fredag 29. desember 2017

Nr. 206: Snakket med en politijurist, som mente at Torp ikke kunne politianmelde meg, men han kunne kjøre et sivilt rettslig søksmål som han måtte betale alt selv!


Nr. 206:

Snakket med en politijurist, som mente at Torp ikke kunne politianmelde meg, men han kunne kjøre et sivilt rettslig søksmål som han måtte betale alt selv!
Til mer som Torp skriver, taler om meg, og kommer frem vilket syn han har til meg og den Himmelske blogg.

Så ser vi slanges natur og gift komme til syne!Jan Aage Torp hater fremfor alt meg, hva jeg skriver og taler, og den Himmelske blogg.
Derfor prøver han nå som før, å få rammet meg og den Himmelske blogg med å angripe oss på et punkt som vil sette oss ut av spill. Han er ikke såpass redelig og modig at han verbalt vil møte meg for å samtale og diskutere Guds ord, men med oppdiktede historier og eventyr for å regne. Angriper han meg og den Himmelske blogg igjen med allerede å fabrikkere historier!

Dette bildet her som er hentet for avisen Norge i dag for snart 10 år siden, skal Torp ha 150.000,- kr. Finn Jarle Sæle skulle også ha penger av meg for akkurat det samme bilde. De to kjeltringene lopper gjerne andre, for selv å gå fri!

  
Hvis dette stemmer, at Torp ikke kommer noen vei uten å bruke andre.

Så tror jeg at han nok må betale selv for hele gildet imot meg og den Himmelske blogg, som han hater så utrolig sterkt!Blant annet gjelder dette typiske situasjonsbilder hvor avbildningen av personen er mindre viktig enn avbildningen av hovedinnholdet i bildet.Dette har jeg gjort, og etterpå har jeg fjernet bildet eller bildene hvis det har vært ønsket. Da å kreve 150.000,- kr for dette og true med represalier er nok mer straffbart enn å legge ut et tarvelig bilde fra 2009.Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Situasjonen er at Torp har kommet med en fabrikkert anmeldelse, og vunnet frem med den, dette er situasjonen. Derfor er bildet av ham, da han er mispunktet i situasjonen!Hva er det som har skjedd? Akkurat dette, at jeg har bl.a. brukt et gammelt tarvelig bilde fra avisen Norge i dag fra 2009 som først Finn Jarle Sæle krevde betaling av meg. Og nå sannelig krevet Jan Aage Torp 150.000,- kr for det samme bildet.Torp er en mann som selvfølgelig ikke kommer til å bruke egne penger på dette, da blir nok denne saken lagt bort. De 150.000,- kr han ønsker seg, kan han nok se langt etter!Sluttkommentar:Jeg ønsker ikke strid, men fred. Selv om både Sæle og Torp gjør krav på copyright og penger av det samme bildet, så har jeg i enhver sammenheng valgt å slette nevnte bilde eller bilder.Alt for at for meg er det teksten, hva jeg skriver som er vesentlig. Et bilde her betyr svært lite, derfor krangler jeg aldri om bilder. Jeg fjerner alltid aktuelle bilder i det store og det hele!

Dette prøver jeg å bruke null kalorier på, har mer enn nok av andre ting! Samt. Bilder og annet får jeg alltid tak i som jeg trenger. Og hvis ikke, så lar jeg teksten tale for seg. Det er det som er det viktige og vesentlige for meg, og det er dette narreapostel Torp hater meg for også!De kaller dette hevnporno etc. Dette har ligget ute på den engelske bloggen og jeg var ikke klar over dette. Med en gang fjernet jeg dette, og bildet er et situasjonsbilde fra avisen Norge i dag som Finn Jarle Sæle først ville ha penger for. Dette gikk ikke, og det hele er fabrikkert! For Torp hater meg og den Himmelske blogg fordi vi holder frem Guds ord at det er ikke tillatt for deg Torp å ha Aina Lanton til din hustru da du tilhører en annen.Her er noen mailer mellom meg og Jan Aage Torp. Han skriver i 3. person og er da Admin iJan Kåre Christensen:

Vi noterer oss dine gjentatte ytringer.

Saken vil bli oversendt til vår advokat for igangsetting av inkasso hvis du ikke betaler 150.000 kroner innen 6. januar 2018. Da vil renter og gebyrer tilkomme i henhold til lovens satser.

Hvis du mener at du har en skriftlig avtale med Jan-Aage Torp direkte, eller med Restoration Oslo, om bruk av våre fotografier, da må du fremvise dette.

Vi har avtaler med visse medier og med noen aktører i sosiale medier, men disse gjøres etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at vi aldri har gjort en slik avtale med deg, og vi har beviser på at det angjeldende fotografiet tilhører oss.

Vi minner om at vårt krav sees i samsvar med den entydige dom mot deg i samtlige rettsinstanser for din sjikane og personforfølgelse av pastorparet Torp, og at du på ingen måte har tatt innover deg at din sjikanevirksomhet må opphøre. Vi er trygge på at rettsapparatet vil være enige med vår vurdering også vedrørende fakturaen for fotografi. Uansett må fakturaen betales i sin helhet innen 6. januar 2018, og i tillegg må din sjikanevirksomhet øyeblikkelig opphøre fullstendig.

Administrasjonen i Restoration Oslo vil være ubemannet frem til 3. januar. Vi anbefaler at du straks finner en økonomisk løsning slik at 150.000 kroner er på vår bankkonto lørdag 6. januar 2018.Med hilsen, Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:

når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.

De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.

Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.

Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.

De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!

Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.

Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...Dette skriver de på Søkelys, enig:


Mvh

Jan KSendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 08:24

Til: Jan Kåre Christensen

Emne: Re: SV: Faktura for misbruk av fotografiVi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018.

Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt.

Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.Med hilsen,

Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Den 2017-12-23 08:16, skrev Jan Kåre Christensen:

Som sagt, alle bilder som er «ulovlige» på den Himmelske blogg, kom med de nå, ikke et og et om ganen, alt blir fjernet, det betyr null for meg dette som dere oppkonstruerer som misbruk, har mer enn nok av bilder av Torp!Mvh

Jan KSendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 07:11

Til: jk.chris@online.no

Emne: Faktura for misbruk av fotografiTil Jan Kåre Christensen vedr. misbruk av vårt fotografi på din blogg:Vi har fått oversendt et nytt varsel fra en av dine lesere som viser at du i lang tid har benyttet og spredd til dine lesere på internett enda et fotografi av Jan-Aage Torp som du slett ikke har lov til å benytte.

Fotografiet som er vedlagt, ble tatt den 1. juli 2009, og tilhører Jan-Aage Torp personlig.

Foreningen Restoration Oslo forestår innkreving for misbruk av ekteparet Torps fotografier.

Angjeldende og andre fotografier av Torps blir misbrukt flere ganger på dine blogger, men vi fokuserer denne gang utelukkende på dette ene misbruket, som ligger på følgende link:
Vi varslet deg for noen dager siden om et annet misbruk, og vi understreket at vi ved neste misbruk ikke ville gi deg noe forhåndsvarsel før du mottar faktura. Vi understreket også at en rettstvist vil uunngåelig føre til store merkostnader for deg.

Vi har rådført oss med vår advokat vedrørende alvorlighetsgraden av ditt misbruk i sammenheng med at du nå er enstemmig straffedømt av Oslo Tingrett for sjikane av pastorparet Torp, og for at du har «et personlig forfølgelsesmotiv» overfor pastorparet, og dine anker er enstemmig avvist av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett, samt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Vi innvarslet ved vårt siste varsel til deg om en mulig faktura pr misbruk på «minst 15.000 kroner», og at dine gjentatte misbruk dermed ikke lenger kan vurderes utfra alminnelige satser for misbruk av fotografier, men må sees i sammenheng med at du er straffedømt for hva du har bedrevet gjennom en årrekke, og at du fortsetter med uforminsket styrke på dine blogger med samme straffbare sjikane og personforfølgelse, både ved fotografier og ved artikler på samme - og verre - nivå som du allerede er grundig straffedømt for.

Vi har sett på lignende forhold vedrørende misbruk av fotografier på nett, og det er solid grunnlag for å hevde at «det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre» (advokat John Christian Elden til Dagbladet, 11/12-2017). Elden forklarte vedrørende en lignende sak at det finnes tidligere eksempler på at nordmenn som er blitt utsatt for uønsket offentlig medieomtale, uønsket publisering og spredning av tilskaffende bilder – såkalt hevnporno – har ført til oppreisningsbeløp fra 50.000 til 420.000 kroner.

Vi mener det er solid grunnlag for å kreve 150.000 kroner av deg for dette misbruket, og at dette vil føre til at du slutter med slik straffbar virksomhet.Vi gir deg to ukers betalingsfrist. Betaling vil ikke gi deg noen rettigheter på bilder som tilhører oss. Bildene må umiddelbart fjernes og slettes fra dine nettsider. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil vi overlate saken til vår advokat for innkassering, og vi vil vurdere ny politianmeldelse av deg.

Vedlagt er faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.Med hilsen,

Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, NorwayJan Kåre Christensen:

Vi noterer oss dine gjentatte ytringer.

Saken vil bli oversendt til vår advokat for igangsetting av inkasso hvis du ikke betaler 150.000 kroner innen 6. januar 2018. Da vil renter og gebyrer tilkomme i henhold til lovens satser.

Hvis du mener at du har en skriftlig avtale med Jan-Aage Torp direkte, eller med Restoration Oslo, om bruk av våre fotografier, da må du fremvise dette.

Vi har avtaler med visse medier og med noen aktører i sosiale medier, men disse gjøres etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at vi aldri har gjort en slik avtale med deg, og vi har beviser på at det angjeldende fotografiet tilhører oss.

Vi minner om at vårt krav sees i samsvar med den entydige dom mot deg i samtlige rettsinstanser for din sjikane og personforfølgelse av pastorparet Torp, og at du på ingen måte har tatt innover deg at din sjikanevirksomhet må opphøre. Vi er trygge på at rettsapparatet vil være enige med vår vurdering også vedrørende fakturaen for fotografiet. Uansett må fakturaen betales i sin helhet innen 6. januar 2018, og i tillegg må din sjikanevirksomhet øyeblikkelig opphøre fullstendig.

Administrasjonen i Restoration Oslo vil være ubemannet frem til 3. januar. Vi anbefaler at du straks finner en økonomisk løsning slik at 150.000 kroner er på vår bankkonto lørdag 6. januar 2018.Med hilsen, Admin i Restoration Oslo

---

Restoration Oslo

http://restoration-oslo.world

Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:

når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.

De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.

Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.

Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.

De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!

Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.

Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...Dette skriver de på Søkelys, enig:


Mvh

Jan K


Sendt fra E-post for Windows 10Fra: Restoration Oslo

Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 08:24

Til: Jan Kåre Christensen

Emne: Re: SV: Faktura for misbruk av fotografiVi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018.

Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt.

Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.Jan Aage Torp Skriver dette gjennom disse støttespillerne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...