onsdag 20. desember 2017

Nr. 150: Hva politiet i Oslo har gjort av overtramp da de har «trodd» på Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av meg, da vurderer jeg å gi det hele ut i bokform!

Nr. 150:

Hva politiet i Oslo har gjort av overtramp da de har «trodd» på Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av meg, da vurderer jeg å gi det hele ut i bokform!


Politikere kan godta det. Presidenter kan godta det. Domstoler kan godta det. Prester og biskoper kan godta det. EU og FN kan godta det. Ja hele verdens befolkning kan godta det. Det forandrer ikke det faktum at GUD vil aldri godta det. Gjengifte er synd for Jesus-troende mennesker, det står det klart og tydelig. Gud vil aldri i evighet godta synd!
Hva jeg har skrevet angående denne konflikten mellom meg og Manglerud politi/Jan Aage Torp vurderer jeg å gi det hele ut i bokform da overtrampene har vært så utrolig store.
Politiet skal belyse saken i dens fulle bredde, og må undersøke både det som kan tale for og det som kan tale mot den mistenkte. Her har de gjort alt for overse og fordreie det som er til min fordel. Mens det som taler imot meg, det forsterker og forstørrer de på verst tenkelige måte, regelrett kristendomdsforfølgelse er det og kristenfolket sover sin Tornerose søvn og er ikke var at det er her kampen om det kristne ekteskapet står.
Hva verdens mennesker holder på med er i mørke, men hva som foregår mellom to såkalte brødrer, det betyr alt!

Bilde av Isil som hugger hodene av sine motstandere. Nå er ikke Manglerud politiet like ille som Isil, men de vil være med i Jan Aage Torps «korstog» imot meg og den Himmelske blogg. Torps agenda har vært fra dag 1 å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet med en fiktiv anmeldelse som heter i jusen «falske anklager». Torp er og forblir en falsk apostel og narresist hvor mye andre, selv politiet skulle forsvare og mene at det er ikke riktig å si sannheten!

Torp har kommet med langt verre uttalser om meg enn hva jeg har skrevet om ham. Samt at hans «støttespillere eller stråmenn/kvinner har gått enda lengre enn Torp selv i mange henseende.

Det Torp, Manglerud politiet og andre holder på overfor meg er egentlig ikke noe annet en kristendomdsforfølgelse ikledd en paragraf for å stoppe min forkynnelse for det kristne ekteskaps idealet, en mann og en kvinne i et herlig samliv livet ut!


 isis-dreper.kristne


Jan Aage Torp som hele tiden spilt på sin sårhet og krenkede følelser.
Han er  sjikanert, krenket eller såret i det ytterste av stortå si engang, alt er kun et spill for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet! Han selv har ikke gjort noe annet i alle de år han har holdt på som forkynner. Selv sin egen familie har han klart dette med, ungene fikk ungjelde mest!
Alt hva jeg har skrevet har vært saklig, bibelsk og sunt. Fri for sjikane, hat og annet da jeg kun har omtalt en offentlig forkynner som ikke preker eller lever etter Guds ord! Det er da min plikt å advare imot en slik falsk og dårlig hyrde!
En del av artiklene har jeg slettet, men vurderer å legge dem ut på nytt for å belyse saken enda mer og bedre. Samt at de artiklene som eventuelt er borte fra den Himmelske blogg blir tatt vare på. Har selvfølgelig lagt artiklene ikke bare ut på nettet og de ligger i harddisken fremdeles. Har også gjemt de unna slik at jeg uansett kan få gitt dem ut.
For å finansiere boka så hadde det vært godt med støtte økonomisk og forbønn!
Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Sluttkommentar:

Hva skal tittelen på boka være? Jeg har tenkt noe slik:
«For disse artiklene ville hat-politiet på Manglerud ha meg fengslet!»

Det er selvfølgelig helt absurd hele saken da jeg aldri har kommet med noen hat ytringer, sjikane eller annet uverdig. Kun holdt frem Guds ord og en betraktning fra min side over en person som har ikke bare ødelagt sin egen familie, men også mange andre mennesker!

Samt han representerer en bevegelse som en må si er direkte falsk, forføriske og løgnaktig. Jeg tenker da på den pinse karismatiske bevegelse med disse som gir seg ut for å være Apostler, og jeg vet ikke hva. Og de er ikke noe annet enn falske profeter og hyrder som ikke er noen sanne hyrder.

Joh. e. 10. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.

Matt. 7. 15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.


Relaterte linker:|

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...