torsdag 21. desember 2017

Nr. 173: Vitnesbyrd fra medlem av tidligere Oslo Kirken.

Nr. 173:


Vitnesbyrd fra medlem av tidligere Oslo Kirken.Det som er trist her, er at Jan Aage Torp ikke har oppdratt barnet (Bla. Anders) sitt som han skulle ha gjort. Om han har oppdratt han på samme måte som han ledet tidligere trosmenighetene han var leder i, så skjønner jeg at Anders jobber aktivt mot all form for karismatisk kristendom.

Jeg har ikke noe personlig mot Jan A. Torp. Men det viktigste for han, er nok å forsøke å samle opp trådene etter en familie som er brukket, og spredt for alle vinder. Jeg vet at han hadde karismatisk makt over folk i sin tid i trosmenigheten, bla. Seierskirken i Lillestrøm. Og ligger mange sårede sjeler i kjølevannet av hans lederskap. Og jeg opplever at han har gjengiftet seg med en mye yngre kvinne, kanskje en av de han hadde makt over(? bare teori fra min side, men…). Så føles det noe grunnleggende galt her.

Da jeg var på besøkt i Seierskirken, og vi kom litt forsent, så høvlet han over de som kom forsent, men presiserte at det gjaldt bare forsamlingsmedlemmer. Det føltes ikke godt ut for meg og min venn som var på møte.

Jeg vet at han har bedt om unnskyldning. Men jeg tror heller at han trenger å angre på dypet av sitt hjerte, og så vende om. Det er ett utrolig kaos han har etterlatt seg, og Bibelen er veldig klar over at ledere i menigheten skal ha orden på familien og mye annet, ellers kan man ikke lede Guds menighet.

Jeg vet at Hanevold ønsker vekkelse. Men jeg vet at det kommer bare når Ånden får fritt spillerom, og får tak i hjertene, skiller ut og vekk de falske kristne, og hvor Helliggjørelse blir mer sentralt. Gud er interessert i de små løgnene våres, som vi gjømmer så godt for andre mennesker: Kontroll, manipulasjon, mindreverdighet, forkastelse, sexuelle synder/pornografi, øynenes begjær, okkultisme, alkohol etc. etc.

Vi må ikke glemme, at når vi blir frelst, så har vi en sjel, som vi må jobbe med hele livet. Ånden frelser vår ånd. Men om sjelen ikke retter seg etter Guds Ord og Åndens virke, så kan man miste livet som går ut ifra hjertet, og gå fortapt. Mange, mange kristne i dette landet, ligger nå på vektskålen. Og Gud utfordrer den enkeltes hjerte og motiver. Det er det Gud ser på, ikke hvor heftig du er når du profeterer eller lovsynger Gud etc. Det er når du er med Gud i ensomhet, som er din viktigste tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...