tirsdag 26. desember 2017

Nr. 203: Torp får en bot for falske anklager imot meg når politiet begynner å se på saken med full tyngde, og nettstedet Søkelys får bot for netthets over lang tid!

Nr. 203:
Torp får en bot for falske anklager imot meg når politiet begynner å se på saken med full tyngde, og nettstedet Søkelys får bot for netthets over lang tid!

Skal møte Torp i Konfliktrådet. Men det er ikke noe mer å si at alt det jeg har skrevet om ham er sant, og alt det han har skrevet om meg er løgn, manipulasjon og ondsinnet sladder!
I møte med Torp i forliksrådet så trenger jeg å få vite hvorfor han sjikanerer meg og holder på slik han gjør. Det er derfor jeg stiller opp, ikke av noen annen grunn!


Ser etter hva Torp skriver, så er jeg som en søppelbøtte, lynavleder og en person han får spy alle sine eder og galle ut over!
 

Ikke dårlig å være det for en som gir seg ut for å være både Pastor og Apostel.

Selvfølgelig er han både en falsk Pastor og Apostel!
Leif Gullberg fra Bergen skriver:
Jan-Aage Torp: Jeg er overrasket over din ordbruk og bitre tone. Utover det, er det bare å si at ytringsfriheten i Norge har forkjørsrett i praktisk talt alle sammenheng, og din anmeldelse vil derfor også måtte henlegges. Og i den grad hetseren allikevel vil måtte erklæres å ha injurierende kraft, så er det etterhvert så strenge krav for å kunne dømmes etter injurieparagrafen, at påtalemyndigheten neppe vil forsøke å fremme dette for en rett. Da må du i så fall gå til privat søksmål. Med andre ord: Hetseren må ha kommet med ganske sterke løgnaktige beskyldninger mot deg som person.
(sitat slutt).
Hvert ord jeg har skrevet om Torp og andre er sanne, sindige ord. Om de også kan virke harde og refsende mange av dem!
 
Dette kommer til å bli utfallet av saken mellom meg og den falske pastor og apostel Jan Aage Torp! Det må være latterlig å tenke på ham som Pastor og Apostel, selv den som nesten er åndelig blind burde sett dette.
«Torp får en bot for falske anklager imot meg når politiet begynner å se på saken med full tyngde, og nettstedet Søkelys får bot for netthets over lang tid!».
Bilde av Brynjar Meling som skal ta denne saken for meg. Hvis saken kommer til å gå videre, så blir dette katten lek med musen vis a vis han og Jan Aage Torp. Bare tenk på at Torp er Norges mest pr. kåte mann, og han skal da ha blitt fornærmet av en blogger og forkynner som Torp anser for å være gal, narsissistisk og syk. Det skal ikke så mye til å skjønne og forstå at alt det Torp har kommet med er flakse anklager og vi har med å gjøre med en mann som ikke skyr noen midler for å selv komme frem i offentlighetens lys.

 


Torp har aldri kjent seg sjikanert, krenket eller noe en eneste dag. Mannen søker offentlighets lys, og er mer pr. kåt en noen annen jeg vet om. Søker kamp, strid og splid. Nå tror han at han har en «sak», men han har avslørt seg selv gjennom mange uttalser. Se her for noen få:
Her er Torps siste «dom» over meg: Vi snakker ikke her om en tulling som prater med en håndfull andre tullinger, men om en tulling som bruker teknologiens muligheter. 

