onsdag 20. desember 2017

Nr. 151: Resymé over det briljante ankeskrivet fra min Advokat Brynjar Meling til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!Nr. 151:

Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som jeg direkte lyver i dommen da han påstår at jeg har drevet med personforfølgelse av Torp. 

Det er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme. Jeg har aldri oppsøkt Torp en gang, eller sendt mailer eller SMS til ham. 

Men jeg har fått sikkert tusen mailer imot meg og min familie av Torp og hans allierte. Med andre ord, her blir alt snudd på hode for å få tatt meg.

Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!

Her kan du lese hele skrivet:


Vår kamp er ikke mot Norske domstoler eller politiet, men den falske apostel og narreapostel Jan Aage Torp som har villedet alle disse instanser.

Dette skriver den briljante Advokat Brynjar Meling til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Sluttkommentar:

Nå er det menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike som aller siste instans for å bli frikjent.
Det er to ting som vil skje.

1.)  Først må anken gå igjennom.

2.)  Hvis anken går igjennom, så blir det egentlig først og fremst en sak mellom Brynjar Meling og den Norske stat der de da vil ha en statsadvokat imot Meling. Dette kan blir meget spennende!

Selv rettsaken her i Norge mener jeg har vært udemokratisk, urettferdig og en heksejakt på meg!

F.eks. Torp regner opp det er skrevet om han i negative ordelag 3.000 ganger. Om meg er det vel skrevet 20 – 30.000 ganger? Slik kunne jeg har fortsatt!

Det er også underlig at siktelsen sier at jeg har kalt Torp for horkarl, spedalsk og ekkel. Det står i dommen at dette er langt innforbi Norsk lov.

Meling har prosedert både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett på feil bruk av lovanvendelsen. Noe som dommerne har jatta med på!

Så dømmer de meg for noe helt annet som ikke er blitt drøftet av retten, at det er mengden av skriverier.
Selv når jeg sier i Borgarting lagmannsrett at dette er udokumenterte påstander fra Torp sin side i Oslo tingrett. Med andre ord, saken imot meg er både en farse og tidenes justismord!

Be om full frikjennelse i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike kjære gode troende venner og forbedere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...