torsdag 14. desember 2017

Nr. 40: Står Pastor Torp og Oslo kirken for klassisk pinseforkynnelse eller er den en gruppering ytterst på høyre inspirert fra USA og Singapore?

Nr. 40:
Står Pastor Torp og Oslo kirken for klassisk pinseforkynnelse eller er den en gruppering ytterst på høyre inspirert fra USA og Singapore?

Det er åpenbart at Oslo kirken er ingen bibelsk menighet i ordets rette forstand. Da de ikke bygger på Apostlenes og profetens lære der de har kun menn i et eldsteråd som skal lede menigheten. Men de bygger på helt andre ting som å ha kvinnelig «Pastor» som er gift med en fraskilt, profetier og annet som er som søppel å regne på det åndelige område!

Jeg har fått både ros og ris etter jeg skrev om Oslo Kirken. For å si som sant er, så har jeg ikke inngående kjennskap til Torps teologi, mer enn å si at den er usunn og ubibelsk. Oslo Kirken har både en kvinnelig Pastor og er helt åpen for gjengifte. Bare det forteller meg at den menigheten ikke er bibelsk. Og Torp er selvfølgelig ingen sann Apostel, men en falsk en, slik at ingen må tro noe annet!


Espen Ottesen kalte Torp for en åndelig pygmé, tror han traff rimelig godt der!

Og det er så mye mer å skrive om Torp og Oslo kirken, men å begynne å lese meg opp på dette igjen orker jeg ikke. En blir kvalmen av hele mann og Oslo kirken, det er ingen bibelsk menighet på noen som helst måte!

Har debattert med Torp om ekteskap, og skilsmisse. Men hva står egentlig Torp og Oslo kirken for? La oss prøve å finne ut noe, som kan gi oss en forståelse hvorfor en mann kan stole mer på profetier, egne åpenbaring og alt annet enn Guds eget ord.

Det er underlig med Torp, vi leser om ander Apostler i Guds ord, de gikk igjennom det meste et menneske kan gjennomleve. Torp derimot har bare erfart vil jeg si små krusinger på vannet, knapt nok det og alt har vært selvforskyldt.
Leser vi hvordan de taklet det hele, så skulle en trodd at Paulus, Johannes, Peter og de andre hadde erfart ingenting, men Torp alt det som er mulig å erfare?!
Vil anbefale Torp litt hardt arbeid eller å finne seg en hobby der han kan få brynt seg litt, det vil nok også gjøre godt mentalt!
Ellers så ler jeg av hele mannen i bunn og grunn.
En Apostel som er gjengiftet stikk i strid med Guds ord. Hvor løsaktig kan en leve og fremdeles innbille seg og prøve å innbille andre at en er apostel? 
Bilde av C. Peter Wagner (og horkarlen Torp) som er en av lederne der, stakkars mennesker. Wagner er nå død, og tror at han og Torp røk noe uklar med hverandre på slutten av hans liv?Slik jeg har forstått denne bevegelsen så bygger de på underkastelse under en Apostel. Det er et form for hierarki, vil på det sterkeste advare imot dette. Det er åndelig usunt, villfarelse og vil knekke deg både som menneske og som troende. Vi skal underlegge oss kun under en, det er Kristus, ingen andre.
Torp ble i juli 2013 utnevnt til Convening Apostle for hele Europa innen organisasjonen European Coalition of Apostolic Leaders (ECAL), som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL), en sammenslutning av mange av verdens fremste ledere innenfor karismatisk kristendom.
Dette er en forgrening innforbi karismatisk som er villfarelse der en legger vekt på profetier, tjenestegaver etc. Men Guds ord blir radert bort, som ellers innenfor den dagens pinse karismatiske kristendom. Ledere der er bl.a. Torp, som forteller at hele den sammenhengen må være et sykt lem på Kristi legeme hvis en kan godta Torp.
La oss ta noe ord og begrepet knyttet opp imot Oslo kirken og Torp.
Jeg er ingen ekspert på Torp. Det er alltid han som har oppsøkt meg, jeg har aldri oppsøkt eller tatt kontakt med ham. Men hva står egentlig Torp og Oslo kirken for?
«New Apostolic Reformation», «Kingdom Now Theologhy» og «International Coalition of Apostolic Leaders» er noe av teologien som de star for.
Her er noen av de forkynnerne som er knuttet opp til deres virksomhet:
Bill Hamon, Peter Wagner, John Kelly, Cindy Jacobs og andre falske forkynnere.
Skal jeg gå igjennom dette? Vet ikke om jeg orker, da hele virksomheten til Torp er så syk og gjennomsyret av vranglære.
Pastor Torp og Oslo kirkens syn på ekteskapet, hva er det? Det går ut på at i et ekteskap er det to stykker, der en er skyldig i ekteskapsbrudd, som ikke har «lov» å gifte seg. Mens den som er «uskyldig» har lov. Dette er både ubibelsk  og umulig å etterleve. Både Torp selv og hans tidligere kone er nå begge gift igjen. Torp er selvfølgelig den «uskyldige» parten, selv om alle vet at dette ikke er sant. Ikke minst hans barn som offentlig har gått ut å advart imot sin egen far. Hva er dette? Det er selvfølgelig forførelse, men hva mer, jeg ser så mye av løgn og selvmotsigelse i dette at en må virkelig si at det er som Apostelen Paulus skriver:
1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.
Sluttkommentar:
Egentlig er dagens pinse karismatiske kristendom totalt feilslått blitt. Pastor Anders Hegertun i Filadelfia Oslo sier følgende om Pastor Torp: «helt ekstreme miljøer som ikke har noe med det pinsekarismatiske jeg kjenner til. Jan-Aage Torp er helt i ytterkanten av kirkelandskapet, sier han.»
Men er det virkelig sant? Jeg tror ikke det slik vi ser dagens utvikling innforbi pinse karismatiske kristendom. Torps livstil med å ikke fornekte seg sitt eget kjød, men fremdeles være en tungetalene, selvskrytene, belærende besserwissere finnes det dusinvis av i dagens såkalte pinse karismatiske kristendom. Torp er bare i så måte et «godt» forbilde for hele elendigheten!
Der med å bli «veiledet» av profetier, men ikke av Guds ord er bare å si en ting til, det er en stor, stor villfarelse!


Tar vi med Torps profetier om ild over Athen, dom over de homoseksuelle, abort leger.

Fremgang for han og Oslo Kirken så er det med grått og tenners gnissel hvis en mener at dette er fra Gud. I beste fall er det fra ham selv, eller så er det demonene som har lurt ham til å tro på løgn fremfor sannhetten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...