fredag 22. desember 2017

Nr. 188: Jan Aage Torp fremstiller saken mellom meg og han som han har den «ultimate» sannheten, men virkeligheten er noe helt annet!Nr. 188:
Jan Aage Torp fremstiller saken mellom meg og han som han har den «ultimate» sannheten, men virkeligheten er noe helt annet!

Ap.gj. 23. Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.
24. 16 Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

Gjennom alt det jeg har skrevet og talt, så har jeg en uskadd og god samvittighet da jeg vet at saken imot meg er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse.

Skjermfoto av Torps skriver imot meg og den Himmelske blogg.Jeg vil prøve å komme med en mest mulig objektiv fremstilling av hva Jan Aage Torp legger ut på nettet som om ham har den «ultimate» sannheten.

Nå skal jeg ikke gå igjennom alt hva Torp skriver, men f.eks. hans siste artikkel der han skriver om feiden mellom meg og hans.

Torp skriver som jeg gjengir noe av her:

Trippel-dommen fastsetter at «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» er ulovlig og straffbart!

Den 21. juni avviste Norges Høyesterett saken mot en blogger som hadde bedrevet «personforfølgelse» av Aina & meg siden 2011. Han ble enstemmig dømt den 25.januar 2016 av Oslo Tingrett for overtredelse av Straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager, og videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3 000 – tretusen – kroner. Den 27. april 2017 ble denne dommen stadfestet – og forsterket – av Borgarting Lagmannsrett. Og 21. juni avviste altså Høyesterett ankebehandling. Alle instansene var enstemmige.
Skyldspørsmålet, bevisførselen og lovanvendelsen fra Politiet og Statsadvokatens side har hele tiden vært vanntett.

Både begrepet «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» ble innført i uttalelsene fra alle 3 rettsinstanser, noe vi er takknemlige for.
Vi har lært oss at vi skal ikke lenger akseptere mobbing, sjikane og personforfølgelse av frekke aktører – verken i 1) anti-kristelige fora, eller 2) oppslag i NRK, TV2, VG, Dagbladet, Vårt Land & andre forlag og medier, endog om usannheter og mobbing fremføres «indirekte». Personforfølgelse, hyppig sjikane og mobbing, og invadering av den private sfæren, vil bli anmeldt og dømt av norsk rett. Ingen bør lenger ta sjansen på at vi lar slikt passere. Media og forlag må holde seg til anstendigheten – og rettsstatens prinsipper.
Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett har fastslått definitivt – en gang for alle – at personforfølgelse er ikke lov! Standarden er fastsatt.
(sitat slutt).

1.)  Kalle det en trippel-dom er temmelig søkt. Det blir faktisk misvisende å kalle det for en trippel-dom. I Oslo tingrett var det en siktelse som lå til grunn, som ble noe debattert. Det som ble vel mest debattert var nok lovanvendelsen. Noe som Meling holdt hardnakket fast. Da dommen kom, ble jeg egentlig satt ut. Det som ikke hadde vært gjenstand for drøftelse i retten, mengden av skriverier. Det ble jeg dømt for, dette var uten tvil et klart justismord at en kan bli dømt for noe som en ikke er siktet for og som ikke heller har vært gjenstand for drøftelse i rettsforhandlingene.

2.)  Anken til Borgarting lagmannsrett var egentlig utelukkende feil lovanvendelse. Dette kan du selv høre her hva som foregikk i Borgarting lagmannsrett. Det var lovanvendelse. SE her:


Mengden som jeg ble dømt for i Oslo tingrett hevder jeg her er helt hinsides, hør selv fra Borgarting lagmannsrett:

Selv etter dette ble jeg dømt, og fremdeles har ikke dette med mengde vært gjenstand for drøftelse. Hverken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett. Da må en si at vi står foran en uriktig dom, da det ikke er blitt drøftet det som jeg er blitt dømt for.

3.)  Anken til Norsk Høyesterett var en trist affære.
Men den ble ikke tatt opp til behandling, og ikke argumentert hvorfor de ikke ville behandle dette. Da å gjøre som Torp og kalle det en 3 x 3 trippeldom blir faktisk å fordreie sannheten.

4.)  Jan Aage Torp nevner ikke heller at den er nå for 2 mnd. siden sendt til Strasbourg i Frankrike der denne dommen og saken vil bli endelig avgjort.

Først nå er saken inne i sin avgjørende fase. Alt før dette har vært som en opptrapping imot det som vil komme her nede i Frankrike.
Domstolen i Strasbourg står over alle domstoler her i Norge. Og det som blir utfallet her, vil være det ENDELIKKE!

