søndag 31. desember 2017

Nr. 207: «Pastor» Jan Aage Torp er brennmerket i sin samvittighet, da han åpenbart lever motsatt enn hva det nye testamentet lærer!

 Nr. 207:
«Pastor» Jan Aage Torp er brennmerket i sin samvittighet, da han åpenbart lever motsatt enn hva det nye testamentet lærer!

Joh.e. 14. 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Vår kjærlighet til Jesus – vises ikke med store ord og formuleringer – men etter vår troskap! Det er her Torp svikter, og det til gangs!

Mens andre forkynnere i disse juletider er opptatt av frelseren som kom til jorda.
Er Torp opptatt med å promotere buddhistiske småelefanter på sine nettsider at dette er harmløse figurer.
Selv om alla andre troende vet at dette er demonisk inspirert. Mannen er «grillet» i sin samvittighet og promoterer og står for mørke, demoner og kjødet, ikke bibelens budskap om frelse, Åndens frukt og Guds ord!

Bilde av små elefanter som Torp anbefaler andre troende å ha og ta godt vare på, helst fra barndommen av slik som han selv har gjort!
Timoteus hadde vært opptatt med skriften, siden barndommen. Torp skriver han har vært opptatt med noe helt annet, buddhistiske småelefanter.
2 Tim. 3. 15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Vi ser fruktene av Torps elefanter, et liv som er totalt utenfor rekkevidden av Guds ord!
1 Tim. 4.   2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet,

Dette er en gammelt bibelsk formulering, og utrykk. I gamle dager gjorde de bl.a. følgende etter hva som står på Wikipedia:
I oldkirken ble prester som ble avsatt fra sitt embete ofte brennemerket i hendene, slik at de ikke kunne utføre liturgiske handlinger uten at menigheten så at de var avsatt.

I Storbritannia brukte man i en del tilfeller en spesiell metode, kalt «merking med kaldt jern». Jernet ble da kjølt ned i vann, normalt uten at den dømte visste om det, før det ble presset mot huden. Dette ble brukt som en siste advarsel i tilfeller hvor man av spesielle årsaker ønsket å vise nåde, slik som i saker hvor den dømte var svært ung.
(sitat slutt).

Men hva er det Apostelen Paulus egentlig sikter til? For å prøve å forklare nevnte skriftsted. Så er det mennesker som ikke har vanlig dømmekraft, og samvittigheten er død eller ødelagt hos dem som den er hos Jan Aage Torp.

De har en samvittighet og åndelig dømmekraft som ikke er i takt med Guds ord og Guds vilje.

F.eks. så sier Guds ord følgende at hvis en person ikke klarer å skikke sitt eget hus, skal han ikke opptre som Pastor. Dette er ikke noe problem for Torp, alt er alla andres feil.
Bortsett fra ham, som er alltid den «lidende» parten. Han er uskyldig, men Guds ord sier fortsatt det samme.

1 Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Guds ord sier også at etter en skilsmisse skal en som troende ikke gifte seg på nytt. Dette er ikke noe problem for Torp, han er også den uskyldige parten her og kan gifte seg på nytt. En tilsynsmann skal være èn kvinnes mann, og Guds ord sier at en enten skal forlike seg eller leve enslig. Dette gjelder ikke for Torp, han står over Gud og Guds ord åpenbart!?

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Torp opptrer alltid som en «uskyldige» parten. Men sannheten er at han er manipulerende, frekk og en lurendreier som bryter Guds ord på alle punkter!

Torp hatet meg og den Himmelske blogg fordi vi skrev og talte imot Jan Aage Torp som gjengiftet. Hva gjør Torp? Han anmelder meg og dette er også imot Guds ord. Guds ord sier at vi som troende skal ordne oss opp imellom. Og det er Gud som er vår dommer.

1 Kor. 7. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

Hva vil si å være brennemerket i sin samvittighet? Skal prøve å forklare dette på en god og lettfattelig måte.

