torsdag 21. desember 2017

Nr. 174: Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!Nr. 174:
Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Bilde av Eirik Jensen som er dømt for å ha tatt imot bestikkelser og utnyttet sin stilling for den nette sum av 700.000,- kr.
Når Pastor Jan Aage Torp utnytter sin stilling og en grepet ung mann til å gi fra seg et beløp dobbelt så stort, og jeg har anmeldt Jan Aage Torp ser Oslo politiet en helt annen vei, dette er ille. Det er åpenbart at Oslo politiet har en agenda til tider å beskytte kriminelle personer som utnytter sin stilling til å motta penger, som er straffbart.
Oslo politiet går til sak imot en som har utnyttet sin stiling for 700.000,- kr. Her skal det ikke være vanskelig å få siktet og dømt Jan Aage Torp både for falske anklager imot meg og for å ha utnyttet sin stilling som Pastor for å få penger. Det er minst to forhold her som gjør Torp til kriminell, men Oslo politiet går på meg som aldri har bedradd et eneneste menneske for penger. Jo, jeg er blitt lurt for noen kroner, ikke så mye som dette.
Men har aldri fått en eneste krone noen gang på et slikt grunnlag som Jensen og Torp har. Med å utnytte sinne stillinger. Her ser det ut til å være en «møkkete» Pastor som har overgått en «møkkete» politimann med at Torp har lurt til seg et dobbelt så stort beløp som Jensen har og er nå blitt dømt for. Da er det hvis det er noe troverdighet i Oslo politiet, å ikke se med forskjell på om det er en såkalt Pastor eller politimann som utnytter sin stilling og får tak i penger som de ikke har tjent på lovlig måte.
Torp har selv kalt vedkommende for syk, og da utnytte vedkommende til å gi fra seg alt det han eier og har. Da utnytter mann sin stilling som Pastor og skal siktes og dømmes for det. At han også leverer enn anmeldelse for å få meg dømt, for å gå til Google med dommen viser bare hvilken ærekjeltring «Pastor» Jan Aage Torp er, selv om han ikke er tatt for noe enda. Men det er ikke Kim Jung-Un heller, selv om han blåser av rakketer både i øst og vest, totalt respektløst og kynisk.

Har fått et spørsmål som går igjen, hvorfor jeg ikke legger denne saken bak meg imot løgnene fra Oslo politiet og Jan Aage Torp.
Dette kunne jeg har gjort, betalt boten og saksomkostningene. Ikke drevet på videre for å få saken prøvd for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Men det er flere forhold som gjøre at jeg kjenner en «plikt» og det oppleves rett og sant at jeg skal gå videre med denne dommen selv om jeg ikke vet om dette fører frem eller ikke!

Ta med alle forhold her i denne artikkelen kan jeg ikke, men ønsker å nevne noen momenter, og det finnes også mye mer å lese på den Himmelske blogg som jeg anbefaler deg/dere å lese.

Jeg skriver i overskriften: «Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!»

Som sagt, sy synes jeg selve rettsprosessen, etterforskningen og løpe som er blitt kjørt her i Norge har egentlig vært elendig, urettferdig og simpelt.
Derfor ønsker jeg å få denne saken prøvd innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

1.)  Selve anmeldelsen er fiktiv, da det er Jan Aage Torp sitt hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for alt.
Det et jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere hater han mer enn noe annet, som den hatet apostel han er.

2.)  Det var Torps kriminelle handlinger som gjorde at jeg begynte å skrive imot ham da han bl.a. fikk en nyfrelst broder til å gi fra seg leiligheten sin, selge hele leiligheten og Torp fikk alle pengene rett inn på konto og vedkommende sto på bar bakke etterpå.

Jan Aage Torp skulle ha veiledet vedkommende broderen til å ikke ta Guds ord helt bokstavelig, med å selge alt og gi. Det er flere Guds ord som hvis en tar dem bokstavelig, kan og vil lede inn til gråt og tenners gnissel! Her er noe hva jeg skrev i en kommentar i nevnte anledning til Kjell Sverre Andersen i Søkelys som ikke skjønner at det er totalt malplassert å ta imot rubbel og bitt av en nyfrelst broder som tar Guds ord helt bokstavelig og vil selge alt for å gi bort:

Ann-Christin Torp som hun da het, profeterte at han skulle bli mektig brukt hvis han gav avkall på alt.

Torp sa han skulle få bli Ungdomspastor hvis han gjorde som han hadde lovet å selge leiligheten og donerer pengene til ham slik at han kunne få rubbel og bitt!

Petar gjorde som ekteparet Torp forledet ham til å gjøre, og angret seg etterpå og Torp mente han var syk, ja, nokså syk!

Med andre ord. Leif Holstad har ikke noe med dette å gjøre, da han kom inn i ettertid.

