torsdag 14. desember 2017

Nr. 28: Pastor Jan Åge Torp ga meg blanko fullmakt å skrive om ham i sommer. Nå uten forvarsel truer han med politi anmeldelse!

Nr. 28:
Pastor Jan Åge Torp ga meg blanko fullmakt å skrive om ham i sommer. Nå uten forvarsel truer han med politi anmeldelse!

Siste mail til Torp:

Temmelig frekt å forandre seg så mye, fra at jeg var helt ubetydelig og kunne gjøre hva jeg ville.
Og nå, politi anmeldelse, og selvfølgelig, jeg har ikke noe usnakket med deg om, det å dra inn konfliktrådet er bare dritt i fra din side.
Jeg har ikke gjort noe annet en å formidle hva Guds ord sier, så får det komme hva som komme vil.
Norges største sønn Hans Nielsen Hauge som jeg ikke rekker til knærne engang satt mange år i fengsel, så når han kunne få dom på seg som var helt urett. Så får jeg eventuelt ta det som kommer for å fremme Guds ord.
Det ville vært en ære å komme i fengsel eller få en dom fordi jeg hevder at å gifte seg på nytt igjen etter en skilsmisse er å drive hor!
Jan K

Jeg blir forferdet over en slik kommunikasjon. Jeg hører alltid etter andre. Men når noen snur om 180 grader uten forvarsel, og vil politi anmelde meg, da blir jeg ille til mote.


Nå er det jeg som trenger forbønn, og støtte for den onde Jan Åge Torp som oppfører seg på en slik tvetydig og schizofren måte.
Dette svarte jeg Jan Åge Torp med i dag:
Fra: Jan Kåre [mailto:jk.chris@online.no]
Sendt: 24. september 2014 19:52
Til: 'pastortorp@me.com'
Emne: SV: Konfliktrådet
Hei igjen Jan Åge.
Anser meg å være ferdig med deg etter hva du selv skriver:
Vi har ingen mening om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Min håndsrekning til deg på våren 2012 viste seg å være nytteløs, og jeg akter ikke å ta opp igjen kommunikasjonen. (dette har du selv skrevet).
Du har med andre ord stengt meg ute fra ditt liv og gitt meg blanko fullmakt, og det forholder jeg meg til!
Ha en fortsatt fin kveld!
Mvh
Jan K Christensen
Oslo
Dette fikk jeg av Jan Åge Torp:
Fra: pastortorp@me.com [mailto:pastortorp@me.com]
Sendt: 24. september 2014 14:20
Til: Jk.chris@online.no
Emne: Konfliktrådet
Hei Jan Kåre!
Jeg innleverte idag en politianmeldelse av deg og gjorde samtidig en avtale med Oslo Politikammer om at jeg gjerne vil først prøve å møte deg i Konfliktrådet under oppsyn av kyndige meglere. Dette er et meglingsråd der vi møtes ansikt til ansikt, og alt skjer i konfidensialitet, og formålet er at vi skal kunne skrive under en gjensidig bindende avtale, slik at jeg slipper å gå videre med politianmeldelsen med alt hva det kan føre til. Tema er naturligvis begrenset til politianmeldelsens innhold, og ikke alle temaer og anliggender vi måtte være enige eller uenige om.
Jeg har anført straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), og § 390 («Personsjikane») i min politianmeldelse.
Mitt håp er at vi kommer til enighet i Konfliktrådet så du ikke lenger bryter de anførte paragrafer i norsk straffelov.
Jeg håper også at en slik bindende avtale kan danne presedens i ditt forhold til de mange som du omtaler på dine blogger.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
-----
Jan-Aage Torp
Dette var korrespondansen vi hadde i sommer på den himmelske blogg:
pastortorp (http://pastortorp.org/) har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 824: Oslo-kirken og Pastor Torp forsøkte å ma...:
Selvfølgelig ber jeg om unnskyldning for at vår medarbeider blandet seg bort i dine interne forhold!
Vi omtaler deg aldri, og i alle fall ikke negativt.
Men det var riktig av deg å fjerne Oslokirkens fotografier. Takk for at du tok Walter på alvor i så måte, selv om jeg aldri ville ha godkjent å sende faktura til deg.
Du burde nok selv kontakte Aftenposten, Dagbladet, VG, Scanpix o.l. for ditt bruk av bilder av meg. Det er din plikt å holde loven om bruk av andres fotografier etter lov om opphavsrett. Walter skrev helt riktig til deg at "situasjonsbilder" er noe helt annet enn du tydeligvis har trodd. Et situasjonsbilde er f.eks. om Jonas Gahr Støre har en samtale med Hamas-lederen, og du skriver en konkret blogg om dette, der du siterer konkret fra denne samtalen. I en slik situasjon kan du benytte et "situasjonsbide" fra de konkrete reportasjer i media om dette, vel å merke med tydelig kilehenvisning. Du kan ikke bare plukk et hvilket som helst bilde av Støre og Hamas-lederen, men det må være fra denne komkrete saken. Men også har bør du trå varsomt. Iallfall er vi veldig nøye med sånt.. Jeg vet om blogger som er blitt sperret pga av slike forhold.
Oslokirken har gjort ett portrett av meg offenlig tilgjengelig, og det finner du på Wikipedia her: http://no.wikipedia.org/wiki/Jan-Aage_Torp#mediaviewer/Fil:Jan-Aage_Torp_portrett.jpg.
Jeg ser at du denne gangen helt riktig har benyttet dette portrettet.
pastortorp (http://pastortorp.org/) har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 824: Oslo-kirken og Pastor Torp forsøkte å ma...:
Hei Jan Kåre Christensen!
Jeg ble nettopp gjort oppmerksom av Walter på dette blogginnlegget som du la ut for etpar timer siden.
Jeg har ingen ting imot at du publiserer dette, hvis det gavner dine interesser.
Jeg tok Walter av "saken" som skjedde uten min viten og vilje. Jeg syns at Walter har kommunisert ryddig om rettigheter på vårt materiale, og jeg er glad for at du har fjernet fotografier som vi har opphavsrett på.
Men bortsett fra dette er jeg ikke glad for at Walter engasjerte seg så sterkt. Vi har ingen mening om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Min håndsrekning til deg på våren 2012 viste seg å være nytteløs, og jeg akter ikke å ta opp igjen kommunikasjonen.
Walter har for øvrig vært engasjert som medarbeider for regnskapet, men han er ikke med i Oslokirken personlig, og han har ikke lov til å opptre på vegne av Oslokirken.
Alt godt ønskes deg og dine!

Sluttkommentar:

Her ønsker han meg alt godt og sier ellers at alt jeg gjør er greit for han da han totalt overser og bryr seg ikke. Og så truer han med politi anmeldelse.
La oss be for denne onde forvirrede og schizofren mannen, og be for meg og oss som familie også, det trengs.
Og skriften sier det å anlegge sak imot andre som er troende, er et nederlag i seg selv. Dette bryr Torp seg døyten om da han nok ikke er en sann kristen da han etter Guds ord lever som en hor og i synd! Dette er ikke hva jeg sier, men Jesus og Apostelen Paulus.
1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.
Skriften sier at Jan Åge Torp skulle ha tålt dette hvis han var en sann kristen men han lever på ingen som helst måte etter Guds ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...