tirsdag 26. desember 2017

Nr. 201: Jan Aage Torp krevet 150.000 av det samme bildet som Finn Jarle Sæle krevde meg for 2 år siden!Nr. 201:
Jan Aage Torp krevet 150.000 av det samme bildet som Finn Jarle Sæle krevde meg for 2 år siden!

Artikkel skrevet om det samme bilde for 2 – 3 år siden da jeg ble krevd av Sæle for som sagt det samme bilde.


Faksimile fra avisen Norge i dag, for det bildet blir jeg krevd av først Finn Jarle Sæle penger. Bildet er fjernet, så finner Jan Aage Torp på min engelske blogg og jeg fjerner det sporestraks selv om det er hentet eventuelt fra avisen Norge i dag for mange år siden da bildet er fra 2009 da vi startet nettsiden.
Og beløpet er helt hinsides, 150.000,- kr og jeg har bestridt ethvert krav da alle bilder blir fjernet som ønsket er. Bilder betyr ingenting!
La meg få sagt det med en gang. Dette handler ikke om noe bilde eller noe annet!
Torp hater meg og det jeg skriver og taler angående ekteskapet!

For 2 år siden fikk jeg et krav av avisen Norge i dag angående dette bildet at det skulle jeg betale for.
Han prøver å søke strid og finne ting å ta meg på for han hater min forkynnelse om skilsmisse og gjengifte. Men han er avslørt.
Misbruket her er at en bruker et regelverk imot meg fordi jeg forkynner klart Guds ord om ekteskapet. En forkynner skal ikke være skilt og oppadgiftet.

Nå. 2 år etterpå får jeg også oppkrav om det samme bildet.

Her er kravet fra Oslokirken:’ Vi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018. Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt. Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.

Til Jan Kåre Christensen vedr. misbruk av vårt fotografi på din blogg:

Vi har fått oversendt et nytt varsel fra en av dine lesere som viser at du i lang tid har benyttet og spredd til dine lesere på internett enda et fotografi av Jan-Aage Torp som du slett ikke har lov til å benytte.

Fotografiet som er vedlagt, ble tatt den 1. juli 2009, og tilhører Jan-Aage Torp personlig.

Foreningen Restoration Oslo forestår innkreving for misbruk av ekteparet Torps fotografier.

Angjeldende og andre fotografier av Torps blir misbrukt flere ganger på dine blogger, men vi fokuserer denne gang utelukkende på dette ene misbruket, som ligger på følgende link:

Vi varslet deg for noen dager siden om et annet misbruk, og vi understreket at vi ved neste misbruk ikke ville gi deg noe forhåndsvarsel før du mottar faktura. Vi understreket også at en rettstvist vil uunngåelig føre til store merkostnader for deg.

Vi har rådført oss med vår advokat vedrørende alvorlighetsgraden av ditt misbruk i sammenheng med at du nå er enstemmig straffedømt av Oslo Tingrett for sjikane av pastorparet Torp, og for at du har «et personlig forfølgelsesmotiv» overfor pastorparet, og dine anker er enstemmig avvist av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett, samt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Vi innvarslet ved vårt siste varsel til deg om en mulig faktura pr misbruk på «minst 15.000 kroner», og at dine gjentatte misbruk dermed ikke lenger kan vurderes utfra alminnelige satser for misbruk av fotografier, men må sees i sammenheng med at du er straffedømt for hva du har bedrevet gjennom en årrekke, og at du fortsetter med uforminsket styrke på dine blogger med samme straffbare sjikane og personforfølgelse, både ved fotografier og ved artikler på samme – og verre – nivå som du allerede er grundig straffedømt for.

Vi har sett på lignende forhold vedrørende misbruk av fotografier på nett, og det er solid grunnlag for å hevde at «det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre» (advokat John Christian Elden til Dagbladet, 11/12-2017). Elden forklarte vedrørende en lignende sak at det finnes tidligere eksempler på at nordmenn som er blitt utsatt for uønsket offentlig medieomtale, uønsket publisering og spredning av tilskaffende bilder – såkalt hevnporno – har ført til oppreisningsbeløp fra 50.000 til 420.000 kroner.

