onsdag 20. desember 2017

Nr. 148: Er Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som er positive til Israel som «troende» et Guds barn eller Djevelens barn? Hva sier skriften?

Nr. 148:
Er Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som er positive til Israel som «troende» et Guds barn eller Djevelens barn? Hva sier skriften?


Jeg ser du skriver om Jan Hanvold, Jan Aage Torp etc.. Mener du at de er et Guds barn eller et Djevelens barn om de er positive til Israel? Dette er spørsmål nr. 2 fra meg, takker for svar.

Waldemar

Vi må skille mellom troen på Kristus Jesus til frelse, og det som gjelder Israel. Personlig så er jeg 100 % for Israel. Men når det gjelder disse personene så må vi legge dette til grunn.

Takk for et enda meget interessant spørsmål Waldemar. La oss for det første se om de som er gjengiftet som troende kan kalle seg en kristen? Det er det alt dreier seg om!


 
Vedkommende er blitt skilt som en kristen. Han har dermed to valg sier skriften. Enten å forlike seg med sin første og rette kone, eller leve singel. Mener disse at de er berettiget å leve som de selv ønsker, vil og mener er rett?
 
Her er ikke Guds ord blitt det avgjørende, men hva de og andre mennesker selv føler for. De tar seg selv til rette, og går dermed kjødets og den Ondes vei!

Kan dermed slå fast med en gang at disse er ikke sanne troende, da det er kun og alene Guds ord som er avgjørende med alt som gjelder våre liv.
Vi kan ikke føle og mene oss frem til himmelen, det er en vei vi skal og må vandre på. Denne veien er Jesus og han er Guds ord. Det er ikke noen andre, tredje eller fjerde veier, det er kun en vei, det er Jesus og Guds ord som fører oss til himmelen og til Gud!

Disse er da ikke et Guds barn, men motsatt enn det. Hva er de da? Skriften sier da at på det åndelige område så er vi enten Guds barn eller Djevelens barn. Enten er vi under Guds nåde med våre liv eller Guds vrede. Disse er da under Guds vrede med sitt liv og er etter skriftens ord et Djevelens barn.

Enten er vi Lysets barn, eller vredens barn. Enten er vi Guds barn eller Satans barn. Enten er vi plassert i Guds Elskede Sønns rike eller i rike til Mørkets Fyrste. Hvor hører da Hanvold hjemme? Han er åpenbart ikke Guds barn, et Lysets barn eller lever i Guds Elskede Sønns rike da han lever etter sine egne lyster, blir styrt av sitt kjød og tråkker Guds ord under sine føtter. Da er han et Djevelens barn, under Guds vrede og er i denne verdens og Mørkets Fyrste sitt jerngrep med sitt liv da han hører ham til! Harde ord? Ja, men det er dette hva Guds ord lærer!

Kan f.eks. Israel støtte oppveie for uoppgjorte eller uoppgjort synd? Nei, det må en ny fødsel til og leve med Kristus Jesus som Herre og frelser. Jesus sier det selv så klart:

Joh. e. 14. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Disse kjenner ikke Gud sier Jesus, derfor lever de akkurat som det passer dem. De er åpenbart ikke født av Gud, og av hans ord. Er en født av Gud, så holder en hans bud. Og elsker Guds ord, og holder det nøye.

 Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 

9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

93 Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger; for ved dem har du holdt mig i ive. 94 Din er jeg, frels mig! For jeg har søkt dine befalinger.

97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull. 128 Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.

Israel sin «suging» til seg av slike kjeltringer som Torp, Hanvold og andre vil føre dem til fall! Israel er under en form for forbannelse med å være positiv til slike personer! Hvem er det som er rett Jøde spør Apostelen? Det hele dreier seg om fremfor alt å ta vare på Guds ord og Guds bud, og innrette sitt liv deretter. Veltalenhet, profetier og annet fuger ingenting her. Det eneste er å holde Guds ord nøye!

Israel vil bli kraftig forført, ikke minst fordi de ikke er var for slike falske profeter som Hanvold, Torp og mange andre.

Gjennom slike falske profeter som Jan Hanvold så er Jerusalem i ferd med å blir en åndelig hore-by, før dommen inntreffer. Deretter blir det et fredsrike, da med rettferd, kjærlighet og godhet. Har vi ikke rettferdighet, men bare «kjærlighet» så er det Babylon. Ingen må tro at det hjelper å tro på Jesus, være positiv overfor Israel og vedkjenne seg Gud uten også å leve et rettferdig og Kristus preget liv.

