mandag 25. desember 2017

Nr. 200: Et grenseløst hat!

Nr. 200:
Et grenseløst hat!

Bilde av Norges styggeste og fremste nettroll, Torodd Fuglesteg som også har opprettet egen blogg og nettside for å prøve å sverte meg og min familie.

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1728-torodd-fuglesteg-nsket-at-jeg.html

Hans utalte mål er å se meg dø, da har han utførte sitt oppdrag. At vedkommende blir oversett av politiet, viser bare at saken imot meg er kun en ting, et grenseløst hat imot meg og Gud!
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1440-hetsingen-imot-meg-og-den.html

Det samme hatet var i Farao da Israels barn skulle ut av Egypten, hvordan gikk det med han og hans hær? Vi leser om dette i Guds ord, dette er bare historien som gjentar seg.

2 Mosebok 14. Og Herren talte til Moses og sa:  2 Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot, mellem Migdol og havet; midt imot Ba'al-Sefon, der skal I slå leir ved havet.  3 Farao vil da si om Israels barn: De farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne.  4 Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så.  5 Da det nu blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?  6 Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med sig.  7 Han tok seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypten, og krigsmenn var det på dem alle.  8 For Herren forherdet Faraos, egypterkongens, hjerte, så han forfulgte Israels barn; men Israels barn drog ut med løftet hånd.  9 Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle Faraos vogner og hestfolk og hele hans hær, ved Pi-Hakirot, foran Ba'al-Sefon. 10 Og Farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så sig om, fikk de se egypterne komme settende efter dem; da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren. 11 Og de sa til Moses: Var det da ingen graver i Egypten siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? 12 Var det ikke det vi sa til dig i Egypten: La oss være i fred, vi vil tjene egypterne; det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen? 13 Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nu her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere. 14 Herren skal stride for eder, og I skal være stille. 15 Og Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til mig? Si til Israels barn at de skal bryte op! 16 Løft nu du op din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det at, og Israels barn skal gå midt igjennem havet på det tørre. 17 Men jeg vil forherde egypternes hjerte, så de setter efter eder; og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, på hans vogner og hestfolk. 18 Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpenbarer min herlighet på Farao, på hans vogner og hestfolk. 19 Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet sig og gikk bakefter dem; skystøtten, som var foran dem, flyttet sig og stilte sig bak dem, 20 så den kom imellem egypternes leir og Israels leir; på den ene side var den sky og mørke, og på den annen side lyste den op natten; og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. 21 Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. 22 Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 23 Og egypterne satte efter og fulgte dem til midt ut i havet, alle Faraos hester, hans vogner og hestfolk. 24 Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild- og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir, 25 og han slo hjulene av deres vogner, så det blev tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne: La oss flykte for Israel; for Herren strider for dem imot egypterne. 26 Da sa Herren til Moses: Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. 27 Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det; og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. 28 Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele Faraos hær, som var kommet efter dem ut i havet; det blev ikke en eneste tilbake av dem. 29 Men Israels barn gikk på det tørre midt igjennem havet, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 30 Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. 31 Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren; og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.Fra minebibelkommentarer Titus 3.1. Du skal minne dem om å underordne seg under styremaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.

Vi skal hele tiden kunne innrette oss som troende. Også overfor myndigheter som i mange henseende ikke tror på Gud og følger bibelens lære.

Hadde ikke det vært myndigheter hadde det vært anarki og langt, langt verre en det tom er med ugudelige myndigheter.

2 De må ikke snakke stygt om andre eller yppe strid, men være forsonlige og vise tålsomhet mot alle mennesker.

Igjen blir jeg henledet til Bergprekenen. Der Jesus egentlig sier det samme bare med andre ord.

Matt.5.9. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Det er også viktig å gjøre som Jesus sier videre i v. 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.

Vi skal ikke yppe til strid men trekke oss unna og be.

3 For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.

Her er det en tilstand av mørke Paulus beskriver som kulminerer ut i å hate og hate hverandre. Når mørke får råde i Guds menighet så vil akkurat det samme skje i menigheten som ute i verden. Mørke fører de samme gjerningene med seg overalt.

Jeg hørte en Pastor sa til en annen Pastor; jeg skal knuse deg. Så lavt kan selv mennesker i menigheten komme og nevnte Pastor klarte det ved at den andre døde i overdose.
(sitat slutt).

