torsdag 14. desember 2017

Nr. 29: For de første kristne var det en ære å bli fengslet for Jesu navn skyld, og det samme er det i dag!

Nr. 29:
For de første kristne var det en ære å bli fengslet for Jesu navn skyld, og det samme er det i dag!

Som troende i denne verden å skinne som et lys på et mørkt sted må vi forvente at alt kan og vil skje, både positivt og negativt. Selv om denne forestående politi anmeldelse gitt av den falske apostel og forkynner Jan Aage Torp er slike ting en ikke ønsker seg, og som er urettferdig. Så er dette dessverre noe som alle Guds menn og kvinner har erfart siden tidenes begynnelse av det er noen som står en imot og vil forkludre og lage vanskeligheter for en.
 
Bilde av Hans Nielsen Hauge som etter min mening er den «største» mann og som var totalt overgitt Kristus i et og alt i sitt liv. Hva var «lønnen» på denne jord? Denne mann som var tvers igjennom sann, hellig og gjort alt det beste han kunne for Norge som nasjon og de menneskene han møtte på sin vei? Fengsel og dom!
 
   
Hans Nielsen Hauge. Portrett av Johan Nordhagen. Gyldendal Norsk Forlag.

Fengsel, falske anklager og alt det som er negativt.
Fra Stefanus alliansen om forfølgelse i begynnelsen blant de troende:
De innflyttede jødene
Den gresktalende Stefanus var en av mange diaspora-jøder som hadde flyttet til Jerusalem. Det tradisjonelle svaret på spørsmålet i overskriften, har vært: Som diaspora-jøde var Stefanus mer radikal i sin kritikk av tempelet og loven enn de andre Jesus-disiplene i Jerusalem. Men var han egentlig det?
En alternativ teori er denne: Stefanus ble drept fordi diaspora-jødene i Jerusalem var de mest radikale forsvarere av tempelet og loven. Det er ikke radikaliteten i Stefanus’ forkynnelse som forklarer at han ble en martyr, det er radikaliteten hos dem han forkynte for.
I Apg 6,8-14 står det frem noen som anklager Stefanus for å spotte Gud: «Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikkene som vi har fått overlevert fra Moses.» Men det er lite sannsynlig at dette alene har ført til at jødene ble så opprørte og sinte. Det var nok ikke første gang de ble konfrontert med dette utsagnet om Jesus, og forklarer derfor neppe hvorfor Stefanus ble martyr.

Nidkjærhet
Da Stefanus steines, legger vitnene fra seg kappene sine ved føttene til den unge Saulus, altså̊ Paulus, som «var enig i drapet på Stefanus» (Apg 8,1). Etter drapet fortelles det: «Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.» Hvorfor var Paulus så nidkjær i forfølgelsen? Kanskje fordi han selv var en typisk dispora-jøde, og altså̊ en radikal forsvarer av tempelet og loven.
I dagens Jerusalem er den gamle bydelen Mea Shearim hovedsakelig befolket av ultraortodokse jøder. Eksempelvis risikerer man at det blir kastet stein på bilen, om man kjører inn i dette området under sabbaten. Og hvem er det som bor i Mea Shearim? Jo, det er nettopp de innvandrede diaspora-jødene. Det er innflytterne som er de mest ultraortodokse. Kanskje var det slik også på Stefanus’ og Paulus’ tid?
Hvorfor ble han martyr?
 
