torsdag 21. desember 2017

Nr. 183: Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!Nr. 183:
Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatiskforhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

Manipulator, løgner og lurendreier Jan Aage Torp.

 Først en forklaring på hva ordet pragmatisk betyr fra Wikipedia:
«Pragmatisme» har flere betydninger. Pragmatismen er en retning innen filosofien som var dominerende i USA i første del av 1900-tallet. Pragmatismen baserer seg på prinsippet om at brukbarheten og praktiserbarheten av ideer, politikk og forslag er kriteriene de skal måles med. Pragmatismen understreker at handling skal prioriteres over doktrine og at erfaring skal prioriters over faste prinsipper. Pragmatismen mener at ideer låner sin mening fra sine konsekvenser og sin sannhet fra hvordan de kan verifiseres. Pragmatismen mener at ideer i sin essens er instrumenter og planer for handling.»

For meg så betyr det at en søker egentlig ikke sannheten, men det som er «best» for det resultatet en vil oppnå!

Ordet pragmatisk synes jeg er temmelig dekkende for måten jeg er blitt behandlet av det Norsk rettsvesen.
De har være uærlige imot meg på alle plan. Rett og slett løgn, usannheter og fabrikkerte ting som nå står i dommen. Ikke den virkelige sannheten!

Blitt siktet for en ting. Skrevet at Jan Aage Torp at han er en horkarl, spedalsk og en psykopat.
Da rettforhandlingene ble til fikk jeg en advokat som så hulheten i dette og støttet av andre advokater har vært opptatt med kun en ting.
Det er selve lovanvendelsen. Den paragrafen som er brukt imot meg, den er avleggs og passer ikke inn i saken mellom meg og Torp. Med andre ord, de uthuler loven og på mange måter radbrekker Norsk lov ved å sikte meg etter straffelovens paragraf 390 a. Men som sagt, dette er tidenes justismord!

Når en ser på andre dommer fra rettsvesenet på denne paragrafen. Så blir personer oppfordret til å mene noe offentlig, men ikke ta personlig kontakt. Det er det som gjør det straffbart, men her bruker de alt imot meg selv om jeg aldri en eneste gang har tatt kontakt med Torp. Kun skrevet på egen blogg, men som sagt. Dette er Norges historiens største justismord da jeg er 120 % uskyldig i denne saken, men det er ikke politiet, rettsvesenet og Torp, de er åpenbart kriminelle, løgnere og bedragere i denne saken!

Da dommen falt i Oslo tingrett ble jeg dømt for noe som ikke retten har tatt stilling til, drøftet eller virkelig reflektert over. Det er mengden av skriverier.

Da er hele saken imot meg et justismord fra begynnelsen til slutt!

Hadde en drøftet hvorfor en har skrevet så mye om Torp, og bakgrunn for det hele. Så blitt dømt, da hadde det vært greit. Dette er ikke blitt gjort.

Nå er siste og eneste utvei at anken slipper til i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

I denne saken her, så er det en dom ala Kongo og Nord Korea!

Dette har jeg skrevet om her, les selv og dette er som sagt aller, aller siste mulighet og rettsinstans!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...