onsdag 13. desember 2017

Nr. 23: Pastor Torp fjernet alle innlegg, kommentarer etc. om meg da jeg ikke har etter hans mening har en reel og stor nok tjeneste!

Nr. 23:
Pastor Torp fjernet alle innlegg, kommentarer etc. om meg da jeg ikke har etter hans mening har en reel og stor nok tjeneste!

Den samme ånd som bodde i Dronning Jesabel er alle som er gjengiftet som troende innfiltrert og inntatt av, det er hovmod og arroganse overfor Guds eget ord som gjør at en tar seg slike friheter. Da troende ikke har lov å gifte seg om igjen inntil døden skiller oss. Apostelen Paulus underviste om dette at en Herrens tjener skal være èn kvinnes mann og skulle han\hun ble skilt så skal en enten leve alene eller forlike seg, gjengifte for troende eller å gifte seg med en fraskilt som troende er å drive hor og ta seg selv til rett. Med dette setter en seg selv i en posisjon der en spiller russisk rullet med sitt eget liv og andres. Og mønster for hjorden er de av en slik negativ karakter at en kan si om dem at de har Jesabel ånd. Det er flere slike forkynnere i Norge. Slike som en kan finne omtalt enten på bloggen vår eller hjemmesiden til Smyrna Oslo. Vi har en slik stor og herlig tjeneste der vi opplyser Guds folk om sannheten og tier den ikke i hjel! Ei heller driver vi noe renkespill eller fører folk bak lyset men til lyset og Kristus.
Pastor Jan Åge Torp skriver følgende: «Hei igjen, Jan Kåre! Kikket innom din blogg ikveld :-) Jeg syns det er flott at du selv publiserer hva jeg har skrevet om deg. Poenget med å fjerne det fra min blogg er at jeg hadde gitt deg en uberettiget omtale på min blogg. En omtale fordrer at du har en reell tjeneste. Verken Emanuel Minos eller andre som du omtaler er klar over hvem du er og hva du skriver spalte opp og spalte ned om på din "himmelske" blogg». Sitat slutt.

Ap.gj. 26. 19 Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn; 20 men både for dem i Damaskus først og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulde omvende sig og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. 21 For disse tings skyld grep nogen jøder mig i templet og søkte å slå mig ihjel. 22a Så har jeg da fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vidner både for liten og for stor, idet jeg ikke sier noget annet enn hvad profetene og Moses har sagt skulde skje.

Pastor Torp spiller ikke med åpne kort!


Det er greit å være uenig med meg, men når han ikke kommer noen vei med meg så først angriper han meg, dernest prøver å sverte meg, dernest fjerne alle spor av meg! Dette er ikke noe annet en Satans og demoners strategi og taktikk! Det er greit for meg det også da jeg vet etter over 30 års erfaring hvem som ligger å trigger de religiøse og uomvendt kristne her i Norge som ellers i verden. Min erfaring er såpasset overveldende og jeg vet av erfaring alt for godt at en ikke vil høre sannheten om seg selv men alltid rette pekefingeren imot andre enn seg selv. Dette lærte også Jesus om i Bergprekenen og advarte oss imot slike. Matt. 7. 3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var? 4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie! 5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Pastor Torp ser nok splinten i meg, men han er ikke var og overser fullstendig bjelken i sitt eget liv da han er gjengiftet som troende og har såpass mange falske profetier over sitt eget liv som et vondt år!

Hvorfor retter Pastor Torp som lever i hor etter hva det nye testamente lærer aldri pekefingeren mot andre men aldri seg selv?


Pastor Torp har som et mantra på sin blogg: «For at den apostoliske generasjon skal reise seg!». Det som reiser seg hos Torp er ikke noe annet enn kjødet hos ham. Har aldri sett at han tar opp vanskelig og viktige problemstillinger som dreier seg om hans liv og tjeneste, men «sterke» profeter og annet fjas gjemmer han seg bak hele tiden. Det er et markert fellestrekk med de som selv er gjengiftet som troende og som lever da i synd. At de på og hele tiden trenger å rette pekefingeren mot andre, men ikke mot seg selv. De ser som sagt splinten i sin bror øye men bjelken i sitt eget øye blir de ikke var og ønsker aldri å ta opp.

Hvem er stor i Guds rike?

