mandag 25. desember 2017

Nr. 193: Vi trenger ikke penger lengre til ankebehandlingen i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg da dette er betalt! Kommer anken igjennom kan vi søke å få dekket advokatutgifter!Nr. 193:
Vi trenger ikke penger lengre til ankebehandlingen i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg da dette er betalt! Kommer anken igjennom kan vi søke å få dekket advokatutgifter!

Se her fra YouTube, der jeg forklarer litt.
I noe som nærmest har vært en farse av to rettssaker og avisning av Norsk Høyesterett.
Så må jeg forholde meg til denne uriktige og rigide dommen, mine meninger «gjelder» ikke!
For enkelte så er det noen uklarheter med hensyn til videre sak og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Vil prøve å sette opp noen punkter, slik at det skal bli oversiktlig for alle.

1.)  Saken startet med at manipulatoren Jan Aage Torp hatet meg og mine blogger (den Norske og den engelske bloggen).
Både den Norske og engelske da vi forkynte imot gjengifte. Noe som han selv er og lever da i hor etter Guds ord. Han vil være den tapende part uansett da han er en horkarl, og driver med vranglære.

2.)  Når rettsaken startet var det siktelsen at jeg hadde skrevet at Torp var en psykopat, ekkel og en horkarl kort fortalt. I retten ble lovanvendelse hovedsaken både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

3.)  Jeg ble dømt for noe som hverken var i siktelsen eller behandlet av retten, mengde av skriverier. Et regelrett justismord og noe som en kun leser om skjer i Kongo og knapt nok der. Tenkt, dømt for noe som ikke retten har tatt stilling til. Da har en et «arrangert» rettsak som er avgjort på forhånd. Hele rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg har vært en farse, useriøs og mørk!

4.)  Jeg fikk en bot på 12.000,- kr og saksomkostninger på 3.000,- kr. Alt dette er betalt.

5.)  For å kunne sende en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så måtte jeg betale og få en advokat til å gjøre dette. Siden jeg har hatt Brynjar Meling hele veien og han har gjort en god jobb for meg. Så fikk jeg han til å gjøre dette.

Det kostet meg 32.500,- kr, dette er også betalt.

6.) NÅ LIGGER ANKEN TIL BEHANDLING I STRASBOURG. DER EN ELLER FLERE JURSITER VIL SE PÅ OM DE VIL BEHANDLE ANKEN.

7.) VIL DE BEHANDLE ANKEN, SÅ KAN VI SØKE OM Å FÅ DEKKET ALLE UTGIFTER MED HENSYNT TIL ADVOKAT OG DET SOM DET KOSTER. MED ANDRE ORD, RESTEN AV PROSSESEN ER ANTAGELSVIS «GRATIS» FOR MEG!

8.)  Vinner vi, så får jeg betalt tilbake 47.500,- kr som denne saken har kostet meg.

9.)  Taper vi saken, så får jeg ikke en krone tilbake. Da er pengene tapt en gang for alltid! Dette er tragisk hvis dette skjer for tros- og ytringsfriheten her i Norge!

10.)                     Vinner vi, så forventer jeg at politiet sikter Jan Aage Torp for falske anklager av meg. Hans anmeldelse er en «skinn-anmeldelse» da det er hans hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for alt i sammen. At politiet og domstolen stoler blindt og dømmer meg for noe jeg egentlig ikke har gjort. Det er et justismord. For at det er blitt mye skriverier, er ene og alene en grunn. Det er at over en lengre periode er det diskutert frem og tilbake Torps miserable liv og levnet.

Bruke dette imot meg i en dom der jeg ikke har fått forklare dette.

Det er selvfølgelig fordi hele saken imot meg er en form for komplott fra politiet og myndighetens sin side!

Sluttkommentar

Hvorfor jeg gjør så mye for å kjempe for en slik frikjennelse er uten tvil at dette vil sette Norge mange hundre år tilbake i tid!
På mange måter så skjønner ikke det Norske folk hvor alvorlig dette er. Her er det en psykopat og narreapostel som har klart å dreie en sak som omhandler gjengifte inn på noe helt annet.
Når selv politiet overser alt som går til min fordel, men det som går til min bakdel, det forstyrrer det mest mulig. Da vet vi hvem som står bak hele denne prosessen, det er selvfølgelig den Onde, ingen andre!

Tros- og ytringsfriheten er nå blitt satt under et kolossalt press av en manipulator som åpenbart er styrt av møre krefter, og dessverre så har politiet og domstolene latt seg styre også i en slik negativ og stygg retning!

Derfor er det så om å gjøre at vi får behandlet denne saken i Strasbourg og jeg og den Himmelske blogg blir frikjent.
Da ville alle disse dommene imot meg og den Himmelske blogg her i Norge bli strøket, og forhåpentligvis gjør politiet og domstolene jobben sin og får Torp siktet og dømt for falske anklager imot meg og den Himmelske blogg.

Det er dypest sett et tros-spørsmål og et lære-spørsmål dette dreier seg om.

Torp har klart å fordreie det til å bli noe helt annet.
Noe som retten ikke har debattert, er bare et vitnesbyrd at det er mørke krefter som står bak denne dommen!

Men vi tror på at det er full ut mulig å vinne frem i Frankrike, om det ikke er lett og å spasere seg til en seier!
Som en troende, så har vi seier uansett! Det er Torp som er den store taper som har en familie som ikke vil se ham. Men det som verre er, er at Gud ikke vil vedkjenne seg ham som lever i synd og fornedrelse med sitt liv!

Relaterte linker:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...