tirsdag 19. desember 2017

Nr. 147: Det er to mulige utfall mellom meg og narreApostelen Jan Aage Torp, enten full frikjennelse eller at saken går tilbake til Oslo Tingrett!

Nr. 147:
Det er to mulige utfall mellom meg og narreApostelen Jan Aage Torp, enten full frikjennelse eller at saken går tilbake til Oslo Tingrett!

Jan Aage Torp og den falske Smyrna bloggen har felles agenda – ergo, de står for det samme! Hadde jeg ligget i en åpen konflikt med noen, og de hadde skrevet så mye stygt om Torp som den falske Smyrna bloggen skriver om meg. 

Så hadde jeg ikke oppmuntret de til å starte og fortsette som Torp gjør, men advart imot denne og åpent skrevet og sagt at jeg misliker og er imot denne bloggen. 
Men Torp som den onde og hatefulle personene han er, lar dette bare fortsette. Jo, Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg er som en ond treenighet i sannhet!

Bilde av Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon som dessverre har latt seg forlede av en fiktiv anmeldelse fra Jan Aage Torp. Der Torp ville meg og den Himmelske blogg til livs fordi vi har forkynt klart at gjengifte er synd for troende. Torp har da lurt politiet med å påpeke andre sider ved den Himmelske blogg som han ikke bryr seg døyten om, men benytter dette for å fremme en anmeldelse! Snakk om at politiet lar seg villede av en narreApostel og manipulator.
Fra v. førstebetjent Monica Lillebakken, politibetjentene Stian Barmo og Lena Fjalestad og politiadvokat Oda Karterud. 
Her er Jan Aage Torps utalte mål, skrevet på Søkelys. Der han i sammen med Norges to største og verste nettroll ansporer de til å åpne opp «satire» bloggen og den falske Smyrna bloggen i kampen imot meg og den Himmelske blogg.

Jeg får slike spørsmål som dette på bloggen: Jeg synes det er en skam at dere belaster rettssystemet på dette. En bloggerkrig mellom to egoer. Jan Kåre du burde vende at andre kinnet til og be om tilgivelse!
Jeg svarte her:
Det har jeg gjort! Hva mer kan jeg gjøre? Torp vil ikke ha forsoning, politiet vil ikke ha forsoning!
Jeg gjør ikke noe annet enn hva jeg blir tvunget til å gjøre!
Kan du si meg på hvilken måte jeg kan unngå en ny rettsak?
Og samtidig kunne drive bloggen videre!
(sitat slutt).
Selvfølgelig, ikke noe svar. Dette jeg gjør nå, er jeg tvunget til å gjøre da Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon også har latt seg lure av narreApostel Jan Aage Torp.
Da kan jeg ikke noe annet enn å benytte med av lovverket for å vinne over Torp og poltiet. Ellers så får Torp viljen sin med å klare å stenge ned bloggen, den Himmelske blogg! Det hadde vært en katastrofe og tragedie.
Ikke bare for meg og den Himmelske blogg. For da kan andre med denne dommen i hånden gjøre hva en vil overfor andre, i hvert fall så godt som!
Dette som Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon gjør er egentlig å åpne opp for anarkisme, og en rebell som Torp som vil styre samfunnet akkurat der han finner det for godt! Da har vi det totalitære samfunnet, skapt av Jan Aage Torp og  Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon!
Dette skriver Jan Aage Torp på egen blogg:
«Vi vil i samråd med våre advokater ta de neste skritt i forhold til denne bloggerens virksomhet som forhindrer at andre får samme behandling gjennom hans sjikanøse publikasjoner.»
Her er det en mann som ikke har noen skrupler og som gjør alt som poltiet også gjør, for å stenge den Himmelse blogg.
Jeg og Jan Aage Torp møtes i konfliktrådet i 8. januar 2015.
Der tilbyde jeg Torp å gå igjennom alt deg jeg har skrevet om ham, og forandre på alle ord og ting han har reagert på. Men det var et kontant nei, med andre ord. Torp er så innfiltrert og overgitt av et hat til meg og den Himmelse blogg, at han ikke er inntressert på noen som helst måte at det skal bli forsoning. Han skal styre «skuta» og få stengt ned den Himmelske blogg, det er hans utalte mål som det er for Norges to største nettroll som han har fått med seg. Det er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut. At Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon også har latt seg lure av narreApostel Jan Aage Torp, gjør saken bare mer rigid, stygg, ekkel og underlig!
Jeg fikk en mail av en broder som jeg allerede har gjengitt, men jeg gjør det en gang til for den er så utrolig god og treffende:
«Sender deg en liten hilsen, jeg også. Ber for rettssaken. Det er flott at noen orker å bråke med mennesker som Torp. Slike mennesker har altfor fritt spillerom i vårt samfunn. Han blir invitert til alle mulige debattprogrammet på TV. Det er for å øke seertallet. Selvoppnevnte paver som Torp bringer Guds navn i vanry. Derfor har han en meget viktig funksjon for de mørke krefter. Resultatet er at kristendommen blir foraktet og hånet. Det er hva Bibelen kaller dårlige frukter.»
Eneste jeg har gjort, det er ikke å gi etter for det nesten umenneskelige presset som Jan Aage Torp har klart å få til imot meg og min familie!
I denne saken mener jeg det er to straffbare forhold.
Det ene er at Jan Aage Torp har anmeldt meg med en fiktiv anmeldelse. Det var mitt syn på gjengifte og skilsmisse han ville til livs. Så et påskudd for å stoppe meg og den Himmelske blogg, så brukte han denne anmeldelsene for alt det er verd. Nå, når det viser seg at politiet bruker mengden av det jeg har skrevet som eneste «bevis». Så viser det at både Jan Aage Torp og Oslo Politidistrikt ved Hatkrim-gruppen på Manglerud Politistasjon lyver samstemt. For sannheten er at 99 % av det som er skrevet imot Torp, er skrevet ETTER HANS FIKVITVE ANMELDELSE, DERFOR BLIR DET Å BRUKE MENGDEN PÅ HVA JEG HAR SKREVET Å ANSES SOM MANIPULERING OG LØGN!
Det andre som er straffbart, er hva Norges to største og verste nettroll har bedrevet overfor min familie. Men å legge ut alt om dem, deres navn, og alt annet (min kone og mine barn).
Samt at de har løyet og sjikanert ikke offentlige personer på det groveste. Dette er åpenbart straffbart.
Til min kone som er en ikke offentlig person å regne, i hvert fall i denne saken. Så har de sendt hatmailer, truende mailer og løyet på henne både på egen mail, jobbmail og til arbeidsgiver. Dette er åpenbart straffbart, ikke noe av hva jeg har skrevet og talt.
De to sidene av personvernet som særlig aktualiseres ved utøvelse av ytringsfriheten, er vernet om privatlivets fred og vernet om individers omdømme (også kalt æresvern eller injurievern).
Når det gjelder privatlivets fred, består vernet i å beskytte enkeltindivider mot at opplysninger om deres personlige forhold, deres private liv, urettmessig blir offentliggjort.
Når det gjelder privatlivets fred, består vernet i å beskytte enkeltindivider mot at opplysninger om deres personlige forhold, deres private liv, urettmessig blir offentliggjort.  Utgangspunktet er at nær sagt enhver opplysning om en identifiserbar persons privatliv er beskyttet mot offentliggjøring. Det er ikke bare snakk om det helt private – det «hemmelige» – men om detaljer fra alt hva en person foretar seg som privatperson. Følgelig har det i rettspraksis også blitt regnet som offentliggjøring av private opplysninger at ukeblader har publisert bilder av kjente personer på offentlige steder, i private ærender (eksempelvis i alpinbakken, på restaurant og lignende).
Sitat fra Jon Wessel-Aas.
Her har Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut gjort seg til kriminelle og utført straffbare handlinger med å skrive om min kone, mine barn og andre som har forsvart meg i denne saken imot Jan Aage Torp. De er de virkelige kriminelle, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg. De har innvandert min familie sitt privatliv, som ikke offentlige personer er dette straffbart. Og vi har krav på oppreisning og at disse to straffes med fengsel, bøtter og med å legge ned den falske Smyrna bloggen og nettstedet Søkelys som har tillatt dette foregå!