Dette er ille, Torp utnytter sin maktposisjon for å få inn 1.5 Millioner,

Som han klarte med minus 100.000 da 50.000 beholdt Petar og 50.000 til megler.

Er dette en Pastor verdig, og etterpå skjeller han ut homofile og barnevernet.

Mens hans barn ikke vil ha noe med ham å gjøre og han gifter seg på nytt med ei dame som er på alder med hans eldste barn.

Narreapostel og kriminell er man da!

Når en nyfrelst overivrig vil selge alt han eier, og det er en Pastor som vil ta imot dette offeret.

Det er helt sykelig.
Hadde denne Pastoren vært en sann hyrde hadde han nektet å ta imot et slikt offer. Alle må ha et sted å bo, ikke minst i kalde Norge!

Petar var en ung enslig mann som hadde blitt frelst. Så hørte han forkynnelse at du skal selge alt og gi bort. Dette tok han bokstavelig.

Jesus sa at vi skulle hogge av oss hånden hvis vi blir fristet, dette skal vi også ta bokstavelig?

Jeg ville sagt til den som ville selge alt for å gi det og den som ville hogge av seg hånden, at de skulle ikke gjøre det noen av dem!

At du forsvarer dette viser at du har samme Ånd i deg som de som lemlester kvinner med omskjærelse og andre helt ekstrem grupperinger.

3.)  Jeg er siktet for en ting, det er å kalle Jan Aage Torp for spedalsk, psykopat og annet. Dette er som barnemat både hva som skrives daglig på nettet her i Norge og hva jeg selv er blitt utsatt for. Selve siktelsen er latterlig i mine øyne.
Jeg har fått hundrevis av mailer imot meg på egen mailadresse, konas mail og hennes jobbmail. Dokumentforfalskninger og jeg regner med opp imot enn 30.000 hatmeldinger imot meg på nettet. Mens hva jeg har skrevet, er som en brøkdel.

4.)  Da rettsaken kom, ble ikke dette vesentlig debattert, men lovanvendelsen. Selve rettsaken i Borgarting gikk det stort sett på dette. Hør selv talen og rettsaken her på YouTube:

5.)  Men hva blir jeg dømt for? Noe som ikke har blitt debattert og vært gjenstand for forhandlinger i det hele tatt i retten. Hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett, dette er faktisk det verste jeg noen gang har lest og hørt om. Selv i Nord Korea og Kongo holder de ikke på så ille. Dette er slik jeg ser det hvis saken imot meg blir stående, Norges historiens største justismord da jeg aldri har fått forsvart meg for det jeg er blitt dømt for på en ordentlig og god måte. Siktet for en ting, dømt for noe helt annet, dette er selvfølgelig ikke en rettstat verdig!

Sluttkommentar:

Hvilken troverdighet har Oslo politiet etter Eirik Jensen saken som ikke er avsluttet enda?
Eirik Jensen har vært med å innføre hasj og annet i dette landet for ca. 1 Milliard de siste 20 årene. Har jobbet i Oslo politiet hele tiden. At de også da holder med en kriminell mann som Jan Aage Torp som har både levert enn fiktiv anmeldelse og som har «svindlet» til seg 1.4 Millioner, det er ille!

Jensen er dømt for å ha mottatt 700.000,- kr. Størrelsen på beløpet er ikke viktig, men det å utnytte sin posisjon som Jan Aage Torp gjorde med å få tak i et beløp dobbelt så stort.
Først fikk han denne serberen til å gi et trosløfte. Dernest fikk han ham til å ta opp lån før han solgte leiligheten sin. Lån på til sammen 1 Million, og da leiligheten var solgt frarøvet Torp ham resten av pengene, den nette sum av 400.000,- kr. De resterende 100.000 fikk halvparten til megler og resten til Serberen selv for å ha penger til husleie, depositum for å leie og mat.
Det er åpenbart at Oslo politiet tar seg ikke mye betalt for å støtte kriminelle, dekke over ting og annet slik de har holdt på med både Eirik Jensen.
Nå er det ikke en rettskraftig dom imot Jensen, men Torp som har bedradd et beløp dobbelt så stort. Hva med ham? Er det ikke på tide at Oslo politiet ser på ham og sikter ham for alle de kriminelle forholdene han står bak?

Det er derfor jeg ønsker å gå videre med denne saken, at både politiet og domstolene har holdt med den kriminelle «Pastor» og narre Apostelen Jan Aage Torp.
Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historiens største bløff og justismord!

Relaterte linker:


Nr. 2089:
Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
Bilde av Eirik Jensen som er dømt for å ha tatt imot bestikkelser og utnyttet sin stilling for den nette sum av 700.000,- kr.