Skrevet på Søkelys.com 1.1.2015.
Her er det en som svarer Torp og Søkelys godt:
Evangelist Halldur
Svært mange av dere her formidler regelrett løgn om denne Herrens tjener som står bak himmelske blogg. Må Herren velsigne deg rikelig Jan Kåre. Du gjør Guds rike og sann kristendom en stor tjeneste når du tar omtaler disse horebukkene som opererer innenfor pinsebevegelsen. Det er absurd. Disse falske apostler later som om de er sanne kristne, men horer og lever etter sine kjødelige lyster som om Herren både er døv og blind. Problemet Torp og Hanvold og resten av bunsjen av gjengifte har er ikke med deg Jan Kåre, men med himmelens Gud. Det er Guds ord de sloss mot og argumenterer med her i kommentarfeltene. Må Gud velsigne deg og din kone og alle som står opp mot de demoniske krefter som preger kristen-Norge gjennom menn som Hanvold og hans likesinnede. Disse er vranglærere og forkynner et annet evangelium.
Jan-Aage Torp
Anne Serine, jeg elsker å besøke folk i fengsel. Har sett folk bli frelst og løst både på Ila, Ullersmo og Oslo Kretsfengsel :-) Gjennom årenes løp har jeg hatt med bløtkake og grillmat på Ila, og gutta har satt pris på det. Jeg gleder meg til neste gang!
Torp er for «dum» til å komme i fengsel mener nå jeg, en bot får holde, han er ubetydelig i den åndelige verden med sitt fjas og umoral!
Jan-Aage Torp
Jeg syns det er riktig å formulere seg imøtekommende og sakssvarende overfor Christensen og hans fåtall støttespillere. JKC gjør for øvrig på sine blogger ingen forskjell på mann og kvinne, så hans plutselige rørende omsorg for Berit, Randi og Eva er totalt latterlig. For ham er kvinner kun nyttige når de bøyer seg i beundring av hans nedrighet.... Derfor betyr Randis selviske tårer alt for ham, men ikke tårer fra utallige andre kvinner. JKC forstår ikke hverdags-norsk, lovens norsk, og heller ikke bibelsk norsk, engelsk, gresk og hebraisk. Bare tenk hva han får ut avbibelske tekster!!!! "Nothing'", som vi sier på latin :-)
eva Nilsen
Jeg holder ikke med noen av disse og Torp med alle de andre som vil korsfeste JKC så er de egentlig ikke ett hår bedre selv.!. Dersom de mener de selv er så åndelige må ha glemt at Jesus spurte hvorfor de ikke heller tålte urett. Videre må vi kunne tåle forfølgelser uansett hva slags!. . Torp m/venner må i tråd med det Ord de sier de er satt til å forkynne - da kunne overlate JKC til Herren - og tåle det de mener er urett. Jesus satt øret på plass igjen etter at dusippelen hogde det av for å forsvare Jesus som sa: "dere vet ikke hva ånd dere er av". . Det vet da heller ikke "pastor" Torp med venner! . Dere vanærer Jesu Hellige Navn og Golgata verk. Alle sammen
Ansgar Braut
Er skuffet over at Christensens anmeldelse av Torp er henlagt "på bevisets stilling". Den burde vært henlagt som "intet straffbart forhold". Jeg tror faktisk jeg ville ha påklagd dette, om jeg var i Torps sko?
Politiet har nå begynt å snu ser det ut som? Saken mellom meg og Torp kommer til å gå opp i røyk og det vi da står igjen med er min anmeldelse av han for falske anklager.
Pastor Jan Aage Torp har iscenesatt det hele med en falsk politi anmeldelse for å prøve å stoppe den himmelske blogg er det som ligger bak det hele!
Jan Aage Torp kom med en politi anmeldelse av meg. Men det hele er iscenesatt det for å prøve å stoppe den himmelske blogg som er det som ligger bak det hele! Den er et skalkeskjul for at jeg ikke skal holde frem at gjengifte er synd for den troende!
Hvem er «problemet» her? Vi sier at katten er kommet ut av sekken. Ja, det passet perfekt på Torp. Og vi trenger ikke noe bilde av ham heller da han prøvde å presse meg for penger i sommer angående noen bilder som jeg fjernet med en gang om det selvfølgelig ikke var ulovlig å legge dem ut eller noen betydning.
Gud har vist meg dette suksessivt. Jeg er åpenbar treg av meg!
Alt er startet og iscenesatt av Pastor Jan Aage Torp, men å «avsløre» psykopaten det tar tid, dessverre. Men nå skjønner jeg alt så meget bedre og hvor og hva alt dreier seg om.
Her er noe av hva jeg har skrevet på Søkelys, ikke minst etter «lyset» gikk opp for meg.
Torp har kommet med falsk politi anmeldelse, se her under denne linken: http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=540316&epslanguage=no
Det har aldri begått noe lovbrudd av meg overfor Torp. Alt er laget og iscenesatt av Torp for å prøve å stenge bloggen min.
Torp anmeldelse er dermed falsk, da han ikke vil at det skal komme offentlig ut at han lever ikke etter skriftens lære i forhold til ekteskapet!
Resten får da være opp til juristene og domstolene å avgjøre, resten ligger i Herrens hender for min del!
Torp ser du ikke at du er fullstendig på bærtur? Det er da ikke kriminelt å hevde at treenighetslæren er ubibelsk og at du lever i hor, etter skriften?
Du har faktisk ingen sak!
Punktum.
Jeg har to saker, en mot deg der du kommer med falsk politi anmeldelse.
Og mot Ansgar Braut som kommer med trusler.