Tempelet
Ut fra Apostlenes gjerninger kan det se ut til at det var innflytterne som ville ha synagoger, slik de var vant til hjemmefra, også når de kom til Jerusalem. De innfødte jødene, som var oppvokst i byen, «klarte seg» med tempelet. I Apostlenes gjerninger 1-5 underviser apostlene inne på selve tempelområdet, om at Jesus har stått opp fra døde. Mange lytter, apostlene gjør også tegn, og mange kommer til tro.
Det virker som om det blant tempelfolket – altså særlig de innfødte jødene – var en positiv holdning til Jesus-etterfølgerne. De ble oppfattet som ganske greie folk. Når tempelvakten pågriper dem for andre gang (Apg 5,17ff), og øverstepresten forhører dem, bryter det jødiske rådsmedlemmet Gamaliel inn. Med sin autoritet og klokskap får han avverget at apostlene blir «ryddet av veien».
Nero
I Det nye testamentet er det først og fremst jødiske grupper som forfølger de kristne. Først senere, og da kun i kortere perioder, iverksetter den romerske øvrigheten i stor skala slik forfølgelse. Første gang vi hører om dette, er etter den store bybrannen i Roma i år 64. Det er keiser Nero selv som har startet brannen, for å rydde plass i byen til et nytt palass. men han trenger noen å legge skylden på, og da velger han de kristne. Det handler altså ikke om en religiøst begrunnet forfølgelse, men om at Nero valgte seg ut en gruppe syndebukker som allerede hadde et nokså dårlig rykte i Roma.
Decius og Valerian
Det var først under keiser Decius, i 250-251, at det ble iverksatt en forfølgelse av kristne fra den romerske sentralmakten. Det var et krav at alle borgere i Romerriket måtte brenne røkelse, som et offer, foran bildet av den romerske keiseren. Jødene var imidlertid unntatt fra dette kravet. Men også for de kristne var dette et krav det var uaktuelt å oppfylle, fordi det ble sett på som avgudsdyrkelse. Når de kristne også var jøder, var ikke dette noe problem. Jødene var jo unntatt fra kravet. Men når det gjaldt de ikke-jødiske kristne, som det ble stadig flere av, så hadde ikke de fått unntak. Det var først da at dette ble et «problem» for romerne.
Men Decius’ forfølgelse var likevel initiert «nedenfra», ut fra lokale, folkelige krav. Og så fikk man med seg øvrigheten. Og få år senere, i 258, kom den neste bølgen av forfølgelse, under keiser Valerian, av samme årsaker som under Decius.
Diokletian
Den desidert verste forfølgelsen av kristne skjedde under keiser Diokletian, fra år 303-304 og fremover. Enkelt sagt var forfølgelsen verst i øst, mens den i stor grad ble boikottet i vest. Den harde forfølgelsen kan også sees i sammenheng med at Diokletian ville gjenreise Romerrikets styrke og stabilitet – og herunder keiserens opphøyde posisjon. Man vet ikke hvor mange som ble drept eller torturert, men kilder tyder på at blant andre kristne i Egypt ble særlig hardt rammet.
(sitat slutt).
Her fra noe korrespondanse mellom meg og den falske Apostel Jan Åge Torp som selv er skilt og gjengiftet som en troende og lever pr. bibelen definisjon i synd:
Temmelig frekt å forandre seg så mye, fra at jeg var helt ubetydelig og kunne gjøre hva jeg ville.
Og nå, politi anmeldelse, og selvfølgelig, jeg har ikke noe usnakket med deg om, det å dra inn konfliktrådet er bare dritt i fra din side.
Jeg har ikke gjort noe annet en å formidle hva Guds ord sier, så får det komme hva som komme vil.
Norges største sønn Hans Nielsen Hauge som jeg ikke rekker til knærne engang satt mange år i fengsel, så når han kunne få dom på seg som var helt urett. Så får jeg eventuelt ta det som kommer for å fremme Guds ord.
Det ville vært en ære å komme i fengsel eller få en dom fordi jeg hevder at å gifte seg på nytt igjen etter en skilsmisse er å drive hor!
Jan K
Jeg går i full jobb og skal jeg avsette tid til dette så må det være minst tre konkrete påstander, ikke slik svada og synsing du holder på med.
Nevn nå tre ting, ikke to eller fire, men tre ting!
Var det at Morgan Kornmo som hadde bekymringer for meg på 90-tallet eller annet dritt som du slenger ut? Jeg vet ikke, la meg nå først få høre noe konkret her på mail, før konfliktrådet blir trukket inn. Har vært i konfliktrådet før, ser ikke på det som det store for å si det slik. Der er alt på frivillig basis etc.
Jan K
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 25. september 2014 07:52
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Konfliktrådet
God morgen, Jan Kåre!
Dine (slettede) ord om Bjørn Olav Hansen føyer seg inn i en lang rekke av personsjikane, ærekrenkelser og netthets på dine blogger. Om du sletter ett blogg-innlegg nå, fins det milelange lignende ting på dine blogger. Du må rett og slett møte konsekvensene av dine bevisste handlnger. Hva bedre enn (i første omgang) en saklig megling i Konfliktrådet?
