torsdag 21. desember 2017

Nr. 175: «Pastor» og den åpenbart kriminelle Jan Aage Torp påstår at Anders Behring Breivik er demonbesatt, og jeg er hans tilhenger og tvillingsjel!

Nr. 175:
«Pastor» og den åpenbart kriminelle Jan Aage Torp påstår at Anders Behring Breivik er demonbesatt, og jeg er hans tilhenger og tvillingsjel!

Bilde av Anders Behring Breivik som Torp påstår jeg er hans tvillingsjel, tilhenger og sympatisør som er selvfølgelig ikke noe annet en grov løgn, injurierende og straffbart å hevde. Bare med å påstå at jeg er ABB sympatisør og tvillingsjel viser at Torp er åpenbart en kriminell person. Hvem andre i Norge er det som går rundt og stempler andre for dette? Jeg vet ikke om en eneste bortsett fra Jan Aage Torp!

Torp påstår jeg er en demon, men han selv er vel mer slu og manipulerende enn de aller fleste jeg kjenner og vet om med sin store glis for deretter prøve å sete deg ut.
Det gjør han gjennom sine løgner og manipulering, men han er avslørt!
Hva må til for at politiet skal gjøre noe her når Jan Aage Torp mener jeg er Anders Behring Breivik sin etterfølger og tvillingsjel. Samt, at Anders Behring Breivik er demonbesatt og da er det åpenbart at jeg må være det også. Han har tross alt også kalt meg for å være en demon?

Dette skriver Jan Aage Torp i Dagbladet:
«DJEVELUTDRIVELSE: En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6.2. for Anders Behring Breivik for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15.2.09 slo VG opp på forsiden min egen sønn, Anders: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøveånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med Breivik? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!»

Sluttkommentar:

Her skriver Jan Aage Torp rett ut at Anders Behring Breivik er demonbesatt og han kan gjøre han fri hvis Breivik selv vil det. Snakk om å vite mye!

Her mener Torp at jeg da også må være demonbesatt når Anders Behring Breivik er det. Men hva med ham selv som profeterer i øst og vest, utnytter svake sjeler som han lopper for penger. Ved et tilfelle lurte han neste n1.5 Millioner ut i fra en person som Torp mente var syk!

Hvor stor troverdighet har det denne mannen sier, taler og gjør?

Her blir alt snudd på hode, det er altså Torp som kaller meg for følgende:

«Anders Behring Breivik sympatisør».  «Anders Behring Breivik tilhenger og tvillingsjel». 

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Her har vi med å gjøre en person som stempler andre for det han selv dypest sett er. Han har rett og slett glemt å se seg selv i speilet. For når han skriver om andre, så skriver han om seg selv er temmelig åpenbart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...