Jan Aage Torp gikk ut med at han skulle få oppnevnt Per Danielsen på det offentlig sine midler for å prøve å få penger fra meg. Men dette var aldri aktuelt, Torp var ikke i nærheten av å få dette til. Han hadde selv står det i dommen utviklet denne konflikten, med andre ord. Han er medskyldig, men egentlig noe langt mer enn dette. Han er den kriminelle her i sammen med de to nettrollene Braut og Fuglesteg.
Han er den skyldige og kriminelle, midt oppe i dette. I sammen med Norges 2 største og verste nettroll med over 20.000 hatmeldinger imot meg og min familie. Vi snakker om Ansgar Braut som er hans mest kjente fiktive navn. Samt Torodd Fuglesteg, snakk om en ond treenighet!
Sluttkommentar:
Jeg skriver i overskriften følgende: «Det er to mulige utfall mellom meg og narreApostelen Jan Aage Torp, enten full frikjennelse eller at saken går tilbake til Oslo Tingrett!»
Torp har kjørt et knallhardt løp i sammen med bl.a. Norges to størst og verste nettroll med minst 20.000 hatmeldinger imot meg og min familie.
Men det er godt at lovverket i Norge er så godt bygget opp at med bl.a. at jeg fikk en dyktig advokat. Som jeg ikke i utgangspunktet hadde krav på, men jeg sto på og fikk Advokat Brynjar Meling oppnevnt. Som klarte med vil jeg si Guds hjelp og få saken opp i Borgating lagmansrett da lovanvendelsen som politiet hadde brukt imot meg var et misbruk!
Kjære troende venner, be om at Guds vilje skjer i denne saken!!!!!!!!
Be at jeg blir frifunnet, og Jan Aage Torp blir tiltalt og dømt for vold i familien, og falske anklager imot meg!!!!!!!!!!!!
At Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut blir tiltalt og dømt for å krenke privatlivets fred, imot min familie som er ikke offentlige personer!!!!!!!!!!!!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1589-jan-aage-torp-hva-har-oppnadd.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...