torsdag 14. desember 2017

Nr. 24: Jan Åge Torp, Jan Hanvold, Harald Hæreid, Jostein Kirkenes, Albert Ånensen og alle andre gjengiftede forkynnere leker med ilden og ligner på Skevas sønner!

Nr. 24:
Jan Åge Torp, Jan Hanvold, Harald Hæreid, Jostein Kirkenes, Albert Ånensen og alle andre gjengiftede forkynnere leker med ilden og ligner på Skevas sønner!Ap.gj. 19. 11 Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' hender, 12 så at de endog tok svededuker eller forklær som han hadde hatt på sig, og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og de onde ånder fór ut av dem. 13 Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok sig fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner. 14 Det var nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I? 16 Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset. 17 Dette blev da vitterlig for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, og det falt frykt over dem alle, og den Herre Jesu navn blev prist, 18 og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. 19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. 20 Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt.

Det er nivåer og mandat områder i den åndelige verden. Det er akkurat som i en bedrift. Jeg som ansatt begynner et sted og har muligheten å arbeide meg oppover, og gjør jeg en stor eller noen store feil. Så kan det resultere i degradering og i ytterste konsekvens sparken. Slik er det også i Guds rike!

Jan Åge Torp passer på andre, men seg selv gjør han ikke det ikke med seg selv da han er både skilt og gjengift som troende og er da ifølge skriften en horkarl og de skal ikke arve Guds rike. Torp er verre enn en hedning etter skriften, vi skal ikke engang spise i sammen med slike, langt mindre skrive om dem i aviser og andre stederer fordelaktig! Her svikter Vårt Land, Dagen og andre noe veldig!


 
 
 
Når vi leser i avisen Dagen følgende på nett mandag 13\2-2012:

FORESLÅR DEMONUTDRIVELSE: Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken
Vil sette Behring Breivik fri fra demonenes makt
Pastor Jan-Aage Torp mener eksorsisme må vurderes.
– «Djevel» er en ond ånd eller demon i flere religioner, mytologi og folketro. Er Breiviks sjel blitt fanget? Er han et psykiatrisk tilfelle? Er han fascist, høyre-ekstremist - og kaldblodig drapsmann? spør Torp seg i en kronikk i Dagbladet

Jan-Aage Torp mener at det er sannsynlig at både det norske folk og han selv lurer på hans handlinger kan begrunnes med noe mer enn galskap og "gale politiske tanker".

Fra folketro til kristendom
Torp mener forteller om djevelen eller "fanden" sitter dypt i den norske folkesjelen.
– For en kristen kan det neppe være tvil om at Breivik har latt synden og den onde få makt i sitt liv, mener pastoren i Oslokirken.

Det såkalte manifestet har Torp gått nøye i gjennom. Han slår fast at Behring Breiviks blekke "florerer av okkultisme og hekseri.
Mener å ha støtte
Jan-Aage Torp mener han har bred støtte fra mange kapasiteter. Psykologer, Vårt land-redaktører og biskoper i både den katolske og den protestantiske kirke har vedkjent at eksorsisme kan være en behandlingsmetode.
Hans poeng er at dette praktiseres av verdens kristenhet. Troen på at Jesus kan kaste ut demoner gjør seg gjeldende også i dag, skriver Torp, men skyter inn at liturgien rundt det kan variere.
– Drapsmenn og stor-kriminelle er blitt snille gutter, konkluderer Torp om sine erfaringer med djevelutdrivelse. (sitat slutt).

Pastor Torp er på det same åndsnivået som Skevas sønner. Der Paulus var kjent i åndeverden var de Skevas sønner ukjente. Torp og alle andre som ikke har levd og lever som Guds ord sier om en tilsynsmann, at han skal være èn kvinnes mann. Pådrar seg Guds vrede og dom over å innlate seg i åpen kamp med Satan og hans demoner.

Vi leser mange plasser i Guds ord at vi først skal selv leve i samsvar med skriften, før vi påpeker feil hos andre. Dette tar mange ikke så nøye, ikke minst herrene Jan Åge Torp og Jan Hanvold. Begge disse to lever i åpenbar synd og skal ikke ha noen fremskutt posisjon i Guds menighet, at mange aviser skriver om disse hva de utaler seg om er for meg alarmerende og forstemmende, hvordan kan de det? Vet de ikke bedre eller er en ikke så nøye med Guds ord lengre og den ny testamentelige læren?

