fredag 15. desember 2017

Nr. 42: Jeg har ikke valgt å bruke tid på Torps anmeldelse av meg frivillig, det var Jan Aage Torp som gikk til det skritte å anmelde meg med falske anklager for å stoppe den himmelske blogg!

Nr. 42:

Jeg har ikke valgt å bruke tid på Torps anmeldelse av meg frivillig, det var Jan Aage Torp som gikk til det skritte å anmelde meg med falske anklager for å stoppe den himmelske blogg!

Selv fra velmenende mennesker som åpenbart ikke vil meg noe ondt, men godt. De tror at jeg har valgt selv denne utfordringen med Jan Aage Torp, men dette er så feil det går an å forblitt.
Jan Aage Torp anmeldte den himmelske blogg og meg for å stoppe meg og den himmelske blogg. Han har åpenbart tenkt og klekket ut en plan som nå er åpenbart for alle og enhver! Ikke er noe annet en et skalkeskjul for han egentlig agenda! Få en dom imot meg for å gå videre med den til Googel.
Det er denne bloggen som Torp ikke liker http://blog.janchristensen.net/

Da vi taler og underviser om hele Guds råd til frelse, ikke bare det som klør i øret. At ekteskapet er uløselig, knyttet i sammen til den andre dør. Gjengifte for en såkalt uskyldig part er både ubibelsk og ulogisk. Hvem kan avgjøre hvem som er uskyldig eller ikke? Ingen!
Jan Aage Torp gikk til en fiktiv anmeldelse av meg, som jeg har måttet forholde meg til! Jeg har ikke valgt dette selv, da jeg mener det er helt feil av troende å anmelde andre og gå til verdslige myndigheter for å få «rett». Men da Torp først gjorde det han gjorde, så har jeg måttet forholde meg til fakta og den virkeligheten som det ble. 

Jeg var nødt for å mot-anmelde Torp da han bl.a. gikk ut på Søkelys og sa at han hadde anmeldt meg for å få en dom på meg slik han kunne oppsøke Googel for å få fjernet meg og den himmelske blogg fra alle søkemotorer. Alt var arrangert og iscenesatt av Torp med den hensikt å få fjernet meg og den himmelske blogg http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html
Selv Apostelen Paulus måtte forsvare seg for verdslige domstoler, og gjorde seg bruk av sin rett som Romersk borger for å komme best mulig ut av situasjonen. 

Slik gjør jeg det også, jeg har gjort meg bruk av av muligheten til å mot-anmelde Torp for falske anklager som Norsk borger. For å få han eventuelt domfelt eller en bot på ham. Dette er ikke mitt egentlige valg, men et nødvendig onde. Slik ser jeg dette!
Det er et tap selv om politiet kommer til å gi Jan Aage Torp en bot etter hva Guds ord sier.
1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!
Skriften sier: «Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre».
Selv om det blir slik jeg tror at Torp får seg en bot, så er dette et tap for alle kristne, også meg. Derfor vil jeg ikke ha en eneste krone i oppreisning og erstatning! Pengene får heller gå til Torps barn som er de største taperne her!
Sluttkommentar:
Nå prøvde Torp seg på å bløffe politiet og påtalemakten, men han mislykkes!
Men han har ikke respekt for de heller, for etter møte i Konfliktrådet blottla han alt, selv om det møte var taushetsbelagt. Vi står overfor det slik jeg ser det, en person som trenger hjelp! Ingen normale mennesker blottlegger andre i de verste ordelag etter et møte som er taushetsbelagt! Og kaller de for ord som ikke en kan eller ønske å gjengi!
Vi står egentlig igjen alle som tapere sier Paulus, når vi fører sak overfor hverandre.
Vi som skal dømme engler, skal også kunne tåle å lide urett? Torp som en offentlig person som elsker oppmerksomhet, har egentlig elsket denne situasjonen. Men nå blir det forhåpentligvis stopp og et lengre opphold på Modum Bad eller tilsvarende for behandling? Det er slik jeg ser det og håper blir utfallet. 

