torsdag 21. desember 2017

Nr. 169: Søkelys ved Kjell Sverre Andersen lyver, og setter ut rykter at jeg er for oppadgiftede forkynnere, og annet av fabrikkerte usannheter!Nr. 169:
Søkelys ved Kjell Sverre Andersen lyver, og setter ut rykter at jeg er for oppadgiftede forkynnere, og annet av fabrikkerte usannheter!


Jeg kan ikke ta meg tid til å imøtegå alle usannheter om meg og den Himmelske blogg. Det vil ta for mye tid.

Kjell Sverre Andersen skriver dette:
Blogger Christensens hovedforsvar i etterkant av det rettslige nederlaget i norsk rettsvesen har vært at han er dømt for å ha skrevet langt mer enn han har gjort, og at dommen derfor er uriktig. Et annet moment Christensen blander inn er at han nå “forfølges” fordi han er imot gjengifte, men også dette er beviselig feil, da Christensen selv har en teologi og praksis som i realiteten tillater gjengifte. Som kjent sier Jesus at den som gifter seg med en fraskilt (mann eller kvinne) driver hor, men som flere tidligere har påpekt, sier Christensen noe helt annet -da han tillater ekteskap i strid med Matteus 5,32 og Matteus 19,9. Christensens argument og alibi for å holde på slik han har gjør faller dermed på sin egen urimelighet da det er et uomtvistelig faktum at det ikke er pastorens gjengifte som er problemet. I advokat Melings ankeskriv snakkes det blant annet om begrepet “berettiget harme” -som om domfeldte skulle ha rett til å skrive slik han har gjort om offeret -fordi han angivelig skal være “harm” over livsførselen til pastoren, er med all respekt det rene og skjære sludder. (sitat slutt).

Her er ikke Kjell Sverre Andersen rettferdig, eller presis!
Jeg er imot at kristne gifter seg igjen.
Jeg skriver kun om offentlige personer som gifter seg igjen, ingen andre!

Kjell Sverre Andersen skrive om ikke troende som gifter seg igjen, og henger de ut med navn og alt annet som også Jan Aage Torp og andre nett-troll gjør!
Som nevnt, Andersen, Torp og andre nevner hvem som helst og når som helst for å kunne forsvare Jan Aage Torp og andre sitt ubibelske liv i hor.

Jeg mener ut i fra Guds ord og som jeg er blitt opplært til både i frie venner og pinsebevegelsen da jeg ble frelst vinteren 1980/81 at det en gjør før frelsen er under blodet. Hvis en har hatt et turbulent liv før frelsen – uansett – så begynner en på nytt den dagen en tar imot Jesus i sitt hjerte!

Men som forkynner, selv om en er såkalt uskyldig. Så gis det ingen anledning til oppadgiftede forkynnere i skriften.

Jeg prøver å skille klart her, det en gjør før frelsen er under blodet.
Det en gjør etter frelsen, må en stilles til ansvar for, dette har jeg skrevet mye om.

Tar derfor med en artikkel jeg har skrevet om dette for å klargjøre mitt syn på dette. At jeg godtar alt det en gjør før frelsen. Det en gjør etter frelsen, det er helt annerledes. Det må en ta et oppgjør med sin synd og tilkortkommenhet hver dag. Dette gjelder for alle troende, ingen er fritatt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...