Minebibelkommentarer Joh. Åpenb. 11. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

(sitat slutt).

Bilde av Jerusalem. Når Benny Hinn, Jan Hanvold og andre falske profeter gjester Jerusalem, fører de horder med onder ånder med seg til, ja, Israel og Jerusalem.


 

Det er de som har et slikt syn på Israel at de er utelukkende velsignet. Dette er selvfølgelig et veldig, veldig stort og omfattende emne. Men Israel er i ferd med å gå inn i den aller største prøvelse og kamp for tilværelsen som de noen gang har opplevd. Selv 2. Verdenskrig vil ikke nå opp til dette, da tenker jeg på de to store Verdenskrigene som venter. Gog krigen og Harmageddon slaget som faktisk begge to krigene hadde det ikke vært for Gud og hans beskyttelse, så hadde det vært ute med Israel både som nasjon og folk.

Israel er «dum-snille» som vil bli deres bane. Gud har ikke behag i de falske profeter, de igjen vil lede Israel inn i en falsk fredpakt med Antikrist og den falske profet.

Jan Hanvold og alle såkalte falske Israel venner er med på å føre en hærskare av åndsmakter inn og over Israel som nasjon. De befester sinne posisjoner når Israel uhemmet og uten å blunke åpner opp for slike som Benny Hinn, Jan Hanvold, John Hagee og alle andre som egentlig er falske Israels venner da de ikke er «venn» med Israels Gud.

 Jeg har skrevet flere artikler om dette emne. Her er en:
 

Går Israel vennene Antikrist ærend?

Går Israel vennene Jesus eller Antikrists ærend?
Kan en finne noen plasser i Nye Testamente at Apostlene anklaget Romerne som okkupanter og som Satans tjenere? Var de ikke okkupanter? Jo mener jeg.
Har Araberne noen rett til Jerusalem og Gaza, Judea og Samaria? Det er gamle områder for jødene som burde og skulle være deres land og ingen andre sitt.
Slik kan jeg fortsette.
|Hvilken fremtid går Jødene i møte? Meget dårlig i førstehånd. Det sa Jesus også i Joh.e.5. 43 Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.
Dette er Jødenes fremtid i første hånd.

Hvordan vil det gå med Jerusalem? Sak.14.2. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet.
Ikke særlig lystig?
Hva er vår oppgave overfor jødene og alle andre mennesker? Vi skal alltid søke andres mennesker beste.
Men hva er vår hovedoppgave nr. 1?

Guds ord gir svar! 1. Kor.1. 17 For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft.
18  For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Det er ordet om korset slik at alle mennesker kan oppleve syndenes forlatelse og få evig liv.
La både hedninger og jødene få høre om Jesus, det er vår hovedoppgave nr. 1.
La meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Syng for meg sangen om Jesus. Herligste sang på vår jord. Sangen fra engler i natten. Hyrder hørte den gang: Ære skje Gud i det høye. Frihet fra trelldommens tvang.
Og i koret: Syng for meg sangen om Jesus. Syng den i sjelsdypet inn. Syng til hvert ord om min frelser gjenlyder dypt i mitt sinn.
Videre: La meg få høre det atter hvordan han led i mitt sted fristelsens bitreste kvaler. Alt for at jeg skal ha fred. Hjemløs og fattig han vandret lidelsens tornfulle vei. Bar all min synd uten å klage. Tenk, slik en frelser har jeg.
Og det siste verset til sangen til Fanny Crosby: La meg få høre om korset hvor selv i døden han gikk. Vis meg hans grav der i klippen hvor største seier han fikk. Dødsriket porter han sprengte, kjærlighet, kjærlighet stor. Nå gjennom døden til livet fører gjenløsningens ord.

Her er evangeliet i en sang skrevet under Åndens inspirasjon!
Kan ikke se det er vår hovedoppgave å forsvare Israel i enhver situasjon. Men holde oss til fakta. Det forteller oss at det er kun et folk som har hatt Israel land som egen nasjon; Jødene!
Men vår hovedoppgave er å forkynne Guds ord, både for jøder og hedning!
Rom.1. 16  For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17  For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
Det var på dette skriftstedet reformasjonen bygget sin lære og forkynnelse. Vi må og skal fremdeles ha dette som utgangspunkt og et tilbakevendende punkt for alt vi lærer og forkynner; forsoningen!

 
Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...