torsdag 21. desember 2017

Nr. 181: Jan Kåre Christensen avslører dommer Øystein Hermansen som løgner! Vi står foran Norges historiens klareste justismord med å dømme meg og den Himmelske blogg!Nr. 181:
Jan Kåre Christensen avslører dommer Øystein Hermansen som løgner! Vi står foran Norges historiens klareste justismord med å dømme meg og den Himmelske blogg!

Bilde av en "løgndommer", dommen der jeg forklarer klart at dommen fra Oslo tingrett bygger på udokumenterte påstander og løgn.
Advokat Øystein Hermansen sier i dommen at jeg ikke gav noen forklaring. Det gjorde jeg så men, da jeg påpekte veldig klart at alt med Jan Aage Torp er fabrikkert, og ikke noe som Torp kom med i Oslo tingrett er dokumentert. Antallet er helt hinsides, alt er løgn!

Men kjører sitt eget løgnløp med dommerne i spissen. Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle!

Dette er fra hva jeg har lagt ut på YouTube der jeg tok opp forhandlingene og jeg klart sier ifra at det dommen bygger på er løgn og fullstendig hinsides og de må se bort ifra dommen i Oslo tingrett da ikke noe av de tallene som Torp opprette med er dokumentert. https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Allikevel så gjør de det, med andre ord dommen imot meg og den Himmelske blogg er en lønndom og bygger på kun en ting, noe som ikke har vært gjenstand for drøftelser i retten. Hverken i Borgarting lagmannsrett eller i Oslo tingrett.

Øystein Hermansen sier:

Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?
Jeg svarer fritt gjengitt:

For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!

For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.

Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!

Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.

Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!

Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).

Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!

Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.

Øystein Hermansen sier:
Da tar vi saken opp til doms!

Dette står i dommen som det avgjørende:

Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).Når jeg sier at dette er hinsides og ikke dokumentert.
Da er det regelrett løgn hele saken imot meg og den Himmelske blogg bygger på.

Hvor er rettsikkerheten?

Den er ikke tilstede, når jeg har sagt klart ifra også at dette som blir lagt til grunn for domfellelsen ikke er drøftet i retten!

Med andre ord, jeg har sagt ifra at det jeg er dømt for ikke er dokumentert, diskutert og det er helt hinsides de tallen som Torp legger til grunn.

Med andre ord, når Borgarting lagmannsrett ser bort i fra dette som jeg har påpekt og ikke nevner det i dommen. Da blir saken imot meg og den Himmelske blogg et justismord og en farse!

Sluttkommentar:

Dommer Øystein Hermansen kan ikke si at jeg overskrider en grense som ikke er beskyttet av tros- og ytringsfriheten da alt bygger på at jeg har skrevet mye om Jan Aage Torp. Da jeg bestrider dette antallet i retten for åpen mikrofon (det ligger ute på YouTube i slutten av innlegget https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8).

Samt at jeg påpeker dette ikke har vært drøftet i retten.

Med andre ord, her dømmer de meg etter en «eventyr fortelling» fra Jan Aage Torp som ikke holder mål, som er løgn og oppkonstruert.
Samt, aller viktigste. Den er ikke blitt drøftet i retten.

Med andre ord, rettsikkerheten er lik null når slik kan gå an i Norge!

Når jeg sier at det som Oslo tingrett bygger dommen på er tall som er hinsides, og at dette ikke har vært drøftet dette med antall. Dette bygger hele dommen på, hvordan skal man da få stoppet en slik lønndom og horribelt sluttresultat at jeg skal bli dømt? Dette er verre enn Nord Korea og Kongo som tross alt prøver å komme tiltalte i møte med at vedkommende skal «tilstå».

Her ser de bort i fra alt, og tror på løgner fremsatt av Jan Aage Torp!

Alt hva jeg har skrevet, er langt innforbi tros- og ytringsfriheten. Ikke straffbart, men de dømmer meg for å ha gjentatt det samme for mange ganger. Dette er også søkt, da jeg har fått regner jeg med en 300 artikler rettet imot meg og enn ca. 30.000 meldinger over nettet på forskjellige måter som jeg har svart på de siste 4 – 5 årene. Derfor de store mengder, og dette blir jeg dømt for.

Dette er tidens justismord i Norge – lavere enn dette er det ikke mulig å komme!?

Den samlede helhetsvurderingen som har gjort at jeg er blitt dømt har jeg i denne YouTube snutten fra retten som jeg tok opp avslørt at hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er et komplott!

Er dette en rettstat verdig? Aldri, det er en stor, stor skam og setter egentlig hele vår rettsikkerhet til side for at løgnene og hate skal få vinne!
Dette er selvfølgelig en liten sak i forhold til mye annet. Men når slikt kan gå an, så setter den hele rettsikkerheten i fare med en dom som er så uriktig og dårlig behandlet!

At dette ikke blir belyst av Norske aviser og media, selv om de er blitt opplyst. Minner om et kammaderi og en beskytter hverandre om det gamle Sovjetunionen. Noe som gjør at både jeg og andre bør og skal stå opp for sannheten!
Nesten gang kan det være deg, som blir utsatt for et justismord og en dom som ikke er blitt drøftet i retten. Dette er både trist og alvorlig!

Jeg har aldri kommet med en trussel, men har fått selv drøssevis, dette bryr politiet seg overhode ikke om.
Selv om jeg har anmeldt dette og dokumentforfalskning og annet!
Hør de 5 minuttene fra YouTube og de forteller at selve dommen imot meg er bygget på løgn, usannheter og fabrikkerte sannheterer som er fordreining av den virkelige sannheten!


2 kommentarer:

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...