Pastor Torp mener jeg har en alt for liten tjeneste, derfor sletter han alt om meg. Både det han har skrevet og hva jeg har skrevet. Nå underrettet Herren meg om dette på forhånd slik at jeg har tatt vare på det jeg ønsket å ta vare på. Men hvem er stor i Guds rike? Jesus selv gir svaret i Bergprekenen.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Her må vi alle trø varsomt, vi har ingen av oss stått fremfor Gud. Men det er helt åpenbart at det er her Pastor Torp og alle som er gjengiftet som troende svikter, ikke minst de som er bibellærere, Pastor og Apostel som Torp mener han er. Jesus taler om at den som holder Guds bud og lærer andre er stor i Guds rike. Jeg har så langt jeg vet om ingen «svin» på skogen som Torp har med å være gjengiftet som troende og som Apostel. Profetier uansett hvor herlige de er og at de er fra «Herren» fritar en ikke fra å leve etter Guds ord? Tvert imot så burde og skulle de ansporet en til å følge Lammet hvor det går.

Tullekoppen Dr. og Evangelist Emanuel Minos……..

Dette er hentet fra Oslo kirkens hjemmeside: Dr. Emanuel Minos´profeti om Oslokirken 2001-09-07 Les denne kraftfulle skildring av Dr. Emanuel Minos´profeti til Jan-Aage Torp i 2001. Dr. Emanuel Minos september 2001 ringte telefonen hjemme hos pastor Jan-Aage Torp. Det var Dr. Emanuel Minos, som gikk rett på sak: "Jan-Aage, du vet hvor forsiktig jeg er med å formidle profetier, fordi jeg har sett så mye misbruk. Men jeg er ledet av Den Hellige Ånd til å si til deg at du skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som ved Guds nåde vil få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. Du skal ikke frykte, fordi Herren vil lede arbeidet fremover. Dette er den bestemmelse som Herren har for deg, Jan-Aage. Det beste ligger foran deg!" (sitat slutt).

Nå har ikke dette skjedd, det som har skjedd er at Emanuel Minos har blitt mer og mer en villeder og går god for snart alt, selv de falske profetene og apostlene i tiden. Så får enhver lese dette og prøve å sette seg selv inn i saken. For meg står det klart at det er hverken Jesu ånd eller noen annen Guddommelig kraft som står bak dette. Det ser en på fruktene. Men det er Jesabels ånd eller for å si det på en annen måte. Det er de falske apostler og profeter i tiden som kokker og kokkelere bort Guds ord til sin egen og andres undergang.

2. Pet. 3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. 17 Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Det er dette som skjer at Pastor Torp tyder det meste vrangt og fører både seg selv og andre til undergang!

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring om dronning Jesabel som var i besittelse av den samme ånd som de som er gjengiftet som troende også i dag er.

Johannes Åpenbaring 2. 20. men jeg tar med hele utleggelsen om menigheten i Tyatira da den treffer meget godt hva som foregår i dag innforbi de pinsekarismatiske kristne som for en god del representerer menigheten i Tyatira. Det gjelder å ha ører som evner og er istand til å høre hva Herren sier og hva Guds ord lærer om de sannheter som gjelder vårt liv og tjeneste for Herren. Jeg for min del kan si at jeg ikke vet om noe i mitt liv som ikke tåler lyset i motsetning til dessverre de som går direkte imot Guds ord som de som gifter seg på nytt igjen som troende men den andre ektefellen lever. Selvfølgelig kan dette oppfattet som selvskryt, men det er et faktum og en kjensgjerning at Herren stiller krav til hans tjerner og tjenerinner som Pastor Torp har sviktet og dermed har satt seg selv utenfor Herrens godkjennelse og velbehag for å ha en tjeneste, stor eller liten! Og når en blind lede en blind så faller begge i grøften, her passer det godt når det gjelder Minos og Torp!

2. 18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: Tyatira er navnet på den moderne Tyrkisk byen Akhisar. Det ligger lengst vest i Tyrkia, sør for Istanbul. Det er 80 km fra Middelhavet. Her møter vi den samme Jesus som i det første kapitelet. Han presenterer seg som Guds Sønn og med Guddommelige egenskaper.

19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første! Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus så veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet.

20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og anså seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en åndelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var.

21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv.

22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv.

23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort. Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser. Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever. Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Men ikke hele menigheten er villfaren. Det er de som er tro. Men de andre er opptatt med et dypere liv men kommer lengre og lengre bort i fra sannheten. Satans dybder er den virkelighet de omgir seg med om de selv måtte si de skulle kjenne Guds dybder. 2. Tim. 3. 7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.

25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.

26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene. 2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss.

27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg! 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. 3 Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre.

28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus. Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne". Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid!

29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...