torsdag 14. desember 2017

Nr. 39: Møte med Jan Aage Torp i Konfliktrådet 8. januar!

Nr. 39:
Møte med Jan Aage Torp i Konfliktrådet 8. januar! 
 
Selvfølgelig har dette med Torp ikke noe med mobbing eller sjikane, for å si det slik.

Det er dypest sett et teologis spørsmål om en Pastor og Apostel kan leve i synd. Og fremdeles kall seg en Apostel? Eller som jeg tror, at han er en falsk Apostel hvis en lever i synd og driver med vranglære samtidig!

Skal møte med Jan Aage Torp i Konfliktrådet 8. januar der det er et «forhandlingsmøte» som er lagt opp slik at jeg kan legge frem saken fra min side og han fra sin side (noe han har allerede gjort gjennom blogginnlegg og bloggkommentarer).

Her er noe av de tingene jeg kommer til å legge frem under bildet.
Bilde av Jan Aage Torp som er anmeldt for falske anklager av meg. Noe som er ganske så åpenbart stemmer etter hva Torp har skrevet på nettet i den senere tid. Slik som dette: «JKC raver rundt på sine blogger idet han gulper opp enhver tanke og rykte som har nådd ham, og hans presisjonsnivå, sannhetsgehalt, logiske kraft og norskkunnskaper er totalt fraværende. Selv en unge skjønner jo at denne mannen har ikke peiling.» Når en er slik kjepphøy, så må selvfølgelig selv en unge skjønne at mannen ikke opplever seg selv som sjikanert etc. Hadde han gjort det, så hadde han oppført seg totalt annerledes. Vi står overfor her en bedrager, villeder og manipulator (p.y.o.a.) eller (.s.k.p.t) som kan kalle sin egen sønn for Fragells lakei som er Torp største motstander. Skjønner ikke at hvis en gjør slike overtramp (et av veldig mange) at en innser at å være Pastor er den plassen han passer minst å være? Selv en unge hadde skjønt det, bortsett fra Torp selv!
 

1.)  Etter hva Torp sier, så er hensikten med denne anmeldelsen at jeg skal fjerne alt på den himmelske blogg. Er ikke dette urimelig da det er kun noen ord som det er diskusjon om? Torp er gjengiftet og lever eter Guds ord da i hor eller synd og er en horkarl, og den han har giftet seg med er en horkvinne. Dette kommer jeg aldri til å forandre på da dette er hva Guds ord sier og lærer ordrett!
2.)  Torp selv er 10 ganger verre en meg i ordbruken. Skal jeg forandre på noe, så må han innrømme at han har oppført seg hensynsløst overfor meg.
3.)  Alt det jeg har skrevet er sant. Hva er det Torp reagerer på konkret? Ikke slikt svada han holder på med.
4.)  Alt jeg har skrevet kommer inn under Tros- og Ytringsfriheten da jeg har skrevet og skriver om Torp kun utelukkende at han er en som gir seg ut for å være Pastor og Apostel. Og min vurdering overfor dette ut i fra Guds ord.
5.)  Pr. i dag så kommer jeg aldri til å skrive under på noe før Torp innrømmer at han har oppdrått hensynsløs og med utskjelling av meg som er langt over det som er tillatt.
6.)  Jeg kommer til å skrive om Torp akkurat som før, men kun bruke de ordene som står i Guds ord. F.eks. horebukk byter jeg ut med horkarl. Tøyte med horkvinne som da passer på Torp og hans nye kone som ikke er hans kone etter Guds ord.
7.)  Forventer en ydmyk Torp som ikke tror han kan få viljen sin i alt.
8.)  Torp er åpenbart en mann som passer 100 % på den siktelsen som Politiet har skrevet. Men hva er det av den som Torp reagerer imot? Kan forandre på de ordene som ikke står i bibelen. Men til hva da? F.eks. narsissistisk forandrer vi til manipulerende.
9.)  Det blir aldri aktuelt å komme inn på noe annet en det jeg har skrevet om Torp.
10.)  Forventer at Torp innrømmer at han har anmeldt meg ikke fordi han føler seg krenket eller sjikanert. Men fordi han ville stenge den himmelske blogg. Slik at den anmeldelsen min av han, stadfester han at var sann. For det er den 100 % sikkert.
Sluttkommentar:
 
