onsdag 13. desember 2017

Nr. 19: Falske anklager imot meg fra Pastor Torp i Oslokirken at jeg har en katolsk tro og en grumset kilde!

Nr. 19:
Falske anklager imot meg fra Pastor Torp i Oslokirken at jeg har en katolsk tro og en grumset kilde!


Bilde av Pastor Jan Åge Torp som selv er fraskilt som en troende og lever nå sammen med ei 20 år yngre dame. Skriften er meget klar her at han som et mønster for hjorden skal være èn kvinnes mann, ikke flere. Det hjelper ingenting om Dr. og Evangelist Emanuel Minos går god for Pastor Torp når han lever stikk i strid med det nye testamentes klare forordninger om ekteskapet for en tilsynsmann! Skal menighets medlemmer følge Pastor Torp så må de som er gift kun 1. gang skille seg og finne seg en ny kone eller mann. Har det ikke vært kaos før i Guds menighet, så blir det i hvert fall det da, vær du sikker! Pastor Torp er et mønster for hjorden eller menigheten, at han er såpass frekk og freidig vitner bare om at hans åndsliv er tomt og uskikket og de som tror på ham blir også deretter!

1. Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

Jeg er vant med å få stygge og falske anklager imot meg. Det er mer «normalt» for meg de siste 30 år som troende etterat jeg ble døpt i Den hellige ånd. Dette skriver Pastor Torp om meg og dermed setter ut usanne og stygge rykter om meg, min tro og undervisning.

Pastor Torp skriver: «Jeg oppdaget nylig bloggen til Jan-Kåre Christensen, en pinsepredikant som kjører matebusser i nærheten av vår bolig på Søndre Nordstrand i Oslo. Hans buss-kjøring setter jeg pris på. Verre er det nok med hans skriblerier, der Espen Ottosen opphøyes, og der han kaller Emanuel Minos, Jan Hanvold & meg for “ulver i fåreklær”, “døråpner for demoner”, og han erklærer spedalskhet som med Kong Ussia… Jeg godtar ikke denne type omtale av meg selv, og heller ikke av andre. Vi bør alle samarbeide om å sette en standard for respektfull og akseptabel omtale, uavhengig av meninger. Jeg smiler ikke av forbannelser, men la meg røpe at jeg mister ikke nattesøvn heller. Det kan være nyttig å kjenne tankegrumset som utspiller seg i miljøet som jeg har avdekket i dette blogginnlegget. På sin nettside har Christensen lagt ut en link til en tekst fra “To Sko”, en gruppe på norsk jord som arbeider for gjenopprettelse av ekteskap – hvilket i prinsippet er bra – men som parallelt arbeider ved bønn og info for istykkerriving av ekteskap der den ene eller begge er gjengiftet. Dette er i noen grad et romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, fordi i “To Sko” arbeider man målrettet med “bønner” som er intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er oversatt til norsk av lederen i denne gruppen. Linken inneholder bare en bitte liten del av tankene i “To Sko”, som jeg kjenner svært godt fra det virkelige liv.» Sitat slutt.

Torp går offentlig ut å advarer imot meg at jeg har en katolsk tro og står i ledetog med to sko.

Alt dette har Pastor Torp lagt ut på sin egen nettside, og han driver propaganda og promoterer seg selv og sitt egosentrerte og syndfulle liv, alt som Pastor og skribent.

1.) Jeg har nesten ingen kjennskap til to sko før Torp slengte sine løgnaktige påstander at jeg sto i ledetog med dem.

2.) Jeg har samme lære og tro som Jesus og Apostelen Paulus som begge underviste om at ekteskapet er livslangt og det er hor enten å gifte seg på nytt eller gifte seg med en fraskilt som troende! At jeg da blir beskyldt for å ha en katolsk tro er en gedigen bløff, falske rykter og grunnløse påstander alt for å sette meg i forlegenhet og for at fokuset ikke skal bli at Pastor Torp selv lever og vandrer i mørket!

Gjør selv dine vurderinger!

Nå har jeg lagt ut alt og Gud sa til meg at jeg skulle kopiere hva Torp hadde skrevet da han var en løgner, horebukk og mega kjeltring som Pastor Jan Hanvold og mange, mange andre er det i «kristen-Norge!». Forbannelsene har Torp selv påført seg ved å gifte seg på nytt etter han er blitt fraskilt som Pastor og troende. Og slike personer sier skriften at vi skal tale til rette, og deretter avvise dem og ikke engang spise i sammen med dem! De vil ikke høre og vil stadigvekk lære sannheten å kjenne men kommer aldri til sannhets erkjennelse i sitt eget liv. Derfor er de mer opptatt med å peke på feil og mangler i andres liv enn å skikke sitt eget liv. Torp er og forblir dessverre en person og forkynner som bruker store ord og fremmer seg selv men ikke Kristus og Guds ord! Det hjelper ikke med profeiser over ens liv hvis en ikke lever som Guds ord sier. Her er det ikke noe annet en falskner og forfører som leder an!

1. Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Pastor Torp, Pastor Jan Hanvold og mange flere skikker ikke sitt eget hus men lever etter sine lyster. Dette er også et endetidstegn på at Jesu kommer er nær! Gjør deg derfor rede før det er for sent for snart skal du møte Jesus. Enten som din dommer eller redningsmann.

Amos 4. 12 Derfor vil jeg gjøre med dig, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med dig, så gjør dig rede til å møte din Gud, Israel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...