tirsdag 12. desember 2017

Nr. 3: Jeg har tapt 50.000,- kr på denne saken, men det er ikke det som smerter, men at dommen er et angrep på min og andres muligheter å ytre oss i det offentlige rom med å risikere å bli straffet!

Nr. 3:
Jeg har tapt 50.000,- kr på denne saken, men det er ikke det som smerter, men at dommen er et angrep på min og andres muligheter å ytre oss i det offentlige rom med å risikere å bli straffet!


Advokat Jon Wessel-Aas har ytringsfrihet og personvern som spesialfelt. Han mener det ville være mer naturlig å bruke injurieretten i saken mellom Torp og Christensen.

Jeg har tapt 50.000,- kr på denne saken i rene penger, men det svir lite opp imot dette at denne dommen er et angrep på både Guds ord. Og tros- og ytringsfriheten, da det gjør det vanskelig å ytre seg fritt uten å tanke seg om over å bli straffet da politiet og domstolene kan vri det til hva de vil som de har gjort det i denne saken!
Den største straffen her er ikke de 50.000,- kr jeg har tapt, det kan jeg leve med. Men at egentlig du kan anmelde en du ikke liker, sette opp deler av hva han har skrevet og talt. Provosere han og få andre til å provosere, det blir da en hvis mengde. Så får du inn et korrupt politi, og korrupte dommere som her i saken med meg. Så får du en dom du kan gå til Google med som har vært Jan Aage Torps mål fra dag en. Dette er selvfølgelig et justismord, men en dom er en dom. Selv om den er fabrikkert og er uekte.

La meg ta et eksempel fra virkeligheten, som er på samme nivå som med saken min.

Se her: Dømt til åtte års fengsel etter spontanabort
27 år gamle Belén ble dømt til åtte års fengsel for overlagt drap etter at hun spontanaborterte på et offentlig sykehus i Argentina. Hun har sittet to år i varetekt i påvente av den endelige kjennelsen fra høyesterett.

Dette er saken:
Den 21. mars 2014 dro Belén til et offentlig sykehus i San Miguel de Tucuman, nord i Argentina, og klagde på magesmerter. Hun ble henvist til en gynekolog på grunn av store blødninger. Legen informerte henne om at hun var 22 uker gravid, og i ferd med å spontanabortere. Belén sa at hun ikke var klar over at hun var gravid.

Ansatte på sykehuset fant senere et foster på toalettet og meldte ifra til politiet om at dette var Beléns «sønn», uten å ha tatt noe form for DNA-undersøkelse som kunne bevise at hun hadde noe slektskap til fosteret. Belén har senere fortalt at en sykepleier viste henne fosteret som var lagt i en eske, og hevdet at det var hennes. Da hun våknet fra narkosen etter operasjonen stod flere politimenn rundt sengen hennes. Det ble gjennomført en medisinsk undersøkelse av Belén, inkludert en undersøkelse av hennes underliv som kan bli betraktet som en form for grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling.

Tiltalt for overlagt drap
I henhold til internasjonale menneskerettighetsstandarder er avsløring av personlig medisinsk informasjon uten samtykke et brudd på retten til privatliv. Dette inkluderer avsløring av medisinsk informasjon til politiet. Medisinsk helsepersonell har en forpliktelse til å sørge for at all informasjon de har tilgang på som en del av deres yrke blir behandlet konfidensielt.

Belén er blitt tiltalt for å ha fremprovosert aborten, og er blitt holdt i varetekt i over to år. Aktoratet endret så tiltalen til overlagt drap, som innebærer en strengere straff, opp til 25 års fengsel.

19. april 2016 ble Belén dømt til åtte års fengsel for drap. Beléns forsvarer har sagt at de skal anke dommen, og krever at hun blir løslatt umiddelbart.
(sitat slutt).

Saken min har mange likheter. Da vi begge er åpenbart uskyldig dømt, jeg for noe som ikke er straffbart. Denne dama fra Argentina ble også uskyldig dømt, men skal nå etter 2 år i varetekt ha blitt satt fri.

