torsdag 21. desember 2017

Nr. 172: Nå er endelig anken som her er en kopi sendt til Strasbourg i Frankrike! Anken hvis den slipper igjennom, tror og håper jeg på full frikjennelse nede i Frankrike over den Norske stat!Nr. 172:
Nå er endelig anken som her er en kopi sendt til Strasbourg i Frankrike! Anken hvis den slipper igjennom, tror og håper jeg på full frikjennelse nede i Frankrike over den Norske stat!

Nå er anken sendt til Frankrike, og til nå har saken med bot, saksomkostninger og advokatutgifter i forbindelse med anken.
Samt diverse utgifter kostet meg 50.000,- kr.
Hvis saken går igjennom i Strasbourg har jeg anledning å søke om penger dekket til advokat.
Men det er ingen garanti for dette, da kan du fremdeles være med å gi.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Bakgrunn for hele saken er nå blitt borte, og hvorfor denne saken er så viktig er også blitt borte.
Men det hele bygger på en fiktiv anmeldelse av Jan Aage Torp, der det er hans hat og motstand imot meg og den Himmelske blogg for å forkynne imot gjengifte blant forkynnere.
Da hans ønske om en rettskraftig dom for å bruke imot meg og den Himmelske blogg.

Han sa selv i intervju i Vårt Land at han hadde anmeldt meg for å kunne gå til Google, for om mulig å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra deres søkemotorer. Der han hadde det største hatet imot den engelske bloggen.

Vi vet alle arabere og muslimer kriger og sloss seg innbyrdes.
Det har vi ikke minst sett i Syria, Libanon, Irak og Iran krigen og masse andre kriger mellom muslimer/arabere.

Men så snart det skjer noe med eller i Israel – forenes de!

Da er hate de har overfor hverandre som blåst bort.
Alt de har av ondskap, hat og sinne får de ut over felles fiende – Israel!

Slik er det også med bermen i og rundt Jan Aage Torp.
De kan nok være uenig om mye, men får de kjempe imot Herren og meg, da forenes de i et inderlig hat!

Jo, Alle som er imot meg, er også imot Herren, og står med den kriminelle Jan Aage Torp som har kjørt kampen imot meg og den Himmelske blogg for en ting, at vi har avslørt ham som en horkarl eller horeapostel som lever etter Guds ord i hor med å være oppadgiftet som en troende!

Tar vi med at jeg er siktet for en ting (kalle Torp for spedalsk og horkarl), drøftet i retten noe helt annet (lovanvendelsen).

Dømt for noe som ikke er blitt drøftet i retten (mengden av skriverier), så står vi foran Norges historien største justismord hvis ikke dommen blir omgjort i Strasbourg som er vårt siste håp for å vinne frem.
Be kjære troende venner om full frikjennelse, og stå med på alle måter!

Her er utdrag av anken, tar ikke med alle sider. Hele anken ligger her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...