torsdag 21. desember 2017

Nr. 179: Marcus Thrane dømt for å ha vekket misnøye, Hans Nielsen Hauge for brudd på konventikkelplakaten og Jan Kåre Christensen dømt for å ha skrevet for mye om det samme angående narreapostel Jan Aage Torp!Nr. 179:
Marcus Thrane dømt for å ha vekket misnøye, Hans Nielsen Hauge for brudd på konventikkelplakaten og Jan Kåre Christensen dømt for å ha skrevet for mye om det samme angående narreapostel Jan Aage Torp!

Bilde av Marcus Thrane.
I 1848 var kun fem prosent av Norges voksne befolkning stemmeberettiget. Det ville ikke den tidligere avisredaktøren Marcus Thrane, godta. + mye annet som vi i dag ser på som en selvfølge. Bl.a. ville han at alle skulle få låne penger, kravene om allmenn stemmerett, ytringsfrihet og de svake skulle løftes opp.

Dette falt borgerskapet tungt for øret, og de fant en måte å få stoppet dette på med å angripe ikke bare Marcus Thrane. Men han hadde bygget opp en bevegelse på 30.000 betalende medlemmer fra Sørlandet til Trøndelag.
Det var en del ting som ikke var bra av de vedtektene de hadde vedtatt. Dette var en helt ny bevegelse som ikke hadde satt seg. Dette angrep de lederskapet for og gjorde de ansvarlige. Ca. 130 personer av dem ble dømt til strenge fengselsstraffer og hele bevegelsen var egentlig knust. Dette var en forløpet til arbeiderbevegelsen i Norge.
Det som de dømte Marcus Thrane var i periferien av hva han egentlig sto for. Slik var det også med Hans Nielsen Hauge, slik også med meg. De angriper oss, for å knekke det vi står for som er rett, sant og godt. Det er historien som gjentar seg, som før, så nå!

Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 10 Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss.

En artikkel jeg skrev for en tid tilbake:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...