Rom 2

Vi leser i Rom 2, som taler om hvor viktig det er å leve selv etter det vi tror på og som skriften lærer.

Rom. 2. 17 Men om du kalles jøde og setter din lit til loven og roser dig av Gud 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven, 19 og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, 20 en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21 du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? 23 Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 24 For eders skyld spottes Guds navn blandt hedningene, som skrevet er.

Dette er myntet først og fremst på Israel, men det kan også brukes på frelste. Det hjelper ingenting, ja det gjør vondt verre å påpekes andres synd når en selv ikke har rent mel i posen. Da er det bedre å la vær! Det er her selve kardinale feilen med Herrene Jan Åge Torp, Jan Hanvold og likesinnede er. De påpeker demoner hos andre, men selv er de fylt opp av både det ene og det andre, ikke minst et stort ego! Det hjelper ikke å smile fra øre til øre når en lar sitt eget kjød styre seg fra morgen til kveld og tåler ikke andres syn og meninger om seg selv før en skriker til som en bortskjemt unge. Hvordan kan slike kristne aviser som Vårt Land, Dagen og andre gi slike så mye spalte plass? De skulle vært svartelistet helt, hva de tror og mener, de lever i synd!

Skevas sønner flyktet

Ap.gj. 19. 14 Det var nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I? 16 Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset.

Det hjelper ikke å bruke Jesu navnet hvis ikke våre liv er i ham, altså i Kristus. Det er når våre liv er i Kristus og Kristus er oss, at vi er seirende og sterke troende. Dette er ingen som er gjengiftet som troende og når de også selv har vært delaktige i ekteskapsbrudd, det er motbydelig, ondt og frekt det som disse her gjør. La nå Behring Breivik få være i fred, og eventuelt skulle han komme i kontakt med troende, så får vi be og håpe at det er troende som lever rent, det gjør ikke Jan Åge Torp, han er frekk, freidig og makt manipulerende! At Dagen, Vårt Land og andre kristen aviser vil profilere ham slik, det vitner bare mot dem at de ikke er sitt ansvars bevist og verdig! En skal aldri profilere slike ulver i fåreklær, selv om de har saker som «selger» og kan i seg selv være viktige. Da er en egentlig med å åpner opp for demonisk aktivitet, ikke hva Gud vil og kan og formår!

Hvem kan og skal drive ut onde ånder?

Egentlig så gir svaret seg. Det er de personene som lever selv i pakt med Guds ord. Og som har det mandat område i Guds menighet at dette er deres oppgave og tjeneste. Men i gitte situasjoner kan alle gjenfødte gjøre det!

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Jeg tror på demonutdrivelse, og det er et område i kristenlivet. Men når en annonserer det selv og en lever i synd som Jan Åge Torp og Jan Hanvold gjør, da lar en ikke det få metrer med spalteplass og er en kristen avis, eller er ikke avisene Vårt Land og Dagen kristne? De har i hvert fall en egen evne til å bomme på de fleste saker i sine vurderinger hva og hvordan de burde ha skrevet om saker. De mangler rett og slett åndelig visdom, innsikt og skjønnsomhet, de er egentlig blottet for dette i de aller fleste tilfeller, ikke minst når de tar opp herrene Jan Åge Torp og Jan Hanvold. De burde heller påpeker deres synd en at de får lov å fremme sine meninger om andre, stakker homoseksuelle og andre som skal høre om sin synd av kristne hyklere!

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 1. 9 Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft,

Paulus var konkret i sine bønner. At kjærligheten gjør seg utslag, som her; rik på innsikt og dømmekraft. Innsikt er noe man tilegner seg med modenhet. Dømmekraft trenger vi i livets mange forhold for ikke bli villedet og gjøre de rette tinga og ta de rette avgjørelsene.

10 slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag,

I alle spørsmål å gjøre rett, det taler om at vi enkelte ganger skal være avisende men andre ganger inkluderende (vi kan ikke opptre likt i enhver situasjon).
Så skal vi stå rene og uten lyte når vi skal se Jesus og bli han lik.

11 fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære.
Alle mennesker kan til en viss grad være gode, men kun troende kan bære rettferds frukt fordi det er en frukt av det indre livet som en mottok ved troen på Jesus. Gjennom vi bærer frukt, blir Gud æret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...