Jeg vil møte deg i Konfliktrådet pga straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane»). Tre grunner som du allerede har fått :-)
Om du gjør en totalredigering av dine blogger for å utrydde alle dine lovbrudd, er det flott, og da er det naturligvis ikke mye igjen på bloggene dine, for du har bygd dem opp på personsjikane, ærekrenkelser og netthets.
Det står deg fritt å ha et annet syn på skilsmisse og gjengifte enn meg. Det er ikke sakens kjerne. Derimot gjelder min politianmeldelse straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane»)
Jeg håper å møte deg i Konfliktrådet til en konsekvensrik og ærlig samtale - under kyndig tilsyn - om straffelovens bestemmelser og hvordan du må forholde deg til dem.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
25. sep. 2014 kl. 07:41 skrev Jan Kåre :
Hei Jan Aage Torp!
Alt med Bjørn Olav Hansen er slettet, hva står da tilbake?
Og nevn tre grunner for di vil ha meg til konfliktrådet som jeg selvfølgelig aldri kommer til å møte opp i uten jeg får vite grunn!
Men som sagt, du lever ikke etter skriftens ord med å være gjengiftet som en kristen, her er sakens kjerne slik jeg ser det.
Mvh
Jan Kåre Christensen
Oslo
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 24. september 2014 21:34
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Konfliktrådet
For øvrig; Jeg samtykker ikke i at du publiserer mine emails til deg personlig, så jeg forventer at de tas ned omgående. Det er enkel nettskikk, som også tilsier at man offentliggjør ikke andres email-adresse på nettet. Jeg forutsetter at dette ordnes nå.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
24. sep. 2014 kl. 21:29 skrev pastortorp@me.com:
Hei igjen, Jan Kåre!
Jeg så nå at du har publisert en del av mine emails til deg ikveld.
Jeg minner om at min korrespondanse var til deg personlig, og ikke til publisering. Men du har vel kun ett mål med din skriving, og det er å øke antall «treff» på dine blogger, noe som skjer gjennom konflikt og offentlig krangel.
El slikt skuespill er jeg ikke delaktig i. Jeg skrev derfor direkte til deg personlig idag, for å få til en konfidensiell samtale i Konfliktrådet under kyndig megling.
Jeg avventer som sagt ditt svar på Konfliktrådets henvendelse.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
24. sep. 2014 kl. 21:00 skrev Jan-Aage Torp :
Du bedriver offentlig hets av Guds folk som ingen andre, Jan Kåre. Jeg strakk ut en hånd i april 2012, men du blir verre og verre.
Jeg har valgt idag å ta et tydelig steg, som tilbyr deg en skikkelig prat under tilsyn. Hvis du avviser dette, vil jeg ta det neste alvorlige steg.
La oss møtes i Konfliktrådet. Der kan vi ikke skjule oss bak noen ting, og det vil komme mye godt og sunt ut av det.
Vi får brev fra Konfliktrådet. Jeg avventer din håndtering av dette. Det tar nok bare noen uker, antar jeg. Vi høres når dette er klart.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
---
Jan-Aage Torp
Sent from my iPhone
Den 24. sep. 2014 kl. 20.50 skrev Jan Kåre :
Jeg blir forferdet over en slik kommunikasjon. Jeg hører alltid etter andre. Men når noen snur om 180 grader uten forvarsel, og vil politi anmelde meg, da blir jeg ille til mote.
Hvilken urett er det jeg nå har gjort deg? Er du sikker på at jeg tar feil, som du må være, så overse det vel?
Siste du skrev var: Alt godt ønskes deg og dine!
Og hva sier Guds ord?
1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9a Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill!
Mvh
Jan K
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 24. september 2014 20:08
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Konfliktrådet
Hei igjen, Jan Kåre!
Takk for kjapp respons!
Jeg tror du misforstår begrepene: Jeg har aldri gitt deg «blankofullmakt» til noen verdens ting, og iallfall ikke til de forhold som jeg idag har politianmeldt. Å si at jeg «har stengt deg ute fra mitt liv» er nonsens, fordi du har aldri hatt noen relasjon til meg.
Jeg ønsker ikke å ha noen offentlig mening om deg, Jan Kåre. Men jeg har jeg valgt å politianmelde deg.
Jeg håper at du møter i Konfliktrådet, som er et profesjonelt forum med trenede konfliktmeglere. Der kan ingen av oss skjule oss bak et tastatur, men snakke under tilsyn som mannfolk. Det er den beste rammen for konstruktiv utvikling.
Hvis du derimot ikke møter i Konfliktrådet, vil saken gå videre til neste trinn.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
24. sep. 2014 kl. 19:52 skrev Jan Kåre :
Hei igjen Jan Åge.
Anser meg å være ferdig med deg etter hva du selv skriver:
Vi har ingen mening om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Min håndsrekning til deg på våren 2012 viste seg å være nytteløs, og jeg akter ikke å ta opp igjen kommunikasjonen. (dette har du selv skrevet).
