mandag 25. desember 2017

Nr. 195: Anken avist i Strasbourg i Frankrike, Norges største justismord blir da stående, nå er saken avsluttet på mest mulig urettferdig måte!Nr. 195:
Anken avist i Strasbourg i Frankrike, Norges største justismord blir da stående, nå er saken avsluttet på mest mulig urettferdig måte!

Hadde saken blitt behandlet i Norsk Høyesterett, så hadde dette vært en dom og en sak å bygge på. Norsk Høyesterett aviste denne, det gjorde de også i Frankrike!

Avslaget fra Frankrike. Både på Norsk og engelsk.

Hele rettsprosessen og saken imot meg fremstår som en gedigen farse!

Når vi har tapt i hver rettsinstans, så må jeg si at min advokat Brynjar Meling som enstydig har påpekt feil lovanvendelse har ikke blitt hørt. Det som Brynjar Meling har påpekt er at den loven de har dømt meg etter, er ikke noe straffelova § 390 a om krenking av freden til en annen.

Det er de som støtter meg, det varmer i denne tunge tiden for ytringsfriheten!


Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake som er mer aktuell enn noen gang!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 464: Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap!

Nr. 464: Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap! Jeg anmeldte Pastor Jan Aage Torp bl.a. fordi ...