Når Pastor Jan Aage Torp utnytter sin stilling og en grepet ung mann til å gi fra seg et beløp dobbelt så stort, og jeg har anmeldt Jan Aage Torp ser Oslo politiet en helt annen vei, dette er ille.
Det er åpenbart at Oslo politiet har en agenda til tider å beskytte kriminelle personer som utnytter sin stilling til å motta penger, som er straffbart (hvis vi legger til grunn disse forholdene).

Oslo politiet går til sak imot en som har utnyttet sin stiling for 700.000,- kr.
Her skal det ikke være vanskelig å få siktet og dømt Jan Aage Torp både for falske anklager imot meg og for å ha utnyttet sin stilling som Pastor for å få penger.
Det er minst to forhold her som gjør Torp til kriminell, men Oslo politiet går på meg som aldri har bedradd et eneneste menneske for penger.
Men har aldri fått en eneste krone noen gang på et slikt grunnlag som Jensen og Torp har, med å utnytte sinne stillinger.
Her ser det ut til å være en «møkkete» Pastor som har overgått en «møkkete» politimann med at Torp har lurt til seg et dobbelt så stort beløp som Jensen har og er nå blitt dømt for (dommen er anket).
Da er det hvis det er noe troverdighet i Oslo politiet, å ikke se med forskjell på om det er en såkalt Pastor eller politimann som utnytter sin stilling og får tak i penger som de ikke har tjent på lovlig måte.
Torp har selv kalt vedkommende for syk, og da utnytte vedkommende til å gi fra seg alt det han eier og har. Da utnytter mann sin stilling som Pastor og skal siktes og dømmes for det.
Han leverer en anmeldelse for å få meg dømt, for å gå til Google med dommen viser bare hvilken erkekjeltring «Pastor» Jan Aage Torp er, selv om han ikke er tatt for noe enda.
Men det er ikke Kim Jung-Un heller, selv om han blåser av rakketer både i øst og vest, totalt respektløst og kynisk.
https://1.bp.blogspot.com/-s2OjMkKhTt0/WdIJG2D48bI/AAAAAAAAOYg/K2heyseAjA4YqiDg9wenoiUFnbl0PJdiwCLcBGAs/s640/eirik%2Bjesen%2B1.jpg

Har fått et spørsmål som går igjen, hvorfor jeg ikke legger denne saken bak meg imot løgnene fra Oslo politiet og Jan Aage Torp.

Dette kunne jeg har gjort, betalt boten og saksomkostningene. Ikke drevet på videre for å få saken prøvd for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
Men det er flere forhold som gjøre at jeg kjenner en «plikt» og det oppleves rett og sant at jeg skal gå videre med denne dommen selv om jeg ikke vet om dette fører frem eller ikke!
Ta med alle forhold her i denne artikkelen kan jeg ikke, men ønsker å nevne noen momenter.
Det finnes også mye mer å lese på den Himmelske blogg som jeg anbefaler deg/dere å lese.
Jeg skriver i overskriften: «Det er fordi jeg opplever at Oslo politiet og Norske domstoler har behandlet meg urettferdig og stygt, at jeg ønsker å prøve saken min innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!»
Som sagt, så synes jeg selve rettsprosessen, etterforskningen og løpe som er blitt kjørt her i Norge har egentlig vært elendig, urettferdig og simpelt.
Derfor ønsker jeg å få denne saken prøvd innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!
1.)  Selve anmeldelsen er fiktiv, da det er Jan Aage Torp sitt hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for alt.
Det et jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere hater han mer enn noe annet, som den hatets apostel han er.
2.)  Det var Torps kriminelle handlinger som gjorde at jeg begynte å skrive imot ham da han bl.a. fikk en nyfrelst broder til å gi fra seg leiligheten sin, selge hele leiligheten og Torp fikk alle pengene rett inn på konto og vedkommende sto på bar bakke etterpå.
Jan Aage Torp skulle ha veiledet vedkommende broderen til å ikke ta Guds ord helt bokstavelig, med å selge alt og gi. Det er flere Guds ord som hvis en tar dem bokstavelig, kan og vil lede inn til gråt og tenners gnissel! Her er noe hva jeg skrev i en kommentar i nevnte anledning til Kjell Sverre Andersen i Søkelys som ikke skjønner at det er totalt malplassert å ta imot rubbel og bitt av en nyfrelst broder som tar Guds ord helt bokstavelig og vil selge alt for å gi bort:
Ann-Christin Torp som hun da het, profeterte at han skulle bli mektig brukt hvis han gav avkall på alt.
Torp sa han skulle få bli Ungdomspastor hvis han gjorde som han hadde lovet å selge leiligheten og donerer pengene til ham slik at han kunne få rubbel og bitt!
Petar gjorde som ekteparet Torp forledet ham til å gjøre, og angret seg etterpå og Torp mente han var syk, ja, nokså syk!
Med andre ord, Leif Holstad har ikke noe med dette å gjøre, da han kom inn i ettertid.
Dette er ille, Torp utnytter sin maktposisjon for å få inn 1.5 Millioner,
Som han klarte med minus 100.000 da 50.000 beholdt Petar og 50.000 til megler.
Er dette en Pastor verdig, og etterpå skjeller han ut homofile og barnevernet.
Mens hans barn ikke vil ha noe med ham å gjøre og han gifter seg på nytt med ei dame som er på alder med hans eldste barn.
Narreapostel og kriminell er man da!
Når en nyfrelst overivrig vil selge alt han eier, og det er en Pastor som vil ta imot dette offeret.
Det er helt sykelig.