Du har med andre ord stengt meg ute fra ditt liv og gitt meg blanko fullmakt, og det forholder jeg meg til!
Ha en fortsatt fin kveld!
Mvh
Jan K Christensen
Oslo
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 24. september 2014 14:20
Til: Jk.chris@online.no
Emne: Konfliktrådet
Hei Jan Kåre!
Jeg innleverte idag en politianmeldelse av deg og gjorde samtidig en avtale med Oslo Politikammer om at jeg gjerne vil først prøve å møte deg i Konfliktrådet under oppsyn av kyndige meglere. Dette er et meglingsråd der vi møtes ansikt til ansikt, og alt skjer i konfidensialitet, og formålet er at vi skal kunne skrive under en gjensidig bindende avtale, slik at jeg slipper å gå videre med politianmeldelsen med alt hva det kan føre til. Tema er naturligvis begrenset til politianmeldelsens innhold, og ikke alle temaer og anliggender vi måtte være enige eller uenige om.
Jeg har anført straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane») i min politianmeldelse.
Mitt håp er at vi kommer til enighet i Konfliktrådet så du ikke lenger bryter de anførte paragrafer i norsk straffelov.
Jeg håper også at en slik bindende avtale kan danne presedens i ditt forhold til de mange som du omtaler på dine blogger.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
-----
Jan-Aage Torp
http://www.oslokirken.no/
Jeg går i full jobb og skal jeg avsette tid til dette så må det være minst tre konkrete påstander, ikke slik svada og synsing du holder på med.
Nevn nå tre ting, ikke to eller fire, men tre ting!
Var det at Morgan Kornmo som hadde bekymringer for meg på 90-tallet eller annet dritt som du slenger ut? Jeg vet ikke, la meg nå først få høre noe konkret her på mail, før konfliktrådet blir trukket inn. Har vært i konfliktrådet før, ser ikke på det som det store for å si det slik. Der er alt på frivillig basis etc.
Jan K
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 25. september 2014 07:52
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Konfliktrådet
God morgen, Jan Kåre!
Dine (slettede) ord om Bjørn Olav Hansen føyer seg inn i en lang rekke av personsjikane, ærekrenkelser og netthets på dine blogger. Om du sletter ett blogg-innlegg nå, fins det milelange lignende ting på dine blogger. Du må rett og slett møte konsekvensene av dine bevisste handlnger. Hva bedre enn (i første omgang) en saklig megling i Konfliktrådet?
Jeg vil møte deg i Konfliktrådet pga straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane»). Tre grunner som du allerede har fått :-)
Om du gjør en totalredigering av dine blogger for å utrydde alle dine lovbrudd, er det flott, og da er det naturligvis ikke mye igjen på bloggene dine, for du har bygd dem opp på personsjikane, ærekrenkelser og netthets.
Det står deg fritt å ha et annet syn på skilsmisse og gjengifte enn meg. Det er ikke sakens kjerne. Derimot gjelder min politianmeldelse straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane»)
Jeg håper å møte deg i Konfliktrådet til en konsekvensrik og ærlig samtale - under kyndig tilsyn - om straffelovens bestemmelser og hvordan du må forholde deg til dem.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
God morgen Jan Aage!
Ja så det er begrunnelsen og at jeg skrev om BOH som fremstår å være en hypokonder, men jeg slettet alt med og av ham på bloggen da han påstå gjentatte ganger at han var kronisk syk. Og i samsvar med andre som sa la nåde gå for rett!
Men du er dypt ærekrenket at du åpenbart var såpass misfornøyd med dit ekteskap at du både giftet deg på nytt som en troende stikk i strid med Guds ord. Hvorfor ble du ikke alene som skriften sier?
1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Men greit, nå vet jeg begrunnelsen, takk og ha en fortsatt fin dag!
Mvh
Jan K
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 25. september 2014 08:02
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Konfliktrådet
Din buss skal nok komme frem enten du møter i Konfliktrådet eller Domstolene, Jan Kåre.
Du får en innkallelse fra Konfliktrådet med offisiell begrunnelse. Om vi møtes der, er det fint. Hvis ikke, møtes vi i de neste fora.
Ad Morgan Kornmo: Jeg antar at du har lest min kommentar på sokelys.com? Der skrev jeg eksakt: "Jeg har kjent Jan Kåre Christensen på distanse siden 1980-tallet da Morgan Kornmo, som var min forstander i Filadelfia Oslo, fortalte meg oppgitt om denne mannens tendenser allerede da.»
Vennlig hilsen,
Jan-Aage

Sluttkommentar:
Begrunnelsen for dette er selvfølgelig min lære, forkynnelse og undervisning at det er synd å gifte seg på nytt som en troende og en som skal være lære og hyrder for andre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...