fredag 22. desember 2017

Nr. 187: I mine øyne er dommen imot meg og den Himmelske blogg ikke verd å bruke engang som toalett papir, da dommen imot meg er et regelrett justismord, og rettergangen imot meg åpenbart ikke har gått redelig for seg!Nr. 187:
I mine øyne er dommen imot meg og den Himmelske blogg ikke verd å bruke engang som toalett papir, da dommen imot meg er et regelrett justismord, og rettergangen imot meg åpenbart ikke har gått redelig for seg!

Den europeiske menneskerettsdomstol (forkortet EMD) er en internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen behandler anklager fra enkeltmennesker, grupper av mennesker eller stater om brudd på EMK begått av Europarådets medlemsland. I tillegg til å dømme i enkeltsaker kan domstolen avgi uttalelser om hvordan konvensjonen skal forstås i et konkret tilfelle. Domstolen ble opprettet i 1959 og ligger i Strasbourg i Frankrike. Domstolen består av én dommer fra hvert av Europarådets medlemsland, men dommerne er uavhengige og representerer ikke sin egen hjemstat.

Den europeiske menneskerettsdomstol er høyeste instans for innbyggerne i de land domstolen dekker og i en rekke tilfeller har den dømt i strid med de resultater nasjonale domstoler har kommet til, som Høyesterett i Norge.

Selv Høyesterett i Norge må bøye seg her. Bilde av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Har i den senere tid fått høre mye om selve dommen, og at min advokat Brynjar Meling ikke har gjort en god nok jobb. Dette er jeg ikke enig i, det er dommerne og politiet som har gjort en slett jobb, ikke min advokat. Han er egentlig blitt ført bak lyset, og politiet og somstolene har gjort som de selv ville!

Her er bare noe av hva som er skrevet på den Himmelske blogg. Samt, hva andre har sagt på andre måter er noenlunde det samme at min advokat Brynjar Meling ikke har vært «god» nok.

Jeg kan si Dem, ankeskrivet er dårlig juridisk håndverk, og har flere åpenbare mangler.

Forhåpentligvis vet din høyst middelmådige advokat litt mer enn det du gjør om det som blir tatt under behandling i Strasbourg.

Saken er avgjort, din advokat gjorde en for dårlig jobb.
(sitat slutt).

Hva er det som har skjedd i saken mellom meg og narre apostelen Jan Aage Torp?

Kort fortalt slik jeg ser det, så har politiet oversett alt annet i saken enn hva jeg har skrevet og talt. Bare det gjør det hele til et justismord.
Da hva Jan Aage Torp og hans allierte har skrevet både i mengde og verbale ord og utrykk overgår meg mange ganger.

De har siktet meg for en skrive om Torp at han er en psykopat, spedalsk og ekkel. Dette er siktelsen.

Under selve rettsaken så var det hovedtema lovanvendelsen, som min advokat Brynjar Meling har kjørt på.
Her er opptak fra rettsaken i Borgarting lagmannsrett.

Hva skjer til slutt? Jeg blir dømt for noe som ikke er blitt behandlet av retten. At det er selve mengden av skriverier. Dette bestrider jeg også i retten, som du kan bl.a. høre her fra YouTube:

Sluttkommentar:

Nå er dette Norges historiens største justismord slik jeg ser det. Ja, i hvert fall et av de største da hele dommen er total feil på alle måter.
Med hensyn til at Torp og hans allierte har skrevet mye mer enn meg.
Samt den loven de har anvendt på meg, tror jeg ikke skulle vært anvendt slik. Noe som min advokat har holdt frem!

Neste og aller siste stopp her er menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Her vil det hele bli avgjort. Be om følgende kjære troende Jesus venner at Guds vilje skjer. Det jeg ønsker at dere skal be om er at saken går igjennom, jeg og den Himmelske blogg blir frikjent og jeg får 50.000,- kr tilbake som denne saken har kostet meg!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...