Vi mener det er solid grunnlag for å kreve 150.000 kroner av deg for dette misbruket, og at dette vil føre til at du slutter med slik straffbar virksomhet.

Vi gir deg to ukers betalingsfrist. Betaling vil ikke gi deg noen rettigheter på bilder som tilhører oss. Bildene må umiddelbart fjernes og slettes fra dine nettsider. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil vi overlate saken til vår advokat for innkassering, og vi vil vurdere ny politianmeldelse av deg.

Vedlagt er faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.

Admin i Restoration Oslo
(sitat slutt).


Dette svarte jeg dem angående den såkalte varslingen der de hele tiden har visst om dette bilde:

Den 2017-12-23 08:16, skrev Jan Kåre Christensen:
Som sagt, alle bilder som er «ulovlige» på den Himmelske blogg, kom med de nå, ikke et og et om gangen, alt blir fjernet, det betyr null for meg dette som dere oppkonstruerer som misbruk, har mer enn nok av bilder av Torp!

Mvh
Jan K


Sluttkommentar:

Jeg fjerner selvfølgelig bilde, så drar de inn neste gang at dette er skrevet på den Himmelske blogg. Selv om dette bildet som de nå referer til har ligget flere år ute på den engelske bloggen som jeg ikke ante noe om.
Samt at det samme bilde har Finn Jarle Sæle krevd meg for penger for, men jeg fjernet selvfølgelig bilde med en gang da jeg ikke er interessert å diskutere bilder. For meg betyr det null, men Torp, Sæle og andre hatefulle mennesker ønsker strid med meg, ikke fred. Dette er selvfølgelig stikk i strid med Guds ord, da jeg fjerner bilder også som det er strid i om copyright etc. da jeg har mer enn nok av bilder som jeg trenger.

Her er hva Guds ord sier vi skal gjøre i uoverstemmelser, vi skal søke fred og forsoning, ikke strid og hevnlyst som Torp og Sæle gjør!

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Efes. 4. 2 med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Vi skal jage etter fred og tåle hverandre. Torp og Sæle lever og gjør motsatt. De er åpenbart begge to mørkets barn, ikke lysets barn med en slik oppførsel.

Her er noe av hva jeg har svart Oslo kirken og Jan Aage Torp:

Den 2017-12-23 08:16, skrev Jan Kåre Christensen:
Som sagt, alle bilder som er «ulovlige» på den Himmelske blogg, kom med de nå, ikke et og et om gangen, alt blir fjernet, det betyr null for meg dette som dere oppkonstruerer som misbruk, har mer enn nok av bilder av Torp!

Mvh
Jan K

Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:
når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.
De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.
Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.
Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.
De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!
Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.
Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...

Dette skriver de på Søkelys, enig:

Mvh
Jan K

Her ser dere, jeg søker fred, mens Torp og Sæle søker strid. Samme bildet for 2 år siden krevde Sæle penger for. Nå 2 år etterpå krevet Torp og Oslo kirken for det samme bildet. Med andre ord, at jeg er blitt dømt viser bare at saken imot meg er kristendomsforfølgelse!

Torp gikk med en fiktiv anmeldelse, nå er det akkurat det samme. En fiktiv faktura fordi Torp hater min forkynnelse!

Så gjør de også noe veldig stygt, at det som har ligget på den engelske bloggen. Helt ute i periferien, nevner de i samme åndedrag som om det har ligget åpent fremme på den Himmelske blogg.
Alt er fabrikkerte løgner, jeg sletter med en gang bilder det er strid om. Det er budksapet jeg forkynner, som er viktig. Alt annet er uvesentlig!
Dette er kun for å skape strid og splid, for om mulig å finne feil og mangler på meg. Noe det ikke er, men Jesus ble forfulgt og hatet. Det må vi også regne med i denne verden!

Joh. e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.  3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

15. 18 Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders. 21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. 22 Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd. 23 Den som hater mig, han hater også min Fader. 24 Hadde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd; men nu har de sett dem og allikevel hatet både mig og min Fader.

17. 14 Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...