torsdag 21. desember 2017

Nr. 162: Når «Pastor» Jan Aage Torp og «Apostel» Jan Hanvold advarer imot seksuelle synder fremstår det hele som hult, patetisk og latterlig da de selv sitter bokstavelig talt i klisteret med å være gjengiftet som troende!Nr. 162:
Når «Pastor» Jan Aage Torp og «Apostel» Jan Hanvold advarer imot seksuelle synder fremstår det hele som hult, patetisk og latterlig da de selv sitter bokstavelig talt i klisteret med å være gjengiftet som troende!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp som advarer alle og enhver imot alle synder han evner å komme på. Men sin egen synd, den er han musestille om!
I den senere tid har disse to og flere andre stått frem og advart imot seksuelle synder. Ikke minst dette med at yngre damer «benytter» seg av seksuelle «tjenester» for å komme opp og frem i samfunnet og på den arbeidsplassen de arbeider. Torp advarer imot andre ting også, som i og for seg er riktig. Men når han gir seg ut for å være en «kristen» leder, hyrde og apostel men selv lever etter Guds ord i hor. Da skjønner jeg virkelig ikke at flere enn meg reagerer!

Hva er problemet med dette? Kan ikke Gud som er så nådig også godta og tilgi at noen skiller og gifter seg på nytt som troende?

Skriften sier at hvis en blir skilt som en kristen, har en to valg. Enten forlike seg med sin ektefelle eller leve singel!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Hvor lenge er man bundet? Livet ut!

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Den som gifter seg med en fraskilt eller er fraskilt og gifter seg på nytt, lever etter Guds ord definisjon i hor.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

En forkynner, hyrde eller Pastor er et forbilde og et mønster for hjorden.

1 Pet.   2 Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Hva sier skriften om en tilsynsmann og forkynner?

1 Tim. 3. 2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

Sluttkommentar:

Det er uverdig, ekkelt og direkte i samsvar med Satans vilje at en tillater oppadgiftede å holde frem Guds ord.

Det er som vi tillater Satan selv å operer fritt i Guds menighet da disse menneskene er mennesker som åpenbart lever og vandre i mørke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...