Det blir spennende om det kan bli en avtale? Da må Torp jenke seg mange, mange, mange hakk. Det er tross alt bare snakk om å bytte ut noen ord og vendinger. Og at Torp innrømmer faktiske forhold. Og alt hva han har kalt for meg i det siste. Om han virkelig mener følgende:
Utilregnelig, nedrige blogger, tanketom, tosk, dumrian, løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen!
Tar vi med at Torp selv har søkt offentlighetens lys mer enn noen annen. Så er det rimelig sikkert at det er ikke mye Torp ellers kan få ut av denne saken en forandring av noen ord.
 
Jan Aage Torp er «Pastor» og «Apostel» etter eget sigende. Jeg betviler ikke at han er en offentlig person. Da er det jeg har skrevet og talt om ham noe han bær og skal tåle. Ikke noe av det er usant, og det er min overbevisning ut i fra Guds ord at de som er gjengiftet som kristne lever i synd. Da skal en som en offentlig person også tåle å høre det. Ikke minst Torp som slenger såpass mye med leppa og pennen.
Bilde av Advokat Brynjar Meling som leser dokumenter som forteller at Torp kaller med for alt mulig stygt og rart. Slik som utilregnelig, nedrige blogger, tanketom, tosk, dumrian, løgner, eier hverken skam eller vett, tullingen og lystløgneren Christensen! Selv Meling ble forferdet over Torps vulgære og hensynsløse fremtoning overfor meg og andre som er uenig med ham (viste han også en del mer av hva Torp har skrevet på nettet i det siste).
  
 

Kommer ikke til å skrive noe på bloggen angående møte med meg og Jan Aage Torp da det er taushetsbelagt. Eneste jeg kommer til å skrive er om det blir enighet mellom oss eller ikke!
Jeg har anmeldt Ansgar Braut og Jan Aage Torp med Sak.nr. 13146985 og Sak. nr: 13123258 der nok mine anmeldelser av de to står sterkt. Mens Torps anmeldelse av meg går inn under Tros og Ytringsfriheten!
Hva er jeg siktet for? Hvordan lyder siktelsen? Og hva kan jeg forandre på av ordvalgene? Dette har jeg tatt stilling til. Skal ikke kommentere mer enn jeg allerede har gjort.
Denne saken står ved to ting sier alle jeg har snakket med. Om de er lærd eller ulærd.
Det ene og viktigste, er det sant det jeg har skrevet og forkynt? Ja, alt er sant.
Nr. to, er Torp «Apostel» og «Pastor»? Som han vil vedkjenne seg? Hvis Torp vedkjenner seg å være en offentlig forkynner, så har han egentlig ingen sak!
Da er han som tillits person, offentlig person, «Apostel» og «Pastor». Skal han bli vurdert opp imot Guds ord, og tåle det uten å slå igjen! Dessverre, her er det striden står.
Sluttkommentar:
Etter hva jeg har opplevd av uthengelse og ærekrenkelse. Så er det på sin plass at Søkelys og Jan Aage Torp blir satt et kritisk lys på. De er kriminelle, ikke jeg.
Så får vi se hva som kommer ut av møte. Det blir ikke kommentert mer av meg da det er taushetsbelagt. Bare om jeg og Torp blir enig eller ikke. 

Er blitt rådet av alle som jeg har vært i kontakt med å stille opp på møte, men aldri inngå noen bindende avtale da jeg har alt mitt på det «tørre» og det jeg skriver kom inn under Tros- og Ytringsfriheten da alt jeg har skrevet og talt er rettet imot en «Apostel» som ikke lever og preker som er etter Guds ord slik jeg ser det.
Men vil Torp frasi seg å være Pastor og Apostel, så blir alt fjernet. Uten det, så blir ikke noe fjernet, bortsett fra å bytte ut noen ord. Slik som narsissistisk blir manipulerende. Tøyte blir horekvinne og horebukk blir horkarl. Da holder jeg meg til bibelens språkbruk, og da er jeg 110 % innforbi «reglene» for Tros- og Ytringsfriheten. Vi har religionsfrihet her i Norge, og den gjelder for alle, også meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...