torsdag 21. desember 2017

Nr. 178: Ankesaken over Norges historiens rareste dom, venter nå på å få en jurist som vil behandle saken, om anken slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som vil være en seier bare å få saken behandlet i Frankrike!Nr. 178:
Ankesaken over Norges historiens rareste dom, venter nå på å få en jurist som vil behandle saken, om anken slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som vil være en seier bare å få saken behandlet i Frankrike!

Marcus Møller Thrane bilde av som etter min mening var forut før sin tid. Han ble fengslet i 7 år for bl.a. fremme at alle skulle få ha alminnelig stemmerett. Jeg er faktisk i meget godt selskap med å få en dom imot meg, slik som Hans Nielsen Hauge, Marcus Møller Thrane og mange andre har fått som på mange måter var edlere enn de som dømte de. Slik må en bare leve med, men historien vil alltid fortelle at det er forfølgerne og de som dømmer gode mennesker som er taperne når historien skal skrive i ettertid. Thrane er det 200 års jubileum i år siden han ble født.

Derfor bør vi alle bare være glad over å være i et så godt selskap med å ha fått en dom imot meg som ikke er noe annet enn et stort justismord der også selve saksgangen er så primitiv, stygg og inkompetent at en må bare glede seg over å ha blitt egentlig rettsforfølgt!
Snakket med de på advokatkontoret i Stavanger angående anken som er sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Nå holder de på å arbeide med saken og skal ha en jurist på saken som vil se på om den skal behandles.
Dette er egentlig en kamp ala David imot Goliat da jeg er kun en enslig mann som står opp imot egentlig det hele etablerte Norge. Vinne slike kamper er ikke lett, men det er fullt mulig. Dette gjorde David da han beseiret Goliat.

Selv om saken imot meg er et justismord, og hele rettsaken og dommen imot meg og den Himmelske blogg er en stor farse. Så er det allikevel meget vanskelig å nå frem da det er den Norske stat med sine ressurser imot «lille» meg som er helt, helt helt ubetydelig opp imot den Norske stat!

Når vi leser om Kong David, som vant over Goliat var oddsene dårlig for David da Goliat var en mann på 3 ½ meter og David var vel som meg en ca. 184 cm som jeg ble målt til sist jeg målte meg. Her var det en erfaren forvokst kriger som ligner på den Norske stat som på mange måter også opptrer som den er uovervinnelig. Og på mange måter er den det, da størrelsen, ressursene, erfaringene, kontaktnettet og alt annet gjør at både den Norske stat og Goliat har mange, mange fortrinn, ikke minst på en ung jypling som Kong David. Og en mann som meg som tross alt egentlig står alene om jeg har mine få støttespillere rundt meg, ikke minst min egen familie som Torp har kastet vrak på for å kunne leve ut sine lyster!

Da er dette dypest sett en kamp mellom det gode og det onde, mellom to størrelser der Staten dypest sett forsvarer enn falsk narreapostel som gir seg ut for å være både Pastor og Apostel men er så langt fra de bibelske kriterier som Guds ord gir for å være dette som det er vel mulig å komme!

Denne saken er dypest sett at den Norske stat har satt seg opp imot Gud og hans ord, da det er for å ha holdt frem Guds ord i «for store mengder» som gjør at de fikk denne dommen igjennom.

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, så har det foregått en skitten og tarvelig kamp imot meg og den Himmelske blogg. Der jeg er blitt siktet for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for å være spedalsk og en horkarl. Under drøftelsene i både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett har lovanvendelsen som har vært brukt imot meg vært hovedfokuset.
Sannelig, som ikke det har vært nok. Så er jeg dømt for noe som ikke har vært drøftet i retten og som jeg har sagt i retten er udokumenterte tall og fantasitall fra Jan Aage Torp at jeg har skrevet så og så mye om ham. Sannheten er at hva han og hans allierte har skrevet om meg både i mengde og i styrke overgår meg minst en 4 – 5 ganger.
Det er ikke noe annet enn et justismord da også Norges Høyesterett avviste dette da min advokat Brynjar Meling skjønte også etter hvert at her brukte domstolen og politiet alle midler for å få meg dømt!

Stå med kjære troende Jesus venner fortsatt i kampen. Denne saken kommer igjennom i Frankrike og jeg blir 120 % frikjent der nede, og vinner en fullkommen seier over de korrupte og mørke menneskene som har gått imot meg og den Himmelske blogg!
Skulle ikke anken føre frem, så har vi gjort alt det vi har kunnet. Alt er også betalt, som broder Åge synger det i sangen. Denne saken har kostet meg ca. 50.000,- kr.
Går saken igjennom, så er det mulig å søke om hjelp hos den Norske stat for å betale min advokat Brynjar Meling, så da er alt i «boks»!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...