Nei og atter et nei, dere avleder alt for hva det dreier seg om. Vi har Tros- og Ytringsfrihet i Norge!
Alt det jeg har skrevet og gjort kommer langt, langt innforbi her.
Torp du sier at jeg hyller også terrorister og frifinnelse av dem, du er ikke riktig klok. Du er både dum og frekk!
Vi kan være uenige om teologiske og læremessige ting. Og mene ting om hverandre etc.
Det som Torp gjør er virkelig kvalmende og manipulerende. Han kan ikke utstå meg og mine teologiske og læremessige utleggelser. Hva gjør han?
Når han ikke kan få stengt bloggen vår, så anmelder han meg for noe som han er spesialist på selv.
Ærekrenkelse, personsjikane og diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn. Dette er Torp i et nøtteskall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Så kommer han med politi anmeldelse, den er og forblir falsk og manipulerende!
Torp jeg ser på deg som en falsk apostel, ikke en sann en. Men greit.
Kan du nevne noe som jeg har gjort noe kriminelt overfor deg? Noe konkret, ikke synsing og mening, takk!
Torp du skriver:
Jeg er KUN opptatt av at du skal stoppes og straffes for personsjikane, mobbing, ærekrenkelser, og netthets. På dette ene området er du nemlig fremst i dette landet
Har snakket med andre, de sier at dette passer perfekt på deg, ingen som aspirer så godt til det som deg!
Torp du beskriver meg som dum, men du har da aldri hatt vel en dags arbeid enda i livet ditt?
Men uansett dette, der er da ikke kriminelt å være latt og rar som deg, eller ikke kunne hebraisk og gresk?
Det som er kriminelt her mener jeg er to forhold.
1.) Din anmeldelse av meg er falsk og derfor straffbar.
2.) Braut sin truing av meg er også straffbar.
Alt det andre, er uenigheter, men ikke kriminelt da alt dekkes av Tros- og Ytringsfriheten!
Så får vi se om juristene er enig med deg eller meg. For min del er jeg overbevist at Herren er med meg i det jeg taler, skriver og gjør og at Herren aldri har vært nær deg noen gang!
Kjell det er greit, men det er da ikke kriminelt å mene noe? Jeg mener f.eks. at Torp ikke er legalt gift etter Guds ord, men er som sambo å regne.
Det er derfor Torp hater og misliker meg og har gått til det skritte å politi anmelde meg, men da har han levert en falsk politi anmeldelse er det ganske åpenbart for alle og enhver, bortsett fra Torp da!?
Torp du gjør deg så viktig, men du er bare manipulert og forført!
Dette er begynnelsen av min anmeldelse av deg som er nå ferdig Ansgar:
Politianmeldelse av Ansgar Braut!
Paragraf 5.8 Trusler
Etter straffeloven 1902 § 227 første punktum kan den som «i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende» under sådanne omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Atferden det trues med, må kunne medføre høyere straff enn ett års hefte eller seks måneders fengsel. Medvirkning er også straffbar. Dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år idømmes, jf. § 227 annet punktum.
Ansgar Braut har skapt fremfor alt alvorlig frykt med flere uttalelser. Spesielt denne:
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.
(sitat slutt).
Det er nummeret før jeg anmelder nettstedet Søkelys for person sjikane hvis ikke disse hatefulle og krenkende uttalelser blir fjernet.
Tror jeg kommer til å gjøre det, da blir det fire anmeldelser jeg kommer med!
1.) Torp for falsk anmeldelse.
2.) En til for falsk anmeldelse som kom i dag.
3.) Ansgar Braut for truende adferd med strafferamme opptil 6 år som er selvfølgelig den virkelige ille.
4.) Nettstedet Søkelys for personsjikane!
Så får vi ser hva det blir ut av det hele når juristene ser på det!
Torp er farlig mann. For den som kommer i kontakt med han og stoler på han. Les om maktmenneske hos Edin Løvås og Torp passer perfekt inn. Dette er selvfølgelig min vurdering ikke en sakkyndig. Etter min mening er Torp et maktmenneske. En horkarl. En falsk profet og psykopat. Han er farlig for en åndelig søkende menneske og som en offentlig person trengs og skal han bli advart i mot.
Rune det sa jeg fra dag en, men Torp er slik jeg ser det et sykt maktmenneske som bryr seg døyten i andre menneske…. Og Guds ord.
Men når han lot snøballen rulle…….. så orker ikke jeg at en slik tillitsperson og som skal inneha et «tilsynsembete» i Guds menighet fritt få herje på.
Søkelys er ikke noe kristent nettsted som Randi Ingwersen sa!
Vil bare opplyse av det lille som jeg vet så klarte han å loppe en fattig ungkar for 1.5 Mill som var selvfølgelig åndelig på søkning mot Gud. Da han gikk ut av sekten til Torp og sendte 25.000 kr feil måtte han true med forliksrådet for å få pengene tilbake.
Og hva vi har fått inn av penger til Smyrna menigheten har det vært minimalt. Hvorfor skal jeg lage noe stort ut av noe som ikke er noe? Alt med nettstedet Søkelys og debattantene her er å fabrikkere løgner.
Nå er det at jeg ikke kan jobben min, ne, jeg skal anmelde nettstedet søkelys også for ærekrenkelse, sjikane og direkte mobbing som ikke minst Torodd Fuglesteg holder på med!