Jeg kommer fremdeles til å forkynne at gjengifte for troende er å drive hor etter hva Jesus og Paulus forkynte og lærte!
Selv om jeg har fra dag èn vært villig til å diskutere ordvalg og bytting av ord, så har Torp aldri vært interessert i å gjøre dette. Da politiet var så dumme å ta ut tiltale imot meg, forsterket egentlig alt som er negativt og kjødelig hos Torp. Så politiet har ikke hatt noen heldig hånd her heller. Men får håpe de strammer seg opp, og gjør en god jobb til slutt?! Slik at Gud får vendt det negative til noe positivt! Be fremdeles for saken, Torp og meg. Alt trenger forbønn, ikke minst de som står i striden.
Torp er blitt villedet her, så be for ham allikvel! Og be for meg, for skriften sier at den som står, se til at han ikke faller. Jeg har ingen garanti for morgendagen, alt er Guds nåde!
1 Kor. 10. 11 Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Pastor Jan Aage Torp har iscenesatt det hele med en falsk politi anmeldelse for å prøve å stoppe den himmelske blogg er det som ligger bak det hele!
Jan Aage Torp kom med en politi anmeldelse av meg. Men det hele er iscenesatt det for å prøve å stoppe den himmelske blogg som er det som ligger bak det hele! Den er et skalkeskjul for at jeg ikke skal holde frem at gjengifte er synd for den troende!
Hvem er «problemet» her? Vi sier at katten er kommet ut av sekken. Ja, det passet perfekt på Torp. Og vi trenger ikke noe bilde av ham heller da han prøvde å presse meg for penger i sommer angående noen bilder som jeg fjernet med en gang om det selvfølgelig ikke var ulovlig å legge dem ut eller noen betydning.
Bilde av Torp fra Wikipedia som er åpent for alle å bruke som et illustrasjonsbilde og et situasjonsbilde.
 

Gud har vist meg dette suksessivt. Jeg er åpenbar treg av meg!
Alt er startet og iscenesatt av Pastor Jan Aage Torp, men å «avsløre» psykopaten det tar tid, dessverre. Men nå skjønner jeg alt så meget bedre og hvor og hva alt dreier seg om.
Her er noe av hva jeg har skrevet på Søkelys, ikke minst etter «lyset» gikk opp for meg.
Torp har kommet med falsk politi anmeldelse, se her under denne linken: http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=540316&epslanguage=no
Det har aldri begått noe lovbrudd av meg overfor Torp. Alt er laget og iscenesatt av Torp for å prøve å stenge bloggen min.
Torp anmeldelse er dermed falsk, da han ikke vil at det skal komme offentlig ut at han lever ikke etter skriftens lære i forhold til ekteskapet!
Resten får da være opp til juristene og domstolene å avgjøre, resten ligger i Herrens hender for min del!
Torp ser du ikke at du er fullstendig på bærtur? Det er da ikke kriminelt å hevde at treenighetslæren er ubibelsk og at du lever i hor, etter skriften?
Du har faktisk ingen sak!
Punktum.
Jeg har to saker, en mot deg der du kommer med falsk politi anmeldelse.
Og mot Ansgar Braut som kommer med trusler.
Nei og atter et nei, dere avleder alt for hva det dreier seg om. Vi har Tros- og Ytringsfrihet i Norge!
Alt det jeg har skrevet og gjort kommer langt, langt innforbi her.
Torp du sier at jeg hyller også terrorister og frifinnelse av dem, du er ikke riktig klok. Du er både dum og frekk!
Vi kan være uenige om teologiske og læremessige ting. Og mene ting om hverandre etc.
Det som Torp gjør er virkelig kvalmende og manipulerende. Han kan ikke utstå meg og mine teologiske og læremessige utleggelser. Hva gjør han?
Når han ikke kan få stengt bloggen vår, så anmelder han meg for noe som han er spesialist på selv.
Ærekrenkelse, personsjikane og diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn. Dette er Torp i et nøtteskall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Så kommer han med politi anmeldelse, den er og forblir falsk og manipulerende!
Torp jeg ser på deg som en falsk apostel, ikke en sann en. Men greit.
Kan du nevne noe som jeg har gjort noe kriminelt overfor deg? Noe konkret, ikke synsing og mening, takk!

