onsdag 13. desember 2017

Nr. 20: En kaffe kopp og to med Pastor Jan Åge Torp i Oslo Sentrum!

Nr. 20:
En kaffe kopp og to med Pastor Jan Åge Torp i Oslo Sentrum!

Ap.gj 18:19 Så kom de til Efesus; der lot han de andre bli tilbake, og selv gikk han inn i synagogen og gav sig i samtale med jødene. Ap.gj 17:2 Efter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut av skriftene, 1Sam 18:1 Efter hans samtale med Saul droges Jonatans sjel til David, og Jonatan fikk ham kjær som sitt eget liv. Ingenting kan erstatte en god samtale og en god dialog, det gjelder på alle plan og under alle forhold i livet. Ekteskapet, familien, jobb, skole, menighet og uansett hvor det er!
Jan Åge Torp isammen med sin elskerinne og samboer etter Guds ord da han ikke har lov og rett til å innlede et nytt forhold etter å ha blitt skilt som en kristen.

Pastor Jan Åge Torp ønsket en samtale med meg etter vi hadde vært veldig uenig og jeg også sikker hadde skrevet ting som hadde vært hardt for ham å høre! Og hva er da bedre enn å samtale om dette? Slik jeg ser det, så er det en av de aller største mangelvarer blant oss troende at vi både samtaler og gjør opp oss i mellom. Vi skal også møte de vi selv ikke ønsker å møte, og de vi ønsker å møte. Slik jeg ser det, så kan ingenting erstatte det å møte hverandre og snakke ut, selv om en er grunnleggende uenig. På den måten kan vi skjønne andre bedre og selv dra veksler på det og lærdom. Jeg har enda til gode angret på å ikke prate ut med mennesker og ikke bare om dem.

Jeg har erfart at mange kristen ledere ikke ønsker å møte meg hvis jeg har kritisert dem eller sagt noe ufordelaktig om dem!

Dette vitner om mangel på modenhet, toleranse og forståelse av at vi alle har «egne» oppfattinger av ting. Det er slik jeg ser det av aller største betydning å prate i sammen og ha samtale om det vi er både enig og uenig i!

Menighetsfelleskap!

Nå har ikke jeg tenkt å slå menigheten Smyrna i sammen med Oslo kirken. Jeg tror fremdeles det samme, er man skilt og gjengiftet så har en vist ved sitt liv at en ikke skal være Pastor, Hyrde, lærer eller Apostel. Det står klart og entydig i pastoral brevene at en Tilsynsmann skal være èn kvinnes mann, ikke flere! Så får enhver lov å tolke Guds ord og leve etter sin tro og overbevisning. Jeg er på ingen måte flau eller ønsker å gå på akkord med min overbevisning ut i fra Guds ord eller samvittighet. Men det gjør uansett godt og det er både lærerikt og godt å prate og samtale i sammen med andre, selv de vi er uenig med og som vi ikke deler samme syn med i alle ting! Gud velsigne Jan Åge og alle andre mennesker! Jeg kjente hans mor Anna Torp godt da vi jobbet i sammen i Filadelfiaforlaget på slutten av 80-tallet, hun var meget snill men også streng. Hun hadde vært misjonær i Kina, Taiwan, Japan og Thailand. Jeg fikk både ros og ris der, noe som jeg sikker trengte. Så det går ikke på det mellommenneskelige planet alltid våre uenigheter, men på hva sier skriften! Jeg mener fremdeles at den som er skilt og gjengiftet som en troende ikke skal være Apostel, Hyrde, lærer eller Pastor. Her er jeg urokkelig!

Her fra mine Bibel kommentarer Kolossenser brevet 3. 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, Vi valgte ikke ham men han valgte oss. Vi er blitt helliget gjennom frelsen slik at Gud aksepterer oss og vi er og forblir elsket av ham. Nå begynner Paulus å fortelle hva vi skal kle oss med; inderlig medfølelse, godhet, ydmykhet, ta dere ikke selv til rette og strekk dere langt. Her var det bare ord som passer for en kristen. Alt dette er Jesus vårt store forbilde, han hadde disse egenskapen og karakter trekka fylt ut. 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Når vi ser på Fadervår er det en bønn som er rettet mot Fader som er i himmelen. Og likesom vi er tilgitt så uendelig mye må vi evne å tilgi hverandre. Men forutsetningen er at de ber om tilgivelse. Vi skal tilgi men tilgivelse er også basert på bekjennelse. Og helt konkret hva som er gjort og sakt som er ille og synd. Men da må og skal vi tilgi og glemme som Gud har tilgitt oss våre synder i Kristus Jesus. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. Kjærligheten er kristendommens innerste vesen og det eneste som skal bestå for alltid. Derfor er kjærligheten også det største og viktigste. Kle oss i kjærlighet fra topp til tå. Kjærligheten virker også legende på oss selv. Et menneske fylt av Guds kjærlighet har de aller beste forutsetninger for å lykkes, være frisk og være en tjener i Guds menighet. Kjærligheten binder oss troende i sammen som ingenting annet. Det er ikke bare å tro og tenke likt, men å elske og bli elsket av Gud og hverandre. Joh.e.13. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» 15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! Før var våre liv, sinn og ferd fylt av uro men nå er det fred. Å hele tiden være i oppesesjon til alle og alt er ikke en kristen verdig. Det er ganger vi skal og må si i fra, men det er av tvungen nødvendighet. Vi skal ikke ha for sterke meninger og synspunkter om andres religion, tro og hudfarge. Gud er den som kjenner ethvert menneske og vårt fokus er ikke hvor simpel og dårlig andres tro er. Men hvor stor og dyrebar Kristus er for oss. Og vær takknemlige. Det er det finest og det mest naturlige for en troende; å være takknemlig! 16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. La Kristi ord få rikelig plass står det, men vi kan nekte å åpne opp for dette som vi gjør det med en dør med håndtak på innsiden. Håndtaket er egentlig en god eller dårlig samvittighet. Har vi en god samvittighet erfarer vi Guds fred, men en dårlig eller tom ødelagt samvittighet mister og har vi ikke Guds fred. Her kommer det så mye fint at det er bare å lese det med et Sela bak. Variasjon i sang og lovsang. Og igjen nevner Paulus takknemmelighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...