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helt at Torp er verre nå en han var da»
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helst at Torp er verre nå en han var da?!
Problemet til alt dette her, og som dypest sett «lurer» andre inn i «fella» er han som startet det hele!
Kona mi så det fra dag en, jeg skjønner det litt ett litt, det er Jan Aage Torp som er «skurken» her, de andre som følger ham som Kjell Andersen, Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og andre er egentlig bare «småskurker». Å møte en psykopat er aldri lett!
Og når vedkommende er en tillitsperson som er både Apostel, Pastor og gjengiftet, da gjør saken seg alltid vanskeligere!
Men løgneren og løgnen er nå blitt avslørt, det er gått hull på bullen og jeg vet hva som er hva, da er alt så mye lettere!
Karl Oscar etter jeg skjønte hvem og hva og hvordan alt forholder seg.
At Jan Aage Torp som den psykopaten og maktmenneske som lever i et forhold med sin tidligere barnepike, så skjønner jeg hvem som står bak det hele komplottet imot meg. Satan eller Jan Aage? Satan bruker de som er åpne for ham, og hvem dette her er ganske så åpenbart!
Ha en god dag, for det har jeg, nå. Og jeg sover aldeles utmerket!
En eller anen, er det sladder å påpek at en Apostel ikke lever og lærer rett?
Du er helt på jordet dom dessverre de fleste andre her på Søkelys.
Fikk denne mailen fra Randi Ingwersen i dag, den forteller sitt:
Jo, det var en stygg trussel du fikk ! og det skal man ta på alvor. At “Braut” benekter dette blir jo veldig dumt, men igjen, dette er ikke kristne mennesker. Nekter å tro at de er det. Hele Søkelys bloggen skulle vært tatt tak i av politiet den også.
Men nå har vi jo endel beviser allerede. Trusselen fra “Braut ” er nok en av de mest alvorlige ! samt Torp når han og co presset deg for penger. Det har du jo også bevis for.
Ikke gi deg, Jan Kåre! Dette er ikke deg, men flere på Søkelys som umulig kan være kristne. Jeg vet jo flere kjente predikanter som har innrømmet at de lager anonyme kommentarer ovs. for å ” fyre”opp…..i div. diskusjoner.
Men det du har oppleve er ikke bare en diskusjon….søkelys kan ikke diskutere, det har dem bevist flere ganger….
Skrive måten til de fleste der inne forteller oss at dette ikke er kristne mennesker og er det det så tør jeg ikke tenke på at de tør holde på sånn.
Sluttkommentar:
Å slippe katta ut av sekken
Dette uttrykket er tidligst kjent fra «London Magazine» i 1760: «To let the cat out of the bag».
Dette er et alminnelig brukt uttrykk på engelsk og kan oversettes til norsk med «røpe en hemmelighet».
Opprinnelsen til uttrykket skal være en spøk blant bønder når de skulle begi seg til et marked: De stappet en katt ned i en sekk og solgte den som en smågris dersom kjøperen ikke forlangte å få se innholdet i sekken før han kjøpe den.
Hvem er da denne «katten» her? Ganske så åpenbart; Pastor Jan Aage Torp.
Avslutter med dette:
enig med Jan Kåre
Enda flere angrep på broder Christensen? Dette er ikke annet enn forfølgelse av en mann som har mot og styrke nok til å si i mot galskapen som preger frikirke-Norge. De gamle høvdingene som stod innfor Guds ansikt og løftet åndens sverd er nå borte, og hva har vi fått i stedet. Jo en bunt med selvopptatte ekteskapsbrytere som gifter seg, skiller seg, gifter seg og holder på med dette inntil grava. Det som slår meg er at kristenheten langt på vei er kuppet av en mafia -en elite av gjengifte som nå leder kristenheten ned i et dypt mørke som bare vil resultere i ennå mer frafall samtidig som de samme kreftene står på visjon Norge og skriker vekkelse, vekkelse. Jan Kåre Christensen har gjennom sin vidunderlige blogg satt navn på denne åndelige sykdommen og gitt dem ansikter. Vi trenger røster som Jan Kåre som kan si i mot de mange paver som styrer kristen-Norge. Disse har ført kristendommen inn i totalforlis og det vi ser er moralsk forvirring og en haug med religiøse ledere som totalt neglisjerer Guds bud og ord.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-987-jeg-har-apnet-kommentarfeltet.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-983-ansgar-braut-matte-jeg.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-982-berammet-til-mte-i-konfliktradet.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-981-i-flge-pastor-og-den-falske.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-980-pastor-jan-aage-torp-skriver.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-977-torp-tror-jeg-skriver-under.html http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-975-trenger-na-din-hjelp-konomisk.html  http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torphttp://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-962-er-det-allright-ta-imot-alt-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-960-petar-keseljevic-mte-med-pastor.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...