Vi leser om menneske hvordan det er overfor hverandre i Titus og vers 3:
«ble hatet og hatet hverandre.»

Dessverre, dette hatet ser vi nå imot meg og den Himmelske blogg.
Der hva jeg har skrevet på nettet de siste årene er som barnemat overfor hva andre skriver daglig på nettet.
Men poltiet og påtalemakten gjør alt for å få meg domfelt, hvorfor?
Uten tvil er det fordi jeg holder frem Guds ord og virker som de vil tømme verden for den lille rest av åndelighet som er igjen ved å få meg domfelt?!

Nå først i Oslo tingrett, så i Borgarting lagmannsrett, før siste instans i Norsk Høyesterett.

Når vi vet at hva Jan Aage Torp har skrevet imot meg er langt kraftigere skyts enn hva jeg har rettet imot ham.
Da vet vi at det er helt uforståelig at de anlegger sak imot meg.
Hvorfor? Oslo politiet og påtalemakten vil tømme verden for den lille rest av åndelighet som er igjen og kristendom er temmelig åpenbart!!!!!!!!!!!

Når vi vet at Jan Aage Torps disipler har som mål at jeg skal dø, særlig lengre enn dette kan en vel ikke gå?
Da er hatet til Oslo politiet og påtalemakten som jeg skriver i overskriften: «Et grenseløst hat!»

Jeg prøver bare klart og enkelt å holde frem Guds ord om hva som er det kristne ekteksapet!

Hvorfor er det så få kristne som står opp for meg, som sier de er enig med meg i mitt bibelsyn?
De sier jeg er verbal stygg, men jeg er her den snilleste gutten i klassen.
Da blir det null troverdighet å si dette!
Hvorfor? Det er fordi at en ikke vil ha den siden av evangeliet som koster.

Joh. e. 6. 66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» 70 Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» 71 Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

Legg merke til at Jesus hadde gjort store underverk før dette som hadde begeistret mange tusener:

Joh. e. 6. 5 Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»  6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  7 Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham:  9 «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11 Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13 De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
    14 Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15 Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Jesus metter over 10.000 i ørkenen, da ville de gjøre ham til Konge. Men da han begynte å forkynne om etterfølgelse, sto han kun igjen med en promille av de samme menneskene. Med andre ord, det er historien som gjentar seg nå!

Det er alt for «tungt» i dag å hevde hva Guds ord sier om ekteksapet, selv om jeg kun har påpekt at det er forkynnere som ikke skal være skilt og gjengiftet!

Jeg er ingen sutrekopp. Jeg er ingen mobber, eller driver med sjikane eller hetsing.
Men jeg tar igjen med mennesker som er ufine. Derfor er kampen imot meg egentlig en kamp imot Gud og Guds ord!

Her vil poltiet og påtalemakten med hjelp fra en psykopat stoppe meg og den Himmelske blogg. Her står det bak et grenseløst hat imot Gud, meg og den Himmelske blogg!

Det som er også det nitriste er at så få troende er klar over hva som foregår, her er en uttalelsene fra Søkelys som jeg vil gjengir, som er en av de som virkelig har forestått hva som er i ferd med å skje:Sluttkommentar:

Hva er dette? Jeg holder bare frem hva som har vært «normen» blant de kristne i 2000 år, at ekteksapet er livslangt for troende. Og forkynnerne skal være et eksempel og mønster for hjorden!

1 Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

For det første, jeg holder kun frem hva Guds menighet eller Guds kirke har hevdet i 2000 år.
Dernest, er det ikke viktig å forsvare det som er annerledes? Her er det en enkel mann som har en enkel jobb, som driver en kristen blogg, som blir hatet av politiet, påtalemakten, Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg og andre med et grenseløst hat.
Bare fordi jeg skriver om skilsmisse og gjengifte, og dette vil en ha ryddet bort i fra nettet!

Dette er også å sette Norge tilbake til før den virkelige reformasjonen som kom med Hans Nielsen Hauge der den «vanlige» mann fikk lov å tale, preke og komme med det som Gud hadde lagt på hans hjerte!

Vi snakker om å bli ført 200 år tilbake i tid i et «Jaws»!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1960-nord-korea-og-norge-har-en-ting.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...