lørdag 23. desember 2017

Nr. 190: Hele dommen imot meg og den Himmelske blogg fremstår som «hjemmesnekret» og fabrikkert, det blir spennende hva juristene, advokatene og dommerne sier i Strasbourg i Frankrike!Nr. 190:
Hele dommen imot meg og den Himmelske blogg fremstår som «hjemmesnekret» og fabrikkert, det blir spennende hva juristene, advokatene og dommerne sier i Strasbourg i Frankrike!

Den behandlingen jeg har fått i det Norske rettsvesen og av politiet på Manglerud vil jeg kalle for bøllete og lite pent.
Jeg er aldri tidligere straffedømt og tros alt er jeg i slike sammenhenger ubevandret. Da burde og skulle en tatt hensyn til det, og hjulpet meg til å forklare meg mest mulig på en god og oversiktlig måte.
Her har politiet og domstolen nærmest bestemt seg for hvordan alt skulle bli på forhånd, de har opptrådt som bøller og kriminelle i mine øyne!
Jeg føler meg litt som å få en bombe plassert i hånden. Fordi jeg ikke vet hva det er, så får jeg skylden når den går av. Slik som vist på bilde. Det jeg er dønt for, så har tross alt Torp og hans allierte gått mye, mye lengre enn meg i verbale ord og utrykk, også mengde. At det er jeg som blir dømt, og ikke de. Det viser at saken imot meg er et regelrett justismord og det er bøller som jeg vil sammenligne Manglerud politiet og domstolene med!

Bilde av min advokat Brynjar Meling og narreaposteln Jan Aage Torp.Vi ser frem til at anken skal bli behandlet av mennesker som er forhåpentligvis ikke bare er velutdannet, men rettskafne og som evner å se ting fra vårt ståsted!

Nå er saken mellom meg/Brynjar Meling og Manglerud politiet/Jan Aage Torp inne i sin siste fase. Da saken er sendt over til Strasbourg for 2 mnd. siden og venter på å bli behandlet der.

1.)                      Først må saken slippe igjennom det nåløyet det er, med at det blir en sak. Skjer det, så mener jeg at vi har vunnet en halv seier!

2.)                      Så er neste skritt, det er at det blir en sak der jeg og Torp egentlig da er «radert» ut og det blir Brynjar Meling på sin side som forsvarer meg imot politiadvokaten eller påtalemakten sin advokat. Slik har jeg forstått dette.

Hvis jeg da blir frikjent, så ble alt det som har skjedd inntil nå i saken «tilbakestilt». Dommen gjøres ugyldig og jeg får 50.000,- kr tilbake som saken har kostet meg med bot, omkostninger og advokat honorarer.

Be kjære troende Jesus venner om at saken kommer opp, jeg blir frikjent og vinner over den Norske stat, Oslo politiet og Jan Aage Torp som har satt denne elendigheten i gang med en falsk anmeldelse! Det er mitt syn på gjengifte som Torp hater, alt annet bryr han seg døyten om.

Penger trenger jeg først og fremst ikke, alt er nå betalt, derfor er det dine forbønner jeg trenger mest, at saken går igjennom og jeg blir frikjent!

Det at vi som troende står i sammen imot denne kristendomsforfølgelse er jeg overbevist har aller størst betydning, penger og økonomi er underordnet styrken i det å stå i sammen for evangeliet. At en ikke lenger skal få forkynne hva Guds ord sier og lærer om ekteskapet – skilsmisse og oppadgiftede forkynnere og prester!

Som sagt, det er to sider av samme sak dere kjære troende venner må be om.
Først og fremst at Gud får sin vei og vilje, det er ikke sikkert at jeg skal vinne. Da dette er en form for dom hvordan de behandler et Herrens vitne, på en slik dårlig måte. Men mitt ønske er at saken går igjennom og jeg blir frikjent i av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Her en artikkel jeg skrev for en tid tilbake:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...