Hadde denne Pastoren vært en sann hyrde hadde han nektet å ta imot et slikt offer. Alle må ha et sted å bo, ikke minst i kalde Norge!
Petar var en ung enslig mann som hadde blitt frelst. Så hørte han forkynnelse at du skal selge alt og gi bort. Dette tok han bokstavelig.
Jesus sa at vi skulle hogge av oss hånden hvis vi blir fristet, dette skal vi også ta bokstavelig?
Jeg ville sagt til den som ville selge alt for å gi det og den som ville hogge av seg hånden, at de skulle ikke gjøre det noen av dem!
At du forsvarer dette viser at du har samme Ånd i deg som de som lemlester kvinner med omskjærelse og andre helt ekstrem grupperinger.
3.)  Jeg er siktet for en ting, det er å kalle Jan Aage Torp for spedalsk, psykopat og annet. Dette er som barnemat både hva som skrives daglig på nettet her i Norge og hva jeg selv er blitt utsatt for. Selve siktelsen er latterlig i mine øyne.
Jeg har fått hundrevis av mailer imot meg på egen mailadresse, konas mail og hennes jobbmail. Dokumentforfalskninger og jeg regner med opp imot enn 30.000 hatmeldinger imot meg på nettet. Mens hva jeg har skrevet, er som en brøkdel.
4.)  Da rettsaken kom, ble ikke dette vesentlig debattert, men lovanvendelsen. Selve rettsaken i Borgarting gikk det stort sett på dette. Hør selv talen og rettsaken her på YouTube:
5.)  Men hva blir jeg dømt for? Noe som ikke har blitt debattert og vært gjenstand for forhandlinger i det hele tatt i retten. Hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett, dette er faktisk det verste jeg noen gang har lest og hørt om. Selv i Nord Korea og Kongo holder de ikke på så ille. Dette er slik jeg ser det hvis saken imot meg blir stående, Norges historiens største justismord da jeg aldri har fått forsvart meg for det jeg er blitt dømt for på en ordentlig og god måte. Siktet for en ting, dømt for noe helt annet, dette er selvfølgelig ikke en rettstat verdig!
Sluttkommentar:
Hvilken troverdighet har Oslo politiet etter Eirik Jensen saken som ikke er avsluttet enda?
Eirik Jensen har vært med å innføre hasj og annet i dette landet for ca. 1 Milliard de siste 20 årene sier dommen fra Oslo tingrett. Han har jobbet i Oslo politiet hele tiden. At de også da holder med en kriminell mann som Jan Aage Torp som har både levert enn fiktiv anmeldelse og som har «svindlet» til seg 1.4 Millioner, det er ille!
Jensen er dømt for å ha mottatt 700.000,- kr. Størrelsen på beløpet er ikke viktig, men det å utnytte sin posisjon som Jan Aage Torp gjorde med å få tak i et beløp dobbelt så stort.
Først fikk han denne serberen til å gi et trosløfte. Dernest fikk han ham til å ta opp lån før han solgte leiligheten sin. Lån på til sammen 1 Million, og da leiligheten var solgt frarøvet Torp ham resten av pengene, den nette sum av 400.000,- kr. De resterende 100.000 fikk halvparten til megler og resten til Serberen selv for å ha penger til husleie, depositum for å leie og mat.

Det er åpenbart at Oslo politiet tar seg ikke mye betalt for å støtte kriminelle, dekke over ting og annet slik de har holdt på med både Eirik Jensen.
Nå er det ikke en rettskraftig dom imot Jensen, men Torp som har bedradd et beløp dobbelt så stort. Hva med ham? Er det ikke på tide at Oslo politiet ser på ham og sikter ham for alle de kriminelle forholdene han står bak?

Det er derfor jeg ønsker å gå videre med denne saken, at både politiet og domstolene har holdt med den kriminelle «Pastor» og narre Apostelen Jan Aage Torp.
Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historiens største bløff og justismord!
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2085-50000-har-vi-na-fatt-inn-for.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2082-det-arbeides-hardt-na-med-fa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2083-det-er-temmelig-apenbart-at.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2081-nar-den-norske-stat-driver.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...