En slik dom som dette skaper frykt, da har Satan oppnådd sin hensikt. Dessverre er ikke denne saken med meg eller disse andre sakene enestående. Dessverre så gjør myndighetene, domstolene og politiet over hele verden slike åpenbare feil som bare forteller at politiet og påtalemakten svikter sine oppgaver mange ganger.

Bladet kapital hadde et intervju med meg, dette er slik det kommer til å se ut foreløpig:

Det var i fjor vår at evangelist Jan Kåre Christiansen ble idømt en bot på 12.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, av Oslo Tingrett for sjikane og personforfølgelse av pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken. På sin “himmelske blogg” skal den “selvoppnevnte Vårherres hærfører” gjentatte ganger ha slengt ukvemsord som “horebukk”, “gammel gris” og “spedalsk” etter sin rival. Også Torps kone skal ha fått gjennomgå som “horkvinne” opptil flere ganger. 

Dommen ble senere stadfestet av både lagmannsretten og høyesterett ved at ankene ble forkastet. Nylig klaget evangelisten – med advokat Brynjar Meling som våpendrager – saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men heller ikke her fikk han gjennomslag.
– Jeg mener at dette er justismord. Rett og slett. Jeg har ikke gjort det jeg er dømt for, sier Christensen til Kapital.
I det legger han at motparten, i debatten som har pågått, ikke har vært noe bedre enn ham selv.
– Retten så kun på hva jeg hadde skrevet. Det motparten skrev var vel så ille, mener han.
I den forbindelse kan det være verdt å nevne at også Torp, som er en kjent skikkelse i det frikirkelige miljøet, bragte grove karakteristikker av Christensen inn i den offentlige debatten, blant annet ved å omtale motparten som “demon”, ”lystløgner”, og “Anders Behring Breivik-sympatisør”. Tingretten holdt imidlertid fast på at Christensen var verre enn Torp. Og da var det ikke uttrykkene i seg selv som var avgjørende, men heller den voldsomme mengden negative merkelapper over lang tid.

Dette mener Christensen er feil.
– Denne saken er fabrikkert, tordner han.
Bakgrunnen for at Christensen ønsket at saken skulle opp for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er ifølge klagen at han mener “domfellelsen innebærer en snever ramme omkring ytringer som fremsettes som ledd i en åndskamp av dogmatisk/teologisk karakter”.
– Det at saken ble avvist betyr at ytringsfriheten ikke står så sterkt som man skulle tro, hevder Christensen.
– Men det er da vel vitterlig forskjell på det å kunne ytre seg fritt og det å slenge ord som horebukk, gammel gris og spedalsk etter folk?
– Ja, men det har jeg ikke gjort. Det hele er iscenesatt.
– Så du har ikke kalt Torp for hverken horebukk, gammel gris eller spedalsk?
– Jo. Jeg kan nok ha brukt et og annet ord jeg kunne spart meg for, men ikke det antallet ganger retten påstår. Det er en fordreining av sannheten.

Etter å ha blitt avvist i Strasbourg er Christensen nå imidlertid ferdig med saken.
– Ja, jeg kommer jo ikke noe videre. Torp har vunnet frem med spillet sitt. Jeg føler vel at jeg har tapt nå. Jeg må innrømme det.
Kapital har ikke lyktes å få kontakt med Jan-Aage Torp. Pastoren skrev imidlertid følgende på sin Facebook-side etter at det ble klart at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste klagen fra Christensen:
– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden. Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om “sjikane” og “personforfølgelse”, skriver pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans “nett-troll”-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, understreker Torp.

Sluttkommentar:

Det er denne forferdelige frykten slik ting skaper, som er ille. Da hverken jeg, disse damene som hadde spontanabortert eller andre mennesker er kriminelle eller skulle ha blitt straffet. Her setter myndighetene og domstolene seg over alt og alle, selv Gud i mange tilfeller. Dommen vil nok slå tilbake på dem selv

Tar med til slutt et lite utdrag fra avisen Vårt Land hva dommer Jon Wessel-Aas svare dem når han ble spurt.

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.

Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...