Torp du skriver:
Jeg er KUN opptatt av at du skal stoppes og straffes for personsjikane, mobbing, ærekrenkelser, og netthets. På dette ene området er du nemlig fremst i dette landet
Har snakket med andre, de sier at dette passer perfekt på deg, ingen som aspirer så godt til det som deg!
Torp du beskriver meg som dum, men du har da aldri hatt vel en dags arbeid enda i livet ditt?
Men uansett dette, der er da ikke kriminelt å være latt og rar som deg, eller ikke kunne hebraisk og gresk?
Det som er kriminelt her mener jeg er to forhold.
1.) Din anmeldelse av meg er falsk og derfor straffbar.
2.) Braut sin truing av meg er også straffbar.
Alt det andre, er uenigheter, men ikke kriminelt da alt dekkes av Tros- og Ytringsfriheten!
Så får vi se om juristene er enig med deg eller meg. For min del er jeg overbevist at Herren er med meg i det jeg taler, skriver og gjør og at Herren aldri har vært nær deg noen gang!
Kjell det er greit, men det er da ikke kriminelt å mene noe? Jeg mener f.eks. at Torp ikke er legalt gift etter Guds ord, men er som sambo å regne.
Det er derfor Torp hater og misliker meg og har gått til det skritte å politi anmelde meg, men da har han levert en falsk politi anmeldelse er det ganske åpenbart for alle og enhver, bortsett fra Torp da!?
Torp du gjør deg så viktig, men du er bare manipulert og forført!
Dette er begynnelsen av min anmeldelse av deg som er nå ferdig Ansgar:
Politianmeldelse av Ansgar Braut!
Paragraf 5.8 Trusler
Etter straffeloven 1902 § 227 første punktum kan den som «i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende» under sådanne omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Atferden det trues med, må kunne medføre høyere straff enn ett års hefte eller seks måneders fengsel. Medvirkning er også straffbar. Dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år idømmes, jf. § 227 annet punktum.
Ansgar Braut har skapt fremfor alt alvorlig frykt med flere uttalelser. Spesielt denne:
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.
(sitat slutt).
Det er nummeret før jeg anmelder nettstedet Søkelys for person sjikane hvis ikke disse hatefulle og krenkende uttalelser blir fjernet.
Tror jeg kommer til å gjøre det, da blir det fire anmeldelser jeg kommer med!
1.) Torp for falsk anmeldelse.
2.) En til for falsk anmeldelse som kom i dag.
3.) Ansgar Braut for truende adferd med strafferamme opptil 6 år som er selvfølgelig den virkelige ille.
4.) Nettstedet Søkelys for personsjikane!
Så får vi ser hva det blir ut av det hele når juristene ser på det!
Torp er farlig mann. For den som kommer i kontakt med han og stoler på han. Les om maktmenneske hos Edin Løvås og Torp passer perfekt inn. Dette er selvfølgelig min vurdering ikke en sakkyndig. Etter min mening er Torp et maktmenneske. En horkarl. En falsk profet og psykopat. Han er farlig for en åndelig søkende menneske og som en offentlig person trengs og skal han bli advart i mot.
Rune det sa jeg fra dag en, men Torp er slik jeg ser det et sykt maktmenneske som bryr seg døyten i andre menneske…. Og Guds ord.
Men når han lot snøballen rulle…….. så orker ikke jeg at en slik tillitsperson og som skal inneha et «tilsynsembete» i Guds menighet fritt få herje på.
Søkelys er ikke noe kristent nettsted som Randi Ingwersen sa!
Vil bare opplyse av det lille som jeg vet så klarte han å loppe en fattig ungkar for 1.5 Mill som var selvfølgelig åndelig på søkning mot Gud. Da han gikk ut av sekten til Torp og sendte 25.000 kr feil måtte han true med forliksrådet for å få pengene tilbake.