I grunnteksten står det at de er blitt grillet i sin egen samvittighet, hva mener med dette? Det er det nærmeste vi kommer.
Jo, for eksempel. Hvis en person tåler mer enn andre, der andre reagerer. Og stopper, så vil en «grillet» person tåle mye mer.

Gi meg et eksempel Det er noen personer som tåler å drikke varm kaffe som lunket vann, de er da «grillet» i ganen, Det er noen som tåler å svømme i isvann der andre hadde fryse i hjel. De er da «grillet» i isvann.

Slik er det også med Jan Aage Torp, og likesinnede. De reagerer ikke normalt, de er «grillet».
Andre troende hadde trukket seg ut av tjenesten etter hele familien er blitt satt over ende. Ikke slik med Jan Aage Torp og likesinnede. De er uskyldige, og det er fritt frem!

Eter en skilsmisse, så står Jan Aage Torp på som aldri før og gifter seg t.o.m. med ei dame på alder med hans egne barn.


Han liker ikke min forkynnelse, rett og slett hater den.

Kommer med en fiktiv anmeldelse, og når frem da verden hater slike som meg. Som de hatet Jesus, uten at dette koster Torp noe. Han skryter av det hele!
Han er «grillet» i sin samvittighet og åndelig dømmekraft, og kan gjøre alt som faller han inn selv om Guds ord advarer imot dette!
Han er av verden, og verden elsker sitt eget sier skriften, ikke underlig at han får gehør og medhold overfor meg og den Himmelske blogg.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Her er hva Guds ord sier vi skal gjøre i uoverstemmelser, vi skal søke fred og forsoning, ikke strid og hevnlyst som!
Torp siste sprell er å kreve meg for 150.000,- kr for et gammelt bilde som avisen Norge i dag og Finn Jarle Sæle har krevd med for før. Dette er så hinsides og ukristelig det kan forblitt. Bildet er slettet og byttet ut, jeg vil ikke lage problemer angående et bilde, det er helt hinsides!

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Efes. 4. 2 med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Vi skal jage etter fred og tåle hverandre. Torp lever og gjør motsatt. Han er åpenbart mørkets barn, ikke lysets barn med en slik oppførsel og væremåte!

Sluttkommentar:

I oldkirken ble prester som ble avsatt fra sitt embete ofte brennemerket i hendene, slik at de ikke kunne utføre liturgiske handlinger uten at menigheten så at de var avsatt.

Torp er også avsatt av Gud, det ser vi på fruktene av hans liv. Han følger ikke Guds ord, han overser Guds ord og gjør akkurat hva han selv vil!

Jan Aage Torp er som skriften sier «ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet».

Ja, verden spiller på lag med Torp. De følger selvfølgelig hans argumentasjon, de følger ikke Guds ord!
Men hva med oss troende? Følger vi Guds ord og boikotter en slik mann? Eller støtter ham, og kommer inn under samme dom og åndskrefter som han?

Håper du har tatt stilling til dette, for nødvendig og viktig er det!

Slike personer som Jan Aage Torp tilhører ikke det kristne felleskapet, det viser de med sine manglende frukter. De skal støtes ut, ikke ha noe med slike å gjøre om Torp smiler fra øre til øre, for å lokke deg i sin felle!

1 Kor. 5. 2 Og I er oppblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.

Torp er oppblåst, listig og farlig! Han hører ikke hjemme i det kristne felleskapet!
Han er av verden, oppfører seg også deretter, slike skal vi ikke engang spise i sammen med!
Han trives og liker å holde på med sine Buddha-elefanter fra barndommen av skriver han, det er faktisk på det nivået han er og nok alltid har befunnet seg!

Samtidig evner han å sverte de som står for Herren og Guds ord, hvilken dom som venter han og likesinnede taler Guds ord klart om; Ildsjøen – den uutslokkelige ild viser de ikke finner omvendelse!

Torp viser med hele sitt liv og vesen, at han er ingen sann troende, men en falsk apostel. 
Han «seiler» under falskt flagg, han er sier skriften verre enn en hedning når han ikke klarer å skikke sitt eget hus og familie!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...