5.)  Jan Aage Torp gjentar seg selv dette med «mengde-mobbing», dette er til dels å føre leserne bak lyset når han helt bevist ikke tar med de faktiske forhold. Enig at det er blitt mye mengde, men det er fordi at Torp selv og hans allierte har skrevet om meg regner jeg med fem ganger mer enn hva jeg har skrevet. Samt at politiet ikke har etterforsket noe annet og fremstilt hva jeg har skrevet. Med andre ord, her har faktisk politiet også gjort en så elendig jobb at dommen imot meg. Den vil jeg sammenligne med en dom som kunne vært i fra Kongo eller et annet land som vi ser på som udemokratisk og som vi ønsker ikke å sammenligne oss med.

6.)  Jeg synes faktisk hva Even Gran skrev om den falske Smyrna bloggen passer. Han har skjønt hvorfor politiet tar meg, men ingen andre. Det er fordi de har gjort en mildt sagt elendig jobb. Gran skriver:
«Ikke noe å rope hurra for, og der står saken. Bloggen som i forrige uke høstet mange flir for treffende og morsom kristensatire, og som til og med klarte å lure minst en stor avis, er også… ja, skal vi gå så langt som å si… en mobbeblogg?
Ja, det tror jeg faktisk man kan si. Latterliggjøringen, humoren, ironien og sarkasmen som brukes for å ramme Christensen og kona i enkelte av artiklene er infam. Det må vel også bemerkes at Christensen, i sin monomane fordømmelse av ting som i hans hode ikke er «bibelsk», er et enkelt offer.
Lærdommen får være at hvis man vil henge ut noen på nettet, bør man ikke, som Christensen, gå ut under fullt navn, henge ut navngitte personer og kalle dem «horebukker», «gamle griser» og slikt. Da blir du enkel å ta og kan fort ende opp med en dom i retten.
Da er det mye bedre å beskytte seg bak et subtilt tolkningsrom av smart humor, satire, sarkasme og ironi. Det er jo noe alle effektive mobbere vet. Ikke bank opp folk i skolegården. Skjær heller en stygg grimase som offeret ikke kan ta feil av, og si at du «ikke skjønner noenting» om du blir konfrontert. Kom heller med små jevnlige stikk som er vanskelige å konfrontere, men som likevel rammer nådeløst. Og hvis du bruker nettet kan du nyte godt av anonymitetens usårbarhet.
«Smyrna menighet Oslo» og «Arne Ulf Breen» holder med andre ord jevnt over et mobbefaglig høyere nivå enn Christensen. Men jeg synes definitivt ikke det fortjener noe mer enn en sånn passe sarkastisk gratulasjon fra min side.
Er man så smart at man kan skrive så morsom og treffende satire som en del av det vi finner på «Smyrna Menighet Oslo», så bør man også være så smart at man lar være å trakassere folk.»

7.)  Synes også at Torp i redelighetens navn hadde fått med seg flere ting her. At i selve anmeldelsen og siktelsen var ikke mengde nevnt. Dette var noe som kom inn i dommen fra Oslo tingrett som ingen var klar over da det ikke var tatt opp i retten at mengden var av avgjørende betydning. Jeg fikk så langt jeg husker det ikke noen spørsmål om dette med mengde. Og det var i hvert fall ikke drøftet som en egen sak.

8.)  Saken er sendt til Strasbourg som vil være siste og avgjørende instans. Det som blir utfallet der nede, vil være det endelige resultatet. Dette skulle Torp i redelighets navn ha nevnt mener nå jeg, eller så fører han leserne bak lyset!

Sluttkommentar:

Det er selvfølgelig lett å være ovenpå, slik Torp gir utrykk for det.
Men snart, så er det han som blir urettferdig behandlet, hva da?
Jeg ville uansett tatt andres følelser, meninger og synspunkter langt mer innover meg. Men det kan være fordi at Torp rett og slett er en psykopat at han ikke evner og kan det, det tror jeg er mye mulig.
Men andre, de er dessverre ikke stort bedre!

Det synes jeg er trist.
Hadde jeg, eller vi fått en rettferdig og god rettergang hadde jeg gratulert Torp med å ha vunnet frem. Har ikke noen problemer med å unne andre en seier, men ikke her når det er faktisk et justismord!
Det er trist at han til de grader prøver ikke å fremstille denne saken også sett fra min side.
Faktisk første gang på 4 – 5 år sa han noe til min fordel og objektivt da han ble spurt av Even Gran angående den falske Smyrna bloggen følgende:
«Torp skjønner godt at Christensen reagerer på en del av det som står der, og sier at han selv hadde reagert meget sterkt om noen hadde skrevet en anonym blogg som hengte ut ham selv på samme måte.»

Dette var faktisk godt gjort av Torp, at han skjønte at andre enn ham selv blir rammet. Torp er det tross alt selvforskyldt, som har valgt å leve et liv i hor. For meg og oss andre, er det kristendomsforfølgelse som har havnet helt uskyldig oppe i dette!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...