Og hva vi har fått inn av penger til Smyrna menigheten har det vært minimalt. Hvorfor skal jeg lage noe stort ut av noe som ikke er noe? Alt med nettstedet Søkelys og debattantene her er å fabrikkere løgner.
Nå er det at jeg ikke kan jobben min, ne, jeg skal anmelde nettstedet søkelys også for ærekrenkelse, sjikane og direkte mobbing som ikke minst Torodd Fuglesteg holder på med!
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helt at Torp er verre nå en han var da»
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helst at Torp er verre nå en han var da?!
Problemet til alt dette her, og som dypest sett «lurer» andre inn i «fella» er han som startet det hele!
Kona mi så det fra dag en, jeg skjønner det litt ett litt, det er Jan Aage Torp som er «skurken» her, de andre som følger ham som Kjell Andersen, Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og andre er egentlig bare «småskurker». Å møte en psykopat er aldri lett!
Og når vedkommende er en tillitsperson som er både Apostel, Pastor og gjengiftet, da gjør saken seg alltid vanskeligere!
Men løgneren og løgnen er nå blitt avslørt, det er gått hull på bullen og jeg vet hva som er hva, da er alt så mye lettere!
Karl Oscar etter jeg skjønte hvem og hva og hvordan alt forholder seg.
At Jan Aage Torp som den psykopaten og maktmenneske som lever i et forhold med sin tidligere barnepike, så skjønner jeg hvem som står bak det hele komplottet imot meg. Satan eller Jan Aage? Satan bruker de som er åpne for ham, og hvem dette her er ganske så åpenbart!
Ha en god dag, for det har jeg, nå. Og jeg sover aldeles utmerket!
En eller anen, er det sladder å påpek at en Apostel ikke lever og lærer rett?
Du er helt på jordet dom dessverre de fleste andre her på Søkelys.
Fikk denne mailen fra Randi Ingwersen i dag, den forteller sitt:
Jo, det var en stygg trussel du fikk ! og det skal man ta på alvor. At “Braut” benekter dette blir jo veldig dumt, men igjen, dette er ikke kristne mennesker. Nekter å tro at de er det. Hele Søkelys bloggen skulle vært tatt tak i av politiet den også.
Men nå har vi jo endel beviser allerede. Trusselen fra “Braut ” er nok en av de mest alvorlige ! samt Torp når han og co presset deg for penger. Det har du jo også bevis for.
Ikke gi deg, Jan Kåre! Dette er ikke deg, men flere på Søkelys som umulig kan være kristne. Jeg vet jo flere kjente predikanter som har innrømmet at de lager anonyme kommentarer ovs. for å ” fyre”opp…..i div. diskusjoner.
Men det du har oppleve er ikke bare en diskusjon….søkelys kan ikke diskutere, det har dem bevist flere ganger….
Skrive måten til de fleste der inne forteller oss at dette ikke er kristne mennesker og er det det så tør jeg ikke tenke på at de tør holde på sånn.
Sluttkommentar:
Å slippe katta ut av sekken
Dette uttrykket er tidligst kjent fra «London Magazine» i 1760: «To let the cat out of the bag».
Dette er et alminnelig brukt uttrykk på engelsk og kan oversettes til norsk med «røpe en hemmelighet».
Opprinnelsen til uttrykket skal være en spøk blant bønder når de skulle begi seg til et marked: De stappet en katt ned i en sekk og solgte den som en smågris dersom kjøperen ikke forlangte å få se innholdet i sekken før han kjøpe den.
Hvem er da denne «katten» her? Ganske så åpenbart; Pastor Jan Aage Torp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...