sier.
1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!
Skriften sier: «Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre».
Selv om det blir slik jeg tror at Torp får seg en bot, så er dette et tap for alle kristne, også meg. Derfor vil jeg ikke ha en eneste krone i oppreisning og erstatning! Pengene får heller får til Torps barn som er de største taperne her!
Sluttkommentar:
Nå prøvde Torp seg på å bløffe politiet og påtalemakten, men han mislykkes!
Men han har ikke respekt for de heller, for etter møte i Konfliktrådet blottla han alt, selv om det møte var taushetsbelagt. Vi står overfor det slik jeg ser det, en person som trenger hjelp! Ingen normale mennesker blottlegger andre i de verste ordelag etter et møte som er taushetsbelagt! Og kaller de for ord som ikke en kan eller ønske å gjengi!
Vi står egentlig igjen alle som tapere sier Paulus, når vi fører sak overfor hverandre.
Vi som skal dømme engler, skal også kunne tåle å lide urett? Torp som en offentlig person som elsker oppmerksomhet, har egentlig elsket denne situasjonen. Men nå blir det forhåpentligvis stopp og et lengre opphold på Modum Bad eller tilsvarende for behandling? Det er lik jeg ser det og håper blir utfallet. Jeg kommer fremdeles til å forkynne at gjengifte for troende er å drive hor etter hva Jesus og Paulus forkynte og lærte!
Selv om jeg har fra dag en vært villig til å diskutere ordvalg og bytting av ord, så har Torp aldri vært interessert i å gjøre dette. Da politiet var så dumme å ta ut tiltale imot meg, forsterket egentlig alt som er negativt og kjødelig hos Torp. Så politiet har ikke hatt noen heldig hånd her heller. Men får håpe de strammer seg opp, og gjør en god jobb til slutt?! Slik at Gud får vendt det negative til noe positivt! Be fremdeles for saken, Torp og meg. Alt trenger forbønn, ikke minst de som står i striden.
Torp er blitt villedet her, så be for ham allikvel! Og be for meg, for skriften sier at den som står, se til at han ikke faller. Jeg har ingen garanti for morgendagen, alt er Guds nåde!
1 Kor. 10. 11 Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.
Flere er interessert hvordan saken går mellom meg og «Pastor» Jan Aage Torp!
Jeg og «Pastor» Jan Aage Torp hadde møte i Konfliktrådet. Dette var 8. januar.
Hva Torp skrev etter møte i Forliksrådet er oversendt politiet, det gjengir jeg ikke her av to grunner. For det første var møte taushetsbelagt. At Torp gjengir referat møte noen timer etter møte, det vitner om en person som har null respekt for politiet og myndigheten.
Dernest, hans beskyldninger på meg og de som var tilstede på det møte er alt for sterkt til å gjengi. Hva han kalte oss, det gjengir jeg ikke på bloggen.
           
Deretter la «Pastor» Jan Aage Torp ut på hjemmesiden sin anklager for å stå i sammen med muslimer og ha en advokat som er av den tvilsomme sorten. Dette er påstander like tåpelige som Torp selv, men jeg gjengir det ikke da Torp har skrevet at det er Copyright på det. Men alt er sendt politiet.
Jeg har forholdt meg taus siden, men politiet har drøyet dette veldig lenge, unødvendig lenge mener nå jeg!
Kommer til å skrive en artikkel når jeg vet utfallet. Før dette er jeg taus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...