torsdag 14. desember 2017

Nr. 37: Berammet til møte i konfliktrådet 8. januar med Jan Aage Torp, imens kaller han meg de styggeste navn han kan fine og forteller allerede utfallet av møte!

Nr. 37:
Berammet til møte i konfliktrådet 8. januar med Jan Aage Torp, imens kaller han meg de styggeste navn han kan fine og forteller allerede utfallet av møte!

Spørs om det er noe vits dette møte? Men siden Torp absolutt vil ha dette møte, så får en stille opp. For fredens skyld sier skriften.
Hebr. 12. 14 Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
Bilde av en indianer som røker pipe, får prøve å «røke» en fredspipe med Torp, for fredens sin skyld! Men han opptrer som dommer, bøddel og lege. Dette er typisk hersketeknikk, men så er også Torp særs manipulerende og uberegnelig.
 
Men Torp har teppebelagt hele nettet med sterkt injuriene uttalser, sjikane og med typisk hersketeknikk. Der han har prøvd å sverte meg mest mulig og gjøre seg selv mest mulig fortreffelig og spiselig. 

Her er noe av hva han har skrevet:
Jan-Aage Torp
Jeg er takknemlig for at saken med JKC kommer til en avgjørelse. Leit at saken ikke kan ordnes internt i Kristi kropp, men dette skyldes ene og alene at det er liten enhet mellom kristne i Norge. Derfor er det ikke en "intern justis" som er mulig. Å føre sak overfor kristne på nettet er selvfølgelig helt imot Guds ord. Jeg takker Gud for at Han han innsatt øvrigheten som må trå til i mangel av indre enhet i Kristi kropp.
Jan-Aage Torp
Du har nok rett i dette, Kjell. JKC har funnet sin "nisje" i det kristelige landskap, og det er å sverte alle han misliker og/eller er misunnelig på. Det er et kjent fenomen, men i hans tilfelle har dette fått utvikle seg uten sosial tilpasning og korreksjon Dette er kort og godt blitt JKCs selvbilde og identitet som menneske. Jeg satset på kaffekopp-diplomati i april 2012, og nå satser jeg på konfliktråd-megling. Men det kan godt hende det må bli en enda sterkere håndtering fra lovens side. Men jeg ville iallfall forsøke.....
Jan-Aage Torp
Ad JKCs forundring over at Politiet har tatt ut siktelse mot ham: Det kan hende at Politiet har gjort en feil ved å skrive email til meg idag om siktelsen uten samtidig å ha varslet JKC. Det vet jeg ingen ting om. Men det er uomtvistelig at mandag 24/11 kl 11:04 mottok jeg en email fra politijuristen der hun bl.a. skriver uten noe som helst forbehold: "Saken er oversendt konfliktrådet for behandling som straffesak. Det innebærer at det er utferdiget siktelse mot Christensen i saken." Jeg fulgte opp med en telefonoppringning der politijuristen ga meg ytterligere opplysninger.
Jan-Aage Torp
Ad "offentlig person" eller "privat person": Det er et tilbakevendende fokus på JKCs blogger på at visse personer er "offentlige personer" og dermed må kunne sjikaneres og mobbes, mens andre ikke er det.... Det synes som at JKC har et meget lemfeldig forhold til disse begrepene. Noen blir hengt ut på hans blogger som jeg knapt har hørt om. I det virkelige liv er man "offentlig" når man uttaler seg "offentlig". Når man skriver en kommentar i kommentarfeltet på JKCs blogger, som visstnok skal ha hatt tusener av besøkende, da uttaler meg seg "offentlig". I rettsvesenet har lignende proporsjoner ført til domfellelser, f.eks. mht Facebook-uttalelser. Da nytter det ikke å si at man uttalte seg "privat". Om man er medstifter av et politisk parti, som ekteparet Ingwersen var så sent som på våren 2013, da er dette offentlig handling, og som attpåtil er dokumentert på partiets egen nettside. At dette politiske partiet har et standpunkt om kriminalisering av skilte mennesker, gjør dette meget relevant for saken med Christensen, da det er velkjent at Randi Ingwersen mange, mange ganger har engasjert seg "offentlig" på Christensens blogger, og nå også "offentlig" på sokelys.com.
Jan-Aage Torp
Jeg er på ingen måte redd for å gi JKC et "martyr"-stempel om han nå opptrer enda dummere enn før og blir dømt til fengsel i tillegg til bøter. JKC har ikke integritet nok til å overbevise seg selv engang! Derfor har han kalt Aina & meg "hore", "horkarl" og "horebukk" minst 100 ganger siden 24/9-2014, og i samme tidsrom har han også kalt meg "psykopat" 100 ganger. For min del sier jeg noe skarpt 1 gang, og det blir sitert og debattert over alt. Det gjelder TROVERDIGHET! Om JKC BLIR FENGSLET, er han glemt på 1-2-3. Og en rettskraftig dom vil føre til at Google fjerner alle hans linker fra søkemotoren. Når JKC igjen er en fri mann, blir hans plattform hans kone og kanskje barna, og Ingwersens når de tar turen fra Sørlandet. Der kan JKC fortelle hvilke historier han vil - inntil han eventuelt blir helt alene i sitt "Smyrna". Fullstendig realistisk scenario for den selverklærte "haugianske martyren"....
Jan-Aage Torp
Anne Serine, jeg elsker å besøke folk i fengsel. Har sett folk bli frelst og løst både på Ila, Ullersmo og Oslo Kretsfengsel :-) Gjennom årenes løp har jeg hatt med bløtkake og grillmat på Ila, og gutta har satt pris på det. Jeg gleder meg til neste gang!
Torp er selvfølgelig avslørt, å avsløre han er som å stjele godterier fra barn.
Se her, men denne mannen tror Torp er meg, uforståelig:
enig med Jan Kåre
Torps anmeldelse av Christensen er ikke annet enn et forsøk på å bringe Jan Kåre Christensen til taushet om spørsmålet med gjengifte. Christensen har våget å forkynne klart og tydelig hva bibelen sier om disse som lever i synd og som tilnærmet har fri adgang til kristenhetens plattformer og lommebøker. At ikke flere støtter opp om Jan Kåres kamp mot dette griseriet som for pågå spesielt blant de karismatiske og pinsevennene er utrolig. Den profetiske røst er helt stilnet av i disse sammenhenger og menighetene sover. Det vi har sett her de siste månedene er en allianse mellom menn som Torp, BOH, Fuglesteg, Braut, Storm Johansen, Jørn Strand, Jan Hanvold og flere. En trist allianse av menn som har slått seg sammen for å bekjempe Jan Kåre. Trist.
Enig med Jan Kåre
Igjen dere sverter og sverter og tror jeg er Jan Kåre eller hans kone, noe jeg ikke er. Jeg er en som er enig med Jan Kåre. Det Jan Kåre formidler på nette er Guds sanne ord og helt på linje med Guds ord. Hans lære er ren og 100 prosent sann og i overensstemmelse med Bibelen. Dere derimot, hyler og hisser dere opp fordi dere vet at Jan Kåre har sannheten. Denne saken dreier seg ikke om sjikane eller ærekrenkelse, men om en manns rett til å forkynne Ordet i overenstemmelse med samvittigheten. sannheten er at disse han omtaler er horebukker og syndere, og ekstra ille er det at disse er sier at de er ordets forkynnere. Hadde de vært ordets forkynnere hadde de støtet Jan Kåre.
(sitat slutt).
Disse ukene siden det ble siktelse i saken har Torps hersketeknikk kommet mer og mer frem. Vi vet at hersketeknikk består i fem deler:

1.) Usynliggjøring
2.) Latterliggjøring
 3.) Tilbakeholdelse av informasjon
 4.) Fordømmelse uansett hva du gjør
 5.) Påføring av skyld og skam
Skal ikke gå særlig inn på dette her og nå, men det er dette jeg er blitt utsatt for siden Torp anmelde meg både av Torp og påtalemakten. Men jeg står oppreist, og det regner jeg med at jeg kommer til å gjøre også i fortsettingen. Alle disse 5 egenskapene kjenner jeg meg igjen i min erfaring med Torp og dette som har skjedd egentlig det siste halv året.
Sluttkommentar.
Nå har Torp beskrevet hva han skal kreve, fengsel og utvidet siktelse m.m. Så får vi se, og jeg fikk en mail av den forskrudde redaktør på Søkelys Kjell Andersen som jeg vil gjengi her:
Utfallet av saken er gitt:
Enten kommer du til å ydmyke deg under dette møte i konfliktrådet ellers vil Torp se til å få deg dømt til kasjotten.
Påtalemakten er på Torps side og blir ikke du og Torp enige om å slette bloggen din blir det straffesak til pådømmelse.
Mange tror du kommer til å bøye deg i konfliktrådet.
Det er lett å være tøff bak tastaturet, men i konfliktrådet?????????
(sitat slutt).
Dette har jeg bl.a. svart:
Får se Kjell, men for meg er denne saken 0 % sjikane. Og 100 % hva jeg tror og mener ut i fra Guds ord og et åndelige/religiøst/kristent ståsted!
Torp ligger nå ikke tilbake for noen når det gjelder sjikane og alt annet, der er han en ener. Han er egentlig den slemme «gutten» som nå har får godvilje av politi og påtalemakten, he-he!
Egentlig er dette svar godt nok ved siden av alt annet jeg har skrevet og forkynt!
Jeg tror på å holde frem Guds ord uavkortet. Men jeg vil selvfølgelig prøve å etterleve Norges lover for å ikke komme i konflikt. Derfor har jeg fjernet slike ord som gammel gris, horebukk etc. Arbeider med dette, og er det noen tilsvarende ord og utrykk som noen henger seg opp i, så gjør jeg noe med det. Men gjengifte er og forblir synd, om den himmelske blogg eksisterer eller ikke!
(sitat slutt).
Alt jeg har skrevet om Torp mener jeg, hvert eneste ord. Men er det noen ord og utrykk som ikke er innforbi det som Norges lover gir tillatelse for. Det er dette jeg skal forandre på, ikke noe annet!
Men fremdeles mener jeg at eneste reelle anmeldelse er min anmeldelse av Torp som går på falske anklager. Han har skrevet alt dette for å få fjernet den himmelske blogg og meg fra nettet. Når det gjelder sjikane etc. så rekker jeg ikke Torp engang opp til anklene! Han har nå de siste mnd. teppebelagt omtrent hele internett der han har prøvd å sette seg selv i best mulig lys, men meg i dårlig muligst. Dette er så feil så det kan forblitt og er ikke noe annet enn en form for hersketeknikk og manipulering! Torp hverken lever eller preker rett etter Guds ord. Jeg både lever og preker deretter, da blir Torps argumentasjon følgende:
Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...